Фильтры

Педиатрлар учун болалар стоматологияси фани бўйича ўқув қўлланма


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Якубова Ф.Х., , Шукурова Г.Р. , Махкамова Ф.Т.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Другой
Год издания:
2020
Издательство:
Nurfayz nashriyoti
Количество страниц:
94
Номер УДК:
616-053.2(075.8)
Дата создания:
2021-12-28 12:26:04
Ўқув қўлланмада болалар орасида тарқалган асосий стоматологик касалликлар ёритилган бўлиб, уларни барвақт аниқлаш ва дифференциал диагностикасининг асосий тамойиллари келтирилган.

Болaлaрдa сурункaли кaтaрaл гингивитниташхиси, профилaктикaси вa дaволaшни такомиллaштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳaмидов Илҳомжон Содиқжонович
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.314-007-06-07-089
Дата создания:
2021-09-27 12:46:45
Тадқиқотнинг мақсади: болаларда сурункали катарал гингивитни ташхислаш, олдини олиш ва даволаш сифатини ошириш бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Болаларда тиш қаттиқ тўқимаси нокариес касалликларини комплекс даволаш самарадорлигини клиник-биокимёвий баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ахмедов Алибек Баҳодирович
Год издания:
2021
Номер УДК:
615.46.03:616.314-089.27].011
Дата создания:
2021-09-13 16:06:50
Тадқиқотнинг мақсади болаларда тиш қаттиқ тўқималари эрозиясини даволаш усулларини клиник-биокимёвий асослаш ва патогенетик даволашни такомиллаштиришдан иборат.

Ўсимлик хомашёси асосида яллиғланишга қарши таъсирли стоматологик гел технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Гаипова Нодира Нигматиллаевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
615.322:615.242:615.454.1
Дата создания:
2021-02-08 16:17:29
Тадқиқотнинг мақсади яллиғланишга қарши таъсирга эга «Фитоинфлам» қуруқ экстрактини олиш ва унинг асосида стоматологик гел дори шакли технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Экма сули (Аvena sativa L.) мевасини фармакогностик ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нуруллаева Дилобар Хамид қизи
Год издания:
2021
Номер УДК:
615.072:615.322
Дата создания:
2021-02-08 15:33:27
Тадқиқотнинг мақсади экма сули меваларини фармакогностик тавсифини ўрганиш ва унинг асосида олинган қуруқ экстрактнинг стандартлаш усуллари ишлаб чиқишдан иборат.

Preclinical Restorative Dentistry


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Kazakova N.N
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Bukhara state medical institute
Количество страниц:
241
Дата создания:
2020-11-23 12:05:18
The work program highlights the major goals and objectives of the subject, the volume of theoretical knowledge and manual skills, teaching techniques, methods of testing students' knowledge, new teaching technologies.

Клиническая реставрационная стоматология


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Казакова Н.Н.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Бухарский государственный медицинский институт
Количество страниц:
272
Дата создания:
2020-11-23 11:51:51
Данная программа на современном уровне обучает студентов основным стоматологическим заболеваниям (кариес зубов и его осложнения, болезни пародонта, болезни слизистой оболочки полости рта), причинам их возникновения, эпидемиологии, а также методам профилактики этих заболеваний. Программа направлена на обучение студентов функциональным методам обследования.

Pediatric surgical dentistry


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-03-20 11:34:51
Аnnotation: This subject is intended for students of 5 course of medical institutes in this educational complex all of the main problems of surgical dentistry are covered. With the help of this Training and metodology complex students can improve their knowledge, skills and practices in the field of surgical dentistry Compiled by : Kamalova F.R, Yariyeva O.O.

Профилактика стоматологических заболеваний


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-03-19 13:02:16
Аннотация: Этот предмет предназначен для 3 курсов студентов в медицинских институтах. В этом учебно-методическим комплексе освещенны основные проблемы профилактики стоматологических заболеваний в деском возрасте. Спомощью этого учебно-методического комплекса, студенты могут повышать свои знания, навыки и практики, в сфере профилактики стоматологических заболеваний в деском возрасте. Составитель: Камалова Ф.Р, Яриева О.О.

Пастки жағ синишлари бўлган беморлар комплекс реабилитациясининг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бобамуратова Дилноза Турдикуловна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.716+616-001.5:616-008.9-615.874
Дата создания:
2020-01-22 20:05:50
Сўнгги йилларда аҳолининг меҳнатга яроқли гуруҳлари ўртасида юз-жағ соҳаси жароҳатларининг сони ортмоқда. Жаҳонда олиб борилган илмий адабиётларнинг метаанализлар таҳлили натижаларида «...ривожланган давлатларда жароҳатланиш ва бахтсиз ҳодисалар ўлим сабаби сифатида 3-ўринни, ногиронлик ва вақтинча иш қобилиятини йўқотиш сабаби сифатида 2-ўринни эгаллайди. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, жарохатланиш оқибатида хар йили мехнатга лаёқатли шахслар орасида 300 минг киши вафот этади, 7 миллиондан ортиқ инсон ногирон бўлиб қолади...» . Юз-жағ жарохатларининг 45-90 % ини пастки жағ синишлари ташкил этади.
Сообщить об ошибке Транслит