Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Maxsus fanlarni o’qitish metodikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
N.Bekova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
201
Дата создания:
2021-02-04 10:24:45
Ushbu ma`ruza matnida,"Maxsus fanlarini o`qitish metodikasi" fani bo`lajak til va adabiyot o`qituvchilarini o`z sohalaridagi bir qator fan asoslarini o`quvchilarga etkazish metodikasi ustida bahs yuritadi.

Nazariy poetika


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sh. Davronova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
94
Дата создания:
2021-02-04 10:22:36
Ushbu ma`ruza matnida "Nazariy poetika" fanining predmeti, tarkibiy qismlari, ushbu fanninf pretmeti va vazifalari haqida fikr yuritilgan. Badiiy asarning tarkibiy qismlari,she`riy vaznlar,bahrlar, badiiy ijod turlari haqida ma`lumotlar keltirilgan va taqdimotlar orqali to`la ochib berilgan.

Ўзбек ва инглиз кумулятив эртакларининг қиёсий-типологик тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Холмуродова Олима Абдивалиевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК: 398.2:82.0 (043.3)
Дата создания:
2021-01-07 12:43:59
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва инглиз кумулятив эртакларини қиёсий-типологик жиҳатдан таҳлил қилиш орқали икки халқ эртакчилик анъаналарининг ўхшаш ва фарқли жиҳатларини аниқлаш, кумулятив эртакларнинг ўзига хос хусусиятлари, сюжет тизимининг шаклланиш тарихи, мотивлар таркиби ва образлар системасининг эпик трансформациясини ойдинлаштиришдан иборатдир.

Ўзбек ва инглиз кумулятив эртакларининг қиёсий-типологик тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Холмуродова Олима Абдивалиевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК: 398.2:82.0 (043.3)
Дата создания:
2021-01-07 12:43:33
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва инглиз кумулятив эртакларини қиёсий-типологик жиҳатдан таҳлил қилиш орқали икки халқ эртакчилик анъаналарининг ўхшаш ва фарқли жиҳатларини аниқлаш, кумулятив эртакларнинг ўзига хос хусусиятлари, сюжет тизимининг шаклланиш тарихи, мотивлар таркиби ва образлар системасининг эпик трансформациясини ойдинлаштиришдан иборатдир.

Абдушукур Шукурийнинг адабий мероси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жўраева Собира Эшқурбановна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК: 821.512.133(092)
Дата создания:
2020-12-28 17:52:29
Тадқиқотнинг мақсади. Зуллисонайн шоир Шукурий ҳаёти ва фаолиятини турли манбалар ҳамда “Девон”идаги янги маълумотлар асосида ёритиш, унинг ўзбек ва тожик тилидаги адабий мероси кўламини жанрлар таркибини аниқлаштириш, XIX аср ўзбек мумтоз адабиётидаги ўрнини белгилаш, ижодий ўзига хослигини анъанавийлик ва бадиий маҳорат нуқтаи назаридан илмий асослашдан иборатдир.

Истиқлол даври ўзбек қиссачилиги ва Хуршид Дўстмуҳаммад ижодининг қиёсий-типологик тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшниязова Айимхан Шерипбаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК: 821.512.133.091
Дата создания:
2020-12-14 12:20:30
Тадқиқотнинг мақсади Хуршид Дўстмуҳаммаднинг қисса яратишда индивидуал услуби, сюжет, композиция ва қаҳрамон каби муҳим поэтик компонентлардан фойдаланишда ўзига хослиги ҳамда инсон шахси масалаларини бадиий тасвирлаш маҳоратини аниқлаш, унинг ўзбек қиссачилиги тараққиётида тутган ўрнини илмий асослашдан иборат.

“Давлатёрбек” достонининг тарихий асослари, типологияси ва поэтикаси”


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахимова Шоира Атабековна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК: 398.2 (=512.1):801(043.3)
Дата создания:
2020-12-07 12:49:02
Тадқиқотнинг мақсади Оролбўйи минтақасида истиқомат қилувчи туркий халқлар орасида кенг оммалашган “Давлатёрбек” достонининг шаклланиш тарихи, сюжет тузилиши ва етакчи мотивлар тизимининг генезисини ойдинлаштириш, унинг қиссахонлар репертуаридан жой олиш тамойилларини аниқлаш, ўзбек, қорақалпоқ ва туркман версияларининг ўзига хос хусусиятларини ёритиш, достон бадиияти ва лингвопоэтик табиатини очиб беришдан иборатдир.

Хоразм “Гўрўғли” туркуми Авазхон ҳақидаги достонларнинг оғзаки ва ёзма вариантлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Матязова Нилуфар Сабировна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК: 398.2 (575.171):801.81/.82(043.3)
Дата создания:
2020-12-07 12:42:35
Тадқиқотнинг мақсади Хоразм “Гўрўғли” эпоси таркибидаги қўлёзма ва оғзаки тарқалган достонларда кўмакчи қаҳрамон Авазхон образининг ўрнини белгилаш, эпик мотивлар силсиласида унинг сиймосини ёритиб бериш асосида ушбу тип образларнинг генетик илдизларини очиб беришдан иборатдир.

Ўзбек халқ эртакчилиги ва эртак нашрларининг қиёсий тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Асқарова Жамилахон Баходировна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК: 398.2(=512.133)(043.3)
Дата создания:
2020-12-07 12:29:51
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек эртаклари, эртакчилик, эртак айтиш тартиби, профессионал эртакчилар, эртакчилик мактаблари, эртак ижросида бадиҳагўйлик, ижрочи ва тингловчилар муносабатининг эртакчилик анъаналари жараёнидаги ўрни, эртак ёзиб олиниши ҳамда эртак нашрлари билан боғлиқ масалаларни илмий асослашдан иборатдир.

Ҳозирги ўзбек насрида бадиий шартлилик


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Кучкарова Мархабо Худайбергановна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК: 821.512.133-3:82.0 (043.3)
Дата создания:
2020-12-07 12:14:57
Тадқиқотнинг мақсади бадиий шартлиликнинг янгича хил ва кўринишларини аниқлаштириш, киноявий, неомифологик, абсурд адабиётга хос шартли воситаларни ўрганиш ҳозирги ўзбек насрининг муҳим бадиий хусусияти эканлигини тадқиқ этишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит