Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Болаларда ювенил ревматоид артритнинг клиник-патогенетик жиҳатлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рахимгaзиев Умид Гaзиваевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
616.72-002-07-08-053
Yaratilgan vaqti:
2018-10-23 15:29:31
Тадқиқотнинг мақсади болалар ювенил ревматоид артритининг клиник кечишини замонавий хусусиятларини аниқлаш ва ушбу касалликнинг турли вариантларида прогнозлаш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Касб-ҳунар коллежи ўқитувчисининг методик компетенциясини узлуксиз ривожлантиришда инновацион таълим технологиялардан фойдаланиш (малака ошириш тизими мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
Уматалиева Камила Тахировна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
37; 374.6; 37-4
Yaratilgan vaqti:
2018-10-23 15:22:43
Тадқиқотнинг мақсади инновацион таълим технологияларидан фойдаланган ҳолда малака ошириш жараёнида касб-ҳунар коллежи ўқитувчиларининг методик компетенциясини ривожлантиришдан иборат.

Транспорт воситаларининг гидравлик тизимлари тўсиқ элементлари ейилишбардошлилиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алибоев Бахтиёр Абдурахмонович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
631.358:621.05.002+621.891
Yaratilgan vaqti:
2018-10-23 14:28:50
Тадқиқотнинг мақсади қишлоқ хўжалик тракторлари гидравлик тизими клапанли элементларининг ейилишбардошлилигини оширишдан иборат.

Қорақалпоқ халқ ривоятлари (жанрий ўзига хослиги, таснифи)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алламбергенова Инабат Хасанбаевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
80:398.1(575.172)(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-10-23 14:03:38
Қорақалпоқ халқ ривоятларининг жанр хусусиятлари, миллий ўзига хослиги ва эпик турга мансуб фольклор асарлари тизимида тутган ўрнини аниқлаш, уларнинг тарихий асослари ва бадиий эволюцияси қонуниятларини очиш, мавзу типларига ажратиб таснифлаш, ривожланиш тамойиллари ва типологиясини тадқиқ қилиш.

Қорақалпоқ қаҳрамонлик достонларининг пайдо бўлиш манбалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хошниязов Жалғасбой Хошниязович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
398.224(575.172)(09)(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-10-23 14:00:14
Қаҳрамонлик достонларининг генезиси, манбалари ва ривожланиш тамойилларини аниқлаш орқали эпик сюжетларнинг қадимий типлари мифологик эпосдан иборат бўлганлигини асослаш, халқ тарихи, турмуш тарзи ва анъанавий маданиятининг бадиий тафаккур ривожида тутган ўрнини қорақалпоқ достонлари мисолида далиллаш.

Экспериментал гепатит ва ошқозон ярасида фитин-с ва глицитринатнинг самарадорлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мирзаахмедова Камола Тохировна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
615.015+616.36-002+616.33-002.44
Yaratilgan vaqti:
2018-10-23 12:45:06
Тадқиқотнинг мақсади гепатит ва меъда ярасининг турли тажриба моделларида Фитин-С ва глицитринатнинг фармакологик таъсирини баҳолашдан иборат.

Ревматоид артритни яллиғланишга қарши ностероид терапиясида гастро- ва нефропатиянинг патогенетик механизмлари ва аниқланган ўзгаришларнинг коррекция йўллари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Усманова Шахноза Эркиновна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
616.7+616-002.77+615.2.03+616.5+615.38
Yaratilgan vaqti:
2018-10-23 12:40:02
Тадқиқотнинг мақсади ревматоид артритнинг яллиғланишга қарши ностероид терапиясида гастро- ва нефропатия механизмларини ўрганиш ва аниқланган ўзгаришлар коррекцияси учун оптимал схемаларни ишлаб чиқишдан иборат.

Бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини ривожлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Каримова Нозима Нурмухамадовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
37;377;331.86
Yaratilgan vaqti:
2018-10-23 12:08:26
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини ривожлантириш методикасини ишлаб чиқишдан иборат.

Суғорма деҳқончиликда ресурстежамкор сув кўтариш қурилмаларининг ҳисобини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдураимова Дилбар Айбековна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
631.6:626.833(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-10-22 17:25:17
Суғорма деҳқончиликда ресурстежамкор паст напорли сув кўтаргичларни конструктив параметрларини такомиллаштириш ва ҳисоблаш усулини ишлаб чиқиш.

Буғдойнинг ўсиш-ривожланишига стероид табиатли бирикмаларнинг таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Исмоилова Кароматхон Махмуджоновна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
577.124.5:635.511.
Yaratilgan vaqti:
2018-10-22 16:30:19
Тадқиқотнинг мақсади стероид табиатли бирикмаларни буғдойнинг ўсиш ва ривожланишига таъсирини ҳамда уларнинг стимуляторлик хоссаларини аниқлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit