Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Пахта мойини ва биологик фаол пептидларни олишда ферментларни қўллаш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хасанов Аббос Хасанович
Год издания:
2019
Номер УДК:
65.335:665.117
Дата создания:
2019-02-28 13:39:16
Жахон миқёсида ишлаб чиқарилаётган пептидли антиоксидантлар озиқ-овқат, фармацевтика саноати, медицина ва бошқа соҳаларда ишлатилади. Антимикроб хоссали пептидлар олиш, хом ашё заҳираларининг физик-кимёвий хоссаларини ўрганиш, уларни кам сарф-харажат қилиб, экологик тоза ҳолатда олиш, чиқитсиз технологияларини яратиш муҳим аҳамиятга эга.

Уруғ мевали боғларда учрайдиган сўрувчи зараркунандаларнинг биоэкологияси ва уларга қарши ҳимоя қилиш тизимини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шукуров Хушвақт Мамасалиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ:634:1.632.7.931:1.934:1
Дата создания:
2019-02-27 18:58:18
Тадқиқотнинг мақсади уруғ мевали боғларда сўрувчи зараркунандаларнинг тур таркиби, тарқалиши, уларнинг зарари, биоэкологик хусусиятлари ҳамда табиий кушандаларини аниқлаш асосида қарши кураш чора-тадбирларини такомиллаштириш.

Микроиқлими бошқариладиган махсус иншоотларда зайтун (оlea europаea l.) кўчатларини етиштиришнинг интенсив технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жураев Эркин Бахтиёрович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 634.63
Дата создания:
2019-02-27 18:54:30
Тадқиқотлар мақсади микроиқлими бошқариладиган махсус иншоотларда зайтун (Оlea europaea L.) кўчатларини етиштиришнинг интенсив технологиясини тадқиқ этишдан иборат.

Ўрта толали ғўза навлари селекциясида мураккаб дурагайлашнинг самарадорлиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Джумаева Гулноза Примовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎҚ 633.511:631.531.52
Дата создания:
2019-02-27 18:51:25
Тадқиқотнинг мақсади қўш ва беккросс чатиштириш усуллари орқали яратилган юқори авлод дурагайларида хўжалик учун қимматли белгиларнинг шаклланишини таққослаб ўрганиш асосида қўлланилган усулларнинг самарадорлигини баҳолаш ҳамда селекция жараёни учун бошланғич ашёлар яратишдан иборат.

Кўкаламзорлаштириш ва фитодизайнда қўлланиладиган истиқболли ўсимликларнинг биоэкологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Холова Шохиста Абдувоситовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 581.6:635.92
Дата создания:
2019-02-20 15:49:40
Тадқиқотнинг мақсади кўкаламзорлаштиришда Тошкент шаҳри тупроқ ва иқлими шароити учун юқори мослашувчан, истиқболли, манзарали ўсимликларни танлаш, биоэкологик хусусиятларини ўрганиш ҳамда кўпайтириш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Олма мевахўри (carpocapsa pomonella l.) биоэкологияси ва унинг миқдорини бошқаришда уйғунлашган кураш тизимини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахмонова Мадинахон Кимсанбоевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 932.2.7.937:635.64:
Дата создания:
2019-02-20 15:45:58
Тадқиқотнинг мақсади олма мевахўрининг Андижон вилояти шароитида тарқалиши, популяциясининг ривожланиш динамикаси ва хўжайин-энтомофаг муносабатларининг шаклланиши, самарали энтомофаг тур таркиби, уларнинг миқдорини бошқаришда уйғунлашган кураш чора-тадбирларини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистоннинг тоғолди, яйлов ва чўл ҳудудларида зарарли чигирткаларга қарши кураш мажмуини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Туфлиев Нодирбек Хушвақтович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 632.7.727.934/937.14.
Дата создания:
2019-02-20 15:42:16
Тадқиқотнинг мақсади тоғолди, яйлов ва чўл ҳудудларида учрайдиган зарарли чигирткалар турларини аниқлаш, уларнинг кўпайиш сабаблари, зарари, ривожланиш хусусиятлари ҳамда уларга қарши микробиологик, кимёвий инсектицидлардан фойдаланиб, самарали кураш усул ва воситалар мажмуини яратишдан иборат.

Ирригация эрозиясига чалинган тупроқларда кузги буғдойдан сўнг такрорий экинлар етиштиришнинг агротехнологияларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Джўраев Муқимжон Яқубжонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ:633.11+631.459/5
Дата создания:
2019-02-19 10:03:28
Андижон вилоятининг ирригация эрозиясига учраган оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойдан кейин такрорий экинларнинг суғориш усуллари ва минерал ўғитлар меъёрларини белгилаш ҳамда тупроқнинг унумдор қатламидаги заррачаларининг ювилишига таъсирини аниқлашдан иборат.

Сув танқислиги шароитида минераллашган сувлар билан ғўзани суғориш технологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хайдаров Бахтиёржон Абдухамидович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 633.421:632:5
Дата создания:
2019-02-19 10:00:23
Тадқиқотнинг мақсади Фарғона вилоятининг ўтлоқи соз тупроқлари шароитида ғўзанинг С-6524, “Андижон-35” ҳамда “Андижон-36” навларини минераллашган сувлар билан ҳар бир эгатдан ва эгат оралатиб суғориш агротехнологияларини ишлаб чиқишдан иборат.

Типик бўз тупроқлар шароитида нитро-кальций-фосфат ўғитини (нкфу) ғўзада қўллаш муддатларининг самарадорлиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Райимбердиев Холйигит Абдурахманович
Год издания:
2019
Номер УДК:
631.816.2
Дата создания:
2019-02-16 12:48:58
Тадқиқотнинг мақсади Тошкент вилоятининг эскидан суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида Қизилқум фосфоритлари асосида олинган янги турдаги нитро-кальций-фосфат ўғитини ғўзада қўллаш муддатларининг самарадорлигини аниқлашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит