Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ерёнғоқ навларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш технологиясининг илмий асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Худайқулов Жонибек Бозарович
Год издания:
2019
Номер УДК:
634.58+631.8+ 631.6
Дата создания:
2019-10-25 12:42:16
Тадқиқотнинг мақсади Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитига мос келувчи тезпишар, юқори ҳосилдор хорижий ерёнғоқ нав ва намуналарини танлаб олиш, маҳаллий навларнинг мақбул экиш муддатлари, минерал ўғитлар билан озиқлантириш меъёрлари, суғориш тартиби ва биостимуляторни қўллаш технологияларининг ерёнғоқ морфобиологик хусусиятлари, фотосинтетик фаолияти, ҳосил элементларини шаклланиши ва мойдорлик даражасига таъсирини илмий асослашдан иборат.

Ғўзани парваришлашда тупроққа ресурстежамкор, комбинацияли минимал ишлов бериш агротехнологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдурахмонов Илхомжон Адхамович
Год издания:
2019
Номер УДК:
631.5.445.152.559
Дата создания:
2019-10-25 12:37:07
Тадқиқотнинг мақсади. Андижон вилояти тупроқ-иқлим шароитида ЎзПИТИ-201 ғўза навидан юқори, сифатли ва таннархи арзон пахта ҳосили етиштиришда тупроққа асосий ва экиш олдидан минимал ишлов бериш технологиясини такомиллаштириш ҳамда амалиётга илмий асосли тавсиялар беришдан иборат.

Ғўза нав ва тизмаларининг морфо-физиологик ва қимматли хўжалик белгиларига гармселнинг таъсирини ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Дадахужаев Хасанбой Туланбаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 633.511:512.127:581.169
Дата создания:
2019-10-22 16:24:12
Тадқиқотнинг мақсади ғўза нав ва тизмаларининг миқдорий ва сифат белгиларига, морфо-физиологик кўрсаткичларига гармселнинг таъсирини ўрганиш орқали ушбу стресс омилга бардошли ғўза навларини аниқлаш ва уларни гармселга бардошли янги ғўза нав ва тизмаларини яратиш борасидаги генетик-селекцион изланишларга ҳамда гармселга мойил минтақаларда экиб кўпайтиришга тавсия этишдан иборат.

Кунгабоқарнинг замбуруғли касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Содиқов Бахром Сатторович
Год издания:
2019
Номер УДК:
632.4+632.9
Дата создания:
2019-10-14 14:19:18
Тадқиқотнинг мақсади Тошкент вилояти шароитидаги фермер хўжаликлари далаларида етиштирилаётган кунгабоқар ўсимлигидаги замбуруғлар қўзғатадиган касалликларнинг тарқалишини аниқлаш ҳамда улар келтирган зарарини ҳисоблаш, замбуруғларнинг тарқалиш қонуниятларини ва биоэкологик ҳусусиятларини ўрганиш асосида уларга қарши самарали кураш чораларини ишлаб чиқишдан иборатдир.

Тут ипак қурти селекциясида капалакларнинг репродуктив белгилари бўйича янги танлаш усулини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Худжаматов Сафарали Хасанбой ўғли
Год издания:
2019
Номер УДК:
636.082.638.2
Дата создания:
2019-10-07 10:50:49
Тадқиқотнинг мақсади тут ипак қурти урғочи капалакларининг дастлабки суткадаги тухумларини олиш орқали селекцион тизимлар ва зотларнинг ҳаётчанлик, маҳсулдорлик кўрсаткичларини ошириш ва янги танлаш усулини илмий асослашдан иборат.

BOMBYX MORI L. тут ипак куртининг ядро полиэдрози ва нозематоз касалликларини олдини олиш ва кураш чораларини тизимини илмий асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исматуллаева Дилорам Адиловна
Год издания:
2019
Номер УДК:
636.082.638.24
Дата создания:
2019-10-07 10:48:31
Тадқиқотнинг мақсади тут ипак қуртининг ядро полиэдрози ва нозематоз касалликларига қарши табиий, кимёвий воситалар таъсирини ҳамда янги профилактик чора-тадбирлар тизимини илмий асослашдан иборат.

Ғўзада янги стимуляторларни қўллашнинг мақбул меъёр ва муддатларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каримов Шарофиддин Абдукаримович
Год издания:
2019
Номер УДК:
633.51:631.811.98
Дата создания:
2019-10-03 11:36:05
Тадқиқотнинг мақсади: Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида ғўза ниҳолларини турли ташқи омилларга бардошлигини ошириш, улардан юқори ва сифатли пахта ҳосили олиш мақсадида Натрий гумат, Оберегъ, Фитовак, Биодукс ва Замин-М стимуляторларини қўллашнинг мақбул муддат ва меъёрларини ишлаб чиқишдан иборат.

Силлиқ ширинмия (glycyrrhiza glabra l) уруғидан кўчат етиштириш агротехникаси ва унинг тупроқ унумдорлигига таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Урманова Муниса Незамиддиновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
633.882.21+631.4
Дата создания:
2019-10-03 11:28:45
Тадқиқотнинг мақсади - Тошкент вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида силлиқ ширинмия ўсимлигининг кўчат ва илдиз ҳосилини етиштиришда тупроққа ишлов бериш усуллари, маъдан ўғитлар меъёри ва суғориш тартиблари, ширинмиянинг тупроқ унумдорлигига, шунингдек икки йиллик кўчатлардан кейин издош экин сифатида экилган кузги буғдойнинг ўсиши, ривожланиши ҳамда ҳосилдорлигига таъсирини аниқлашдан иборат.

Итларда сут бези ўсмаларининг этиологияси, патоморфологияси ва даволаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юлчиев Жасурбек Баходирович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 619:636.7:591.146:616.002.616.084
Дата создания:
2019-09-30 13:06:40
Тадқиқотнинг мақсади республика кинология питомникларидаги хизмат итлари ва аҳолига қарашли итларда сут бези ўсмаларининг тарқалиши, этиологияси, зарари, уларнинг патоморфологияси ва ташхисини илмий асослаш ҳамда даволашнинг комплекс усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Товуқ эймериози ва пуллорозининг кимёвий профилактикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Худжамшукуров Ахтам Нурмаматович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 616.9:636:576.89
Дата создания:
2019-09-30 13:03:30
Тадқиқотнинг мақсади республиканинг паррандачилик хўжаликларида товуқ эймериози ва пуллорозининг эпизоотологик хусусиятлари ҳамда кимёвий профилактикасига асосланган олдини олиш тадбирларини такомиллаштиришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит