Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Қорақалпоғистон республикасининг шўрланган тупроқларида буғдойнинг фузариоз касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хайтбаева Нодира Сейтжановна
Год издания:
2017
Номер УДК:
632.42
Дата создания:
2017-10-23 15:23:35
Қорақалпоғистон Республикасининг шўрланган тупроқлари шароитида буғдой навларида касаллик қўзғатувчи Fusarium туркуми турларининг буғдой навлари ҳосилдорлигига таъсирини аниқлаш ва уларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқишдан иборат.

Телевизион дастурларнинг медиа контентини сиқишнинг юқори самарали тизимлари, сифатини баҳолаш ва уларни такомиллаштириш услублари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Носиров Хабибулло Хикматулло ўғли
Год издания:
2017
Номер УДК:
621.397.13:621.397.6
Дата создания:
2017-10-23 14:46:08
Телевизион дастурларнинг медиа контенти ҳажмини тасвир ва товушнинг яхши сифат даражасини сақлаган ҳолда юз ва ундан ортиқ марта камайтиришни таъминловчи юқори самарали сиқиш тизимини ишлаб чиқишдан иборат.

Нефть конларини бошқаришда параметрларни башорат қилишнинг компьютер моделлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тухтаназаров Дилмурод Солижонович
Год издания:
2017
Номер УДК:
622.324:519.688
Дата создания:
2017-10-23 14:43:03
нефть конларини ишлаб чиқиш жараёнини илмий таҳлил қилиш, оптимал бошқариш ва башоратлаш учун математик моделлар, ҳисоблаш алгоритмлари ҳамда компьютер моделларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришдан иборат.

Ўзбекистонда инвестицион муҳит жозибадорлигини оширишнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мустафакулов Шерзод Игамбердиевич
Год издания:
2017
Номер УДК:
338+6.01+65.9 (575.1)
Дата создания:
2017-10-23 14:40:20
Ўзбекистонда инвестицион муҳит жозибадор-лигини оширишнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ғўза, унинг асосий зараркунандаси (Helicoverpa armigera hb – ғўза тунлами) ҳолатини прогнозлаш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизимини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаева Хуриятхон Зафарбековна
Год издания:
2017
Номер УДК:
553.511/632.7.78/632.95
Дата создания:
2017-10-23 14:30:50
Ғўзанинг ўсиши ва ривожланиши, ғўза тунламининг пайдо бўлиши, ривожланиши, тарқалишини прогнозлаштириш ва автоматлаштирилган мониторинг тизимини, унинг асосида ҳимоя тадбирлари режаларини ишлаб чиқишдан иборат.

Пиёз ўсимликларида замбуруғ турлари қўзғатадиган асосий касалликлар ва уларга қарши кураш чоралари (Тошкент вилояти мисолида )


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Авазов Сардоржон Эркин Ўғли
Год издания:
2017
Номер УДК:
632.4.01/.08
Дата создания:
2017-10-23 09:36:47
Тошкент вилояти шароитида пиёз ўсимлигида кенг тарқалган замбуруғ турлари қўзғатувчи касалликларни аниқлаш ва замбуруғ турларининг культурал-морфологик ҳамда биологик хусусиятларига асосланган ҳолда уларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистоннинг жанубий минтақасида қаттиқ буғдой етиштириш технологиясини мақбуллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бобомирзаев Пирназар Хурсанович
Год издания:
2017
Номер УДК:
621.1 631.8 653.6
Дата создания:
2017-10-20 16:37:32
Қашқадарё вилоятининг суғориладиган ва лалмикор ерлари шароитларида қаттиқ буғдой навларидан юқори ва сифатли дон ҳосили олишни таъминлайдиган агротехнологик тадбирлар мажмуини ишлаб чиқишдан иборат.

Ирригацион эрозиясига мойил бўлган тупроқларда ғўзани суғориш технологияси элементларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эсанбеков Мейржан Юсупбекович
Год издания:
2017
Номер УДК:
633.51:631.675.2
Дата создания:
2017-10-20 16:30:21
Ирригация эрозиясига мойил бўлган тупроқларда ғўзани суғоришда сув ва ресурстежамкор ҳамда тупроқни ҳимояловчи экологик хавфсиз технологияларни такомиллаштиришдан иборат.

G.herbaceum L. ва G.arboreum L. ғўза турлари хилма-хилликларининг туричи ҳамда турлараро филогенетик муносабатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мўминов Хасан Алиқулович
Год издания:
2017
Номер УДК:
633.511:575.22.2.
Дата создания:
2017-10-20 16:20:02
Gossypium L. туркумининг полиморф G.herbaceum L. ва G.arboreum L. турларининг ёввойи, рудерал, тропик ва субтропик кенжа тур ва шаклларининг систематик ўрни, филогенетик муносабатлари ҳамда амалий селекцияда фойдаланиш имкониятларини аниқлашдан иборат.

Австралия ва ҳинди-хитой ғўза турларининг филогенетик муносабатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сирожидинов Беҳзод Арабджонович
Год издания:
2017
Номер УДК:
633.511:575.22.2.
Дата создания:
2017-10-20 16:13:10
Австралия ва Ҳинди-Хитой диплоид ғўза турларининг ўзаро филогенетик муносабатларини аниқлаш, турлараро дурагайлаш ва экспериментал полиплоидия услубларидан фойдаланиш асосида қимматли манбалар олишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит