Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Казусли вазиятларда спортчи эмоционал ҳолатини коррекциялашнинг ижтимоий-психологик механизмлари.


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Файзиев Зоҳиддин Ҳасанбоевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
796:151.3 (575.1)
Дата создания:
2020-07-18 09:58:07
Тадқиқотнинг мақсади казусли вазиятларда спортчи эмоционал ҳолатини коррекциялашнинг ижтимоий-психологик механизмларини ишлаб чиқишдан иборат.

Umumiy psixologiya


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ivanov P.I., Zufarova M.E.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2008
Издательство:
O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati
Количество страниц:
242
Номер УДК:
883
Дата создания:
2020-07-06 22:18:58
Mazkur darslikda fanining muommallari, bilish jarayonlari, hissiyot va iroda, shaxsining individual psixologik xususiyatlari, ularning nerv-fiziologik mexanizmlari va psixik rivojlanish qonuniyatlari bayon etilgan. Darslik Oliy ta'lim muassasalarining o’qituvchi va talabalariga mo’ljallangan.

Ўсмир ёшлардаги болаларнинг муамоларини ечишда психологик ёндашув


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рахмонова Махлиё
Дата создания:
2020-06-24 15:02:17
Ўсмир болаларда муомила маданиятини тўғри шакллантиришда психалогик жихатдан ёндашув.

Агрессив ҳулқ-атворнинг тарбиявий-психалогик талқини


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Комилова Мадина
Дата создания:
2020-06-24 15:01:09
“Агрессивлик” тушунчаси тур му шла жадлдорлик, тажовузкорлик, жиззакилик, урушкоклик, жанжалкашлвк каби сузлар билан ёнма-ён кулланади ва бундай инсонларга салбий назар билан карал ади.

Ўқувчиларнинг ҳуқуқий билимларини ўзлаштириш даражасини эмперик ўрганиш тахлили


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Комилова Мадина
Дата создания:
2020-06-24 15:00:13
Маълумки, қомрн устуворлигж ва униаг моҳиятини англаш ҳамда унга итоаткорона муносабатда бўлиш ўта муҳим жараёндир, Вши ҳис қиҳнок учун еса ҳар бир шаминг ҳуқуқий савоиcоалиги етарли даражада бўлмоғи лозим,

Ёшларда миллий ғурур ва ифтихор туйғусини тарбиялашнинг ижтимоий психалогик жиҳатлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жўраев Дилшод
Дата создания:
2020-06-24 14:58:51
Миллий ғурур – бу, ўз халқи, Ватанига нисбатан ҳурмат, ўзининг манфаатлар умумийлиги, тил, маданият, қадриятлар бирлаштириб турувчи маълум бир миллатга мансублигидан ифтихор ҳиссини туйишдир.

Спортчи темпераментининг фаолият натижасига таьсири


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Эркинов Муслимбек
Дата создания:
2020-06-24 14:57:50
Ҳозирги кунда спортчи шахсига жисмонан мукаммаи бўлиш билан бир қаторда психологик йетуклик ҳам муҳим ҳисобланади. Физиологик томондан комилликка еришган шахс иродавий сифатларини такомиллаштирмаса, о‘з майлларига ортиқча эрк берса, ўзини-ўзи бошақара олиш тўғри йўлга қоcйилмаган бо'Иса, бундай вазиятларда спорт фаолиятидаги турли ҳолатларда асаббузарлик, стресс, депрессия, ўз позициясини ё'қотиб қўйиш ва ортиқча емоция-ларга берилиш (бошқаларга нисбатан жисмонив қополлик, ҳақорат қилиш, ва б.) каби ҳолатлар та'сирида колзланилган мақсадга (натижага) эришиш қийиниашади.

Талаба ёшларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишнинг психалогик жихатлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Эркинов Муслимбек
Дата создания:
2020-06-24 14:56:58
Шахснн рнЕожланткриш. шахллангирип- гаркнб топтирнп. камолотга етхазнш мавжуд харама- харшнлихларнн. задднятлн вззихгларни енгиш. иродавни зур берно. зурихно. танглих асаддиилих холатларинн бошхарнш. узини хунта олипз орхалн ушбу фаолиятни амалта открнтнннг охилона. омилхор воситаларн гънн. хунихмалари. ухувлари. малахдлари. одатларн. саъи-харахатла ринн узлагпнрнш. билим эгаллаш натижасида вужудга келади

Ўқитувчи фаолиятини такомиллаштиришнинг муҳим жиҳатлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бекмуродова Хафиза
Дата создания:
2020-06-24 14:56:01
Ўқитувчи фаолияти ва касбий даражаси улар олдига турган педагогик масалалрни хал қилиш сифатидагина эмас, балки Ўқитувчи шахсини шаклланишига хам тасир кўрсатади.

Таьлим жараёнида боалалрни спортга бўлган қизиқишларини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Акбарова Мохинур
Дата создания:
2020-06-24 14:53:35
Спорт болалар саломатлиги учун ахамияти ва унга бўлган қизиқишнинг орттириш юзасидан амалий тажрибалар ўтказилиб, амалиётга қўллаш хақида ёритилган.
Сообщить об ошибке Транслит