Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўрта оғирликдаги тарқоқ пародонтитни ташхислаш ва даволашда замонавий ёндашув


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тахирова Камолахон Аброровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.314-17-008.1-07-08
Дата создания:
2019-07-23 15:24:29
Тадқиқотнинг мақсади тарқоқ пародонтитнинг ташхисотини мукаммаллаштириш орқали даволаш тизимини такомиллаштиришдан иборат.

Амбулатор стоматологик қабулда беморларнинг психоэмоционал таранглигини тузатиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Фаттахов Равшан Абдурашидович
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.31:614.254.4]:616.89-008.47:615.214.22
Дата создания:
2019-07-23 15:17:38
Тадқиқотнинг мақсади амбулатор стоматологик қабулда беморлар стрессли реактивликнинг физиологик ва биокимѐвий маркерлари билан алоқасини аниқлаш ва психоэмоционал зўриқиш олдини олишни такомиллаштиришидан иборат.

Ўзбекистон Республикасида яшайдиган кекса ва қари ёшдаги беморларга стоматологик ёрдам кўрсатиш асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Асадуллаев Нуруллохон Сагдуллаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.31-082.3/.5-053.9(575.1)
Дата создания:
2019-07-18 15:07:23
Тадқиқотнинг мақсади катта ва кекса ѐшдаги беморларда антиоксидант фитовоситасидан фойдаланган ҳолда кенг тарқалган пародотитни даволаш самарадорлигини ошириш.

Лаб ва танглайнинг туғма кемтиклари бўлган болалар комплекс реабилитациясида кариес профилактикаси


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шамсиев Равшан Азаматович
Год издания:
2019
Номер УДК:
613.6:616.314-002:614.253.81.(616.315-007.254)
Дата создания:
2019-06-24 17:13:38
Тадқиқотнинг мақсади ЮЛТК бўлган болаларда ёши ва нуқсоннинг оғирлик даражасига кўра кариесни олдини олиш дастурини ишлаб чиқишдан иборат.

Сагиттал тиш-жағ аномалияларини эрта аниқлаш тамойиллари ва профилактикаси, ташхислаш ва даволашга ёндашув


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каримов Дилшод Маджитович
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.314.17-07(021)
Дата создания:
2019-06-18 14:12:35
Тадқиқотнинг мақсади болаларда тишлов аномалияларининг эрта яширин шаклларини башоратлаш ва аниқлаш, ҳамда даволаш-олдини олиш тадбирларини самарадорлигини асослашдан иборат.

Сунъий ювиш ва тозалаш воситаларини ишлаб чиқариш корхоналари ишчиларида оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ва пародонт тўқимаси касалликларининг кечиш хусусиятлари ва даволаш чора-тадбирлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ибрагимова Феруза Икромовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.314.17-008.1:616.311:613.6/62:66-036-08
Дата создания:
2019-05-27 14:19:30
Тадқиқотнинг мақсади замонавий СЮВ ва СТВ ишлаб чиқаришдаги ишчилар ОБШҚ ва пародонт тўқималари касалликларининг клиник кечиши асослаш ҳамда тегишли даволаш-профилактика чора-тадбирларини ишлаб чиқишдан иборат

Болаларда сурункали қайталанувчи герпетик стоматитни магнит-инфрақизил-лазер нурланиш орқали мажмуавий даволаш хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Камалова Мехринисо Қиличевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.31-002.152-053.4-08
Дата создания:
2019-03-26 15:35:51
Тадқиқотнинг мақсади оддий герпес вирусини полимераза занжир реакцияси усулида ташхислаш асосида болаларда сурункали қайталанувчи герпетик стоматитни магнит-инфрақизил-лазер нурланиш орқали мажмуавий даволаш схемасини ишлаб чиқишдан иборат.

Периодонтит. Этиопатогенез, клиникаси, даволаш усуллари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ҳабибова Назира Насуллаевна
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
148
Номер УДК:
Дата создания:
2019-02-23 09:46:51
Терапевтик стоматологияда “Периодонтитлар. Этиопатогенез,.клиникаси, ташхиси, даволаш усуллари” номли ўқув қўлланма намунавий дастур бўйича ёзилган бўлиб, хозирги кундаги ҳамма ютуқ ва янгиликларни ўз ичига олган. Ўқув материали бўйича ёзилган ўқув қўлланма билимларни чуқурлаштириш, мақсадида периодонтитнинг вужудга келиши, моҳияти, хусусиятлари ва шакллари, даволаш услублари, қўлланиладиган ашёлар тушунчалари бўйича билимларни шакллантиради.

Bolalar stomatologik salomatlik holatiga ekologik va ijtimoiy-gigiyenik omillarning ta'siri va profilaktik dasturlar ishlab chiqish


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xaydarov Artur Mixaylovich
Год издания:
2019
Номер УДК:
616-053.4.5:616-039.71-084:616.31:614.7
Дата создания:
2019-01-17 13:23:24
Атроф муҳит антропометрик зарарланган худудларда соғлом болаларда носпецифик резистентликнинг пасайиши, адаптацион зўриқиш ва преморбид фон ҳолатининг ривожланишини юзага келтирувчи кўп омилли негатив таъсирот аниқланган;

Po'rsildoqli bemorlarda parodontitni tashxislash, davolash va oldini olish


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Daminova Nargiza Ravshanovna
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.527.4-085.2/.3:616.31+617.52-089
Дата создания:
2018-12-18 18:00:02
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: пўрсилдоқли беморларда пародонт яллиғланиш касалликларнинг келиб чиқиши ҳамда бирга кечишида ривожланадиган милкларнинг қонаши, турли даражадаги енгил, ўртача ва чуқур яллиғланиш каби клиник белгиларининг ўзаро боғлиқлиги асосланган; пўрсилдоқли беморларда пародонтит ривожланишининг ягона тизимли гомеостатик бузилишлар ва остеопорозли беморларда сурункали ривожланишнинг патогенетик механизмлари исботланган; пўрсилдоқли беморларда пародонтитнинг ривожланишига сабаб бўлган бактерияларнинг ҳисобига тизимли эндотоксикоз фаоллиги, кальций ва фосфор алмашинувининг бузилиши, суяк ремоделланишнинг пасайиши исботланган; пўрсилдоқ ва пародонт патологиясининг патогенетик аҳамиятли ягона механизмларини коррекциялаш орқали беморларда касалликни комплекс даволаш тизими такомиллаштирилган.
Сообщить об ошибке Транслит