Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Бадиий матнда лисоний шахс типлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ниязова Дилбар Холтемировна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-10-24 12:28:37
Тадқиқотнинг мақсади бадиий асар таҳлили асосида ўзбек тилида лисоний шахс типларини белгилаш ва нутқий хусусиятларини ёритишдан иборат.

Мурод Муҳаммад Дўст асарлари лингвопоэтикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ҳамидов Абдумалик Киронович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
894.375.04
Yaratilgan vaqti:
2020-10-24 12:24:39
Тадқиқотнинг мақсади Мурод Муҳаммад Дўстнинг тилдан фойдаланиш маҳоратини таҳлил қилиш ва ёзувчи ижодининг лингвопоэтик ўзига хослигини белгилашдан иборат.

Пьезоэлектрикларда ёруғликнинг ночизиқли ютилиши, икки фотонли баллистик ток ва ўлчамли квантлашиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Султонов Равшанжон Рустамович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
538.9:621.315.59
Yaratilgan vaqti:
2020-10-23 16:28:00
Тадқиқотнинг мақсади пьезокристалларда қутбланган ёруғлик таъсирида содир бўлувчи икки ва уч фотонли оптик ва чизиқли фотогальваник эффектларнинг механизмларини, шунингдек, спин боғланган ўлчамли квантлашишни тадқиқ қилишдан иборат.

Вoshlang‘ich ta’lim pedagogikasi innovatsiyasi va integratsiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O.Aslanova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
178
Yaratilgan vaqti:
2020-10-23 16:08:57
Pedagogika predmeti. Pedagogika (yunoncha paidagogike bo‘lib, paidagogos («bola» va «yetaklayman») tushunchasi asosida shakllangan) shaxsni shakllantirishga yo‘naltirilgan muayyan tizimli faoliyat, shuningdek, ta’lim-tarbiya mazmuni, umumiy qonuniyatlari, shakli va metodlari haqidagi fan. Pedagogika ijtimoiy fanlar tizimiga kiruvchi fan sanalib, yosh avlod hamda kattalarni milliy istiqlol g‘oyalari asosida tarbiyalash, unga ta’lim berish muammolarini o‘rganadi.

Web-sahifalar yaratishda Joomla


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sh.Shoyqulov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2020-10-23 16:07:41
O'quv-uslubiy qo'llanmada Internetda joylashtiriladigan veb-saytlarni yaratishda Joomla!CMS dan foydalanish, uning afzalliklari, xavfsizlik vositalarini nazorat qilish, Web-sayt, Web-sahifa, xosting va domen bilan bog'liq tushunchalar, Web-sahifalarda ranglar mutanosibligini ta‘minlash, Web-serverni tashkil etish, ommaviy Web-serverlarni o'rnatish va foydalanish usullari, ma‘lumotlarni boshqarish tizimlari yordamida interfaol Web-saytlar qurishni avtomatlashtirish, Joomla MBT dan foydalanish, skript tillari, PHP va MySQL yordamida Web-sayt qurish hamda Internetda uchraydigan qiziqarli ma‘lumotlar bayon etilgan. Qo'llanma barcha Web-sayt yaratishga qiziquvchilar uchun mo'ljallangan.

Yuksak o‘simliklarning hujayralaridan ko‘paytirish biotexnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
И.Ю.Ҳайитов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
96
Yaratilgan vaqti:
2020-10-23 16:06:07
Ushbu o‘quv-uslubiy qo‘llanmada, o‘simlik to‘qimasini o‘stirishda ikkilamchi metabolitlar hosil bo‘lishi jarayoni, alohida ajratilgan protoplast-lardan foydalanish, hujayra seleksiyasida foydalaniladigan uslublar, o‘sim-liklarni sog‘lomlashtirish va mikroklonal usulda ko‘paytirishning afzalliklari, yuksak o‘simliklar bilan mikroorganizmlar hujayralarini qo‘shib sun’iy majmuani hosil qilish, o‘simliklar genofondini saqlab qolishda biotexnologi-yaning kriosaqlash usulidan foydalanish va fotogolvanik tebranishlar hosil qilishda mikroorganizmlar membranalaridan foydalanish kabi masalalar ko‘rib chiqilgan.

O‘zbekistonda oilalarda psixologik xizmat ko‘rsatish amaliyoti


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O.Akmalova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2020-10-23 16:04:58
Oila mustahkamligi , unda tarbiyalanayotgan farzandlarning jismoniy va ma’naviy jixatdan barkamolligi masalasi barcha davrlarda dolzarb ahamiyat kasb etgan. O‘zbekistonda esa ushbu masalaga istiqlol yillarida nixoyatda katta ahamiyat berilmoqda. Prizidentimiz ta’kidlanganidek, “ .. mustaxkam oila va baxtli turmush avvalombor oila quradigan yoshlarning o‘ziga ularning aql – zakovati , ma’navity fazilatlariga , oila jamiyat oldidagi o‘z burch va mas’uliyatlarini chuqur anglab yetishiga bog‘liq”ligi fikri mamlakat ziyolilarini o‘ta dolzarb va muxim amaliy ishlarni bajarishga undaydi.

Темы настоящего и будущего в произведении Н.В. Гоголя «Тарас бульба»


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Л.Н.Элмуродов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ҚарДУ
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2020-10-23 16:03:38
«За годы независимости в стране были реализованы комплексные меры, направленные на построение правового демократического государства, сильного гражданского общества, развитие основанной на свободных рыночных отношениях и приоритете частной собственности экономики, создание условий для мирной и благополучной жизни народа, обретение Узбекистаном достойного места на международной арене»

O’zbek tilida frazeologizmlarning semantik tahlili


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D.Mirzayeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2020-10-23 16:02:08
Bitiruv malakaviy ishining maqsadi. Bitiruv malakaviy ishining maqsadi frazeologizmlarning semantik tuzilishi va paradigmatik shakllarini o'rganishdan iborat.

C++ тилида кўрсаткичлар ва хотирани бошқариш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.Шукурова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ҚарДУ
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2020-10-23 15:59:45
Битирув малакавий ишнинг асосий мақсади ва вазифаси С++ алгоритмик тилида кўрсаткичлар билан ишлаш, уларни катта хотира ҳажмини талаб қилувчи жадвал катталиклар: векторлар ва матрицалар билан ишлашга қўллашдир.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit