Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбекистон экологик сиёсатининг иқтисодий-ҳуқуқий механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нурматов Мирғолиб Мирзаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
502.1(575.1)
Дата создания:
2019-04-18 16:10:56
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон экологик сиёсатининг иқтисодий-ҳуқуқий механизмини таъминлаш билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатларни комплекс таҳлил қилиш асосида экология соҳасидаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириш ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг самарадорлигини таъминлаш бўйича илмий-амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Корхоналар айланма маблағларини молиялаштириш амалиётини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Таспанова Айзада Кенжебаевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
336.77.75 (575.1)
Дата создания:
2019-04-18 15:20:42
Тадқиқотнинг мақсади - Ўзбекистон Республикаси саноат корхоналарининг айланма маблағларини молиялаштириш амалиѐтини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклифлар ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш ҳисобланади.

Тўғри оқимли чўзиш ускунасининг энергия ва ресурс тежамкорлигини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Иванова Вера Павловна
Год издания:
2019
Номер УДК:
621.313
Дата создания:
2019-04-18 14:58:02
Тадқиқотнинг мақсади тўғри оқимли чўзиш ускунасининг энергия самарадорлиги ва ресурс тежамкорлигини оширишдан иборат.

Аминометиленфосфон кислотаси алифатик ва гетероциклик ҳосилаларининг ингибиторлик хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рашидова Камила Хамидовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
541.138.2; 546.185.4; 661.635.68
Дата создания:
2019-04-18 13:49:55
Тадқиқотнинг мақсади аминометилефосфон кислотаси алифатик ва гетероциклик ҳосилаларининг ингибиторлик хоссалари аниқлашдан иборат.

Олмалиқ кон-металлургия комбинати АЖда хомаки мис ишлаб чиқаришнинг энергия самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ким Дончер
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 621.313:621.365
Дата создания:
2019-04-18 12:53:18
“Олмалиқ кон-металлургия комбинати" АЖ энергетик сиғимни ва бирлик хомаки мисни ишлаб чиқаришда электр энергиянинг солиштирма сарф меъёрини ҳисоблаш методикасини ишлаб чиқиш ҳамда энергия тежамкорлик салоҳиятини аниқлашдан иборат.

Ипакчилик чиқиндиларидан тўқимачилик материаллари сифатини яхшилашда ишлатиладиган эмульсияни тайёрлаш усулини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тойирова Турсуной Абдугапировна
Год издания:
2019
Номер УДК:
677.21.021
Дата создания:
2019-04-18 12:31:45
Cувсизликка чидамли ғўза навларидан етиштирилган пахта толаларининг физик-механик ҳамда кимѐвий таркиб кўрсаткичлари асосида ипак қурти ғумбагидан эмульсия тайѐрлаш усулини яратиш.

Шарқий Ўзбекистонни палеозойдаги нометалл фойдали қазилмаларининг асосий турларини жойлашиш хусусиятлари ва улардан фойдаланиш истиқболлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хакбердиев Нурбек Мусурманович
Год издания:
2019
Номер УДК:
553.6.041:551.73:575 (122+123+13+11)
Дата создания:
2019-04-18 12:16:20
Шарқий Ўзбекистондаги палеозой ҳосилалари билан боғлиқ нометалл фойдали қазилмаларининг асосий турларини жойлашиш хусусиятларини аниқлаш ва уларнинг истиқболларини баҳолаш.

Ғарбий Ўзбекистоннинг қумтошли ва қорасланецли яширин уран конларини башоратлаш ва излаш мезонлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Халилов Акмал Абдужалилович
Год издания:
2019
Номер УДК:
553.26:553.495(575.1)
Дата создания:
2019-04-18 12:13:40
Ғарбий Ўзбекистондаги қора сланецли ва қумтош турлардаги уран конларини башоратлаш ва излаш мезонлари асосида яширин маъданлашган истиқболли майдонларни аниқлаш.

Тамаки етиштирувчиларнинг стоматологик статуси ва уларда даволаш-профилактика тадбирларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Назарова Нодира Шариповна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.31-633.71-08-084
Дата создания:
2019-04-17 11:23:16
Тадқиқотнинг мақсади тамаки етиштирувчиларни оғиз бўшлиғи стоматологик статуси асосида стоматологик реабилитацион ошириш тизимини такомиллаштиришдан иборат.

Қорақалпоғистон республикаси вазирлар кенгаши фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алламбергенов Сапарбай Даулетбаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
342.518(575.172)(043.3)
Дата создания:
2019-04-16 15:51:03
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши фаолиятини тизимли ва комплекс тадқиқ этиш орқали унинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш бўйича асослантирилган илмий хулоса, таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит