Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Шахс психикасида экстремал вазиятларда юзага келадиган хавотирланиш ҳолатлари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Мансурова
Дата создания:
2018-05-16 20:56:02
Ушбу мақолада шахс психикасида экстремал вазиятларда юзага келадиган хавотирланиш холатлари тўғрисида кенг ёритиб берилган

Проблема психологической зависимости и независимости подростков от родителей


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
G.Fayziyeva
Дата создания:
2018-05-16 19:53:29
Maqolada o'smirlarning ota-onaga psixologik tobelik va mustaqillik masalalari, uning ijobiy va salbiy jihatlari to;g'risida fikrlar bayon etilgan

Адаптация к обучению в зависимости от типа темперамента личности


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
G.Fayziyeva
Дата создания:
2018-05-16 19:49:44
Maqolada o'qitishga moslashishning shaxsiy temperament tipiga bog'liq holatlari masalalari aks etgan.

Талабалар тафаккурини ривожлантиришнинг психологик механизмлари


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мелибаева Рузахон Насировна
Год издания:
2018
Номер УДК:
159: 923.2 159.955
Дата создания:
2018-05-02 12:51:01
Тадқиқотнинг мақсади талабалар тафаккурини ривожлантиришнинг психологик механизмларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Симметрия ҳисси феноменологик таҳлили, диагностикаси ва коррекцияси


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эргашев Пўлат Собирович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК :159.923 159.928.234
Дата создания:
2018-05-02 12:24:12
Жаҳон афкор оммасини инсониятнинг келажакдаги барқарор тараққиётини таъминлаш учун ёшларга таълим олиш ва меҳнат қилиш учун тўлақонли шароит яратиш муаммоси жиддий ташвишга солмоқда. БМТ иқтисодий ҳамда ижтимоий масалалар департаменти 2016 йил якунлари бўйича тақдим этган баёнотида таъкидланишича, “Ҳар йил меҳнат бозорида тахминан 40 миллиондан ёш иш кучи пайдо бўляпти”.

Ўқувчи қобилиятларини аниқлаш ва ривожлантиришнинг психологик асослари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Б.Э.Пармонов, О.Қодирова.
Дата создания:
2018-03-27 12:39:03
Мақолада ўқувчилар қобилиятларини аниқлаш ва ривожлантириш бўйича психологик қонуниятларга асосланиб, ўқувчиларда лаёқат, маҳорат, педагогик, коммуникатив, дидактик, авторитар, перцептив, танқидий фикрлаш ва умумий қобилиятлар атрофлича таҳлил қилинган.

Бола ижтимоийлашувида оила масканининг роли


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Маматова Нафиса
Дата создания:
2018-03-26 15:56:29
Бола ижтимоийлашувида оила энг мухим маскан ҳисобланади. Боланинг ижтимоийлашув жараёнига бевосита ва билвосита таъсир кўрсатувчи бошқа ижтимоий омиллар айнан оилада.

Mutaxassislikka kirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Кодирова О
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
ADU
Количество страниц:
27
Дата создания:
2018-03-26 15:52:59
Ushbu kursda matеriallarning o`zlashtirilishi uchun nimalar qilinishi lozim, o`zlashtirishni xisobga olish, talabalarni sinov imtixolarini o`tkazish va rеyting ballarini to`plash haqida ma'lumot bеrish, talabalar o`quv tadqiqod va ilmiy tеkshirish ishlarning asosiy mazmuni, ularning turmushi, madaniyati va dam olishini tashkil etish, mеhnati va turmush nafosati singari soxalariga ham aloxida o’rin ajratiladi.

O’smirlarda oilaviy munosabatlar jarayonidagi dezadaptatsiya holatlarining yuzaga kelishi va psixoprofilaktikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abdulxamidova Dilorom
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
ADU
Количество страниц:
53
Дата создания:
2018-03-26 15:48:20
Inson ma’naviyatini shakllantirishning eng maqbul maskani oiladir. Oila qaysi millatga mansub bo‘lsa, o‘sha xalqning ma’naviyati nio‘zida mujassamlashtirib, birnecha asr-lik tarixga ega bo‘lgan an’analarni, ma’naviyatni avloddan-avlodga etkazadi.

Farzand tarbiyasida oilaviy munosabatlar va tarbiyaning ijtimoiy psixologik xususiyatlari


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Kushmatova Maftuna
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
ADU
Количество страниц:
75
Дата создания:
2018-03-26 15:47:23
Ma’lumki, insoniyat jamiyati taraqqiy etib borgan sari odamlarning o‘zlari ham, ularning bir-birlari bilan bo‘ladigan munosabatlari ham, ayniqsa shaxslararo munosabatlar orasida eng samimiy, eng yaqin bo‘lgan oilaviy munosabatlar ham takomillashib, o‘ziga xos tarzda murakkablashib boradi.
Сообщить об ошибке Транслит