Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Оила жамиятимизнинг бош бўғини


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Н. Очилов
Дата создания:
2020-02-27 15:38:59
Оила-кишилар ҳаётининг энг муҳим қисми, жамиятнинг энг кичик ячейкаси, ижтимоий-иқтисодий, маданий,маърифий организмидир. Оила–кишиларнинг табиий-биологик, ҳуқуқий, маънавий муносабатларига асосланган бирликдир. “Оналик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилинади”.

Адекватная самооценка как психологический фундамент личности


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Абдурахманова Айгуль Тахировна
Дата создания:
2020-02-26 14:59:51
В статье рассматривается вопрос влияния, возникновения доверия у младших школьников, переход его в адекватную самооценку – как примера становления, подражания, формирования фундамента личности.

Pedagogika psixologiya


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
H.Haydarova, M.Dadaxodjayeva, G.Sattikulova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
AndMI
Количество страниц:
127
Дата создания:
2020-02-13 14:20:34
Hozirgi davrda mamlakatimizda tarbiyaviy ishlarning mazmuni barkamol avlodni shakllantirishga qaratilgan. Respublikada sog’lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yosh avlodni XXI asr talablariga to’liq javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxslar qilib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan. Bu boradagi ishlarni aniq, maqsadli amalga oshirish uchun davlat ahamiyatiga molik hujjatlar, dasturlar va rejalar ishlab chiqildi. Birgina “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dastur”ning qabul qilinishi yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga , istiqbolli vazifalarni hal etishga qodir barkamol avlodni tarbiyalashga yo’naltirilganligini keltirish kifoya.

Психология и педагогика


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-02-13 12:19:16
Учебное пособие подготовлено в соответствии с «Государственными образовательными требованиями (федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей школы» по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» и комплексом дидактических единиц по дисциплине «Психология и педагогика».

Shaxs xususiyatlarini o’rganuvchi psixologik testlar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-02-11 15:36:08
"Bu metodik qo’llanma «Pedagogika va psixologiya» ta’lim yo’nalishi bo’yicha bilim oladigan talabalar va maktab amaliyotchi psixologlari uchun tavsiya etiladi. Mazkur qo’llanma bir qator psixologik testlardan iborat bo’lib, ular yordamida inson shaxsining barcha individual-psixologik xususiyatlari: mulaqatchanligi, xarakteri, temperamenti, qobiliyatlari, kasbga yo’naltiruvchi va o’z-o’zini baholash darajalari kabi malumotlarga ega bo’lish mumkin."

Тәлимде инновацияның ҳәм интеграцияның әҳмийети.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Сайтбекова С., Уснатдинова Н.
Дата создания:
2020-01-13 17:11:14
Мақалада мектепке шекемги ҳәм баслаўыш тәлимниң өз ара байланыслығы, тәлим процессинде инновация ҳәм педагогикалық технологиялардан пайдаланыў арқалы тәлим нәтийжелигин асырыў ҳаққында айтылған.

Аждодларимиз томонидан хадисларнинг ўрганилиш тарих


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Пазылова М.
Дата создания:
2020-01-13 17:08:37
«Аждодларимиз томонидан хадисларнинг ўрганилиш тарихи». Тарихимизга назар ташлайдиган бўлсак, Шарқ мамлакатларида ўрта ва олий диний ўқув юртларида Қуръони карим билан бир қаторда ҳадислар ҳам дарс сифатида ўқитилган.Ҳадислар асрлар оша одамлардаги ишонч ҳиссини мустаҳкамлаб, уларни поклаб,юксалтириб, ҳаёт синовлари, муаммо ва қийинчиликларини енгиб ўтиш учун сабоқ вазифасини ўтаган.

Psixodiagnostika hám eksperimental psixologiya


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ibragimova R.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
71
Дата создания:
2020-01-13 16:35:13
Oqıwshı tálim-tárbiyadaǵı qıyınshılıqlar ne ushın hám qanday payda bolıwın túsiniwi ushın, áweli bala psixologiyalıq rawajlanıwdıń tiykarǵı nızamlıqların biliwi hám hár túrli jaǵdaylardı psixologiyalıq diagnostika metodların iyelewi zárúr. Oqıwshınıń psixodiognostikaliq izertlew yáki úzliksiz baqlaw protsessinde alınatuǵın nátiyjelerin balalar menen islesiwde qanshelli durıs paydalana alıwı da zárúr esaplanadı. Tájiriybege tiykarlanǵan psixologiyalıq diognostika pán sıpatında ásir aqırında payda boldı. Tap sol dáwirde psixologiyada ólshew ideyası keń tarqaldı. Psixodiagnostikanıń ǵárezsiz pán tarawına aylanıwı alımlardıń insanlar psixikasındaǵı individual parıqlarına qızıǵıwınıń artıwı menen baylanıslı. Psixodiagnostika psixologiyalıq diagnoz qoyıw haqqındaǵı pán esaplanadı. Bunda diagnos kórsetkish hám nátiyjelerdi birgelikte dodalaw tiykarında sınalıwshınıń jaǵdayı hám qásiyetleri haqqındaǵı juwmaqlardan ibarat.

Psixodiagnostika hám eksperimental psixologiya


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ibragimova R.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
71
Дата создания:
2020-01-13 16:35:13
Oqıwshı tálim-tárbiyadaǵı qıyınshılıqlar ne ushın hám qanday payda bolıwın túsiniwi ushın, áweli bala psixologiyalıq rawajlanıwdıń tiykarǵı nızamlıqların biliwi hám hár túrli jaǵdaylardı psixologiyalıq diagnostika metodların iyelewi zárúr. Oqıwshınıń psixodiognostikaliq izertlew yáki úzliksiz baqlaw protsessinde alınatuǵın nátiyjelerin balalar menen islesiwde qanshelli durıs paydalana alıwı da zárúr esaplanadı. Tájiriybege tiykarlanǵan psixologiyalıq diognostika pán sıpatında ásir aqırında payda boldı. Tap sol dáwirde psixologiyada ólshew ideyası keń tarqaldı. Psixodiagnostikanıń ǵárezsiz pán tarawına aylanıwı alımlardıń insanlar psixikasındaǵı individual parıqlarına qızıǵıwınıń artıwı menen baylanıslı. Psixodiagnostika psixologiyalıq diagnoz qoyıw haqqındaǵı pán esaplanadı. Bunda diagnos kórsetkish hám nátiyjelerdi birgelikte dodalaw tiykarında sınalıwshınıń jaǵdayı hám qásiyetleri haqqındaǵı juwmaqlardan ibarat.

Shaxs psixologiyasi. Maxsus psixologiya. Iqtidorli bolalar psixologiyasi.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Oribboyeva D
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
100
Дата создания:
2020-01-10 09:21:08
Ushbu ma’ruza matnida insoniyat tarixida shaxs shakllanishining umumiy qonuniyatlarini, jamiyatning rivojlanish jarayonida inson hayotining ijtimoiy sharoitlariga bog’liq holda o’zgarishi bilan aloqador masalalarning mohiyatini ochib beriladi.
Сообщить об ошибке Транслит