Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Болаларда ичак инфекцияларининг клиник - иммунологик хусусиятлари ва даволаш самарадорлигини қиёсий баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шаджалилова Мукаррам Салимджановна
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.34-22-053.2.612.017.1
Дата создания:
2018-11-19 16:53:35
Болаларда ичак инфекцияларининг клиник-иммунологик хусусиятлари ва даволаш самарадорлигини қиёсий баҳолаш.

Ўзбекистон республикасида меҳнат бозори инфратузилмасини ривожлантириш самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Арабов Нурали Уралович
Год издания:
2018
Номер УДК:
331.52 (575.1)
Дата создания:
2018-11-19 15:44:06
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикасида меҳнат бозори инфратузилмасини самарали ривожлантиришнинг услубий асослари ва амалий йўналишларини такомиллаштириш ҳамда аҳолини иш билан таъмин-лаш даражасини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари гидронимлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамбетова Гулназ Жаксимуратовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
УЎК: 801.311 (575.172)
Дата создания:
2018-11-19 15:35:54
Жаҳон тилшунослигида тилни тизимли ўрганиш асосида унинг структурасидаги лисоний бирликларни мавзувий гуруҳларга ажратиш, семантик майдон, лексема ва семаларни ўрганиш, морфемик таркибини таҳлил қилиш, когнитив тилшуносликда концепт, концептосфера формаларини аниқлаш, лингво-культурологияда эса тил, миллат ва маданият триадаси йўналишида тадқиқ қилиш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Фарғона водийси уйғурларида анъанавий ва замонавий этномаданий жараёнлар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Валихонова Гулнорахон Комилжоновна
Год издания:
2018
Номер УДК:
39(575.12)(09)(043.3)
Дата создания:
2018-11-19 15:23:51
Тадқиқотнинг мақсади тарихий-этнографик материаллар асосида XIX аср ўрталари ва XX асрда Фарғона водийси уйғурларининг анъанавий ва замонавий этномаданий жараёнлардаги иштирокини этнологик жиҳатдан ёритиб беришдан иборат.

Бўлажак ўқитувчиларда креатив ёндашув асосида тадқиқотчилик лаёқатини тарбиялаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Назарова Барно Алижон Хожи қизи
Год издания:
2018
Номер УДК:
371.126:001.8
Дата создания:
2018-11-19 15:09:49
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак ўқитувчиларда креатив ёндашув асосида тадқиқотчилик лаёқатини такомиллаштиришдан иборат.

Постнатал онтогенезда каламушларнинг ичак энзимлари, энергия алмашинувига қўрғошин ионини таъсири ва уни коррекциялаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каримова Иродахон Иброхимжоновна
Год издания:
2018
Номер УДК:
612.342.4+577.122.2
Дата создания:
2018-11-19 15:06:25
Постнатал онтогенез давомида каламушлар ингичка ичак гидролазалари фаоллиги ва мембранавий жараёнларга қўрғошин хлорид таъсирини аниқлаш ҳамда функционал ўзгаришларни ўсимлик фаол моддалари билан коррекциялаш.

Талабаларда ахборот хавфсизлигини таъминлаш компетентлигини тарихий-маданий мерос воситасида ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Давлатов Ойбек Ғаниевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
378:681.142.37:93
Дата создания:
2018-11-19 14:42:10
Тадқиқотнинг мақсади талабаларда ахборот хавфсизлигини таъминлаш компетентлигини тарихий-маданий мерос воситасида ривож-лантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Ўзбекистоннинг гидрогеологик тизимлари ривожланишининг методолого-услубий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мавлонов Аслон Акрамович
Год издания:
2018
Номер УДК:
[551+556.3] 575.1
Дата создания:
2018-11-19 13:52:16
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон ҳудудида тектогенезни ҳисобга олган ҳолда мобилизм асосида гидрогеологик тизимлари ривожланишининг методолого-услубий асосларини такомиллаштиришдан иборат.

Оив инфекцияси билан зарарланган болаларда лор касалликларининг клиник-иммунологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нарзуллаев Нуриддин Умарович
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.21:616-092:612.017.1.064-053.2:615.37
Дата создания:
2018-11-19 12:56:56
Тадқиқотнинг мақсади ОИВ инфекцияси билан зарарланган болаларда касалликнинг клиник ва иммунологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда ЛОР касалликларининг даволаш самарадорлигини оширишдан иборат.

Академик лицейларда тарих фанини ўқитишнинг инновацион технологияларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исмаилов Алишер Файзиевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
376.6./9:93/99; 371.3
Дата создания:
2018-11-17 14:03:42
Тадқиқотнинг мақсади академик лицейларда тарих фанини ўқитишнинг инновацион технологияларини такомиллаштиришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит