Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбек халқ экологик маданияти анъаналарини тиклаш ва ривожлантириш тенденциялари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Яздонов Зикирилло Шукуриллоевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
1(09):502.7:008
Дата создания:
2019-10-22 14:54:58
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек халқ экологик маданияти анъаналарини тадқиқ этиш, уларни тиклаш ва ривожлантириш тенденцияларини аниқлаш ҳамда экомуаммоларни ҳал қилишга кўмак берадиган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Турли ёшдаги аёлларда артериал гипертониянинг кечиш хусусиятлари ва даволаш режасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Талипова Юлдуз Шавкатовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.12-008.331-055.2-036
Дата создания:
2019-10-22 14:38:19
Тадқиқотнинг мақсади турли ёшдаги аёлларда артериал гипертония кечишининг ўзига хос хусусиятларини, жумладан, ҳомиладорлик фонида юрак-қон томир тизимида клиник ва тизимли-функционал ўзгаришларни баҳолаш асосида эрта ташхис қўйиш, даволаш ва асоратларнинг олдини олиш ёндашувларини такомиллаштириш учун таклифлар ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Электрон саноати учун модификацияланган композицион полимер материаллар ишлаб чиқиш ва уларни олиш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Камалова Дилнавоз Ихтиёровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
678.01.537.311+542.42.+535.34
Дата создания:
2019-10-22 10:45:41
Электрон саноати учун модификацияланган композицион полимер материаллар ва уларни олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Клиник ва иммунобиохимик изланишлар асосида зооантропоноз микроспориянинг даво усулларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Карабаева Индира Ташпулатовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.5-002.828:612.017.+612.015-085
Дата создания:
2019-10-21 15:53:27
Тадқиқотнинг мақсади клиник ва иммунобиокимёвий изланишлар асосида зооантропоноз микроспориянинг даволаш усулларни такомиллаштиришдан иборат.

Умумий ўрта таълим мактабларида ўқувчиларни касб-ҳунарга тайёрлаш жараёнини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қораев Самаридин Баракаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
373.6
Дата создания:
2019-10-21 09:29:59
Умумий ўрта таълим мактабларида ўқувчиларни касб-ҳунарга тайёрлаш жараёнини такомиллаштиришдан иборат.

Ўзбекистонда инновацион иқтисодиёт шаклланиши шароитида инсон капиталини ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Акрамова Шаҳноза Ганишеровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
330.1.001.76(575.1)
Дата создания:
2019-10-17 09:34:07
Республикада инновацион иқтисодиёт шаклланиши шароитида инсон капиталини ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Модификацияланган бетонларнинг структураси ва хоссаларини структурали-имитацияли моделлаштириш услублари билан тадқиқот қилишнинг назарий ва методологик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Махаматалиев Иркин Муминович
Год издания:
2019
Номер УДК:
624.012.4
Дата создания:
2019-10-16 13:30:26
Тадқиқотнинг мақсади минерал микротўлдиргич ва пластификацияловчи кимёвий қўшимчадан иборат органоминерал қўшимчали комплекс модификцияланган бетонлар таркиби ва структурасини микро - ва макродаражаларда математик ва структурали - имитацияли моделлаштиришнинг замонавий услубларидан фойдаланиб оптимал лойиҳалаш усулини ишлаб чиқишдан иборат.

Саноат чиқиндилари асосидаги тўлғазувчи қоришмаларнинг оптимал таркибини ишлаб чиқиш, физик-техник хусусиятлари, узоқ муддатга чидамлилиги ва самарадорлигини тадқиқ этиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рахимов Шавкат Турдимуротович
Год издания:
2019
Номер УДК:
622.273.217.4
Дата создания:
2019-10-16 13:23:25
Тадқиқотнинг мақсади саноат чиқиндилари, портландцемент ва суперпластификатордан фойдаланиб олинган тўлғазувчи қоришмаларнинг таркибини оптималлаштириш, структурасининг шаклланишини, хусусиятларини ва самарадорлигини тадқиқ этишдан иборат.

Соғлиқни сақлаш тизимида психологик хизмат фаолиятини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нарметова Юлдузхан Каримовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
159.9:685.38(575.1)
Дата создания:
2019-10-16 13:01:11
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимида психологик хизмат фаолиятини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш ҳамда сурункали соматик касалликлар нозологиясига мос тиббий-психологик ёрдам тузилмасини ишлаб чиқишдан иборат.

Фарғона водийси аҳолисининг халқ ўйинлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Йўлдошев Салимжон Валиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 394.3(575.12) (043.3)
Дата создания:
2019-10-15 14:52:52
Тадқиқотнинг мақсади Фарғона водийсида халқ ўйинларининг шаклланиш тарихи, уларнинг этник, табиий-географик, хўжалик-маданий омиллари ҳамда у билан боғлиқ этник-маданий анъаналар, урф-одатлар, халқ ўйинларининг бугунги кундаги трансформацияси ва тарбиявий аҳамиятини очиб беришдан иборат
Сообщить об ошибке Транслит