Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Пушталарга ишлов берувчи қурилма параметрларини асослаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдулхаев Хуршед Ғафурович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК 631.319.06 (043.2)
Yaratilgan vaqti:
2018-03-24 12:54:43
Бугунги кунда жаҳонда ҳар йили қарийб 900 млн. гектар майдонда пахта ва бошқа қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда юқори ҳосил олиш учун тупроқнинг унумдорлигини сақлаган ҳолда ерларга ишлов беришнинг илғор технологиялари ва замонавий техника воситаларини қўллаш етакчи ўринни эгаллайди. «Қишлоқ хўжалик экинларини пушталарда етиштириш усули жаҳон амалиётида кенг тарқалган бўлиб, улар йилига ўртача 120 млн. гектар майдонни ташкил этишини ҳисобга олсак» , иш сифати ва унуми юқори ҳамда энергия-ресурстежамкор пушталарга ишлов берувчи машина ва қурилмаларни ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Юқори инсоляцияли минтақада болалардаги ичак касалликларида Д витаминининг аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алиева Нигора Рустамовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК: 616.34:616.155.194.8:577.16-053,2-085
Yaratilgan vaqti:
2018-03-24 10:14:22
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, Марказий Осиё минтақасида ичак касалликлари педиатриянинг долзарб масалаларидан бири бўлиб, улардан энг оғир ва прогностик салбий касаллик целиакия (Ц) умумий аҳолининг 1%да, сурункали энтероколитдан (CЭ) ер юзидаги 12 дан 34%гача бўлган аҳоли азият чекади. Европа мамлакатлари ва Шимолий Америкада аллергик энтероколитлар (АЭ) 12% болаларда учрайди. Ўзбек олимларининг фикрига кўра, аллергик энтероколитнинг республиканинг турли ҳудудларида учраши 21,7 дан 34,2% гачани ташкил этади.

Суғориладиган ерларнинг сувга талаб меъёрларини асослаш методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Аманов Баходиржон Тухтасинович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК 631.675.2
Yaratilgan vaqti:
2018-03-24 09:32:57
Жаҳонда сув танқислиги сезилаѐтган шароитда қишлоқ хўжалиги экинларини суғоришда сувдан оқилона фойдаланиш алоҳида аҳамият касб этмоқда. Шу жиҳатдан, тупроқнинг иккиламчи шўрланиши, шўртобланиши, сизот сувларини кўтарилиши, ерларнинг ботқоқланиши ва коллектор-дренаж-ташлама шўрланган сувларини шаклланиши, дегумификация жараѐнларининг содир бўлиши, бевосита суғоришни тўғри ташкил этиш билан боғлиқ бўлганлиги учун қишлоқ хўжалик экинларини суғориш тартиби ва меъѐрини ҳисоблаш усулини такомиллаштириш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Маълумотларга дастлабки ишлов бериш усул ва алгоритмлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Маматов Нарзилло Солиджонович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 004.93'11: 004.93'12
Yaratilgan vaqti:
2018-03-23 17:12:49
Жаҳонда ахборотнинг компьютерли таҳлили, маълумотларни таснифий қайта ишлаш ва тимсолларни таниб олиш усулларини ишлаб чиқишга катта эътибор қаратилмоқда. Ушбу йўналишларда таниб олиш ва тавсифлаш тизимлари, техник ташхислаш, робототехник тизимлар, материалшунослик, технологик жараёнлар, саноат объектларини бошқариш каби техник ва саноат иловаларини ишлаб чиқиш муҳим масалаларидан бири бўлиб қолмоқда. Ҳозирги кунда таниб олиш ва таснифлашнинг детерминлашган, эҳтимолий, мантиқий, тузилмавий каби кўплаб усуллари ишлаб чиқилган. Хорижий мамлакатларда, жумладан АҚШ, Германия, Россия, Хитой, Япония, Жанубий Корея ва бошқа мамлакатларда тимсолларни таниб олиш ва таснифлаш тизимларини назарий ва амалий масалаларини ечишга катта эътибор қаратилмоқда.

Фазовий ўзгарувчан юкланишлардаги стерженларнинг физик чизиқсиз масалаларини ечишнинг математик моделлари ва алгоритмлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Исомиддинов Анваржон Иномжонович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 517.958:539.3, 519.62
Yaratilgan vaqti:
2018-03-23 17:05:10
Жаҳонда иншоот ва конструкцияларни лойиҳалашда қўлланиладиган материалларнинг физик-механик хусусиятларини баҳолашнинг автоматлаштирилган тизимларини яратишга, мавжудларини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу жиҳатдан лойиҳа ишларини замонавий компьютер технологиялари асосида самарали ташкил этиш йўналиши жадал суръатлар билан ривожланмоқда. Дунёнинг ривожланган мамлакатлари, жумладан, АҚШ, Япония, Италия, Хитой, Туркия, Ҳиндистон, Россия ва бошқа давлатларда конструкцион материалларнинг деформацияланиш жараёнларини сонли ҳисоблашнинг математик моделлари, алгоритмлари ҳамда дастурий таъминотларини яратиш масалалари муҳим аҳамият касб этмоқда.

Сунъий ва табиий шароитларда ғўзанинг verticillium dahliae klebahn билан касалланиш хусусиятини ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Машарипов Х
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-03-23 16:55:34
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда дунёда пахта етиштирувчи аксарият мамлакатларда ғўзанинг ўсув даврида V.dahliae замбуруғи билан зарарланиши кузатилмоқда. Ғўзанинг ушбу замбуруғ билан зарарланиши натижасида пахта ҳосилдорлигининг кескин камайиши ва тола сифатининг бузилишига олиб келади. V.dahliae замбуруғининг зарари натижасида АҚШда 30,5 фоиз ва Эронда 30-40 фоиз пахта ҳосили камайиши кузатилмоқда. Марказий Осиёнинг пахтачилик минтақаларида мазкур замбуруғли касаллик ҳар йили ўртача 8-10 фоиз, айнан Ўзбекистонда 10-15 фоизгача пахта ҳосилини нобуд қилмоқда.

Agaricus bisporus (Lange) Imbach етиштиришнинг агробиологик асослари ва уни зарарли организмлардан ҳимоя қилиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хакимов Альберт Ахмедович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК: 582.284.51:635.82:632.3:632.4
Yaratilgan vaqti:
2018-03-23 16:47:06
Дунё бўйича Agaricus туркумига мансуб қўзиқорин турлари ва бошқа истеъмол қилинадиган замбуруғлар ўстирилишини таҳлил қилинганда, охирги 40 йил давомида уларнинг ҳажми 10 баробар ўсиб, миқдори 10 млн тоннадан ошган . Бошқа маълумотларда эса жаҳонда истеъмол ва тиббиёт мақсадларида етиштириладиган жами қўзиқоринлар миқдори 30 миллион тоннадан ортиқ эканлиги кўрсатилиб, унинг 25 миллион тоннаси (80%) Хитой давлати ҳиссасига тўғри келади. Дунё бўйича қўзиқоринларни етиштириш ҳажми мунтазам ортиб бораётган бир пайтда, уларни республика шароитига мос етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш долзарб масала ҳисобланади.

Молекуляр-генетик омилларни аниқлаш асосида алопециянинг чандиқсиз шакллари ташхиси ва даволашнинг янги усулларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Азимова Фатима Вахидовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 616.43+616-0089+616.594.12-08+615.2.03
Yaratilgan vaqti:
2018-03-23 15:11:31
Бугунги кунда дунё миқёсида замонавий дерматокосметологияда бошнинг сочли қисми териси касалликлари сонисочларнинг тўкилиши – алопециянинг чандиқсиз шакллари ҳисобига ортиб бормоқда. Соч касалликларининг 80% идан ортиғи сочлар нобуд бўлиши билан кечади ва ушбу патология 50 ёшгача бўлган шахслар орасида 30–40% ни ташкил қилади. Алопециянинг кўп учрайдиган майда ўчоғли шаклларида 5–10% ҳолатда бош терисида сочларнинг тўлиқ йўқотилиши, 1–2% ҳолатда эса бош ва танада сочларнинг тўлиқ тўкилиши кузатилади.

Ғўза дурагайларида қимматли хўжалик белгиларининг чигит туки рангига боғлиқ ҳолда ирсийланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жалолов Хуршидбек Хуррам ўғли
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
633.511:512.127:581.169
Yaratilgan vaqti:
2018-03-23 13:53:26
Тадқиқотнинг мақсади ғўзада қимматли хўжалик белгиларининг чигит туки рангига боғлиқ ҳолда ирсийланиши, белгиларнинг ижобий мажмуига эга бўлган оила ва тизмаларни ажратиш ҳамда бошланғич ашё сифатида селекцион-генетик жараёнларга тавсия этишдан иборат

Ғўза селекциясида гоммоз ва вилтга бардошли навлар яратишда мураккаб дурагайлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ўрозов Баҳриддин Омонович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
633.511:631.52:632
Yaratilgan vaqti:
2018-03-23 13:52:44
Тадқиқотнинг объекти сифатида Хanthomonas malvacearum бактерияси, Verticillium dahliae Kleb замбуруғи, ўрта толали ғўзанинг С-6524, Наманган-77, Омад, С-2609, С-2610, С-9082, Ат-термизий, С-6541 навлари ва уларни ўзаро чатиштириш натижасида олинган оддий ва мураккаб дурагайлари ҳамда тизмалари ҳисобланади. Тадқиқотнинг предмети ғўзанинг мураккаб дурагайларнинг гоммоз ва вилт касалликларига бардошлилиги, асосий қимматли хўжалик белгилари ва тола сифати кўрсаткичларини аниқлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit