Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2021-02-03 19:42:18
Ушбу ўқув қўлланмада фан тарихи, ривожи ва истиқболи ҳамда Республикамиздаги ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар натижалари, ишлаб чиқариш ва худудий хавфсизлик муаммоларининг инсон ҳаёти хавфсизлигига таъсири масалалари келтирилган. Ўқув қўлланмани яратилишидан мақсад - бўлажак мутахассисларга ҳаётий фаолиятларида юзага келадиган хавфларнинг келиб чиқиш сабабларини, хусусиятларини, оқибатларини ва уларни йўқотиш қоидаларини, хавфсиз иш шароитларини яратиш, табиий, техноген, экологик ва бошқа тусдаги фавқулодда вазиятлардан аҳолини ҳимоя қилиш, уларни назарий ва амалий жиҳатдан ҳимояланишга ҳамда жароҳат олганларга бирламчи тиббий ёрдам кўрсатиш қоидалари келтириб ўтилган.

Ishlab chiqrishda baxtsizlik hodisalari va mehnatni muhofaza qilish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Rahmatillo Qosimjonov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
AndMI
Количество страниц:
62
Дата создания:
2020-02-17 09:11:36
Ishlab chiqrishda baxtsizlik hodisalari va mehnatni muhofaza qilish‖ mаvzusi bo`yichа mаvjud bo`lgаn mаnbаlаr tаhlil qilinib, ulаr kirish vа аdаbiy tаhlil bo`limidа kеltirilgan.Аsоsiy bo`limdа muаmmоni еchishning tехnik yo`llаri kеltirildi. Tехnоlоgik hisоblаrni аks ettirgаn bo`limdа, muhim bo`lgаn mехаnik, gidrаvlik, kоnstruktiv, mоddiy vа issiqlik bаlаns bo`yicha hisоblаr kеltirilgan.

Ishlab chiqarishda shovqin va xodimlarni undan himoyalash yo’llari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Zafarbek Sotvoldiyev
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
AndMI
Количество страниц:
72
Дата создания:
2020-02-17 09:01:07
Shovqinning oqibatlari ma’lum. U birinchi navbatda ishlab-chiqarishda meqnat qilayotgan kishilarni ma’naviy toliqtiradi, shovqin chiqaruvchi mashinalarni ishlatayotgan ishchilar va ishlab chiqarish jarayonini boshqarayotgan operatorlar ishiga halal berib, ularni qar xil xatoliklarga yo’l qo’yishlariga olib keladi. Bu esa o’z navbatida ishlab chiqarish jarohatlanishlari kelib chiqishining asosiy manbai hisoblanadi.

Hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlashning ustuvor yo’nalishlarini (UZ DONG JU CO qo’shma korxonalari misolida


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abduraximov Murodjon
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
AndMI
Количество страниц:
61
Дата создания:
2020-02-17 08:55:32
Hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlashning ustuvor yo’nalishlarini (UZ DONG JU CO qo’shma korxonalari misolida o'rganilgan

Titrab ishlovchi mashinalarni inson sog`ligiga ta`sirini kamaytirish chora-tadbirlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Zulayho Ikromova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
AndMI
Количество страниц:
47
Дата создания:
2020-02-17 08:52:22
5860100 “Hayot faoliyati xavfsizligi” tа`lim yo`nаlishi bo`yichа bаkаlаvr аkаdеmik dаrаjаsini оlish uchun diplom loyihasi

Ёнғинга қарши сув таъминоти


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.Н.Гадоев
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2006
Издательство:
Количество страниц:
70
Номер УДК:
Дата создания:
2018-02-21 17:18:40
Ушбу услубий қўлланмада курс ва битирув малакавий ишларининг ҳисоблаш-тушунтириш ва график-чизма ишлари бажарилиши бўйича услубий кўрсатмалар, иш мавзусига тегишли қисқача назарий қисм, ишнинг бажарилиш тартиби, иш натижаларини расмийлаштириш ва ҳимоя қилиш тартиби ва тавсия этиладиган адабиётлар рўйхати келтирилган.

Gaz ta’minoti tizimi jihozlaridan foydalanish va ularni ta’mirlash


  
- 1 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
M.M. ATABAYEVA
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
"lm-Ziyo"
Количество страниц:
80
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-29 12:29:02
O‘quv qo‘llanmada gaz ta’minoti tizimi jihozlarini qurish, foydalanish va ularni ta’mirlash asosi izohlangan. Gaz quvurlari, GÒP, ichki xonadon jihozlari, suyultirilgan gazni saqlovchi guruh jihozlaridan foydalanuvchi ishlab chiqarish binolari, shaharlarda, ishchi posyolkalarida hamda qishloq joylarida qurish va montaj qilish ishlarida texnik tekshiruv usullariga e’tibor berilgan.

Tabiiy va texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar va muhofaza tadbirlari.


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2017-10-10 08:48:10
Ma'lumki, favqulodda vaziyat (FV) – bu muayyan xududda o’zidan so’ng odamlarning qurbon bo’lishi, odamlar sog’ligi yoki atrof-muhitga ziyon yеtkazishi, kishilarning hayot faoliyatiga kattagina moddiy zarar hamda uning buzilishiga olib kеlishi mumkin bo’lgan yoki olib kеlgan halokat, stixiyali falokat, epidеmiyalar, epizootiyalar natijasida yuzaga kеlgan holatdir.

Hayot faoliyati xavfsizligini ta`minlash asoslari


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Год издания:
2016
Дата создания:
2017-10-09 09:12:41
Hayot faoliyat – bu insonning kunlik faoliyati, dam olishi va yashash tarzidir.

Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Валиева З.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ЎзДЖТУ
Количество страниц:
111
Дата создания:
2017-10-04 10:58:29
Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги фани – ҳар бир одамга хавф солувчи умумий хавф-ҳатарлар ва одамнинг турли ҳаёт шароитларида улардан ҳимояланишнинг турли воситаларини ўрганади. Инсон ва унинг саломатлиги учун хавфсиз меҳнат шароитини таъминлашга қаратилган техникавий, санитар-гигиеник ва ҳуқуқий тадбирлар мажмуидир.
Сообщить об ошибке Транслит