Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Қашқадарё вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида соя навларини суғориш тартибларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сотторов Ойбек Абдуғаниевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
635.665:631.445.56-67(575.192)
Дата создания:
2020-01-16 16:50:15
Қашқадарё вилоятининг қадимдан суғориладиган типик бўз, сизот сувлари чуқур жойлашган тупроқларида асосий экин сифатида экиладиган соя навларининг мақбул суғориш тартибларини ишлаб чиқишдан иборат.

Фарғона водийси шароитида такрорий экин соя навларидан юқори ва сифатли хосил етиштиришда суғориш тизимларини асослаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нематов Улуғбек Мухтaржанович
Год издания:
2020
Номер УДК:
635.655:631.559 (575.123).
Дата создания:
2020-01-16 16:36:05
Фарғона водийсининг ўтлоқи бўз ва оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойдан кейин такрорий экилган соя навларининг илмий асосланган суғориш тизимлари ва усулларини турли суғориш тизимларида тупроққа ишлов бериш усуллари, мақбул озиқлантириш тартибларини ва уларнинг соя ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлигига таъсирини аниқлаш ҳамда бу бўйича илмий-амалий тавсиялар беришдан иборат.

Ғўза навларини сувсизликка ва шўрланишга чидамлилигини ўрганиш (Сирдарё вилояти мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Аширов Юсуфбой Рахимберганович
Год издания:
2020
Номер УДК:
633.511:626.87:631.413.3
Дата создания:
2020-01-15 13:55:56
Сирдарё вилоятининг суғориладиган, ўтлоқлашиб бораётган оч тусли бўз тупроқлари шароитида ўрта толали ғўзанинг С-6524, Бухоро-102, Султон, Наврўз, Пахтакор-1 ва Андижон-37 навларини турли суғориш тартибларида шўрланишга бардошлилигини ўрганиш ва шўрга чидамли навларни тавсия этишдан иборат.

Марказий Қизилқумда локал деҳқончилик агротехнологияси элементларини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Султанов Умбетали Тазабаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
631/5 (575.16)
Дата создания:
2020-01-15 13:50:05
Марказий Қизилқум ҳудудининг қумли чўл тупроқлар шароитида локал деҳқончиликда беда пичани ва маккажўхори яшил массасидан юқори ҳосил олишда маъдан ўғитларнинг мақбул меъёрлари, тупроққа ишлов бериш чуқурлиги ва сидератларни ўғит сифатида қўллаш агротехнологияси элементларини ишлаб чиқишдан иборат.

Помидор экинида Acariphormes туркуми вакилларининг зарари ва улар миқдорини бошқаришни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мўминова Раъно Далабаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
632.6:635.6:937
Дата создания:
2020-01-14 17:27:25
Республикамизнинг Тошкент вилояти шароитида помидорда Acariphormes туркуми вакилларининг тур таркиби, биоэкологик ҳусусиятлари, тарқалиши, зарарлилик даражасини аниқлаш ва уларга қарши уйғунлашган кураш чораларини такомиллаштиришдан иборат.

Такрорий муддатда экиладиган мош экинининг асосий зараркунандалари биоэкологияси ва улар миқдорини бошқаришни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Махмудова Шахноза Абдуфаттаховна
Год издания:
2020
Номер УДК:
632.635.65.6
Дата создания:
2020-01-14 17:07:51
Такрорий муддатда экиладиган мош экинининг асосий зараркунандалари биоэкологияси ва улар миқдорини бошқаришни такомиллаштириш

Ғўзада табиий барг тўкиш хусусиятининг ирсийланиши ва морфохўжалик белгилари билан боғланиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Оразбайева Гулмира Эгамбергеновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
633.511:512.127:581.169
Дата создания:
2020-01-10 16:14:22
G.hirsutum L. туричи дурагайларида ғўзада табиий барг тўкиш хусусиятини ирсийланишини ва унинг тезпишарлик, маҳсулдорлик, бир дона кўсакдаги пахта хом-ашёси вазни, тола чиқими ва сифати билан ўзаро боғлиқлигини ўрганиш, бунинг асосида юқори табиий барг тўкиш хусусиятига эга, тезпишар ва қимматли хўжалик белгилари мажмуига эга дурагай материаллар яратишдан иборат.

Ўзбекистоннинг жанубий ва марказий ҳудудлари яйлов ўсимликларининг зарарли энтомофаунаси ҳамда уларга қарши кураш тизимини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хайтмуратов Арсланбек Файзуллаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
633.2.033. 632.7. 632.92.
Дата создания:
2020-01-07 11:55:12
Ўзбекистоннинг жанубий ва марказий ҳудудлари (Сурхондарё, Қашқадарё, Самарқанд, Навоий, Жиззах вилоятлари) яйлов ўсимликларининг зарарли энтомофаунасининг турлар таркибини, тарқалиш ареалини, доминант турларнинг биоэкологик хусусиятларини ўрганиш асосида зараркунандаларга қарши экологик хавфсиз микробиологик ва истиқболли кимёвий препаратларни қўллаб, самарали кураш усул ва воситалар мажмуини яратишдан иборат.

G.hirsutum L. турига мансуб навлар селекциясида беккросс дурагайлаш орқали сув танқислигига бардошли селекцион ашёлар яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мавлонова Насиба Умаровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
575.631.5.633.41
Дата создания:
2019-12-30 13:43:01
G.hirsutum L. турига мансуб навлар селекцияси учун беккросс дурагайлаш усули орқали яратилган ғўза оилаларида айрим қимматли хўжалик белгиларининг ўзгарувчанлиги ва шаклланишини мақбул суғориш тартиби ва сув танқислиги шароитида қиёсий тадқиқ қилиш ва уларнинг генетик жиҳатдан бойитилган селекцион ашёларни яратишдаги самарадорлигини аниқлашдан иборат.

Кузги буғдой донининг сифатини оширишда нав ва ўғитнинг аҳамияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маҳаммадиев Самад Қиличевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 633.1.11:631.4.82
Дата создания:
2019-12-25 18:37:14
Тадқиқотнинг мақсади Тошкент вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқларида кузги буғдой навларидан юқори ва сифатли дон ҳосили шакллантиришни таъминлайдиган мақбул ўғит қўллаш тизимини ишлаб чиқиш, ушбу тизим фонида кузги буғдой ривожланиш фазаларининг аниқ муддатларида тупроқда ҳосил бўлган ҳаракатчан N–NO3:P2O5:K2O ва ўсимликда умумий N:P:K миқдорини ва нисбатини аниқлаш, улар асосида стандарт ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит