Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Сурункали юрак етишмовчилиги ривожланишида мия натрийуретик пептид гени полиморфизмининг аҳамияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Закирова Гулноза Алишеровна
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.12-008.46:575-07
Дата создания:
2021-09-22 17:35:54
Тадқиқотнинг мақсади сурункали юрак етишмовчилиги ривожланишини эрта ташхислашда клиник-генетик предикторларни аниқлаш ҳамда прогнозлаш услубларини такомиллаштиришдан иборат.

Қорин олд дeвори опeрациясидан кeйинги чурраларини композит матeриаллардан фойдаланиб протeзлашни экспeримeнтал- клиник баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ахмедов Ахмат Иброгимович
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.381-007.431-089.06/844
Дата создания:
2021-09-22 17:25:07
Тадқиқотнинг мақсади: қорин олд дeвори опeрациясидан кeйинги чурраларини композит матeриаллардан фойдаланиб протeзлашни экспeримeнтал - клиник баҳолаш.

Тажрибада ген-модификацияланган маҳсулотларнинг иммун тизимига таъсири хусусиятларини баҳолашга мажмуавий ёндошиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алланазаров Алланазар Худашкурович
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.36:575.1:612.017.1-092
Дата создания:
2021-09-22 17:22:38
Тадқиқотнинг мақсади тажрибада ген-модификацияланган маҳсулотнинг (соя мисолида) иммун тизимига таъсири хусусиятларини аниқлаш ва баҳолашга мажмуавий ёндошишдан иборат бўлган.

Физикани ўқитишда талабаларнинг илмий дунёқарашини компетентлик даражада шакллантириш методикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тугалов Фарход Қаршибоевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
378/371.124:53
Дата создания:
2021-09-22 17:19:17
Тадқиқотнинг мақсади физикани ўқитишда талабаларнинг илмий дунёқарашини компетентлик даражада шакллантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Акрил мономерлари асосида гомо- ва сополимерлар синтези: хоссалари ва қўлланилиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бозоров Нурад Исматович
Год издания:
2021
Номер УДК:
541.64
Дата создания:
2021-09-22 14:48:00
Тадқиқотнинг мақсади радикал полимерланиш шароитида акрил мономерлари асосида чизиқли ва пайванд гомо- ва сополимер макромолекулаларини олиш бўйича экспериментал ёндашувларни ишлаб чиқиш, молекуляр хусусиятларни тартибга солишнинг самарали воситаларни яратиш, шунингдек синтез қилинган полимерларнинг эксплуатацион тавсифларини белгилаб берувчи физик-кимёвий ва структуравий хусусиятларини ўрганиш ҳамда уларни амалда қўллаш соҳаларини белгилашдан иборат.

Илтимос нутқий актининг прагматик ва лингвомаданий хусусиятлари (инглиз ва ўзбек тиллари материалларида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бузрукова Махина Мухамадхоновна
Год издания:
2021
Номер УДК:
42:494.3:008
Дата создания:
2021-09-22 14:41:54
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги илтимосни ифодаловчи нутқий тузилмаларнинг лингвомаданий ва прагматик хусусиятлари ҳамда уларнинг социопрагматик кўрсаткичларини ажратиш ва қиёсий таҳлил қилишдан иборат.

Қўл ва оёқлар суякларининг яхши сифатли ўсма ва ўсмасифат касалликлари диагностикаси ва жарроҳлик йўли билан даволаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Умарова Гулруҳ Шавкатовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
61. 611.7. 616-089. 616-006
Дата создания:
2021-09-22 12:12:10
Тадқиқотнинг мақсади қўл ва оёқ суякларининг хавфсиз ўсма ва ўсмасимон касалликларини дифференциал ташхислаш ва жарроҳлик йўли билан даволашни такомиллаштиришдан иборат.

Полиакрилонитрил асосида азот ва фосфор тутган поликомплексонларнинг физик-кимёвий хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Орзикулов Бунёд Тошмирзаевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
541.64:547.47:542.952:620.192.5
Дата создания:
2021-09-22 11:09:55
Тадқиқотнинг мақсади. Полиакрилонитрил асосида азот ва фосфор гуруҳлар тутган полиамфолитлар олиш ҳамда уларнинг физик-кимёвий хоссаларини аниқлашдан иборат.

Реклама матнлари таржимасининг лингвомаданий ва услубий жиҳатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маҳмудова Умида Урал қизи
Год издания:
2021
Номер УДК:
81’366.55:659.1
Дата создания:
2021-09-21 20:56:27
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги реклама матнлари таржимасида намоён бўладиган лингвомаданий ва услубий жиҳатларни очиб беришдан иборат.

Ўсиб борувчи миопия кузатилган беморларда кўз фиброз қаватининг биомеханик параметрлари ва қоннинг микроэлемент таркиби хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Икрамов Дурбек Азизбекович
Год издания:
2021
Номер УДК:
617.753-072.3:617.753.2.29-08
Дата создания:
2021-09-21 16:28:24
Тадқиқотнинг мақсади миопиянинг ривожланиши ва жадаллашишида кўзнинг фибриноз қобиғининг биокимёвий кўрсаткичлари ҳамда қоннинг микроэлемент таркиби ўрнини баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит