Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Сўнгги давр ўзбек достончилигида ижодкор услуби ва индивидуаллиги (Икром Отамурод ва Усмон Қўчқор достонлари асосида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ўроқова Нафосат Ёриевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
894.375:8-13
Дата создания:
2019-12-13 17:16:13
Икром Отамурод ва Усмон Қўчқор достонлари мисолида сўнгги йиллар ўзбек достончилигида ижодкор услуби ва индивидуаллигини илмий баҳолаш ва аниқлашдан иборат.

Ўзбек тилини субстанциал-прагматик тадқиқ қилишнинг методологик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ибрагимов Жавлон Ёрматович
Год издания:
2019
Номер УДК:
141+167.0
Дата создания:
2019-12-13 17:05:46
Ўзбек тилини субстанциал-прагматик тадқиқ қилишнинг илмий-назарий ва методологик асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбек тили паронимларининг лисоний таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нафасова Вазира Тўраевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
495+413.144
Дата создания:
2019-12-13 17:01:47
Ўзбек тили лексикаси тизимида ифодавий ва мазмуний жиҳатдан кичик микротизимни ташкил қилувчи паронимларнинг шаклий, маъновий хусусиятлари, паронимик лексиканинг вариация, полисемия, омонимия, синонимия ва антонимия сингари ёндош ҳодисалардан ўхшаш ва фарқли жиҳатларини тадқиқ этишдан иборат.

Абдулла Орипов шеъриятининг лингвопоэтик хусусиятлари (метафорик ҳодисалар мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шодмонова Дилдор Эргашевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
894.375+415.412.51
Дата создания:
2019-12-13 16:39:55
Шоир Абдулла Ориповнинг поэтик нутқини илмий ўрганиш вазифасини белгилаш ва шоирнинг ўзбек тили лисоний имкониятидан бадиий фойдаланиш маҳоратини шеъриятининг лингвопоэтик хусусияти мисолида текширишдан иборат.

Ўзбекистонда демографик жараёнлар ва уларнинг миллатлараро муносабатларга таъсири (1991 – 2016 йиллар, Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятлари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупова Севара Низамитдиновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
94:314.012(575.12)”1991 – 2016”(043,3)
Дата создания:
2019-12-13 16:11:07
Тадқиқотнинг мақсади мустақиллик йилларида Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларидаги демографик ривожланишнинг миллатлараро муносабатларга таъсирини очиб беришдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси хотин-қизларининг кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришдаги иштироки (1991-2019 йиллар)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Балтабаева Манзурахон Мирзажановна
Год издания:
2019
Номер УДК:
338.22-055.2(575.1) “1991/2019”
Дата создания:
2019-12-13 16:08:24
Тадқиқотнинг мақсади 1991-2019 йилларда Ўзбекистон Республикасида хотин-қизларнинг кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришдаги ўрни, уларнинг жамиятдаги фаол иштироки ҳамда мазкур соҳага жалб этилишининг аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Акрилонитрилдан акрил кислотаси синтези ва у асосидаги суперабсорбентлар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абрарова Зиёда Мухитдиновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
541.64
Дата создания:
2019-12-13 15:04:20
Тадқиқотнинг мақсади акрилонитрилдан акрил кислотасини синтез қилиш, уни чуқур конверсия даражасига қадар радикал полимерланиш кинетикасини ҳамда у асосида юқори бўкувчан гидрогеллар олишдан иборат.

G.hirsutum L. турининг турли генотипли шакллари дурагайларида морфо-хўжалик белгиларнинг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги қонуниятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қодирова Моҳидилхон Рустамовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
633.511.575.22.2
Дата создания:
2019-12-13 12:03:52
G.hirsutum L. нинг турлича генеологияли шакллари дурагайларида морфо-хўжалик белгиларнинг ирсийланиши, ўзгарувчанлиги асосида генотипларни бойитиш, Л-500 линиясининг популяцион таркибини аниқлаш ва нав даражасига етказишдан иборат.

Донли амарант турларининг интродукция шароитларидаги биокимёвий ва физиологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турсунова Шохиста Абдупатаховна
Год издания:
2019
Номер УДК:
582.663: 581. 14+581.6
Дата создания:
2019-12-13 11:59:53
Икки хил экологик шароитда дон учун етиштириладиган амарант турларининг биоэкологик, физиологик ва биокимёвий хусусиятларини очиб бериш, етиштириш усулларини такомиллаштириш ва биомассасидан рационал фойдаланиш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Маҳаллий ва иккиламчи хомашёлар асосида композицион полимер сорбентларнинг самарали таркибларини олиш ва технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тўхтаев Феруз Садуллоевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
677.21.463.489/677.027.622.22
Дата создания:
2019-12-13 11:34:35
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий ва иккиламчи хомашёлар асосида КПСнинг самарали таркибларини олиш ва технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит