Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Устюртнинг ем-хашак ўсимликлари ва улардан Оролбўйининг инқирозга учраган ерларини яхшиланшда фойдаланиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Аймуратов Рапат Парахатович
Год издания:
2020
Номер УДК:
581.5
Дата создания:
2020-08-14 08:22:18
Тадқиқотнинг мақсади Устюрт платоси Қорақалпоқ қисмининг ем-хашак ўсимликлари турлар таркибини комплекс аниқлаш ва Оролбўйи яйловларидаги инқирозга учраган ерларда фитомелиорация ишларини олиб бориш учун истиқболли турларни танлаб олишдан иборат.

Рус тилини ўргатишда нофилологик ОТМ талабаларини инфокоммуникацион технологияси лексикасига ўқитиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаева Симела Христофоровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
378.091:811.161.1’373.004
Дата создания:
2020-08-14 08:17:56
Тадқиқотнинг мақсади нофилологик ОТМ талабаларига ахборот-коммуникация лексикасини ўргатиш методикасини илмий далиллаш ва ишлаб чиқишдан иборат.

Болаларда кардиомиопатиялар: шаклланиш, эрта ташхислаш, башоратлаш мезонлари ва коррекция усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ахмедова Нилуфар Расуловна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.12-053.2-07-08
Дата создания:
2020-08-14 07:14:16
Тадқиқот мақсади болаларда кардиомиопатияларни шаклланишини прогностик ва ташҳисот мезонларини, кечиши ва эрта ташҳислаш, унингдек, аниқланган бузилишларни коррекциясига индивидуал ёндашишларни ишлаб чиқиш ҳисобланади.

Бириктирувчи тўқима дисплазиясининг кардиал кўринишлари бўлган болаларда юрак-қон томир касалликлари шаклланишини клиник-патогенетик асослаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ахрарова Феруза Махмуджановна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.1+616-053.2
Дата создания:
2020-08-14 07:08:35
Тадқиқот мақсади юракнинг кичик аномалиялари бўлган болаларда юрак-қон томир патологиясини шаклланишини клиник ва патогенетик механизмларини ўрганиш.

Шимолий – Ғарбий қизилқум шароитида қорақалпоқ сур қоракўл қўйларининг этологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Уримбетов Ахмет Абдиразакович
Год издания:
2020
Номер УДК:
636.32/38.088:591.5 (252)
Дата создания:
2020-08-13 15:48:25
Тадқиқот мақсади. Шимолий – ғарбий қизилқум ҳудуди шароитида урчитилувчи қорақалпоқ сур қоракўл қўйларининг этологик хусусиятлари, этограмма кўрсаткичлари, ушбу хусусиятларнинг қўйларда ва уларнинг авлодларида маҳсулдорлик кўрсаткичларининг шаклланиши ҳамда намоён бўлишига таъсирини ўрганиш асосида улар маҳсулдорлигини ошириш йўлларини аниқлаш тадқиқотнинг мақсади ҳисобланади.

Қорақалпоғистон шароитида қорамол гўшти ишлаб чиқаришни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Наўризов Тохтамис Қидирбергенович
Год издания:
2020
Номер УДК:
636.22/28.083
Дата создания:
2020-08-13 15:43:15
Тадқиқотларнинг мақсади соф ҳолда урчитилаётган қора-ола ва қизил чўл зотлари ҳамда голштин зоти билан чатиштириш натижасида олинган дурагай буқачаларни ўзининг иқлими, экологик ҳолати билан бошқа вилоятлардан кескин фарқ қиладиган Қорақалпоғистон ҳудуди шароитида гўшт маҳсулдорлиги ва ушбу кўрсаткичларга ҳар хил омилларнинг таъсирини аниқлашдан иборат.

Қизилқум завод типидаги сур қоракўл қўйлари маҳсулдорлигини оширишнинг илмий-амалий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Кличев Зафар Сафарович
Год издания:
2020
Номер УДК:
636.933.2.032.2
Дата создания:
2020-08-13 15:34:49
Тадқиқотнинг мақсади. Қизилқум регионида яратилган сур рангли қоракўл қўйларининг янги Қарнабчўл иқлим шароитида биологик, маҳсулдорлик ва ирсий хусусиятларини шу зонада азалдан урчитиладиган қора рангли қоракўл қўйлари кўрсаткичлари билан қиёслаб ўрганиш асосида, сур қўйлар салоҳиятидан фойдаланишнинг самарали йўлларини аниқлаш орқали уларнинг маҳсулдорлигини оширишнинг илмий - амалий асосларини такомиллаштириш тадқиқотнинг мақсади сифатида танланди.

Учинчи ва бешинчи тартибли каррали характеристикали тенгламалар учун чегаравий масалалар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жураев Абдулла Хатамович
Год издания:
2020
Номер УДК:
517.953.5
Дата создания:
2020-08-12 17:41:37
Тадқиқотнинг мақсади чекли ва чексиз соҳаларда вақт бўйича иккинчи тартибли ҳосилага эга бўлган каррали характеристикали учинчи ва бешинчи тартибли тенгламаларга чегаравий масалалар қўйиш ва уларни текшириш ҳамда бешинчи тартибли тенгламага қўйилган масалани Фурье усулида ечиш алгоритмини ишлаб чиқишдан иборат.

Давлат олий таълим муассасаларининг тадбиркорлик фаолиятини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хомидов Элдор Олимович
Год издания:
2020
Номер УДК:
378.091:34
Дата создания:
2020-08-12 17:23:01
Тадқиқотнинг мақсади давлат олий таълим муассасаларининг тадбир-корлик фаолиятини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаш-тириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Номланмаган шартномаларни фуқаролик ҳуқуқий тартибга солишнинг назарий ва амалий муаммолари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Аскаров Носиржон Ибрагимович
Год издания:
2020
Номер УДК:
338.46:368:347
Дата создания:
2020-08-12 17:18:11
Тадқиқотнинг мақсади номланмаган шартномаларни такомиллаштириш ва фуқаролик ҳуқуқий тартибга солиш бўйича илмий-амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит