Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Икки буюк аллома


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.Алиохунов,С,Пўлатов
Вид издания:
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Номер УДК:
Дата создания:
2018-08-29 11:12:52
Мазкур ўқув-услубий қўлланманинг назарий-методологик асосини Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг 2014 йил 15-16 май кунлари Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтган “Ўрта асрлар Шарқ алломалари ва мутафаккирлари илмий ва маънавий меросининг ҳозирги замон жаҳон цивилизацияси ривожидаги ўрни ва аҳамиятига бағишланган” халқаро анжуманнинг очилиш маросимида сўзлаган нутқидаги Шарқ аллома ва мутафаккирларининг илмий-назарий ва маънавий меросини ўрганиш, ёшлар онги ва қалбига етказиш зарурлиги тўғрисидаги фикр-мулоҳазалари ташкил қилади.

Boburnomaning fransuzcha tarjimasi va uning qiyosiy tahlili


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jo`raev Zuxriddin Kamoliddin qizi
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-27 10:06:50
Mazkur bitiruv malakaviy ishida o`zbek va frantsuz tillaridagi "Boburnoma" asarida keltirilgan kishi qiyofa va xarakterini ifodalovchi so`zlarning leksik va semantik ma`nolarini tushunishda hamda frantsuz tilidagi istisnoli va o`xshahlik nuqtai nazardan tahlil etilishi xaqida fikrlar yoritilgan.

Фират шеърларида гул образининг талқинларихусусида


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Г.Рустамова
Дата создания:
2018-05-16 22:31:47
Мазкур мақолада Фитрат лирикасидаги ўзига хосхусусиятлар, хусусан гуллар билан боғлиқ қарашлар уларнинг шеърий асарларда акс этиш ва маънолари тадрижий тарзда ўрганилган

Ўзбек фолклорида дарахтлар образи


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Г.Рустамова, Д.Ўраева
Дата создания:
2018-05-16 22:30:10
Мазкур рисолада ўзбек фолклоридаги дарахтлар билан боғлиқ тотемистик қарашларнинг халқ маросимларида аксэтиши ва маросимлар орқали халқ қўшиқларига сингишжараёнлари, дарахтлар билан боғлиқ эътиқодий қарашлар мисоллар ёрдамида акс эттирилган

Abdulla Oripov she'rlarida komil inson xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Z.N.Jamolova
Дата создания:
2018-05-16 11:16:25
Maqolada Abdulla Oripov she'rlarida komil inson xususiyatlarining talqini to'g'risida yoritilgan

Asqar Mahkam she'rlarida tasavvufiy tuyg'ular talqini


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Z.N.Jamolova
Дата создания:
2018-05-15 21:56:44
Maqolada Asqar Mahkam ijodi to'g'risida va undagi tasavvufiy tuyg'ular talqinihaqidagi mulohazalar bayon etilgan

Истиқлол даври ўзбек адабиётшунослигида Чўлпон ижоди талқинлари (шеърияти ва насрий асарлари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жабборова Дилафрўз Эргашовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 891.709
Дата создания:
2018-03-16 09:22:38
Жаҳон адабиётшунослигида муайян давр адабиётида ўчмас из қолдириб, ўзига хос бадиий-эстетик анъанани бошлаб берган, йирик адибларнинг ҳаёти ва ижодини ўрганиш, уларнинг дунё халқлари бадиий тафаккури тарихида тутган ўрнини белгилашнинг методологик асослари яратилган. Ғарбдаги таниқли адабиётшунослардан Ш.Сент-Бёвнинг адабиётни изчил тадрижий жараён сифатида талқин этган биографик методи ҳамда адабиётга маданият ва тарихнинг ажралмас бўлаги сифатида қараган Ипполит Тэннинг маданий-тарихий методи Европа мамлакатларида адабиётшуносликнинг ривожланиши ва такомиллашиб боришига замин яратди.

Hozirgi o‘zbek tili


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
O’.M.Xoliyorov
Характер издания:
Культурно-просветительский
Год издания:
2017
Издательство:
TerDu
Количество страниц:
149
Дата создания:
2018-03-07 12:10:04
Ушбу маърузалар матни барчатаълим йўналиши талабалари учун тузилган бўлиб, талабаларга Миллий ғоя асосий тушунча ва тамойиллар фани ҳақида умумий маълумотлар ва билимлар бериш учун мўлжалланган.

«Саботул ожизин» асарининг манбалари, шарҳлари ва илмий-танқидий матнини комплекс ўрганиш муаммолари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Зоҳидов Рашид Фозилович
Год издания:
2018
Номер УДК:
494.375:-894.375
Дата создания:
2018-03-01 13:16:26
Сўфи Оллоёр таржимаи ҳолига оид манбалар, адабий мероси, хусусан, «Саботул ожизин» асарининг илмий-бадиий қиймати ва герменевтикасини комплекс таҳлил этиш орқали унинг ишончли илмий-танқидий матнини яратиш.

Ҳозирги адабий жараён


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Фарғона Давлат Университети
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2011
Издательство:
Фарғона давлат университети
Количество страниц:
48
Дата создания:
2018-02-27 10:29:01
“Ҳозирги адабий жараён” фани тўла маънода мустақиллик меваси ҳисобланади. Ўз номидан ҳам кўриниб турибдики, бу фан Ўзбекистон республикаси мустақиллиги эълон қилинган 1991 йилдан то ҳозиргача бўлган давр ҳақида маълумот беради. Шунинг учун уни дастлаб “Мустақиллик даври адабиёти”, “Истиқлол даври адабиёти”, “Энг янги ўзбек адабиёти” деган номлар билан ҳам аталди. Икки асрни туташтирган, ХХ асрнинг сўнгги ўн йиллиги билан шиддатли ХХ1 асрнинг илк декадасини ўзига хос олтин кўприк билан боғлаган бу адабий жараён ғоятда мураккаб даврни босиб ўтди.
Сообщить об ошибке Транслит