Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Қорақалпоқ ва ўзбек тилларида бирикма шаклдаги ижтимоий-сиёсий терминлар


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жалилов С.
Дата создания:
2020-01-13 17:14:07
Терминлар лексиканинг ўзига хос назарий ва амалий аҳамиятга эга бўлган қатлами хисобланади. Шу сабали у доимо соҳа вакиллари ва тилшунослар диққат марказида туриши лозим бўлган ходисадир. Қорақалпоқ ва ўзбек тилларини ана шу жиҳатларига кўра тадқиқ ва таҳлил қилиш бугунги кун тилшунослигининг долзарб масалаларидан биридур. Бу эса ҳар иккала тилдаги ижтимоий-сиёсий ҳужжатлар тилини тартибга келтириш, номинатив вазифасини аниқ белгилаш ва таржима қилиш масалаларида ҳам ўзига хос ўринни эгалаши шубҳасиз.

Qadimgi turkiy til.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-01-10 09:50:54
Oliy oquv yurtlarida olib boriladigan mashg`ulotlarni ikki turga ajratish mumkin. Birinchisi, nazariy bilimlar taqdimotiga qaratilgan ma`ruzalar va ikkinchisi, nazariy bilimlarni amalda sinab ko`rish va tadbiq qilishga yo`naltirilgan amaliy mashg`ulotlar. Quyida amaliy mashg`ulotlarning mohiyati, maqsadi, turlari, tarkibiy qismlari, mazmuni, usul va metodlari, shakllari, ulardagi ish usullari, qo`yilgan talablar va boshqalar haqida so`z yuritiladi.

Eski o'zbek tili yozuvi.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-01-10 09:49:11
Mazkur qo’llanma oliy o’quv yurtlari talabalari hamda eski o’zbek tili va yozuvi bilan qiziquvchilar uchun mo’ljallangan.

Тузли стресс шароитида ўстирилган сафлор ва уч турдаги крамбе уруғларининг липидлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юлдашева Нигора Каримовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК: 547.915+665.33
Дата создания:
2019-12-20 17:28:19
Ёғли сафлор ва уч турдаги крамбе ўсимликлари уруғи липидлари, ёғ кислоталари таркибини ва туз стресси шароитида уларнинг ўзгаришларини аниқлашдан иборат

“Alpomish” dostonining lingvokulturologik xususiyatlari.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Yo'ldosheva D.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
84
Дата создания:
2019-12-05 10:22:51
Namangan davlat universiteti 5A 120102 – Lingvistika (o’zbek tili) yo’nalishi magistranti Yo’ldosheva Dildoraning “Alpomish” dostonining lingvokulturologik xususiyatlari” mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida til vositalarining milliy-madaniy xususiyatlarni aks ettirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Dostondagi leksik birliklar, o’xshatish va metaforalarning lingvokulturologik jihatlari yoritib beriladi.

Leksemalarda pragmatik sema va baho munosabati.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sattarov B.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
58
Дата создания:
2019-12-05 10:20:56
Namangan davlat universiteti 5A120102-Lingvistika (o'zbek tili) mutaxassisligi 2-kurs magistratura talabasi Sattarov Boqijon Abdumalik о‘gaining "Leksemalarda pragmatik sema va baho munosabati" mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida til sathlarida pragmatik sema va bahoning o’rni, badiiy asarlarda va turli xil nutqiy vaziyatlarda ularning fonetik, leksik, frazeologik birliklar asosida yuzaga kelishi hamda ularning kontekst yoki nutqiy jarayonlar bilan bog’liq jihatlari til - nutq zidlanishi asosida yoritib berilgan.

Shukur Xolmirzayev asarlarining lingvopoetik tadqiqi.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jabborova Z.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
72
Дата создания:
2019-12-05 10:14:22
Namangan davlat universiteti 5A120102 – Lingvistika (o’zbek tili) yo’nalishi magistranti Zilola Jabborovaning “Shukur Xolmirzayev asarlarining lingvopoetik tadqiqi” mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida adib qissa va hikoyalaridagi fonetik, leksik, frazeologik birliklarning lingvopoetik xususiyatlari, yozuvchining so’z qo’llash mahorati tahlil qilingan. Dissertant adib asarlari misolida o’zbek adabiy tili turli sath birliklarining emotsional-ekspressivlikni ifodalashdagi ahamiyati masalasini yoritib bergan.

Maqsud Shayxzoda dramalarining lingvopoetik xususiyatlari.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ikramova M
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
81
Дата создания:
2019-12-05 10:03:10
Namangan davlatuniversiteti 5A120102 – Lingvistika (o‘zbektili) mutaxassisligi 2-kurs magistranti Ikromova Muhtaram Botirjon qizining “Maqsud Shayxzoda dramalarining lingvopoetik xususiyatlari” mavzusidagi magistirlik dissertatsiyasida shoirning “Mirzo Ulug‘bek”, “Jaloliddin Manguberdi” tarixiy dramalariga xos okkаzionalizmlar, ma'noviy ko‘chimlar, murojaat shakllari, paremalar, forsiy, arabiy kiritmalar va fonologik birliklarning lingvopoetik xususiyatlari yoritilgan

Ta’limda til kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Eraliyeva D.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
97
Дата создания:
2019-12-05 10:01:24
“Ta’limda til kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish” mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida til ta’limi orqali tayanch lingvistik va nutqiy kompetensiyalarini shakllantirish muammolari yoritiladi. Nutqiy kompetensiyalar: tinglab tushunish, o’qish, gapirish, yozish, lingvistik kompetensiyalar: fonetik, leksik, grammatik kompetentsiyalarning o’ziga xosligi tahlil qilinadi.

O‘zbek mumtoz she'riyatiga xos yorni ifodalovchi birliklarning leksik-semantik va uslubiy xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Bohodirova N.
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
102
Дата создания:
2019-12-05 09:59:54
Namangan davlat universiteti 5A120102 – Lingvistika (o‘zbektili) mutaxassisligi 2-kurs magistranti Bahodirova Namuna Sherzod qizining “O‘zbek mumtoz she'riyatiga xos yorni ifodalovchi birliklarning leksik-semantik va uslubiy xususiyatlari” mavzusidagi magistirlik dissertatsiyasida“yor” tushunchasini ifodalovchi leksema va birikma shaklidagi birliklarning nominatsion-motivatsion xususiyatlari, shakl va ma'no munosabatiga ko‘ra turlari, tarixiy-etimologik manbalari va uslubiy xususiyatlari Alisher Navoiy, Lutfiy, Ogahiy, Uvaysiy asarlaridan to‘plangan 500 dan ziyod birliklar asosida yoritilgan
Сообщить об ошибке Транслит