Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчиларининг касбий-педагогик фаолиятини такомиллаштириш (инглиз тили материаллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Азизова Гулноза Ганижановна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
378.046.7
Yaratilgan vaqti:
2019-07-19 10:30:23
Тадқиқотнинг мақсади олий таълим тизимида инглиз тили ўқитувчиларининг касбий-педагогик фаолиятини такомиллаштириш тамойиллари, шакл, метод ва воситаларини аниқлаштириш асосида илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш.

Ўйинлар воситасида ўқувчиларда дўстона муносабатларга асосланган ижтимоий ҳамкорлик кўникмаларини ривожлантириш тизими


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Садуллаев Баходир Бахтиёрович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
37;37(077); 39
Yaratilgan vaqti:
2019-07-18 17:11:55
Тадқиқотнинг мақсади ўйинлар воситасида ўқувчиларда дўстона муносабатларга асосланган ижтимоий ҳамкорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг дидактик имкониятларини аниқлаш ҳамда мазкур жараённи такомиллаштиришга йўналтирилган илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Метаннинг мониторинги учун кимёвий сенсорлар яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эшқобилова Мавжуда Эргашбоевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-07-18 10:04:35
Метан газини сезгир ва селектив кимёвий сенсорларини ишлаб чиқиш ва улар асосида табиий газни юқори самарали сигнализаторлари ва газ анализаторларини яратишдан иборат.

Асоси қумдан барпо қилинган ва кўчувчи қум билан ифлосланган, вибродинамик юкламани қабул қилувчи темир йўл балласт қатламининг юк кўтариш имконияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мамадалиев Азиз Юсупалиевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-07-17 14:22:23
Бaллaст қaтлaмидa вa ундaн тaшқaридa тебранишлар амплитудаси тaрқaлишини ҳисoбгa oлгaн ҳoлдa кўчувчи қумлар билaн ифлoслaнгaн бaллaст қaтлaмининг юк кўтариш имкониятини ошириш усулини такомиллаштиришдан ибoрaт.

Суюқликлар динамик силжиш эластиклигини ва ёпишқоқлигини ўлчаш натижаларининг метрологик кузатувчанлиги ва ноаниқлигини таъминлаш методологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Джаббаров Рустам Равшанович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 621.787
Yaratilgan vaqti:
2019-07-16 14:40:31
Тадқиқотнинг мақсади суюқликларнинг силжиш қовушқоқ-эластиклик хоссаларини ультратовушли импеданс усулда ўлчаш кузатувчанлиги ва ноаниқлигини баҳолашнинг илмий ва амалий асосларини халқаро метрологик амалиёт билан уйғунлаштириб яратиш ҳамда баҳолаш амалларини ишлаб чиқишдан иборат.

Тебранишлардан ҳимояланувчи тақсимланган параметрли чизиқлимас системаларнинг устуворлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ходжабеков Мураджон Усарович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
531:621-752:681
Yaratilgan vaqti:
2019-07-16 14:16:05
Тадқиқотнинг мақсади гармоник, тасодифий ва оқ шовқинли тасодифий қўзғалишлар таъсиридаги гистерезис типидаги диссипатив характеристикали пластинка ва динамик сўндиргичнинг биргаликдаги чизиқлимас тебранишлари устуворлигини текшириш асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини узлуксиз ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Матназарова Мехрибон Бахтияровна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
37;378
Yaratilgan vaqti:
2019-07-15 14:30:10
Олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини узлуксиз ривожлантириш механизмларини такомиллаштиришдан иборат.

Инновацион бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини ривожлантириш стратегияси (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қалмуратов Бахтияр Сейтмуратович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
658.114.4+338.24(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-07-15 11:48:30
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида минтақада инновацион бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини ривожлантириш стратегиясини шакллантириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Миллий ҳиcоблар тизими уcлубияти аcоcида макроиқтиcодий кўрcаткичларни cтатиcтик ҳиcоблаш уcулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мырзанов Бердақ Жолдаcбаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
31 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-07-15 11:46:23
Миллий ҳиcоблар тизими уcлубияти аcоcида макроиқтиcодий кўрcаткичларни cтатиcтик ҳиcоблаш уcулларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ва тавcиялар ишлаб чиқиш ҳиcобланади.

Қора ўралар атрофида астрофизик жараёнлар ва юқори энергияли космик нурлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунов Арман Алтаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
530.12:531.51
Yaratilgan vaqti:
2019-07-15 09:56:52
Астрофизик қора ўралар ва улар атрофидаги моддаларнинг электромагнит ва энергетик характеристикаларини ўрганиш ҳамда натижаларни юқори энергияли космик нурлар физикасига, қора ўралардан релятивистик плазма ажралиши, қора ўралар соялари ва бошқа бир қатор кузатув ҳодисаларини тадқиқ қилишга қўллаш
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit