Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Оч тусли бўз тупроқлар унумдорлиги ва экинлар ҳосилдорлигига органо-маъдан компост ҳамда ўғитлар меъёрларининг таъсири (Андижон вилояти шароитида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хатамов Салимжон Рахимжон ўғли
Год издания:
2018
Номер УДК:
361.445.56/879.4/816
Дата создания:
2018-10-15 12:47:18
Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида қисқа навбатли алмашлаб экишнинг 1:1, кузги буғдой+такрорий экин - соя: ғўза тизимида тупроқнинг унумдорлиги, экинлар ҳосилдорлигига органо-маъдан компост ҳамда маъдан ўғитлар меъёрларининг таъсирини аниқлаш.

Жиззах вилоятининг ўтлоқилашиб бораётган бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойдан юқори дон ҳосили етиштириш агротадбирларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бозоров Холмурод Махмудович
Год издания:
2018
Номер УДК:
633.11:631.816.1/.674(575.11:252.5)
Дата создания:
2018-10-15 12:37:44
Жиззах вилоятининг ўтлоқилашиб бораётган бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойнинг мақбул экиш муддати ва суғориш тартибини ҳамда азотли ўғитнинг йиллик меъёрини кузги буғдойнинг ривожланиш даврларида турли меъёрларга бўлиб қўллашнинг самарадорлигини аниқлаш.

Зирк (Berberis l.) ўсимлигини биоэкологияси ва кўпайтириш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Чоршанбиев Фарход Махматмуродович
Год издания:
2018
Номер УДК:
634.62
Дата создания:
2018-09-18 16:23:24
Ўзбекистон флорасида зирк (Berberis L.) туркумидаги маҳаллий турлар – қорақанд зирк (Berberis oblonga), қизил зирк, тангасимон зирк (Berberis nummularia)ининг истиқболли шаклларини танлаш ва баҳолаш, уруғидан ҳамда вегетатив кўпайтириш, кўчатларини етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш.

Қрим ва оддий қарағай кўчатларини ўстиришда органо-минерал ўғитларни қўллаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жураев Жавлон Мирзатиллаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
634.956
Дата создания:
2018-09-18 16:19:24
Қрим қарағайи (Pinus Pallasiana) ва оддий қарағай (Pinus Sylvestris) стандарт кўчатларини етиштиришда органо-минерал ўғитлар қўллашнинг мақбул муддати ва самарали меъёрларини ишлаб чиқиш.

Ғарбий Тянь-Шаннинг тоғ олди лалмикор ерларида Хандон пистани саноат плантацияларида ўстириш технологияларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшанкулов Бобомурод Инаятович
Год издания:
2018
Номер УДК:
634.574
Дата создания:
2018-09-18 16:16:03
Хандон пистанинг уруғларига экиш олди ишлов бериш, кўчатларини контейнерларда етиштириш ҳамда интенсив усулда саноатбоп писта плантациялари барпо этиш технологиясини такомиллаштириш.

Қашқадарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги буғдой етиштириш агротехникасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Азимова Муҳайё Эгамбердиевна
Год издания:
2018
Номер УДК:
633.11; 631.445.56/5(575.192)
Дата создания:
2018-09-18 16:10:24
Қашқадарё вилоятининг суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги юмшоқ буғдой навларидан юқори ва сифатли дон ҳосили етиштиришни таъминлайдиган агротехнологик тадбирларни такомиллаштириш

Тақирсимон ва типик бўз тупроқлар шароитида ғўза ҳосилдорлигини оширишда унинг қатор ораларига ишлов бериш технологиясини такомиллаштириш (Қашқадарё ва Тошкент вилоятлари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Негматова Сурайё Тешаевна
Год издания:
2018
Номер УДК:
633.51+631.51.017/559
Дата создания:
2018-09-18 16:04:25
Қашқадарѐ вилоятининг ўтлоқилашиб бораѐтган, суғориладиган тақирсимон ҳамда Тошкент вилоятининг қадимдан суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида ғўза қатор ораларига чуқур ишлов беришнинг мақбул чуқурлигини аниқлаш, тупроқнинг агрокимѐвий, агрофизикавий, микробиологик хоссаларига, ғўзанинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги, вилт билан касалланиш даражаси, толанинг технологик сифат кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш ва ишлаб чиқаришга тавсиялар бериш.

Кузги буғдойнинг ўсиши ва ривожланишига нам тўпловчи суғориш ва ўғитлар меъёрларининг таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Кодирова Шахноза Ишпулатовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
633.11+631.67+631.8 (575.144)
Дата создания:
2018-09-18 15:57:36
Навоий вилоятининг кучсиз шўрланган ўтлоқ-бўз тупроқлари шароитида экиш олди нам тўпловчи суғоришни ўтказиш орқали қисқа муддатда тўлиқ ниҳоллар олиш ҳамда минерал ва маҳаллий ўғитлардан самарали фойдаланиб, кузги юмшоқ буғдой дон ҳосилдорлигини ошириш ва сифатини яхшилашни таъминлайдиган агротехник тадбирларни ишлаб чиқиш

Қорақалпоғистон Республикаси шароитида юмшоқ буғдой ҳосили ва сифатини оширишнинг технологик асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Султанова Зульфия Султановна
Год издания:
2018
Номер УДК:
633.11.631.175.658
Дата создания:
2018-09-18 15:48:01
Қорақалпоғистон Республикасининг турли тупроқ - иқлим шароитларига мос кузги юмшоқ буғдой навларини танлаш, мақбул экиш ва озиқлантириш, тупроқ шўрининг салбий таъсирини камайтириш, юқори ва сифатли дон ҳосили етиштиришнинг ресурстежамкор агротехнологияларини ишлаб чиқиш.

THIELAVIOPSIS BASICOLA ни ўрганиш асосида ғўзанинг қора илдиз чириш касаллигига чидамли селекцион ашёлар яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ахмедов Джаббархан Джамалханович
Год издания:
2018
Номер УДК:
633.511:632.:575.127.2
Дата создания:
2018-08-27 13:30:30
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистоннинг жанубида T. basicola касаллиги билан зарарланган ўсимликлардан ажратиб олинган T. basicola замбуруғининг юқори патогенли штаммидан сунъий зарарлантирилган фонда турлараро ва навлараро дурагайлаш асосида янги селекцион қимматли бошланғич, дурагай ва селекцион ашёларни яратишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит