Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўзбекистонда инновацион иқтисодиёт шаклланиши шароитида инсон капиталини ривожлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Акрамова Шаҳноза Ганишеровна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
330.1.001.76(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-10-17 09:34:07
Республикада инновацион иқтисодиёт шаклланиши шароитида инсон капиталини ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Модификацияланган бетонларнинг структураси ва хоссаларини структурали-имитацияли моделлаштириш услублари билан тадқиқот қилишнинг назарий ва методологик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Махаматалиев Иркин Муминович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
624.012.4
Yaratilgan vaqti:
2019-10-16 13:30:26
Тадқиқотнинг мақсади минерал микротўлдиргич ва пластификацияловчи кимёвий қўшимчадан иборат органоминерал қўшимчали комплекс модификцияланган бетонлар таркиби ва структурасини микро - ва макродаражаларда математик ва структурали - имитацияли моделлаштиришнинг замонавий услубларидан фойдаланиб оптимал лойиҳалаш усулини ишлаб чиқишдан иборат.

Саноат чиқиндилари асосидаги тўлғазувчи қоришмаларнинг оптимал таркибини ишлаб чиқиш, физик-техник хусусиятлари, узоқ муддатга чидамлилиги ва самарадорлигини тадқиқ этиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рахимов Шавкат Турдимуротович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
622.273.217.4
Yaratilgan vaqti:
2019-10-16 13:23:25
Тадқиқотнинг мақсади саноат чиқиндилари, портландцемент ва суперпластификатордан фойдаланиб олинган тўлғазувчи қоришмаларнинг таркибини оптималлаштириш, структурасининг шаклланишини, хусусиятларини ва самарадорлигини тадқиқ этишдан иборат.

Соғлиқни сақлаш тизимида психологик хизмат фаолиятини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нарметова Юлдузхан Каримовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
159.9:685.38(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-10-16 13:01:11
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимида психологик хизмат фаолиятини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш ҳамда сурункали соматик касалликлар нозологиясига мос тиббий-психологик ёрдам тузилмасини ишлаб чиқишдан иборат.

Фарғона водийси аҳолисининг халқ ўйинлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Йўлдошев Салимжон Валиевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 394.3(575.12) (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-10-15 14:52:52
Тадқиқотнинг мақсади Фарғона водийсида халқ ўйинларининг шаклланиш тарихи, уларнинг этник, табиий-географик, хўжалик-маданий омиллари ҳамда у билан боғлиқ этник-маданий анъаналар, урф-одатлар, халқ ўйинларининг бугунги кундаги трансформацияси ва тарбиявий аҳамиятини очиб беришдан иборат

Ўзбекистон иқтисодиётида инвестицияларни тармоқлараро тақсимлашнинг эконометрик моделлаштириш услубиятини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Байхонов Баҳодиржон Турсунбаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
330.115(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-10-15 11:08:07
Ўзбекистон иқтисодиётида инвестицияларнинг тармоқлараро тақсимланишини эконометрик моделлаштириш услубиятини такомиллаштириш бўйича назарий-услубий ҳамда амалий йўналишдаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Акциядорлик корхоналарида корпоратив бошқарувнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ашуров Зуфар Абдуллоевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
334.723:658.115 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-10-15 10:24:02
Корпоратив бошқарувнинг назарий ва услубий асосларини ривожлантириш, акциядорлик корхоналарида корпоратив бошқарувнинг ташкилий-иқтисодий механизмини замонавий халқаро стандартлар асосида такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ҳужайра қариш жараёнида қалқонсимон без ҳужайраларидаги хроматин тузилиши ва вазифаси бузилишлари ва ДНК репарациясининг аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдугафурова Дилноза Гулямовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК 577.218: 577.2: 576.385.5
Yaratilgan vaqti:
2019-10-15 10:19:08
Тадқиқотнинг мақсади қариш жараёнида қалқонсимон без ҳужайралари ядро хроматинининг ДНК репликацияси ва транскрипцияси жараёнлари бузилишининг молекуляр механизмларини аниқлашдан иборат.

Хитозан таъсирининг экспериментал термик куйишдаги молекуляр механизмлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Байкулов Азим Кенжаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
577.15
Yaratilgan vaqti:
2019-10-15 10:08:24
Тадқиқотнинг мақсади экспериментал термик куйиш жароҳатида тери ҳужайралари репаратив регенерациясига хитозан ҳосилалари билан коррекциясининг молекуляр механизмларини аниқлашдан иборат.

Корпоратив ахборот-кутубхона тармоқлари ахборот хавфсизлигини баҳолашнинг усуллари, алгоритмлари ва дастурий комплекси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Норматов Шербек Бахтиёрович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
004.056
Yaratilgan vaqti:
2019-10-14 17:16:34
Тадқиқотнинг мақсади корпоратив ахборот-кутубхона тармоқларида илмий-техник ва таълимга оид ресурслар хавфсизлигини баҳолашнинг усуллари, алгоритмлари ва дастурий комплексини яратишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit