Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Физика. Электродинамика оптика атомная физика


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
Т. М. ОПЛАЧКО, К. А . ТУРСУНМЕТОВ
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Количество страниц:
324
Номер УДК:
340 (075)
Дата создания:
2017-02-21 17:23:45
Данное пособие соответствует учебной программе для учебных заведений среднего и среднеспециального профессионального образования Республики Узбекистан. Пособие содержит всю необходимую теоретическую базу в соответствии с требованиями, вытекающими из тестовых заданий ГЦТ, и окажет существенную помощь при работе с тестами. Данное учебное пособие отличается лаконичностью, информативностью, структурностью, наглядностью, многоуровневостью, доходчивостью и современным дизайном. “Физика” в двух частях содержит около 600 контрольных вопросов, 900 тестов с ответами и более 500 иллюстраций.

Farmatsevtik kimyo


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
Q.A. UBAYDULLAYEV, A.Q. SAIDVALIYEV, S.Y.RASULOV, Z.T. MIRUSMONOVA
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Количество страниц:
267
Номер УДК:
615.3(075)
Дата создания:
2017-02-21 17:17:48
Ushbu o‘quv qo‘llanma dori vositalarining sifat standartlari, ularning ko‘rsatkichlari, bu ko‘rsatkichlarni aniqlashning farmakopeyaviy va muqobil usullarini, dori vositalarini izlab topish va tibbiyot amaliyotiga tatbiq qilishning ma’lum maqsadga yo‘naltirilgan usullaridan oqilona foydalana olish mumkin bo‘lgan nazariy va amaliy ko‘nikmalarni o‘z ichiga olgan.

Elektr ta’minoti


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
A. D. TASLIMOV, A. N. RASULOV, E. G. USMANOV, G. R. RAFIKOVA
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Количество страниц:
174
Номер УДК:
621.3(075)
Дата создания:
2017-02-21 16:50:28
Ushbu o‘quv qo‘Uanmada elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi elektr stansiyalarining turlari, stansiyalar va podstansiyalarning o‘zehtiyoj iste’- molchilari va ularni energiya bilan ta’minlash sxemalari, elektr yuklamalar grafigi, elektr yuklamalarini aniqlash usullari bayon qilingan. Shuningdek, sex elektr ta’minotining sxemalari, quvvat va energiya isrofini aniqlash, elektr uskunalarini texnika xavfsizligi bo‘yicha zaminlash masalalari va releli himoya masalalari ham yoritilgan.

Elektr energiyasi iste’molini nazorat qilish


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
I.H. SIDDIKOV
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Количество страниц:
95
Номер УДК:
621.3 (075)
Дата создания:
2017-02-21 16:44:52
O‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlarining «Elektr energetika», «Elektr tarmoqlari va jihozlarini montaj qilish, sozlash va ishlatish» mutaxassisligi talabalari uchun «Elektr energiyasi iste’molini nazorat qilish» fani o‘quv dasturi asosida tuzilgan. O‘quv qo‘llanmada elektr energiyasi iste’molini nazorat qilishning maqsadi va ushbu jarayonda ishtirok etuvchi energiya sotish nazoratchilarining vazifalari, faoliyat chegaralari hamda elektr energiyasidan foydalanish qoidalari keltirilgan.

Dasturlash


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
SH.I. RAZZOQOV, M.J. YUNUSOVA
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Количество страниц:
229
Номер УДК:
004. 438 (075)
Дата создания:
2017-02-21 16:41:17
O‘quv qo‘llanmada zamonaviy va eng keng tarqalgan dasturlash tillaridan biri bo‘lgan Turbo Paskalning asoslari beriladi. Kitob Turbo Paskalning 7.0 versiyasi muhitida algoritmlash va dasturlash bo‘yicha ma’lumotlar asosida yozilgan bo‘lib, informatika va axborot texnologiyalari yo‘nalishlari bo‘yicha o‘quv dasturiga mos ravishda tuzilgan. Shuningdek, o‘quv qo‘llanma dasturlash bo‘yicha dastlabki ma’lumotlarni egallamoqchi bo‘lgan boshlovchilar uchun ham foydali bo‘lishi mumkin.

Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
G ‘oyibnazar ERNAZAROV
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Количество страниц:
198
Номер УДК:
373.31(075)
Дата создания:
2017-02-21 16:34:11
Mazkur uslubiy qo‘llanma pedagogik yo‘nalishdagi kollejlarning o‘quvchilariga mo‘ljallangan. Mavzularni rejalashtirish «Boshlang‘ich sinflarda ta’lim-tarbiya ishlari» yo‘riqnomasi talablariga muvofiq tuzilgan bo‘lib, uni yoritish Sharq va G ‘arb mutafakkirlarining fikrlari hamda ilg‘or pedagogikmetodik qarashlar ko‘magida amalga oshirildi.

Binolar va inshootlar konstruksiyalari


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
M .M . VOHIDOV
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Количество страниц:
179
Номер УДК:
69(075)
Дата создания:
2017-02-21 16:15:29
O‘quv qo‘llanmada bino va inshootlaming konstruktiv yechimlari va ularning konstruksiyalarini o ‘rganish bo‘yicha muhim ma’lumotlar keltirilgan. Shuningdek, o ‘quv qo‘llanmada «Umumqurilish ishlari», «Uy-joy va jamoat binolaridan foydalanish hamda ularni ta’mirlash» yo‘nalishlari bo‘yicha ta’lim olayotgan kasb-hunar kollejlarining talabalari uchun amaliyotdan ayrim misollar ham keltirilgan.

Bichish-tikishni o‘rgatish metodikasi


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
Q.M. ABDULLAYEVA, X.SH. BOBOXONOVA, M.M. ISMOILOVA, N.S. GAIPOVA
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Количество страниц:
157
Номер УДК:
746.3(075)
Дата создания:
2017-02-21 16:11:01
Ushbu o‘quv qo‘llanma «Maktabdan va sinfdan tashqari ishlar» yo‘nalishi, «Bichish-tikish, kashtachilik, pazandachilik to‘garak ishi» mutaxassisligi bo‘yicha pedagogik kasb-hunar kollejlarining dasturiga muvofiq yozildi. Qo‘llanma pedagogik kasb-hunar kollejlarining o‘quvchilariga mo‘ljallangan.

Avtotransport vositalarining elektr jihozlari


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
G‘.N. MAHMUDOV
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Количество страниц:
256
Номер УДК:
629.5.064.5
Дата создания:
2017-02-21 15:22:13
Darslik kasb-hunar kollejlarining avtotransport sohasi b o‘yicha tahsil olayotgan talabalar uchun m o ‘ljallangan b o‘lib, unda avtomobillarning elektr va elektron jihozlarining tuzilishi, ishlash prinsipi, tavsifnomalari keltirilgan. Ayniqsa, zamonaviy avtomobillarga o ‘rnatilayotgan yangi elektr jihozlar: «xizmat ko‘rsatilmaydigan» va «kam xizmat k o‘rsatiladigan» akkumulatorlar, kontaktsiz (cho‘tkasiz) va kompakt (ixcham) tuzilishga ega b o‘lgan generatorlar, ichki reduktorli va doim iy m agnitdan u yg‘otiladigan starterlar, elektron va mikroprotsessorli o ‘t oldirish tizimlari, axborot-diagnostik va yoritish tizimlariga katta e ’tibor berilgan. Avtomobillarga oxirgi yillarda jadal ravishda joriy qilinayotgan benzinli va dizel motorlari va boshqa agregatlarni elektron boshqarish tizimlari ham ancha batafsil yoritilgan. Darslikning har bir b o‘lim i muayyan tizimda yuzaga kelishi mumkin b o‘lgan nosozliklar va ularni bartaraf qilish usullari hamda nazorat savollari bilan yakunlangan.

Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
Texnika fanlari doktori, professor O.U. SALIMOVning tahriri ostida
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Количество страниц:
506
Номер УДК:
629.331 (075)
Дата создания:
2017-02-20 17:55:58
Ushbu o‘quv qo‘llanmada yengil va yuk avtomobillarining tuzilishi, texnik xizmat ko‘rsatish, ta ’mirlash masalalari nazariy tarzda hamda chizma va kompanovkalar bilan to‘liq yoritib berilgan. Bunda avtomobillarga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini tashkil qilish asoslari hamda avtomobil, agregat, mexanizm va tizimlarda sodir bo‘ladigan nosozliklar, ularni aniqlash yo‘l-yo‘riqlari va bartaraf etish usullari bayon qilingan. Shuningdek, ish o‘rnini tashkil qilish, xavfsizlik texnikasi va yong‘in xavfsizligi yechimlari ko‘rsatilgan.
Сообщить об ошибке Транслит