Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Қўқон уездида пахтачиликнинг ривожланиши масалаларини архив ҳужжатларида ёритилиши (Колониал давр мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мирзаев Авазбек
Yaratilgan vaqti:
2019-01-23 15:21:12
Ушбу мақолада, Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архиви фондларидаги ҳужжатлар мисолида Фарғона вилоятининг Қўқон уездида колониал даврда пахтачиликнинг ривожланиши тарихининг айрим масалалари манбашунослик нуқтаи назаридан таҳлил этилган ва ёритилган.

Пахтачилик тарихини архив ҳужжатларида ёритилишининг айрим масалалари (мустамлака даврида Фарғона вилояти мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мирзаев А.
Yaratilgan vaqti:
2019-01-23 15:13:42
Мазкур мақолада, колониал даврда Туркистон ўлкасида, хусусан Фарғона вилоятида пахтачиликни ривожланиши тарихининг айрим масалалари, архив ҳужжатларини манбашунослик нуқтаи назаридан таҳлил этган ҳолда, баён этилган.

Қатағон сиёсатининг ижрочи органлари фавқулодда комиссия (чк) фаолиятига доир


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.А.Хошимов
Yaratilgan vaqti:
2019-01-23 15:11:10
Маколада Қатағон сиёсатининг ижрочи органлари фавқулодда комиссия (чк) фаолиятига доир материаллар келтирилган

Процессы освоения и орошения земель в Центральной Фергане В 50-60 годах XX века.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мўминов Хусанбой
Yaratilgan vaqti:
2019-01-23 15:10:23
В статье описывается с помощью первичных источников процессы освоения и орошения земель в Центральной Фергане, а также увеличения доставки хлопка в Центр и их отрицательные последствия.

O`zbek davlatchiligi tarixi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Erkayev E.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
155
Yaratilgan vaqti:
2019-01-23 15:07:20
O`zbekistonda ilk shaxarsozlik madaniyatining shakllanishi va eng kadimgi davlatchilikning kelib chikishida azaliy utrok axolining madaniyati xal kiluvchi omil bulganini yoritish, miloddan avvalgi IX-VIII va VII-VI asrlarda ilk davlatchiligimiz tarakkiyoti jarayonini chukur va izchil tadkik kilish

Диафит грануласини технологияси ва сифат назорати


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Таджиева А.Д., Караев аН.Ю. , Мухамедова, Б.И. Примухамедова Ҳ.И., Назаров У.З.
Yaratilgan vaqti:
2019-01-23 14:42:50
Антигистамин таъсирга эга бўлган, фитин ва диазолин асосидаги мураккаб таркибли Диафит грануласини таркиби ва технологияси ишлаб чиқилди. Гранула сифати тегишли МҲ талаблари асосида баҳоланди. Тайёр маҳсулот таркибидаги биофаол моддаларга хос сифат реакциялари ва миқдорий таҳлил усуллари таклиф қилинди

A.Temur va temuriylar davrida madaniy hayot (Ilm - fan misolida)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xoshimov Izatullo
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2019-01-23 14:33:55
Bobokalonimiz Amir Temur jahon tarixida kam uchraydigan buyuk davlat arbobi edi. XIV asrning ikkinchi yarmi-XV asr boshida Movarounnahrda milliy birlikni yuzaga keltirgan mustaqil davlatga hamda temuriylar uyg‘onish davriga asos solgan, o‘rta asr madaniyati, ilm-fani, san’ati taraqqiyotiga bebaho hissa qo‘shgan, uning benazir homiysi bo‘lib tanilgan bu ulug‘ zotning muborak nomi har turli mafkuraviy ta’sirotlarga

Buxoro amirligida madaniy hayot va tarixnavislik


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Dadaxonov Farrux
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2019-01-23 14:32:42
Davlat mustaqilligini qo`lga kiritgan O`zbekiston Respublikasi milliy davlatchiligini barpo qilish bilan bir qatorda xalqaro maydonda ham o`zining barqaror tashqi va ichki siyosati, buyuk va qadimiy tarixi, takrorlanmas ma`naviy merosi va milliy qadriyatlari bilan dovrug` tarata boshladi.

A.Temur va temuriylar davri tarixi tarixshunosligi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-01-23 14:31:36
Mustaqillikdan keyingi o‘tgan yillar davomida tarixchi olimlarimiz tomonidan Vatanimiz tarixini haqqoniy ravishda qayta yaratish va xalqimizga etkazish yo‘lida juda katta, sermahsul ishlar amalga oshirildi. Vatan tarixini xolisona yaratish ishi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilib, bu xayrli va sharafli ishga O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A. Karimov bosh-qosh bo‘ldilar.

1920-30-yillarda sovet hokimiyatining O‘zbekistonda yuritgan madaniy siyosati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xasanov Begzod
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2019-01-23 14:30:42
O`zbekiston davlat suverenitetiga erishganidan keyin o`zbek xalqi tarixini, avvalo, mamlakat tarixshunosligida buzib ko`rsatilgan sovet davri tarixini milliy mustaqillik mafkurasi nuqtai nazaridan tanqidiy mushohada qilish uchun zarur shart-sharoit yuzaga keldi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit