Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Миллий психологиянинг шаклланиш манбалари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2021-02-27 13:04:24
Мазкур ўқув-услубий қўлланмада ўзбек халқ оғзаки ижоди – миллий онгнинг инъикоси эканлиги, ўқув-тарбия жараёнларини самарали ташкил этишда ўзбек халқ мақолларидан фойдаланишнинг ижтимоий-психологик аҳамияти, педагогик психологиянинг миллий асослариг

Мактабгача ёшдаги болалар коммуникатив қобилиятларини шакллантириш- нинг психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бекова Шамсия Джаббаровна
Год издания:
2021
Номер УДК:
372.370.153
Дата создания:
2021-01-29 10:00:53
Тадқиқотнинг мақсади мактабгача ёшдаги болаларда коммуникатив қобилиятлар шаклланишнинг самарали психологик шарт-шароитларни эмпирик йўл билан тадқиқ этиш ва улардаги коммуникатив кўникмаларни психокоррекция қилишдан иборат.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда тафаккур операцияларини шакллантиришнинг психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Джолымбетова Мийўагул Мадияровна
Год издания:
2021
Номер УДК:
37.015.324.2
Дата создания:
2021-01-29 09:57:18
Тадқиқотнинг мақсади: кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда тафаккур операцияларини шакллантиришнинг психологик хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Psixologiya


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
N.Mullaboyеva
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Наманган технология муҳандислик институти
Количество страниц:
184
Дата создания:
2021-01-27 14:24:02
Talabalarning olam, jamiyat va insonning o’rganishi psixologik bilimlarga zaruratining mavjudligi, ularning dunyoqarashini boyitish va rivojlantirishda psixologik qonuniyatlarni o’rganish ehtiyojining mavjudligi, inson psixologiyasining umumiy psixologik qonuniyatlarini, shaxs va voqеlik, shaxs va jamiyat, shaxs va prеdmеtlar olami o’rtasidagi munosabat, voqеlikni anglashi, olamni psixologik tahlili, psixologik hodisalarning kеchishi, psixologiyaning tarixiy va nazariy rolini jamiyatda olib borilayotgan ishlar orqali amalga oshirishga qaratilganligi xaraktеrlaydi

Rivojlanish psixologiyasi va pedagogik psixologiya


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M.Xolnazarova
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Гулистон давлат университет
Количество страниц:
216
Номер УДК:
74
Дата создания:
2021-01-19 10:21:00
Ushbu qo’llanma uch moduldan iborat bo`lib, birinchi modulda rivojlanish psixologiyasining asosiy muammolari, vazifa va metodlari, yosh davrlarining xususiyatlari yoritilgan. Qo`llanmaning ikkinchi modulida rivojlanish sixologiyasining yosh bosqichlari muammolari, chaqaloqlik, go`daklik, ilk bolalik, kichik maktab yoshi, o`smirlik, o`spirinlik, yoshlik, yetuklik, keksayish, keksalik va uzoq umr ko`rishning xususiyat va qonuniyatlari ifodalangan. Qo`llanmaning uchinchi modulida pedagogik psixologiyaning dolzarb muammolari, vazifa va maqsadlari, tarbiya-ta’lim psixologik asoslari, o`qituvchi psixologiyasi bo`yicha nazariy va amaliy bilimlar boy tajriba materiallari asosida yaratilgan

Технология ва дизайн дарсларини ташкил этиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Б. Қурбонов
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Гулистон давлат университет
Количество страниц:
112
Номер УДК:
563
Дата создания:
2021-01-19 09:46:05
Мазкур ўқув қўлланмада олий ўқув юртлари “Технология таьлими” йўналишларида ўтиладиган. “Технология ва дизайн” фани бўйича дарсларни ташкил этишга тавсиялар берилган

Jinoyatchi shaxsini o‘rganish psixologiyasi.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Taylonov Ilxom Islomovichning
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
61
Дата создания:
2021-01-18 16:51:06
Tadqiqot ishida jinoyatchining ijtimoiy psixologik xususiyatlari muammosining nazariy tahlilida keltirilgan ijtimoiy-psixologik fikrlar yuzasidan to’plangan materiallar yuridik psixologiya, umumiy psixologiya, ijtimoiy psixologiya, psixodiagnostik, psixokorreksiya, sosial trening va amaliyot sohalarini nazariy jihatdan boyitishga

Siyosiy psixologiyani o‘qitish orqali talabalar dunyoqarashini o‘stirish usullari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Salaxidinov Islom Ismatovichning
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
66
Дата создания:
2021-01-18 16:47:07
Ushbu tadqiqot ishining maqsadi, talaba shaxsning eng muhim ijtimoiy fazilatlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi siyosiy psixolgiyaning muhim xususiyatlarini nazariy va amaliy jihatdan o’rganishdan iborat

Ички ишлар ходимларида суицидал хулқ мотивацияси намоён этилишининг ижтимоий-психологик механизмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Элов Зиёдулло Сатторович.
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.6:(075).159.922.4
Дата создания:
2020-12-26 14:58:23
Тадқиқотнинг мақсади ички ишлар ходимларида суицидал хулқ мотивацияси намоён этилишининг илмий-амалий ва ижтимоий-психологик механизмларини аниқлаштиришдан иборат.

Талаба валеологик онги ривожланишининг педагогик-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мирзаева Сайёра Рустамовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК: 378:370.153
Дата создания:
2020-12-25 22:33:00
Тадқиқотнинг мақсади талаба валеологик онги ривожланишининг педагогик-психологик хусусиятларини такомиллаштиришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит