Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Марказий Осиёнинг суғориладиган шароитида ресурстежамкор қишлоқ хўжалигига асосланиб қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нурбеков Азиз Исраилович
Год издания:
2018
Номер УДК:
631.5:361.67:633.1
Дата создания:
2018-08-07 08:53:58
Марказий Осиёда суғориладиган деҳқончилик тизимларида қишлоқ хўжалигида тупроқни ҳимояловчи ва ресурстежовчи технологиялар асосида ресурстежовчи қишлоқ хўжалиги амалиётининг қишлоқ хўжалиги экинлари ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлигига ва тупроқ унумдорлигига таъсирини қиёслаш ва ишлаб чиқариш.

Чўл ва ярим чўл шароитида қоракўлчилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтиришнинг селекцион-технологик асослари


- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исмаилов Мирзакул Шеркулович
Год издания:
2018
Номер УДК:
636.933.2.658.512.637.002.6.
Дата создания:
2018-07-23 15:12:35
Ўзбекистоннинг чўл ва ярим чўл худудларида қоракўл қўйларининг маҳсулдорлигига ирсий ва паратипик омилларнинг таъсири ва тармоқ самарадорлигини оширишни таъминловчи такомиллаштирилган селекцион усуллар ва инновацион ишланмаларни яратиш

Бентонит лойқаси, маъдан ўғитлар меъёрлари ҳамда суғориш тартибларининг кузги буғдой дон ҳосилдорлигига таъсирини баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаев Исмоилжон Ибрахимжонович
Год издания:
2018
Номер УДК:
633.11:631.82/587/559
Дата создания:
2018-07-19 17:39:06
Тадқиқотнинг мақсади: Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида ҳайдов остига бентонит лойқаси қўлланилганда кузги буғдойнинг маъданли ўғитлар меъёри ҳамда сувга бўлган талабини аниқлаш ҳамда буғдойнинг ўсиши, ривожланиши ва дон ҳосилдорлигига ноанъанавий агрорудаларнинг таъсирини баҳолашдан иборат.

Ғўза далаларидаги бир ва кўп йиллик бегона ўтларга қарши кураш тадбирларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Чаршанбиев Умурзоқ Юлдашевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
633.51+631.512/526.32+63.95
Дата создания:
2018-07-19 17:35:19
Тадқиқотнинг мақсади суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқлар шароитида, ғўза далаларидаги бегона ўтларга қарши курашда ерни шудгорлаш усуллари ва таъсир доираси ҳар хил бўлган гербицидларни кетма-кет, навбатлаб қўллаш ҳисобига ғўзадан юқори ҳамда сифатли ҳосил етиштириш агротехнологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Зарафшон водийси агробиоценозларининг экологик барқарорлигини таъминлашда сидерациянинг аҳамияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Халманов Нуроли Тошқуватович
Год издания:
2018
Номер УДК:
577.4:631:631.5
Дата создания:
2018-07-12 12:15:57
Зарафшон водийсининг суғориладиган тупроқларида сидерат ўғитлар ёрдамида барқарор экологик агробиоценозни шакллантиришни таъминлашнинг илмий асосларини яратиш.

Ҳурматли абитуриентлар! Тошкент давлат аграр университети ва унинг филиалларига ўқишга таклиф этамиз.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
С.Расулов
Дата создания:
2018-07-05 17:32:59
Тошкент давлат аграр университети ва унинг филиаллари 2018-2019 ўқув йили учун бакалавриат таълим йўналишлари, магистратура мутахассисликларига ҳамда махсус сиртқи таълими бўйича ўқишга таклиф этади!

Суғориладиган шароитда буғдойнинг уруғлик ва технологик сифат кўрсаткичларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Азизов Бахрам Музапарович
Год издания:
2018
Номер УДК:
633.11: 631.67/531.01
Дата создания:
2018-06-28 11:30:34
Андижон вилоятининг ўтлоқи бўз ва Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойнингтурли навларини уруғлик ва технологик сифат кўрсаткичларини оширишни таъминлайдиган етиштириш агротехнологияларини яратиш.

Тупроқни мульчалаш усуллари ва муддатларини ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсири (Тошкент вилояти ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ахмурзаев Шавкат Исакович
Год издания:
2018
Номер УДК:
631+633.41
Дата создания:
2018-06-26 12:14:13
Тошкент вилояти ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида тупроқни мульчалаш усуллари (полиэтилен плёнкалар, ўсимлик қолдиқлари, полимерлар) ва муддатларининг ғўзани ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсирини аниқлаш.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОСФОРА В ОРГАНАХ ХЛОПЧАТНИКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАВОЗА РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ РАЗЛОЖЕНИЯ


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Аскарова 3.Ш., Юсупова Ю.
Дата создания:
2018-06-25 17:05:23
Известно, что максимальным периодом потребления фосфора хлопчатником - период плодообразования, когда образующиеся плодоэлементы требуют большое количество фосфора.

УТЛОКИ АЛЛЮВИАЛ ТУПРОКЛАРДА МИКРОБИОЛОГИЯ ПРЕПАРАТЛАРНИ КУЛЛАШНИНГ ГУЗАНИНГ УСИШ ВА РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Каримова, Ю.Юсупова
Дата создания:
2018-06-25 17:01:26
Ушбу мақолада утлоқи аллювиал тупроқларда гузанинг усиши ва ривожланишига "Ер малҳами” ва "Замин ” биопрепаратларининг таьсирини урганишига оид тадқиқот натижалари келтирилган.
Сообщить об ошибке Транслит