Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Коракалпогистондаги Узбек шеваларида соф кумакчиларнинг кулланилиши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
И.Ибодуллаева
Дата создания:
2018-06-16 17:51:49
Макалада Каракалпакстандагы озбек шебаларында анык комекшилеринин коллыныуы.

Она тили дарсларида "Кумакчилар" мавзусини интерфаол методлар оркали урганиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
И.Ибодуллаева
Дата создания:
2018-06-16 17:46:15
Усы макалада ана тили сабагында комекшилер темасын жана педагогик технология ротация методын уйрениуге дыккат караткан.

Жондор тумани микропотономиясига доир мулоҳазалар


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Нарзуллаева
Дата создания:
2018-05-16 20:34:29
Мақолада Жондор тумани микропотономиясининг келиб чиқиш сабаблари борасидаги фикрлар баён этилган

Navoiy ijodida Xuroson va Hirot tasviri


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Z.Sayliyeva
Дата создания:
2018-05-16 19:46:37
Maqolada Navoiy ijodida Xuroson va Hirot tasvirining rangba-rangligi ko'rsatilgan

"G'aroyib us-sig'ar"dagi 2-g'azalning fonetik xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Z.Sayliyeva
Дата создания:
2018-05-16 19:43:58
Maqolada Alisher Navoiyning "G'aroyib us-sig'ar" asaridagi 2-g'azalning fonetik xususiyatlari ochib berilgan.

Bir g'azal asosida eski o'zbek tilining leksik xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Z.Sayliyeva
Дата создания:
2018-05-16 19:40:42
Maqolada Alisher Navoiyning g'azallari asosida eski o'zbek tilining leksik xususiyatlari bayon etilgan

Zoomorf metaforalarining lingvokulturologik xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
G.Saidova
Дата создания:
2018-05-16 19:33:55
Maqolada Shvkat Rahmon ijodi asosida zoomorf metaforalarining lingvokulturologik xususiyatlari ochib berilgan

Savod o’rgatish davri yozuv darslarida imlo ustida ishlash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ergasheva Munisa
Год издания:
2011
Дата создания:
2018-02-23 10:29:09
Kurs ishi mavzusi ona tili fanini o'qitishning bosh maqsadi yoshlarimizning ijodiy, mustaqil, o'z fikrini erkin va ta'sirli, mazmunli va mantiqli qilib yozma va og'zaki shaklda ifodalashga, o'zbek tili qonun-qoidalarini ongli o'zlashtirishga o'rgatish, shuningdek, ularning fikr doiralarini kengaytirishga, ona yurtimizga, avlod-ajdodlarimiz qoldirgan boy ma'naviyatimizga, milliy urf-odatlarimizga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalashga qaratilgan.

Gap bo‘laklarini o‘qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Rahimboyeva Shahlo Yangibayevna
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
НДПИ
Количество страниц:
61
Дата создания:
2018-01-31 11:46:05
Bitiruv ishida ona tili darslarida o‘tiladigan “Gap bo‘laklari” mavzusini innovasion pedagogik texnologiyalar yordamida o‘qitish orqali yo’llari batafsil yoritib berilgan.

O`zbek tili so`z birikmalarining XX asrdagi taraqqiyoti masalalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jabborov Ro`zmat
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
НДПИ
Количество страниц:
115
Дата создания:
2018-01-31 11:27:46
Bitiruv ishida o`zbek tilida analitizm tendentsiyasining rivoji va uning sintetizm bilan raqobatlashishi jarayonlarini faktlar vositasida ochib berilgan va so`z birikmasi hosil bo`lishi analitik shakllarining sintetik shakllarga sinonim bo`la olishi holatlarini kuzatilgan.
Сообщить об ошибке Транслит