Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Лаб ва танглайнинг туғма кемтиклари бўлган болалар комплекс реабилитациясида кариес профилактикаси


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шамсиев Равшан Азаматович
Год издания:
2019
Номер УДК:
613.6:616.314-002:614.253.81.(616.315-007.254)
Дата создания:
2019-06-24 17:13:38
Тадқиқотнинг мақсади ЮЛТК бўлган болаларда ёши ва нуқсоннинг оғирлик даражасига кўра кариесни олдини олиш дастурини ишлаб чиқишдан иборат.

Сагиттал тиш-жағ аномалияларини эрта аниқлаш тамойиллари ва профилактикаси, ташхислаш ва даволашга ёндашув


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каримов Дилшод Маджитович
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.314.17-07(021)
Дата создания:
2019-06-18 14:12:35
Тадқиқотнинг мақсади болаларда тишлов аномалияларининг эрта яширин шаклларини башоратлаш ва аниқлаш, ҳамда даволаш-олдини олиш тадбирларини самарадорлигини асослашдан иборат.

Сунъий ювиш ва тозалаш воситаларини ишлаб чиқариш корхоналари ишчиларида оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ва пародонт тўқимаси касалликларининг кечиш хусусиятлари ва даволаш чора-тадбирлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ибрагимова Феруза Икромовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.314.17-008.1:616.311:613.6/62:66-036-08
Дата создания:
2019-05-27 14:19:30
Тадқиқотнинг мақсади замонавий СЮВ ва СТВ ишлаб чиқаришдаги ишчилар ОБШҚ ва пародонт тўқималари касалликларининг клиник кечиши асослаш ҳамда тегишли даволаш-профилактика чора-тадбирларини ишлаб чиқишдан иборат

Болаларда сурункали қайталанувчи герпетик стоматитни магнит-инфрақизил-лазер нурланиш орқали мажмуавий даволаш хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Камалова Мехринисо Қиличевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.31-002.152-053.4-08
Дата создания:
2019-03-26 15:35:51
Тадқиқотнинг мақсади оддий герпес вирусини полимераза занжир реакцияси усулида ташхислаш асосида болаларда сурункали қайталанувчи герпетик стоматитни магнит-инфрақизил-лазер нурланиш орқали мажмуавий даволаш схемасини ишлаб чиқишдан иборат.

Периодонтит. Этиопатогенез, клиникаси, даволаш усуллари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ҳабибова Назира Насуллаевна
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
148
Номер УДК:
Дата создания:
2019-02-23 09:46:51
Терапевтик стоматологияда “Периодонтитлар. Этиопатогенез,.клиникаси, ташхиси, даволаш усуллари” номли ўқув қўлланма намунавий дастур бўйича ёзилган бўлиб, хозирги кундаги ҳамма ютуқ ва янгиликларни ўз ичига олган. Ўқув материали бўйича ёзилган ўқув қўлланма билимларни чуқурлаштириш, мақсадида периодонтитнинг вужудга келиши, моҳияти, хусусиятлари ва шакллари, даволаш услублари, қўлланиладиган ашёлар тушунчалари бўйича билимларни шакллантиради.

Bolalar stomatologik salomatlik holatiga ekologik va ijtimoiy-gigiyenik omillarning ta'siri va profilaktik dasturlar ishlab chiqish


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xaydarov Artur Mixaylovich
Год издания:
2019
Номер УДК:
616-053.4.5:616-039.71-084:616.31:614.7
Дата создания:
2019-01-17 13:23:24
Атроф муҳит антропометрик зарарланган худудларда соғлом болаларда носпецифик резистентликнинг пасайиши, адаптацион зўриқиш ва преморбид фон ҳолатининг ривожланишини юзага келтирувчи кўп омилли негатив таъсирот аниқланган;

Po'rsildoqli bemorlarda parodontitni tashxislash, davolash va oldini olish


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Daminova Nargiza Ravshanovna
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.527.4-085.2/.3:616.31+617.52-089
Дата создания:
2018-12-18 18:00:02
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: пўрсилдоқли беморларда пародонт яллиғланиш касалликларнинг келиб чиқиши ҳамда бирга кечишида ривожланадиган милкларнинг қонаши, турли даражадаги енгил, ўртача ва чуқур яллиғланиш каби клиник белгиларининг ўзаро боғлиқлиги асосланган; пўрсилдоқли беморларда пародонтит ривожланишининг ягона тизимли гомеостатик бузилишлар ва остеопорозли беморларда сурункали ривожланишнинг патогенетик механизмлари исботланган; пўрсилдоқли беморларда пародонтитнинг ривожланишига сабаб бўлган бактерияларнинг ҳисобига тизимли эндотоксикоз фаоллиги, кальций ва фосфор алмашинувининг бузилиши, суяк ремоделланишнинг пасайиши исботланган; пўрсилдоқ ва пародонт патологиясининг патогенетик аҳамиятли ягона механизмларини коррекциялаш орқали беморларда касалликни комплекс даволаш тизими такомиллаштирилган.

Bolalarda gerpetik stomatitni kompleks davolashni klinikopatogenetik asoslash


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ризаев Элёр Алимжанович
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.31-002.152-053.2/.5]-07-092-08
Дата создания:
2018-12-18 17:47:27
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: герпетик стоматитларни кечиши организмнинг детоксикацион тизимларининг барқарор эмаслиги сабабли болалар ёши билан бевосита боғлиқлиги клиник исботланган; антенатал ва перинатал омилларнинг ҳамда соматик ва стоматологик статусларни болаларда герпетик стоматитни келиб чиқишидаги ва кечишидаги муҳим ўрни бахоланган; герпетик стоматни ўрта молекуляр оғирликдаги моддалар ва олигопептидларнинг оғиз суюқлиги, қон плазмаси, эритроцитларда йиғилиши токсемиянинг интегратив индексининг ортиши ва касалликнинг хуруж даврида кўпроқ намоён бўлаб, ремиссия даврида сақланадиган эндоген интоксикациянинг шаклланиши билан кечиши аниқланган; реконвалисценция даврида интокситкациянинг юқори кўрсаткичлари асосида герпетик стоматитнинг ривожланиши ва рецидивларининг юзага келишида эндоген интоксикациянинг патогенетик аҳамияти исботланган.

Чекувчиларда оғиз бўшлиғи шиллиқ пардаси касалликларини ташҳислаш ва даволашнинг янгича ёндашуви


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ғайбуллаев Элбек Азизбекович
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.313-002.289]:616.8-07-08/.089
Дата создания:
2018-07-02 10:46:08
Тадқиқотнинг мақсади оғиз бўшлиғи шиллиқ пардаси лейкоплакиясини тизимли даволаш тартибини такомиллаштиришдан иборат.

Сурункали генераллашган пародонтитда эндотелиал дисфункция ва неоангиогенез маркерларининг диагностик ва прогностик аҳамияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усманова Шоира Равшанбековна
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.314.17-002-06:611.08.74-008.6
Дата создания:
2018-06-01 11:49:25
Дунёда бугунги кунда аҳолининг турли қатламлари орасида пародонтитнинг тарқалиши 40% дан 70% гача бўлиб, кўп ҳолларда бу аҳоли орасида нотўғри овқатланиш, турмуш тарзи ва оғиз бўшлиғи гигиенасига боғлиқ . Пародонт тўқималарини сурункали шаклига ўтиш сабаблар ҳозирга қадар кам ўрганилганлигига қарамасдан, касалликни олдини олиш ва даволаш тадбирларининг самарадорлиги паст эканлигидан даололат беради. Жаҳонининг қатор етакчи олимлари томонидан олинган маълумотлардан кўриниб турибдики, сурункали генераллашган кўп омиллилик, функционал заҳиранинг бузилиши ва мослашиш қобилиятининг пасайиши билан биргаликда юз беради.
Сообщить об ошибке Транслит