Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Самарқанд вилояти шароитида ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига маҳаллий калий ўғитининг самарадорлигини ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жумаев Шухрат Махсадович
Год издания:
2019
Номер УДК:
633.51:631.51:631.83:(Р 584.2)
Дата создания:
2019-09-11 11:10:36
Самарқанд вилоятининг алмашинувчан калий билан ўртача ва кам даражада таъминланган типик ва ўтлоқи-бўз тупроқлари шароитида маҳаллий калийли ўғитнинг мақбул меъёрларини аниқлаш асосида ғўзадан юқори ва сифатли ҳосил олишдан иборат.

Зарафшон водийси шароитида ловия ва мош етиштиришни амалий асослаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Равшанова Нилуфар Адиловна
Год издания:
2019
Номер УДК:
635.65:631.51(р584.2)
Дата создания:
2019-09-11 11:04:07
Оддий ловия (Phaseolus vulgaris) ва мош (Phaseolus aureus) навларидан таннархи паст, юқори ҳосилни шакллантирадиган мақбул экиш усуллари, схемалари ва меъёрларини аниқлашдан иборат.

Paxta, danli eginler ham kartoshka biocenozindagi bioekologiyaliq faktorlar turlerinin` ulesi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-08-22 10:06:27
Biosenozdagi o`simliklerdin` o`sip rawajlaniwi, hasil toplaw fazasinda tiykarg`i biotikaliq faktor esaplag`an janlikler turlerinin` hareketi ayriqsha esaplanadi.

Темирчаклар биоэкологиясини ўрганиш ва уларнинг зарарли турларига қарши замонавий кураш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳамроев Илёс Амирович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 632.728.934.937.14.
Дата создания:
2019-08-17 13:05:19
Тадқиқотнинг мақсади темирчакларнинг тур таркибини ўрганиш ҳамда уларнинг зарарли турларини белгилаш, тарқалиши, ривожланиши ва қишлоқ хўжалиги экинларига етказадиган зарарини ўрганиш ҳамда зарарли турларига қарши янги замонавий микробиологик ва кимёвий воситаларнинг биологик самарадорликларини аниқлашдан иборат.

Типик бўз тупроқлар шароитида ғўза ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига органоминерал чиқиндилардан тайёрланган компостларнинг таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Абдумаликов Жасурбек Кучкарович
Год издания:
2019
Номер УДК:
631.4: 633.51: 631.82
Дата создания:
2019-08-12 14:17:38
Тадқиқотнинг мақсади органик чиқиндилардан товуқ гўнги, чучук сув ҳавзаси чўкиндиси ил ва фосфогипс асосида компост тайёрлаш технологиясини ишлаб чиқиш ҳамда ушбу компостларнинг ғўза ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги, толанинг технологик ҳусусиятлари ва тупроқ унумдорлигига таъсирини аниқлашдан иборат.

Картошка ҳосилдорлигига турли қатор оралиқлари ва парваришлаш тадбирларининг таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Алимарданов Олим Туйлиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
631.51+635.21
Дата создания:
2019-08-12 14:13:10
Тадқиқотнинг мақсади эртаги ва иккиҳосилли экинлар сифатида турли парваришлаш тадбирлари ва қатор оралиқлари кенглигида ўстирилган картошка ўртатезпишар навларининг ўсиши, ривожланиши, тупроқ физик ва сув хоссалари ҳамда ҳосилнинг шаклланиши, товар ва уруғбоп ҳосилдорликка таъсирини ўрганиб юқори, сифатли ва арзон ҳосилни таъминловчи тадбирлар тизимини ишлаб чиқишдан иборат.

Австралия ғўза намуналарининг янги селекцион ашё яратишдаги аҳамияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тураева Дилфуза Бахтиёровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 633.511.631:52:632
Дата создания:
2019-08-03 12:15:15
Тадқиқотнинг мақсади ғўзанинг келиб чиқиш марказларидан бири бўлган Австралиядан келтирилган намуналарни ўзаро ва маҳаллий навлар билан чатиштиришдан олинган дурагай популяциялари асосида янги тезпишар, тола ҳосилдорлиги юқори ҳамда вилтга бардошли бўлган селекцион ашёлар яратишдан иборат.

Қорақалпоғистон шароитида полиз экинларининг сўрувчи зараркунандаларига қарши уйғунлашган ҳимоя қилиш тизимини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ешмуратов Эльбрус Ғайбуллаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
635.6+632+632.937+632.934
Дата создания:
2019-08-03 12:09:32
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон шароитида экиб ўстирилаѐтган полиз экинларига зарар етказаётган сўрувчи зараркунандалар ва уларнинг табиий кушандаларининг тур таркибини аниқлаб, ўзаро муносабатларига баҳо беришдан ҳамда уларга қарши кураш олиб бориш учун самарали усул ва воситалар мажмуини яратишдан иборат.

Барг ташхиси асосида кузги буғдойни азотли ўғитлаш меъёрларини асослаш (Хоразм вилоятининг суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хаитбаева Жамила Умаровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ 633.1:631.84/.675 (575.171)
Дата создания:
2019-08-01 12:10:41
Тадқиқотнинг мақсади Хоразм вилоятининг суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқларида кузги буғдойда минерал ўғитлар меъёрларининг самарадорлигини аниқлаш ва моделлаштириш ҳамда барг ташхиси асосида кузги буғдойда азот ўғитини мақбул қўллаш меъёрларини ишлаб чиқишдан иборат.

Лалми типик бўз тупроқларнинг ҳозирги ҳолати ва улардан самарали фойдаланиш йўллари (Ғаллаорол тумани тупроқлари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мураткасимов Алишер Саттарович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 631.43:631.432:631.559
Дата создания:
2019-08-01 12:04:05
Тадқиқотнинг мақсади Ғаллаорол тумани лалми типик бўз тупроқларининг ҳозирги ҳолатига эрозиянинг таъсири ҳамда абсорбентлар, органик ва минерал ўғитлар, биопрепаратларни қўллаш орқали тупроқда табиий намликдан самарали фойдаланиш агротехнологияларини ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит