Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ген-нокаут усулида яратилган Порлоқ-1 ғўза навини парваришлаш агротехникасини ишлаб чиқиш (Тошкент вилоятининг суғориладиган типик бўз ва Сирдарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тоғаев Сухробжон Мирахматович
Год издания:
2020
Номер УДК:
633.51:631.527:631.5.
Дата создания:
2020-10-14 17:56:40
Тадқиқотнинг мақсади Тошкент вилоятининг суғориладиган типик ҳамда Сирдарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида Порлоқ-1 ғўза навидан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда мақбул суғориш тартиблари, маъдан ўғитлар меъёри ва кўчат қалинлигини илмий асосда ишлаб чиқиш ҳамда пахтачилик билан шуғулланувчи кластер, фермер хўжаликларига агротавсиялар беришдан иборат.

Шоли навларини ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига уруғ экиш меъёри ва маъдан ўғитларнинг таъсирини ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каландаров Бахтиёр Искандарович
Год издания:
2020
Номер УДК:
633.18: 631.53.048, 631.816.1 (631.84)
Дата создания:
2020-10-14 17:51:31
Тадқиқотнинг мақсади. Шолининг янги “Гулжахон”, “Илғор” ва “Тарона” навларини ўсиши, ривожланиши, ҳосил элементларининг шаклланиши ва дон сифат кўрсаткичларига уруғ экиш ва унга мос равишда азотли ўғитлар билан озиқлантириш меъёрлари таъсирини аниқлашдан иборат.

Нўхат навлари ҳосилдорлигига кузги экиш муддатлари ва чуқурлигининг таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бобокулов Зариф Райимкулович
Год издания:
2020
Номер УДК:
635.637:631.5
Дата создания:
2020-10-14 17:46:07
Тaдқиқoтнинг мaқсaди Сaмaрқaнд вилoятининг суғoрилaдигaн оч тусли бўз тупрoқлaри шaрoитидa нўхат нaвлaрининг биoлoгик хусусиятлaрини инoбaтгa oлгaн ҳoлдa, юқoри дoн ҳoсили етиштиришдa кузги мaқбул экиш муддaти ва экиш чуқурликларини aниқлaшдaн ибoрaт.

Қоракўлчиликда наслли қўзилар олиш ва парваришлаш хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Парманова Дилноза Мавлановна
Год издания:
2020
Номер УДК:
636.32/.38.083.37
Дата создания:
2020-09-24 17:21:01
Тадқиқотнинг мақсади қоракўлчиликда наслли қўзилар олиш ва парваришлаш хусусиятларини аниқлаш асосида уларнинг наслдорлиги ва маҳсулдорлигини оширишнинг илмий асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Қора рангли қоракўл қўйлари селекцион белгиларининг қумли чўл шароитида намоён бўлиш хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ризаева Дилфуза Тахировна
Год издания:
2020
Номер УДК:
619.3:619.9
Дата создания:
2020-09-24 17:18:47
Тадқиқотнинг мақсади. Жанубий-Ғарбий Қизилқум шароитида қора рангли қоракўл қўйларини турли селекциялаш шароитида (ёппасига, мақсадли) муҳим селекцион белгиларнинг намоён бўлиш хусусиятларини ўрганиш ҳамда шу асосда уларнинг ирсиятини мустаҳкамлаш, салоҳиятидан унумли фойдаланиш йўлларини аниқлаш тадқиқот мақсади ҳисобланади.

Турли даражада шўрланган тупроқларда “Бухоро-102” ғўза навини етиштириш агротехнологияси самарадорлигини ишлаб чиқиш (Қашқадарё вилояти мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ражабов Тулкин Тилакович
Год издания:
2020
Номер УДК:
633.511:631.413.3:631.816
Дата создания:
2020-09-21 14:29:53
Қашқадарё вилоятининг қадимдан суғориладиган, тақирсимон тупроқлари шароитида ғўзанинг “Бухоро-102” навини тупроқ намлиги чекланган дала нам сиғимига нисбатан 70-70-60 % сақланган ҳолда суғоришни амалга ошириб, турли даражада (шўрланмаган, кучсиз ва ўртача) шўрланган тупроқлар шароитида маъдан ўғитлар қўллаш агротехнологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Унумдорлиги паст тупроқларда такрорий экинларни турли усулларда етиштиришнинг тупроқ унумдорлиги ва ғўза ҳосилдорлигига таъсири (Марказий Фарғона шароитида).


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Холтўраев Шарофиддин Чориевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
633.51:631.436.6/559 (575.123)
Дата создания:
2020-09-21 14:27:29
Марказий Фарғонанинг шамол эрозиясига учраган ўтлоқи соз кучсиз шўрланган тупроқлари шароитида кузги буғдойдан сўнг тупроқни турли усулда ҳайдаб, юмшатиб ишлов бериш ҳамда такрорий мош, соя ва сули экинларини турли экиш усулини қўллаш орқали, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, такрорий экинлардан сўнг кейинги йил экилган ғўзанинг ўсиши, ривожланиши билан биргаликда ҳосилдорлигига таъсирини ресурстежамкор агротехнологиясини аниқлаб ишлаб чиқаришда синовдан ўтказиб тавсия беришдан иборат.

Сабзавот экинларининг тежамкор суғориш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Илхамов Нортой Мурадович
Год издания:
2020
Номер УДК:
635.15:631.548.3:631.4
Дата создания:
2020-09-21 14:23:31
Тадқиқотнинг мақсади. Тошкент вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида сабзавот экинларидан сабзи, оқбош карам, ширин қалампир, помидор ва картошка экинларини эртаги, кечки ва ўсув даври узун баҳордан кузгача муддатларда парваришлашда улардан мўл ва сифатли ҳосил етиштириш учун гектарига 40 тонна органик ўғит солиб ўғитлаш ҳамда сув ва ер ресурсларини тежаш имконини берувчи, экин майдонларининг фитосанитар ҳолатини яхшиловчи сув тежамкор суғориш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Голштин генотипли тана ва ғунажинларни парваришлаш ҳамда сермаҳсул сигирлар подасини такомиллаштириш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эсанов Азамат Шерназарович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК.636.2+637
Дата создания:
2020-09-04 17:19:55
Тадқиқотнинг мақсади наслчилик фермер хўжаликларида тана ва ғунажинларни йўналтирилган технологияда парваришлаш, уларнинг сермаҳсул сигирлар подасини шакллантириш, маҳсулдорлик генетик потенциалини юзага чиқариш, биринчи туққан маҳсулдорлиги юқори лидер сигирларни танлаш ва поданинг “насл ядроси” ҳамда ишлаб чиқариш гуруҳларини таъмирлашдан иборат

Шимолий – Ғарбий қизилқум шароитида қорақалпоқ сур қоракўл қўйларининг этологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Уримбетов Ахмет Абдиразакович
Год издания:
2020
Номер УДК:
636.32/38.088:591.5 (252)
Дата создания:
2020-08-13 15:48:25
Тадқиқот мақсади. Шимолий – ғарбий қизилқум ҳудуди шароитида урчитилувчи қорақалпоқ сур қоракўл қўйларининг этологик хусусиятлари, этограмма кўрсаткичлари, ушбу хусусиятларнинг қўйларда ва уларнинг авлодларида маҳсулдорлик кўрсаткичларининг шаклланиши ҳамда намоён бўлишига таъсирини ўрганиш асосида улар маҳсулдорлигини ошириш йўлларини аниқлаш тадқиқотнинг мақсади ҳисобланади.
Сообщить об ошибке Транслит