Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Жигар циррозида функционал ва гепатопортал гемодинамик ўзгаришларни баҳолашда перфузион компьютер томографияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Амирхамзаев А.Т.
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.367.001.8-06:611.367
Дата создания:
2020-06-18 11:09:40
Жигар циррози билан беморларда портал гемодинамикадаги ўзгаришларни ва гепатоцитларнинг функционал ҳолатини баҳолашда перфузиявий компьютер томографиясининг аҳамиятини аниқлашдан иборат.

Ҳомиланинг туғма нуқсонлари ва хромосома аномалияларини ташхислашда ультратовуш ва биокимёвий скрининг усулларининг самарадорлиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Камалидинова Ш.М.
Год издания:
2020
Номер УДК:
618.33-007.1-07-089
Дата создания:
2020-02-06 08:54:23
II. Тадқиқотнинг мақсади: ҳомиладорликнинг биринчи триместрида ултратовуш ва биокимёвий скринингини қўллаш ёрдамида ҳомила туғма нуқсонлари ва ирсий касалликларини ташхислаш самарадорлигини такомиллаштиришдан иборат. III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги: ҳомила ўсиши ва унинг хажмининг ҳомиладорлик муддатига мослигини объектив баҳолашдаилк даврда фетометрик меъёрий кўрсаткичларда бошнинг тепа-думғаза ўлчамининг минтақавий хусусиятлари асосланган; биометрик кўрсаткичлар ҳамда думғаза тепаўлчами, бўйин бўшлиғи қалинлиги, бурун суяги ва фронто-мандибуляр меъёрларни ҳисобга олган ҳолда ривожланиш нуқсонлари ва хромосома аномалиялари билан ҳомилани пренатал идентификациялашнинг ультратовуш мезонлари исботланган; ҳомиладорликнинг эрта муддатларида Даун синдроми ва микроцефалия ривожланиш хавфини тасдиқлашнинг фетометрик вабиометрик хусусиятлари ва специфик биокимёвий ҳамда ультратовуш скрининг мезонлари исботланган; ноинвазив пренатал тестни қўллаган ҳолда скрининг текширувида ҳомиланинг хромосом аномалиялари ва ультратовуш анатомиясини эхографик белгиларини баҳолашга комплекс ёндашув тизими ишлаб чиқилган; ҳомиладорликнинг дастлабки босқичларида хромосома аномалиялари ва хомила нуқсонлари белгиларини ўз вақтида аниқлаш учун текширувни босқичма – босқич комплекс скрининг қилиш учун ультратовуш протоколи такомиллаштирилган.

Ўткир ўпка респиратор дистресс-синдромининг нур ташхиси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Низамова М.М.
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.24-008.4-036.11-073.75
Дата создания:
2019-08-22 20:58:21
Тадқиқотнинг мақсади ўткир респиратор дистресс-синдромини нур ташхисотини такомиллаштиришдан иборат.

Юз-жағ соҳаси суяклари травматик шикастланишнинг нур ташхиси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Акрамова Н.А.
Год издания:
2019
Номер УДК:
617.553.006.07.089
Дата создания:
2019-06-21 20:14:51
Дунёда турли хил шикастланиш натижасида келиб чиқадиган жароҳатланишлар сони кун сайин ортиб бормоқда. Бу борада юз-жағ соҳаси (ЮЖС) жароҳатлари доимий равишда ўсиш мойиллиги билан замонавий жароҳатлар тузилмасида етакчи ўринлардан бирини эгаллаб туради.

