Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Тупроққа ишлов бериш усуллари ва такрорий экинларнинг ғўза ҳосилдорлигига таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Атажанов Муроджон Махамаджонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ:633.51:631.51/559
Дата создания:
2019-06-18 16:28:42
Тадқиқотнинг мақсади Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида алмашлаб экишнинг 1:1 тизимида кузги буғдойдан кейин тупроққа турли усулларда ишлов бериб, такрорий экинлар етиштириб тупроқ унумдорлигини ошириш ҳамда тупроққа ишлов бериш агротехнологиясини такомиллаштириш орқали келгуси йил экилган ғўзадан эртаги, юқори ва сифатли ҳосил олишни таъминлашдан иборат.

Ўзбекистонда қанд жўхорининг бошланғич манбаси ва селекцияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Азизов Кобулжан Кахраманович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 631.5+633.174+633.62+636.086.174
Дата создания:
2019-06-15 20:25:20
Тадқиқотнинг мақсади қанд жўхорининг маҳаллий, хорижий нав, намуна ва дурагайларини таққослаш, республика шароитига мос, анъанавий селекциянинг қимматли кўрсаткичларига эга бўлган энг яхши нав, дурагайларни танлаб олиш, селекция жараёнларига жалб этиш ва янги нав, дурагайлар яратиш ҳамда уларнинг бирламчи уруғчилигини ташкил этишдан иборат.

Суғориладиган ерларда қаттиқ буғдой интенсив навларининг ҳосилдорлиги ва дон сифатига экиш муддатлари ҳамда ўғитлаш меъёрларининг таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рахимов Абдулла Рустамович
Год издания:
2019
Номер УДК:
633.11:631.51:631.82
Дата создания:
2019-06-15 14:03:51
Тадқиқoтнинг мақсади Самарқанд вилoятининг суғoриладиган типик бўз тупрoқлари шарoитида қаттиқ буғдoй навларининг биoлoгик хусусиятларини инoбатга oлган ҳoлда, юқори ва сифатли дoн ҳoсили етиштиришда мақбул экиш муддати ҳамда маъданли ўғитлар қўллаш меъѐрларини ишлаб чиқишдан ибoрат.

Ғўзадан юқори ва сифатли пахта ҳосили етиштиришда ресурстежамкор технологияларни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Атабаева Маъмурахон Садирдин қизи
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 633.51:631.559
Дата создания:
2019-06-01 11:59:02
Тадқиқотнинг мақсади Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида тупроққа янги комбинацион агрегат ёрдамида ишлов бериб, бир йўла ҳосил қилинган пушта остига ўғит қўллаш технологиясининг тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш ҳамда ғўзанинг Андижон-36 навини турли усулларда экиб, ундан юқори ва эртаки ҳосил етиштиришнинг ресурстежамкор агротехнологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Шолининг шўрланишга чидамли навларини танлаш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Қодиров Бахтиёржон Гулмухаммадович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 633.18:631.526.32
Дата создания:
2019-06-01 11:53:14
Тадқиқотнинг мақсади. Фарғона вилоятининг турли даражада шўрланган тупроқлари шароитида мақбул ўсиб, ривожланиб, юқори ҳосил бера оладиган, турли даражадаги шўрланишга чидамли шоли навларини танлаш, уларнинг оқилона жойлаштириш тартибини ишлаб чиқишдан иборат.

Турли зот ва зотдорликдаги сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ошириш йўллари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Хўжамов Жўрабек Найимович
Год издания:
2019
Номер УДК:
636.22/28.082
Дата создания:
2019-05-27 10:17:41
Қорамолчилик чорвачиликнинг етакчи тармоғи ҳисобланиб, аҳолини сифатли сут, гўшт каби озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашда муҳим ўрин тутади

Значение внедрения технологии экономно полива и промывки засоленной почвы в Бухарском оазисе


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жумаев Фурқат Сайидович
Дата создания:
2019-05-23 18:25:47
Развитие сельского хозяйства прямо связано с состоянием агроэкологии региона, продовольственной безопасности страны и экономики государства в целом.

Водный баланс хлопчатника с использованием передовых техгологий (ГИС и дистанционного зондирования) в условиях Каршинской степи


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Эшмуратова Гулчехра Шавкатовна
Дата создания:
2019-05-23 18:14:08
В сельском хозяйстве центральным звеном производственного процесса является земля (почва) как природный ресурс, на которую направлено воздействие всего комплекса агротехнических и мелиоративных мероприятий.

Ер ижараси ҳуқуқи бозорини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Кучкинов Фарход Боймуродович
Дата создания:
2019-05-23 16:41:38
Ер ижараси ҳуқуқининг мазмун-моҳияти бозор иқтисодиѐти талаблариги жавоб бериши, яьни унинг иқтисодий мазмунини такомиллаштириш ер ресурсларини ижарага бериш ва уларни қайта тақсимлаш механизмини шакллантириш мамлакатимиз иқтисодиѐтини ривожлантириш учун жуда катта аҳамиятга эга. Шу нуқтаи назардан, мақолада қишлоқ хўжалиги ерларидан ижара асосида фойдаланишда ижара ҳуқуқи бозорини ташкил қилиш ва ривожлантиришнинг асосий йўналишлари тадқиқ этилган ва таклифлар ишлаб чиқилган.

Ер ижараси муносабатларининг мазмун-моҳияти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Кучкинов Фарход Боймуродович
Дата создания:
2019-05-23 16:40:03
The essence and relation of land rent content, as well as the rent rights development process are given in this article.
Сообщить об ошибке Транслит