Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Мафкуравий профилактика – ёш авлодни ғоявий ҳимоялаш омили (ижтимоий-фалсафий таҳлил)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хўжанова Тамара Жураевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
1:(316)
Yaratilgan vaqti:
2021-06-12 12:28:54
Тадқиқотнинг мақсади ўсиб келаётган ёш авлод вакилларини турли ёд ғоялардан ҳимоялашда мафкуравий профилактиканинг конструктив аҳамиятини асослаш ва унинг илмий-концептуал асосларини такомил-лаштириш юзасидан таклиф-тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Марказий Осиёда XIX аср охири XX аср бошларида фалсафий-маърифий ғояларнинг бадиий адабиётда намоён бўлиши феномени


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хамдамова Ситора Сафаровна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
821.512.133.09 18/19:008(5-191.2)
Yaratilgan vaqti:
2021-06-12 12:09:08
Тадқиқотнинг мақсади ХIХ аср охири ХХ аср бошларида Марказий Осиё бадиий адабиётидаги маърифатпарварлик ғояларининг фалсафий жиҳати ва уларнинг янгиланаётган ислоҳотлардаги конструктив аҳамиятини асослашдан иборат.

Амир Темур даврида тасаввуфнинг ижтимоий-маънавий роли


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рахмонов Суннатилло Мавлонович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
87. 375
Yaratilgan vaqti:
2021-06-12 12:02:56
Тадқиқотнинг мақсади Амир Темур ва темурийлар даврида Марказий Осиёда тасаввуфнинг ижтимоий-маънавий, маърифий ва ахлоқий ўрнини замонавий фалсафий ёндашувлар асосида тадқиқ этиш, жамиятда диний бағрикенгликни таъминлаш ҳамда ёшларнинг маънавий-руҳий камолотга эришишига қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Симметрик шифрлаш алгоритмини такомиллаштириш ва криптотаҳлил усуллари ёрдамида баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алланов Ориф Менглимуратович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
004.056.55
Yaratilgan vaqti:
2021-06-12 11:11:36
Тадқиқотнинг мақсади O‘z DSt 1105:2009 симметрик шифрлаш алгоритмини такомиллаштириш ҳамда унинг бардошлилигини интеграл ва алгебраик криптотаҳлил усуллари ёрдамида баҳолашдан иборат.

Суғорма деҳқончиликда биомелиоратив тадбирларнинг илмий-амалий асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўраев Умид Анварович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
631.68: 633.511. (582.30)
Yaratilgan vaqti:
2021-06-12 11:06:24
Тадқиқотнинг мақсади сув танқислигининг салбий оқибатларини камайтириш, фитомелиорант ўсимликларини етиштириш орқали ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, шўр ювиш меъёрлари ва муддатларини қисқартириш ҳамда коллектор-зовур сувларининг минерализациясини биологик усулда камайтириб, сифати яхшиланган зовур сувлари билан ғўзани суғориш бўйича илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқиш ҳисобланади.

Юпқа қатламли полимер материалларнинг анизотропик хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Матякубов Бекзод Матназарович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
541.64:13:66.087.577.3
Yaratilgan vaqti:
2021-06-11 17:51:33
Тадқиқотнинг мақсади полиэтилен, фиброин ва акрилонитрил сополимери асосидаги ламелляр ва фибрилляр тузилишли юпқа қатламли ғовакли материаллар деформацион ўзгаришлари ва функционал фаоллигини оптик анизотропиясига боғликлик хусусиятларини аниқлашдан иборатдир.

Бухоро вилоятининг иқлимий шароитларига мослаштирилган самарадор шамол энергетик қурилмасини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сафаров Алишер Бекмуродович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
621.311.24
Yaratilgan vaqti:
2021-06-10 18:04:12
Тадқиқотнинг мақсади кучсиз шамол оқимларида ишлайдиган вертикал ўқли шамол энергетик қурилмасини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослашдан иборат.

Голштин зотли сигирларининг сут маҳсулдорлигини этологик кўрсаткичларга боғлиқлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Суюнова Зулфия Бахтияровна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
636.2:637.1:614.3
Yaratilgan vaqti:
2021-06-10 14:28:36
Тадқиқотнинг мақсади Самарқанд воҳаси шароитида Германия селекциясига мансуб I туғимдаги сигирларнинг сут маҳсулдорлиги ва айрим биологик хусусиятларининг этологик фаоллик типига боғлиқлигини аниқлашдан иборат.

Оқ янги зеландия ва уларни оқ йирик қуён зоти билан жуфтлашдан олинган дурагайларнинг биологик ҳамда маҳсулдорлик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ибрагимов Баходир Бахтиёрович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
636.93:636.082.43:636.088
Yaratilgan vaqti:
2021-06-10 14:27:32
Тадқиқотнинг мақсади оқ янги зеландия ва уларни оқ йирик қуён зоти билан жуфтлашдан олинган дурагайларнинг биологик ҳамда маҳсулдорлик хусусиятларини аниқлаш асосида қуёнлардан олинадиган маҳсулот сифатини яхшилашдан иборат.

Phaseolus vulgaris пўстлоғи пектин моддаларининг кимѐвий хоссалари ва тузилиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эшбеков Азамат Эркинович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
547.917
Yaratilgan vaqti:
2021-06-10 11:11:42
Тадқиқотнинг мақсади Phaseolus vulgaris ўсимлиги пўстлоғи пектин моддаларининг структуравий-кимѐвий тузилишини ўрганиш, пектин макромолекуласининг асосий ва ѐн занжири тузилишини тасдиқлаш, пектиннинг металл комплексларини олиш ва уларнинг биологик фаоллигини аниқлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit