Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Инглиз бадиий дискурсида антропоцентризмнинг лисоний воқеланиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нормуродова Нозлия Зариловна
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.111'42
Дата создания:
2020-10-29 19:45:50
Тадқиқотнинг мақсади бадиий дискурсда муаллиф ва персонаж дискурсив шахсиятининг антропоцентризм вербал маркерларини психологик, культурологик, когнитив, коммуникатив-прагматик, ва семантик-стилистик ўзига хосликларидан келиб чиқиб аниқлашдан иборат.

Инглиз тили корпусининг функционал хусусиятлари (СОСА мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Атабоев Нозимжон Бобожон ўғли
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.111’1
Дата создания:
2020-10-29 18:53:16
Тадқиқотнинг мақсади корпус лингвистикасининг тарихий ривожланиш эволюцияси, корпус, уни таснифлаш, қўллаш принциплари таҳлили асосида инглиз тили мавжуд корпусларининг функционал хусусиятларини СОСА корпуси мисолида очиб беришдан иборат.

Талабаларда мустақил таълим олиш кўникмаларини ривожлантириш назарияси ва технологияси (“Олий математика” ўқув фани мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қўчқаров Муҳиддин Умаралиевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
378.091.313:51
Дата создания:
2020-10-29 12:19:09
Тадқиқотнинг мақсади “Олий математика” фанини ўқитиш жараёнида талабаларда мустақил таълим олиш кўникмаларини ривожлантириш назарияси ва технологиясини такомиллаштиришдан иборат.

Умумий ўрта таълим мактаби ўқувчиларида касбий-технологик компетентликни ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алламбергенов Ахмет Жанабергенович
Год издания:
2020
Номер УДК:
371.037
Дата создания:
2020-10-29 12:16:25
Тадқиқотнинг мақсади умумий ўрта таълим мактаби ўқувчиларида касбий-технологик компетентликни ривожлантиришнинг дидактик шарт-шароитларини такомиллаштиришдан иборат.

Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги ҳайвонларининг шистосомози


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Норқобилов Бахром Тураевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
576.875. 122
Дата создания:
2020-10-29 11:49:36
Тадқиқотнинг мақсади Sch.turkestanicum нинг партеногенетик ва алоҳида жинсли авлодларининг ривожланиш биологияси хусусиятларини аниқлаш, ҳайвонлар шистосомозида эпизоотик жараёнининг пайдо бўлиш механизмлари ва Ўзбекистон шароитида инвазияни олдини олиш усуллари ҳамда воситаларини аниқлашдан иборатдир.

Хоразм воҳаси ўзбекларининг никоҳ тўйи маросимлари (ХХ аср ва мустақиллик даври)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маткаримова Назокат Максудовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
392.51(=512.133)
Дата создания:
2020-10-28 16:42:11
Тадқиқотнинг мақсади Хоразм воҳаси ўзбеклари никоҳ тўйи маросимларининг воҳага хос этнолокал хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Хавф остида қолдиришнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Давлетмуратов Султанмурат Рустемович
Год издания:
2020
Номер УДК:
343.9(043.5) (575.1)
Дата создания:
2020-10-28 16:17:34
Тадқиқотнинг мақсади амалдаги қонунчилик, хавф остида қолдириш учун жавобгарлик муаммолари юзасидан илмий-назарий қарашлар, суд-тергов амалиёти материаллари, статистика ва таҳлилий маълумотлар асосида хавф остида қолдириш тўғрисидаги норманинг самарали қўлланиш омилларини аниқлаш, хавф остида қолдириш учун жиноий жавобгарлик белгиланган нормаларни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдир.

Ўзбекистон саноат ҳудуларидаги болаларда бронхиал астманинг клиник-патогенетик хусусиятлари, ташхисот ва даволаш усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ташматова Гулноза Аълоевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.233-002-079.4-053.2
Дата создания:
2020-10-28 14:16:11
Тадқиқотнинг мақсади ташқи муҳит ноқулай омиллари таъсири шароитида яшовчи болаларда БА клиник-лаборатор хусусиятларини аниқлаш ва ташхисот, даволаш ва профилактикасини қулайлаштириш.

Аёлларда генитал эндометриознинг клиник иммунологик ривожланиш мезонлари ва дифференциал иммунокоррекция асослаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исмоилова Дилдора Ўктамовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
618.145-007.415: 612.017.1
Дата создания:
2020-10-28 14:11:00
Тадқиқотнинг мақсади аёлларда генитал эндометриознинг клиник иммунологик ривожланиш мезонлари ва дифференциал иммунокоррекцияни асослашдан иборат .

Ич терлама оқибатида ўткир бактерия ташувчанлик шаклланишининг клиник-иммунологик жиҳатлари ва унинг сурункали шаклга ўтишини олдини олиш.


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мирзажанова Донохон Баходировна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616: 579.61: 616.9: 615.2.03
Дата создания:
2020-10-27 17:01:16
Тадқиқотнинг мақсади ич терлама оқибатида ўткир бактерия ташувчанлик шаклланишининг клиник-иммунологик жиҳатлари ва унинг сурункали шаклга ўтишини олдини олишни такомиллаштиришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит