Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Yog‘och konstruksiyalar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sh.Abdishukurova, X.Maxamov, Z.Shafoatov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
QarDU
Количество страниц:
71
Дата создания:
2021-01-15 17:34:04
Ushbu ishlanma Oliy ta’lim Davlat standarti asosida bakalavrlar tayyorlash uchun mo‘ljallangan “Texnik ijodkorlik va dizayn” fanining namunaviy dasturi bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarda yog‘och materiallardan turli xil konstruksiyalar yasash texnologik jarayonlarning bajarilishiga oid nazariy va amaliy ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan masalalar bo‘lib, unda talabalarning topshiriqlarni mustaqil bajarishlari bo‘yicha uslubiy tavsiyalar aks ettirilgan.Uslubiy ishlanma 5112100–mehnat ta’limi yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan.

Noorganik kimyo


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
N.Jo‘raqulova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
QarDU
Количество страниц:
48
Дата создания:
2021-01-15 17:24:13
Uslubiy qo’llanmada laboratoriyada ishlash qoidalari, birinchi yordam ko‘rsatish, kimyoviy idishlar va ular bilan ishlash, tarozi turlari va ularda tortish qoidalari, isitish asboblari, moddalarni tozalash usullari, metallarning ekvivalentini siqib chiqarish usuli bilan aniqlash, molekulyar og‘irligini aniqlash, gazlar bilan ishlash, kislorod va ozon, vodorod va vodorod peroksid, kimyoviy reaksiya tezligi, kimyoviy muvozanat, eritmalar, elektrolitik dissotsiatsiya, eritmalarning muhiti, indikatorlar bo’yicha batafsil ko’rsatmalar berilgan.

Avtomobillarning texnik servisi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
I.Qosimov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
QarDU
Количество страниц:
41
Дата создания:
2021-01-15 17:10:37
Avtomobillarning texnik iqtisodiy ko’rsatkichlari ko’p jihatdan dvigatelning yonilg’i bilan ta’minlanish tizimidagi mexanizm va uzellarning texnik holatiga bog’liqdir.Ta’minlanish tizimini diagnostikalashda, birinchidan ta’minlash tizimidagi nosozliklarni qaysi mexanizm va uzellarga bog’liqligi aniqlansa, ikkinchidan, uning texnik soz holatini ta’minlovchi yonilg’i o’tkazgichlarning zichlikligi, yonilg’i va havo filtrlarning holati, yonilg’i nasosini, karbyuratorni, injektorni tekshirish va sozlash ishlari bajariladi. Avtomobillarga rejaviy ogohlantirish tizimi va servis xizmat ko’rsatish usullarida xizmat ko’rsatiladi. Shuning uchun biz avtomobillarga 1-TXK, 2-TXK va SXK davrida ta’minot tizimi bo’yicha bajariladigan ishlar tarkibi bilan tanishib chiqsak maqsadga muvofiq bo’ladi.

Qurilish mexanikasi fanidan topshiriqlar to'plami


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jo'lanov Isoq Odilovich
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
JizPI
Количество страниц:
184
Дата создания:
2021-01-15 17:00:20
Qo'llanma qurilish mexanikasining sterjenli sistemalarini umumiy kursini o'rganuvchi qurilish mutaxassisliklari talabalariga mo'ljallangan. Qo'llanmada hisob-kitob va grafik ishlarni bajarish bo'yicha misollar va topshiriqlar mavjud. Qo'llanma qurilishning barcha mutaxassisliklari talabalari uchun mo'ljallangan.

Методические пособие к лабораторным работам по физике(магнетизм, оптика и атомная физика)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ахмаджонова У.Т
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
ЖизПИ
Количество страниц:
56
Дата создания:
2021-01-15 16:48:04
Комплекс лабораторных работ по физике соответствует требованиям государственных стандартов инженерно-технических специальностей вузов. Методические указания состоят из вводной части, введения к каждому разделу и описания 14 лабораторной работы. В данном издании выделены основные части полного лабораторного практикума и важнейшие типы лабораторных работ по электромагнетизму и оптике.

Deutsch kreativ


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Широва
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
QarDU
Количество страниц:
185
Дата создания:
2021-01-15 16:33:59
Mazkur uslubiy qo‘llanma chet tillarini o‘rganishning CEFR tizimi prinsplariga mos holda tayyorlangan. Unda interaktiv metodlar asosida nemis tilini o‘rgatish maqsad qilib olingan. Har bir bo‘lim o‘qib tushunish, tinglab tushunish, gapirish va yozish kompetensiyalariga mos holda tuzilgan. Ushbu uslubiy qo‘llanma oliy o‘quv yurtlari talabalari, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari hamda nemis tilini o‘rganishni istagan barcha qiziquvchilar uchun mo‘ljallangan. Uni yozishda respublikamiz va xorijiy mamlakatlar olimlarining tajribalaridan foydalanilgan.

Ўзбекистонда макроиқтисодий сиёсатни мувофиқлаштиришнинг молиявий механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳакимов Ҳакимжон Абдулло ўғли
Год издания:
2021
Номер УДК:
336:338.2 (575.1)
Дата создания:
2021-01-15 16:15:09
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда макроиқтисодий сиёсатни мувофиқлаштиришнинг молиявий механизмларини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқаришнинг ташкилий- иқтисодий механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жўраева Нодирахон Қурбоновна
Год издания:
2021
Номер УДК:
338.24:64(575:1)
Дата создания:
2021-01-15 16:05:32
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиётни модернизациялаш шароитида уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Минтақа иқтисодиётини таркибий жиҳатдан такомиллаштириш йўллари (Бухоро вилояти мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Низамов Акмал Аслитдинович
Год издания:
2021
Номер УДК:
91:338(575.16)
Дата создания:
2021-01-15 15:59:08
Тадқиқотнинг мақсади минтақа иқтисодиётини таркибий жиҳатдан такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Минтақа иқтисодиётини эркин иқтисодий зоналар фаоллигини таъминлаш асосида ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рашидов Мэлс Каримович
Год издания:
2021
Номер УДК:
330.836:336.581
Дата создания:
2021-01-15 15:54:51
Тадқиқотнинг мақсади. Минтақа иқтисодиётини эркин иқтисодий зоналар фаоллиги асосида ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит