Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Янги техник узум нав-намуналарини танлаш ва бирламчи шаробчилик технологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Наркабулова Наргиза Чоршаммиевна
Год издания:
2018
Номер УДК:
663.2
Дата создания:
2018-12-19 09:50:23
Тадқиқотнинг мақсади узумнинг янги шароббоп техник нав намуналарини танлаш ва улар асосида бирламчи шаробматериал ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштиришдан иборат.

Cognitive and communicative aspects of representation of stylistic devices in the advertising slogans


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Khudayberdiyeva M,
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
UzSWLU
Количество страниц:
107
Дата создания:
2018-12-19 09:32:09
The issues of the English language advertising slogans have been investigated by a considerable number of scholars. Due to the fact, that the creation of advertisement is the burning issue today and may be filled with additional components in the course of time, many aspects of this problem always need further investigation. In general, the problem of English advertising texts has been studied by the linguists, such as: T. Vestergaard, K. Shrodder, A. Goddard, R. Fowler, W. Wells, J. Burnett, S. Moriarty, G. Leech, V.L. Nayer, C.L. Bovee, W. F. Arens, A.V. Prokhorov and others.1

Адабий таълимда иншонинг ўрни ва уни ташкил этишнинг илмий-методик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳазратқулов Муталлиб Рашидович
Год издания:
2018
Номер УДК:
371.1:894.3
Дата создания:
2018-12-18 17:43:03
Тадқиқотнинг мақсади иншони ташкил этишнинг педагогик-психологик хусусиятлари, методик тамойилларини белгилаш, иншо турлари, уларнинг ўзига хос жиҳатларини аниқлаш ҳамда иншоларни текшириш, баҳолаш бўйича илмий жиҳатдан асосланган тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Фитоэкдистероидларни ўсаётган организм нутриент ассимиляциясига таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Кимсанова Гулнорахон Абдурашидовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.341-072.1-076,5:612.017.1:615.89
Дата создания:
2018-12-18 16:07:35
Тадқиқотнинг мақсади фитоэкдистероидларни нутриент ассимиляциясига таъсирини меъёрда ва муддатидан олдин она сутидан ажратилган каламушларда аниқлашдан иборат.

Бошланғич синф ўқувчиларига чет тил ўқитишда коммуникатив ёндашув


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Тажибаев Г. Ш.
Год издания:
2018
Номер УДК:
УЎК:373.3.016:81’243(072)
Дата создания:
2018-12-18 16:06:49
Инглиз тилини А1 даражада коммуникатив ёндашув асосида ўқитиш методикаси лингвистиканинг «мутаносиблик» ва «тиллараро» назариялари ҳамда психологиянинг «когнитив конструктивизм» ва «ижтимоий конструктивизм» назариялари бўйича такомиллаштирилган; инглиз-ўзбек тилларида нутқ ривожланиши фило ва онтогенези бўйича ўхшаш хусусиятлари ҳамда лексик ва грамматик кўникмаларнинг ривожланиши бўйича фарқли хусусиятлари аниқлаштирилган;

Euphorbia ўсимликлари полифенолларининг митохондрия функционал параметрларига таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Гайибов Улугбек Гаппаржанович
Год издания:
2018
Номер УДК:
547.554:577.352
Дата создания:
2018-12-18 16:03:38
Тадқиқотнинг мақсади Euphorbia ўсимлигидан ажратиб олинган полифенол бирикмаларни митохондрия функционал параметрларига таъсирини ва улар асосида дори воситаларини яратиш имконини аниқлашдан иборат.

Олий таълим муассасалари талабаларига Инглиз тили фоазеологизмларини ўргатишнинг лингвомаданий хусусиятлари (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Азизова Ф. С.
Год издания:
2018
Номер УДК:
811.512.133: 811.111
Дата создания:
2018-12-18 15:49:14
Фразеологизмларни таржима қилишда матндан аниқлаш, экстралингвистик хусусиятлари бўйича лингвомаданий қийинчиликлари аниқлаштирилган; инглиз ва ўзбек тилларидаги фразеологизмларни мунозара ва ким чаққон дарси, топқир таржимон, такрорлаш, ким зўр, фразеологизмлар ҳаракатда каби методлар орқали таржима қилишни ўргатиш методикаси такомиллаштирилган.

Инглиз ва Ўзбек тилларида поссессивлик категориясининг когнитив хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ходиева Ш.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
ЎзДЖТУ
Количество страниц:
96
Дата создания:
2018-12-18 15:35:05
Тилшуносликнинг грамматика бўлими, жумладан, морфологиядаги келишик категорияси доимо тилшунос олимларнинг диққат марказида турган масалалардан биридир. Айниқса, инглиз тилида бу муаммо узоқ йиллардан буён тилшунослар орасида мунозарали баҳсларга сабаб бўлиб келмоқда. Чунки инглиз тилида ўзбек тилидан фарқли ўлароқ отларнинг келишик категориясини икки хил йўл билан, яъни шакл ёки маъно хусусиятига кўра ажратиш масаласи мавжуд. Хусусан, инглиз тили от сўз туркумида келишик категориясининг мавжуд эмаслиги масаласини биринчи бўлиб рус тилшунослари (Г.Воронцова, А.Мухин, Б.Ильиш) томонидан кўтарилганди.

Ўзбекистон флорасининг Lagochilus Bunge (Lamiaceae Lindl.) туркуми камёб ва эндем турларининг онтогенетик структураси ва ценопопуляциялари ҳолати


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ахмедов Акбар Қиличбаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
581.522.5:582.949.2 (572.2)
Дата создания:
2018-12-18 14:44:50
Ўзбекистонда тарқалган Lagochilus Bunge туркуми камёб ва эндем турлари ценопопуляцияларининг ҳозирги ҳолатини баҳолаш ҳамда муҳофаза чора-тадбирларини ишлаб чиқишдан иборат.

Кучли тебранувчи интегралларнинг оптимал аппроксимацияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Болтаев Нурали Давлятович
Год издания:
2018
Номер УДК:
519.644
Дата создания:
2018-12-18 14:39:10
Тадқиқотнинг мақсади. ва комплекс қийматли Гильберт фазоларида Фурье коэффициентларини тақрибий ҳисоблаш учун оптимал квадратур формулалар қуриш ва уларнинг хатоликларини баҳолашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит