Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Такрорий экиш муддатида пекин карамининг серҳосил навларини танлаш ва етиштириш технологиясининг асосий элементларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хуррамов Улуғбек Холмаматович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 635.34
Дата создания:
2019-09-12 15:36:46
Тадқиқотнинг мақсади республиканинг марказий иқлим шароитида такрорий экиш муддатларида пекин карамининг серҳосил нав ва дурагайларини танлаш, энг қулай экиш муддатларини ва мақбул озиқланиш майдонини, кўчат қалинлигини аниқлашдан иборат.

Четдан келтирилган қорамол авлодларининг этологик кўрсаткичлари ва сут маҳсулдорлиги билан ўзаро боғлиқлиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юлдашев Ало Аскарович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК 636.22/.28.082
Дата создания:
2019-09-12 14:50:44
Тадқиқотнинг мақсади голштин зотли сигирлар ва улар авлодларининг турли лактацияларда сут маҳсулдорлигини ўсиш динамикаси, четдан келтирилган сигирлар авлодларининг этологик кўрсаткичлари билан сут маҳсулдорлиги ўртасидаги ўзаро боғлиқликни аниқлашдан иборат.

Интенсив типдаги олма боғларини парваришлаш технологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Намозов Ихтиёр Чориевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 634.11
Дата создания:
2019-09-11 16:31:21
Тадқиқотнинг мақсади интенсив типдаги олма боғларини парваришлаш технологиясини такомиллаштиришдан иборат.

Сурхон воҳаси шароитида қорамол гўшти етиштиришни жадаллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қурбонова Шахноза Эргашевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК:636.22/28.083
Дата создания:
2019-09-11 16:27:13
Тадқиқотларнинг мақсади соф ҳолда урчитилаётган қора-ола ва швицзотлари ҳамда қора-ола зотини голштин зоти билан чатиштириш натижасида олинган турли генотипли буқачаларни тоғ ва тоғолди ҳудуди шароитида гўшт маҳсулдорлиги ва ушбу кўрсаткичларга ҳар хил омилларнинг таъсирини аниқлашдан иборат.

Адир шароитида турли этологик типдаги қорақалпоқ сур қоракўл қўйларининг био–маҳсулдорлик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хатамов Асрор Худойбердиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 636.32/38.088:591.5 (252)
Дата создания:
2019-09-11 16:21:00
Тадқиқотнинг мақсади янги экологик шароитда турли этологик типдаги қорақалпоқ сур қоракўл қўйларининг биологик ва маҳсулдорлик кўрсаткичларини аниқлаш асосида уларнинг маҳсулдорлигини оширишнинг илмий асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Самарқанд вилояти шароитида ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига маҳаллий калий ўғитининг самарадорлигини ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жумаев Шухрат Махсадович
Год издания:
2019
Номер УДК:
633.51:631.51:631.83:(Р 584.2)
Дата создания:
2019-09-11 11:10:36
Самарқанд вилоятининг алмашинувчан калий билан ўртача ва кам даражада таъминланган типик ва ўтлоқи-бўз тупроқлари шароитида маҳаллий калийли ўғитнинг мақбул меъёрларини аниқлаш асосида ғўзадан юқори ва сифатли ҳосил олишдан иборат.

Зарафшон водийси шароитида ловия ва мош етиштиришни амалий асослаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Равшанова Нилуфар Адиловна
Год издания:
2019
Номер УДК:
635.65:631.51(р584.2)
Дата создания:
2019-09-11 11:04:07
Оддий ловия (Phaseolus vulgaris) ва мош (Phaseolus aureus) навларидан таннархи паст, юқори ҳосилни шакллантирадиган мақбул экиш усуллари, схемалари ва меъёрларини аниқлашдан иборат.

Paxta, danli eginler ham kartoshka biocenozindagi bioekologiyaliq faktorlar turlerinin` ulesi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-08-22 10:06:27
Biosenozdagi o`simliklerdin` o`sip rawajlaniwi, hasil toplaw fazasinda tiykarg`i biotikaliq faktor esaplag`an janlikler turlerinin` hareketi ayriqsha esaplanadi.

Темирчаклар биоэкологиясини ўрганиш ва уларнинг зарарли турларига қарши замонавий кураш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳамроев Илёс Амирович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 632.728.934.937.14.
Дата создания:
2019-08-17 13:05:19
Тадқиқотнинг мақсади темирчакларнинг тур таркибини ўрганиш ҳамда уларнинг зарарли турларини белгилаш, тарқалиши, ривожланиши ва қишлоқ хўжалиги экинларига етказадиган зарарини ўрганиш ҳамда зарарли турларига қарши янги замонавий микробиологик ва кимёвий воситаларнинг биологик самарадорликларини аниқлашдан иборат.

Типик бўз тупроқлар шароитида ғўза ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига органоминерал чиқиндилардан тайёрланган компостларнинг таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Абдумаликов Жасурбек Кучкарович
Год издания:
2019
Номер УДК:
631.4: 633.51: 631.82
Дата создания:
2019-08-12 14:17:38
Тадқиқотнинг мақсади органик чиқиндилардан товуқ гўнги, чучук сув ҳавзаси чўкиндиси ил ва фосфогипс асосида компост тайёрлаш технологиясини ишлаб чиқиш ҳамда ушбу компостларнинг ғўза ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги, толанинг технологик ҳусусиятлари ва тупроқ унумдорлигига таъсирини аниқлашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит