Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Шахснинг саломатликка қадрият сифатидаги муносабатининг ижтимоий-психологик детерминацияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Карамян Мариэтта Хачатуровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
316.64:613
Дата создания:
2019-02-22 16:11:26
Тадқиқотнинг мақсади шахснинг саломатликка қадрият сифатида муносабатининг ижтимоий-психологик детерминацияларини назарий-методологик ва эмпирик асослаш ҳамда уни шакллантириш юзасидан тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ахборот коммуникация хизматлари бозорини ривожлантиришда инновацион маркетинг стратегияларидан фойдаланиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Муминова Гулмира Баходировна
Год издания:
2019
Номер УДК:
339.138:6П2.15.7
Дата создания:
2019-02-22 15:35:33
Жаҳон иқтисодиётида ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ)нинг жадал ривожланиши таъсирида инновацион тизимда ишлайдиган компьютерлар, мобил телефонлар ва интернет технологияларининг пайдо бўлиши хизматлар соҳасининг тубдан ўзгаришига олиб келди. Натижада, ҳозирда рақамли иқтисодиёт ва унга асосланган бошқарув усулларининг амалиётда кенг қўлланилиши жаҳон иқтисодиёти ривожланишининг асосий омилларидан бирига айланди.

Суюқлик ва газларнинг фильтрланиш жараёнини тадқиқ қилиш учун математик моделлар, сонли усуллар ва дастурлар мажмуи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Назирова Элмира Шодмоновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
539.3
Дата создания:
2019-02-22 15:18:10
Жаҳонда газ ва гидродинамик жараёнларнинг математик моделларини яратиш, суюқликлар ностационар фильтрацияси жараёнларининг математик моделларини такомиллаштириш, чизиқли ва чизиқсиз фильтрация масалаларини ечиш учун сонли усуллар ва инфокоммуникация технологиялари имкониятларидан кенг фойдаланишга ҳамда нефть-газ конлари ишлаши асосий кўрсаткичларини аниқлаш ва башоратлашнинг автоматлаштирилган тизимларини яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Сплайн-функциялар асосида сигналларни рақамли ишлаш алгоритмларни самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мирзаев Аваз Эгамбердиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
004.383.3
Дата создания:
2019-02-22 15:13:40
Жаҳонда замонавий ахборот коммуникация технологияларининг ривожланиши сигналларни тиклаш, рақамли ишлов бериш масалаларини ечишда параллел алгоритмлар яратиш, ишлов бериш жараёнларини кўп ядроли архитектура асосида амалга ошириш ва оптимал ечимлар топиш учун параллел алгоритмлар ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ахборот-бошқарувчи тизимлар дастурий таъминотининг функционал ишончлилигини баҳолашнинг моделлари ва алгоритмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мирзаев Дилшод Аминович
Год издания:
2019
Номер УДК:
004.415.2
Дата создания:
2019-02-22 15:09:10
Жаҳонда ҳозирги вақтда рақамли технологиялар ва муҳитларнинг яратилиши дастурий таъминотларга, айниқса, ахборот-бошқарувчи тизимларнинг дастурий таъминотига бўлган талабнинг ортиши, дастурий таъминотларнинг сифат даражасидан функционаллигига ҳамда ишончлилигига оид илмий-амалий масалаларни амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Чиқинди ва тутунли газлар таркиби мониторинги учун автоматлашган термокаталитик усулларни ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Султонов Марат Мирзаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
543.27.272.1.272.6.
Дата создания:
2019-02-22 14:34:47
Тадқиқотнинг мақсади платина гуруҳи металлари ва металл оксидлари асосида атмосфера ҳавоси, транспорт, технологик жараёнлар чиқинди ва тутунли газлар таркиби мониторинги учун автоматлашган термокаталитик усулларни ишлаб чиқишдан иборат.

Танглай кемтикли болаларда комплекс реабилитацияни такомиллаштириш ва турли усулларда ўтказилган уранопластика самарадорлигини солиштирма баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шомуродов Қаҳрамон Эркинович
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.315-007.254-089.844-039.76
Дата создания:
2019-02-21 16:39:57
Уранопластика жарроҳлик амалиётининг анъанавий усулларда эришилган натижаларини солиштирма баҳолаш ва танглайнинг анатомик ҳамда функционал хусусиятларини тўлиқ тиклаш имконини берувчи усул ишлаб чиқиш.

Болаларда сурункали HBV-инфекция кечишида яллиғланиш анемиясининг патогенетик аҳамияти ва ташхислашни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Икрамова Нодира Анваровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.36-002.2:615.155.194:577.21-053.2-07
Дата создания:
2019-02-21 16:38:31
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, дунёда В гепатитга қарши кенг кўламли эмлаш профилактикаси амалга оширилаётганлигига қарамай сурункали HBV-инфекция муаммоси бугунги кунга қадар тиббий-ижтимоий аҳамияти жиҳатидан долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Шу билан бирга сурункали HBV-инфекциясининг аҳамияти унинг патогеник жиҳатдан мураккаблиги, асоратларининг оғирлиги, даволашнинг қимматлиги ва самарадорлигининг чегараланганлиги билан аниқланади.

Болалар бронхиал астмасида метаболик синдром (клиникаси, ташхиси ва даволаш)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Азизова Нигора Давлятовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616-248-008.9-053.2-07-08
Дата создания:
2019-02-21 16:25:57
Сўнгги йилларда дунё мамлакатларида умумий нафас йўллари касалликлари орасида болалар ва ўсмирларда учрайдиган бронхиал астма етакчи ўринни эгаллайди, тез-тез ва давомли қайталаниши, бемор ҳаёт сифатини пасайтиши, ногиронликка сабаб бўлиши туфайли соғлиқни сақлаш тизимининг жиддий муаммоси бўлиб қолмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра «...дунёда бронхиал астма бўлган 300 милионга яқин бемор қайд этилган, ҳозирги кунда катталар орасида 5%, болалар орасида эса 10% гача тарқалиши кузатилмоқда.....» .

Ўзбекистон тарихий шаҳарларининг шаклланиши ва ривожланиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маматмусаев Тохир Шайдулович
Год издания:
2019
Номер УДК:
72.03 (711)
Дата создания:
2019-02-21 13:37:12
Бугунги кунда дунё миқёсида шаҳарларни қайта қуриш ва модернизациялашда тарихий жойлар структурасини сақлаб қолиш ва меъморий-бадиий қийматларга эга бўлган ёдгорликлардан самарали фойдаланиш ниҳоятда долзарб ҳисобланади. Ҳозирда жаҳон шаҳарсозлигида қадимдан шаклланиб келган ҳудудлар, жумладан Мемфис, Бобил, Рим, Афина, Париж, Лондон, Вена, Ереван, Истамбул, Искандария, Балх, Боку, Деҳли, Исфаҳон ва бошқа шаҳарларни муҳофаза қилиш ва уларнинг режавий ечимига эътибор бериш эҳтиёжи туғилмоқда.
Сообщить об ошибке Транслит