Юрак ишемик касаллигини нурли ва генотип ташхисига турлича ёндашувлар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Джураева Нигора Мухсумовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.12-005.4-073.75:575.1
Дата создания:
2018-06-05 12:35:07
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, «юрак-қон томир касалликлари (ЮҚК) ўлим сабаблари ичида ҳамон биринчи ўринда қолмоқда, улардан 42% (2016 йил) қисми эса юрак ишемик касаллиги (ЮИК) улушига тўғри келади ва йилига 7 миллион кишини ташкил этади» . Ўзбекистонда бу кўрсаткич 100000 аҳолига 323 ҳолатни ташкил қилади. Бунда «асосий йўқотишлар меҳнатга лаёқатли ёшни ташкил этади – 25-60 ёш. Бу кўрсаткич ЮИК эрта ва скрининг диагностикаси устувор йўналиш бўлиб ҳисобланган ва шу сабабли ўткир миокард инфаркти (ЎМИ) билан ётқизилган беморларнинг 70%дан ортиғи касалликнинг критик босқичини касалхона шароитида бошдан ўтқазадиган Ғарбий Европа давлатлари, АҚШ ва Японияга нисбатан 3-3,5 баробар кўп» . Бундай кўрсаткичларга ЮИК диагностикасининг замонавий усуллари ёрдамида эришиш мумкин. Бугунги кунда ЮИК билан беморларни текшириш стандартларида ноинвазив нур ташхиси етакчи ўрин тутади, баъзи клиник вазиятларда эса инвазив коронаровентрикулографиянинг муқобили бўлиши мумкин.

Возможности комплексной ультразвуковой диагностики язвенной болезни желудка


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сайфиева С
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.33-002.44-073.43
Дата создания:
2018-06-05 12:27:12
По данным Всемирной организации здравоохранения «язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) в различных регионах мира страдает 10,0-15,0% населения. В структуре заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) значительное место занимают функциональные диспепсии, острые и хронические гастриты, гастродуодениты, язвенные болезни, доброкачественные и злокачественные новообразования» .

Биологик суюқликларнинг кристалланиш жараёнида структуравий ўз-ўзини ташкил қилиши ва уларнинг организм касалликлари ҳақида ахборот бериши


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ботиров Муроджон Турғунбоевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 548.56+616-008.8+612.014.462-07
Дата создания:
2018-04-20 13:15:16
Дунёда бугунги кунда аҳолининг турли қатламлари орасида турли вирус касалликлари ва қон тизимидаги ўзгаришлар натижасида жигар касалликлари сонининг ўсиши ва ўлим ҳолатларининг юқорилиги долзарб муаммо бўлиб қолмоқда.

Роль ультразвукового исследования в выявлении причин бесплодия у женщин


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рустамов У.У.
Год издания:
2015
Номер УДК:
Дата создания:
2016-05-06 10:14:30
Бесплодие является серьезной проблемой многих супружеских пар. И хотя в большинстве своем в настоящее время бесплодие успешно лечится, актуальность данная «неприятность» не потеряла до сих пор. Очень часто бесплодие является одним из симптомов нарушения менструального цикла.

Қадимги давр одамлари ва ўзбекистон ҳудудида уларнинг излари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ф.Мардонова, Г.Халиқова (СамДАҚИ)
Дата создания:
2016-01-26 10:00:39
Бу ҳудуддан топилган археологик топилманинг геалогик қатлами тахминан 1,5-2 миллион йилга тенг деб қаралди ва фанда Зинжантроп ёки тахминан мил авв. 3-2 миллион йил олдин яшаган Олдувай одами деб номланди. Шу каби Индонезиянинг Ява оролидан топилган Питеккантроп деб номланган одам авлоди олдувойдан кейин пайдо бўлган бўлиб, мил. 1 миллион йил илгари яшаган. Хитой ҳудудидан Синантроп ва Фарғона водийсидаги Селунғур манзилидан Фергантроп, Германиядан Неандертал ва Франциядаги Кроманён ғоридан топилган ҳозирги қиёфадаги одам-Кроманён одами излари (қолдиқлари) топилган.

Роль нейросонографии в диагностике Гидроцефалии у детей раннего возраста


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Аметова А.С.
Характер издания:
Другой
Год издания:
2015
Издательство:
Количество страниц:
71
Дата создания:
2015-12-10 10:56:34
До настоящего времени гидроцефалия занимает важное место среди заболеваний нервной системы у детей. Актуальность данной проблемы обусловлена как распространенностью этой патологии (5-10 случаев на 1000 новорожденных), так и высоким удельным весом в структуре неонатальной смертности и детской инвалидности.
Сообщить об ошибке Транслит