Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Содда гап ва унинг турлари мавзусини ўқитишда янгича ёндашув


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Абузалова М
Дата создания:
2019-02-06 13:09:51
Мақолада “Содда гап ва унинг қолипи” мавзусини ўтишда таълим олувчида мантиқий фикрлаш, мавжуд ғояларни синтезлаш, таҳлил қилиш учун кенг имкон берувчи интерфаол методлардан ўринли фойдаланиш тавсия қилинган

Прагмангвистика ўқув луғати


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Тоирова Г.
Язык словаря:
Год издания:
2016
Дата создания:
2019-02-06 12:37:43
Ушбу луғат прагмалингвистикага оид терминлар ва уларнинг изоҳларини ўзида жамлаган.

Hozirgi o`zbek adabiy tili (Morfologiya)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abuzalova M
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
130
Дата создания:
2019-02-06 12:05:18
Ushbu o‘quv-metodik majmua “Morfologiya” fani bo‘yicha yaratilgan bo‘lib, unda fan bo‘yicha 5120100 – filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbektili) ta’lim yo‘nalishi va 5A120101 – adabiyotshunoslik (o‘zbek adabiyotshunosligi) mutaxassisligi uchun o‘quv dasturi, o‘quv qo‘llanma, ta’lim texnologiyasi, ko‘rgazmali taqdimot slaydlari, savol-javoblar, test savollari, ma’ruzalarda keltirilgan atamalarning glossariysi, bitiruv malakaviy ishlar va magistrlik dissertatsiyalari mavzulari ro‘yxati jamlangan.

O‘quvchilar so‘z boyligining ortib borishida muloqot muhitining o‘rni


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Boltaboyeva Inobat Ikromovna Ilmiy rahbar: f.f.d., dots. Y.Ibragimov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
НДПИ
Количество страниц:
66
Дата создания:
2018-12-04 17:39:19
Bitiruv malakaviy ishining obyekti bolalar so‘z boyligining oshib borishida muloqot muhitining o‘rni, bolalar so‘z zahirasiga ular yashab turgan muhit, oilaning bevosita va bilvosita ta’siri masalalari tadqiq qilingan.

O‘zbek tilida laqablarning tuzilishi va leksik-semantik tavsifi (badiiy asarlar misolida)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abdullayev Og‘Abek Erkinboy O‘Gli Ilmiy rahbar: f.f.d., dots. Y.Ibragimov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
НДПИ
Количество страниц:
55
Дата создания:
2018-12-04 17:37:11
Bu bitiruv malakaviy ishda,O‘zbek tilida laqablarning tuzilishi va leksik-semantik tavsifi (badiiy asarlar misolida) haqida soz boradi

Sh. Xolmirzayev asarlarida inson ruhiyatini aks ettiruvchi leksemalarning ma’noviy-uslubiy xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Shukurlayeva Surayyo Yakubboyevna Ilmiy rahbar: f.f.n., dots. G.Qurboniyozov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
НДПИ
Количество страниц:
64
Дата создания:
2018-12-04 17:34:54
Sh.Xolmirzayev asarlarida inson ruhiy holatini ifodalovchi va harakat ma’nosini ifodalovchi fe’l leksemalar, shuningdek inson ruhiyatini ifodalovchi sifat leksemalarning uslubiy xususiyatlarini o‘rganish orqali yozuvchining ifoda imkoniyatlarini tahlil qilish.

O‘zbek tilida affiksal omonimiyaning grammatik va uslubiy xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Karimova Sayyora Olimjon Qizi Ilmiy rahbar: f.f.n.,dots E.Xo‘janiyazov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
НДПИ
Количество страниц:
56
Дата создания:
2018-12-04 17:32:45
Tadqiqotning asosiy maqsadi o‘zbek tilidagi omonimik affikslarni o‘rganish va ularni tizimli holda qarab chiqishdan iboratdir. Chunki bu hodisa so‘z turkumlar aro hodisa bo‘lib, barcha so‘z turkumlaridagi omonimik affikslarni qarab chiqishni, ulardagi omonimik ma’nolarni aniqlashni taqazo qiladi.

Ona tili darslarida o‘quv topshiriqlari ustida ishlashda ijodiy faoliyatni shakllantirish usullari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Madraximova Nilufarning Ilmiy rahbar: p.f.n.Sh.Bo’ronova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
НДПИ
Количество страниц:
78
Дата создания:
2018-12-04 17:30:28
Ilmiy ishning asosiy maqsadi Ona tili darslarida o‘quv topshiriqlari ustida ishlashda ijodiy faoliyatni shakllantirish usullari bo'yicha gap boradi

O‘zbek tilidan o‘rgatuvchi audiodasturlar yaratish texnologiyalari (6-sinf “ona tili” darslari misolida)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Gulmanova Qunduz Erimmatovna Ilmiy rahbar: p.f.n., dots. Sh.Yuldasheva
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
НДПИ
Количество страниц:
65
Дата создания:
2018-12-04 17:27:48
Ilmiy ishning asosiy maqsadi ”Ona tili” fani doirasida audiodasturlarni yaratish va undan foydalanish bo‘yicha adabiyotlarni o‘rganish, bu boradagi xorij tajribasi bilan tanishish, ona tili uchun audiodasturlarning tajriba-sinov namunasini yaratish, til darslarini audiodasturlar vositasida tashkil qilish bo‘yicha tavsiyalar tayyorlashdan iborat.

O‘zbek tilida graduonimiya va uni o‘rgatish usullari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Yo‘Ldosheva Marhabo Maqsudbek Qizi Ilmiy rahbar: f.f.n., dots. G.Qurbaniyazov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
НДПИ
Количество страниц:
66
Дата создания:
2018-12-04 17:25:07
Ilmiy ishning asosiy maqsadi o‘zbek tilidagi fe’llarning darajalanish hodisasini ko‘rsatish va hali o‘rganilmagan, yechimini kutayotgan muammolarga bir qadar oydinlik kiritish.
Сообщить об ошибке Транслит