Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбек ва инглиз романларида аёл руҳияти тасвири (Абдулҳамид Чўлпон ва Самуэль Ричардсон ижоди мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усманова Севара Султановна
Год издания:
2021
Номер УДК:
82.09:159.922-055.26(043.3)
Дата создания:
2021-09-16 13:05:46
Тадқиқотнинг мақсади А.Чўлпон ва С.Ричардсон романлари мисолида ўзбек ва инглиз маърифатчилик адабиётида аёл руҳиятининг бадиий тасвирини илмий тадқиқ қилишдан иборатдир.

Хуршид Дўстмуҳаммад ҳикоя ва қиссалари бадиияти (образ ва тасвир)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахмонова Хуршида Халиловна
Год издания:
2021
Номер УДК:
821.512.133-31
Дата создания:
2021-09-14 11:16:02
Тадқиқотнинг мақсади Хуршид Дўстмуҳаммад ижодининг бетакрор бадиий хусусиятларини аниқлаш, хусусан, адибнинг ҳикоя ва қиссаларидаги тарихий шахс образи ҳамда замондош инсон қиѐфасининг ифодаси, рамзлар замирига сингдирилган маъно қатламлари, психологик тасвир воситаларининг бадиий матнда акс этиши ҳамда ѐзувчи услубининг ўзбек адабиѐти ривожидаги муносиб ўрни ва аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Шуҳратнинг “Олтин Зангламас” романи ижодий биографияси: тарихийлик ва бадиийлик


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ядгарова Мехрибан Абдуллаевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК: 821.512.133-09-31
Дата создания:
2021-08-20 12:59:18
Тадқиқотнинг мақсади ижодкор лабораторияси, Шуҳратнинг “Олтин зангламас” романининг яратилиш тарихи, романнинг дунёга келишига сабаб бўлган объектив ва субъектив омиллар, тарихий ҳақиқатнинг бадиий ҳақиқатга айланиш жараёнини тарихий-биографик аспектда очиб беришдан иборат.

Ўзбек ва Қорақалпоқ халқ тез айтишлари типологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мадияров Инамжан Батырбаевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК: 398.9(575.1):81’44(043.3)
Дата создания:
2021-07-31 21:41:08
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва қорақалпоқ халқ тез айтишларининг генезиси ва тарихий-тадрижий тараққиёти, жанрнинг юзага келиш омиллари, жанрий ва вазифавий хусусиятлари, бадиияти хамда унинг бошқа жанрлар билан ўхшаш ва фарқли жиҳатларини аниқлаш, шунингдек, ўзбек ва қорақалпоқ халқ тез айтишлари типологиясини ўрганишдан иборат.

Қорақалпоқ халқ достонларида мифологик мотивлар (эволюцияси ва типологияси)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Есебаев Марат Матекович
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК:821.51
Дата создания:
2021-07-31 08:35:25
Тадқиқотнинг мақсади қорақалпоқ халқ достонларида мифологик мотивларнинг генезиси, эволюцияси, типологияси, поэтакаси, қадимги тарихий манбалари, образлар тизими, бадиий эстетик функцияларини ва қонуниятларини аниқлашдан иборат.

Ўзбек мумтоз адабиётида кубравийлик тариқати анъаналари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Аметова Улбўсин Комилжоновна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК 821.512.133:141.336(093)
Дата создания:
2021-07-19 10:03:23
Тадқиқотнинг мақсади. Мумтоз адабиётимизнинг катта бир тармоғи бўлган “кубравийлик адабиёти”нинг ўзига хос жиҳатлари, Нажмиддин Кубро ирфоний асарларининг издошлари ва мумтоз адабиёт вакиллари ижодига таъсири масалаларини очиб беришдан иборат.

«Ошиқ нажаб» достони туркий версияларининг генезиси ва поэтикаси (Ўзбек, туркман ва қорақалпоқ версиялари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жепбарова Саят Курбанмиратовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УДК: 398.2(=221.13)
Дата создания:
2021-07-02 17:42:08
Тадқиқотнинг мақсади. «Ошиқ Нажаб» достони туркий версиялари-нинг оғзаки ва ёзма вариантларини қиёсий-типологик жиҳатдан ўрганиш асосида достон сюжетининг тарихий илдизлари ва мифологик асослари, композицион тузилиши, образлар тизими, поэтикаси ва бахшилар эпик репертуаридаги ўрнини аниқлашдан иборат.

“Минг бир кеча” ва ўзбек халқ эртаклари сюжет тизимининг қиёсий тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ахмедова Зебинисо Жумақуловна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎК: 82.091:398.21(=512.133)(043.3)
Дата создания:
2021-07-02 17:38:16
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва араб халқ эртаклари сюжет тизимининг қиёсий-типологик таҳлили асосида “Минг бир кеча” таркибидаги анъанавий эпик сюжетларнинг генезиси, поэтик трансформацияси ва халқ эртаклари сюжет тизимининг тадрижий ривожида тутган ўрнини аниқлаш ҳамда бу адабий манбанинг ўзбек фольклорига кўрсатган таъсирини “сайёр сюжетлар”лар миграцияси мисолида ёритиб беришдан иборатдир.

Қорақалпоқ халқ тарихий қўшиқлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қанаатов Есимқан Елсуйер ули
Год издания:
2021
Номер УДК:
УДК: 82/820
Дата создания:
2021-07-02 17:33:01
Тадқиқотнинг мақсади қорақалпоқ фольклоридаги халқ тарихий қўшиқларининг маълум бир даврдаги (бошланғичдан XX аср бошларигача) пайдо бўлиш ва шаклланиш йўлларини, жараёнларини аниқлаш, жанрий хусусиятларини, типологияси ва поэтикасини ўрганиш ҳамда шу асосда халқ тарихий қўшиқларининг халқ поэзияси тизимидаги ўрнини белгилаб беришдан иборат.

Navoiy ijodida diniy-marifiy g’oyalar talqini


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jumaniyazova D.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
96
Дата создания:
2021-05-18 15:54:17
Mustaqillik sharofati bilan Navoiy ijodini o’rganishda ham yangi bir yo’nalish paydo bo’ldi. Biz tanlagan mavzumizning dolzarbligi buyuk shoir Alisher Navoiy ijodida diniy-marifiy g’oyalar, Muhammad Payg’ambar siymosi (s.a.v) va ijodida Quroni Karim oyatlari, suralariga ishoralarni tadqiq etilayotgani bilan izohlanadi.
Сообщить об ошибке Транслит