Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Зоологиядан “нематодалар синфи” мавзусини ўқитишда “фикрларнинг шиддатли ҳужуми” методидан фойдаланиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А. Хуррамов
Дата создания:
2019-03-19 10:55:30
Янги технологиялар кун сайин ривожланиб, мамлакатда ахборотлаштириш жараёни тез суръатлар билан ривожлантириш даврида таълим соҳасида ахборот ресурсларини ташкил этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бунинг исботи сифатида «Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури» ва “Таълим тўғрисида”ги қонунларни қабул қилинишидир. Бу қонунлар эса жаҳон андозаларига жавоб бера оладиган мутахассислар тайёрлаш, шунингдек, таълимнинг барча соҳаларини ислоҳ қилишни асосий вазифа қилиб белгилайди.

Қум бўртма нематодаси – meloidogyne arenaria нинг помидор илдизида тарқалиши ва зарари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Г.Арамова
Дата создания:
2019-03-14 11:08:47
Мамлакатимизнинг халқ хўжалигида етакчи ўринни қишлоқ хўжалиги эгаллайди.Бугунги кунда қишлоқ хўжалиги экинлари, жумладан, сабзовот экинларидан мўлвасифатли ҳосил олиш, аҳолининг шу маҳсулотларга бўлган эҳтиёжини қондириш давлат сиёсатига молик бўлган долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Экинларнинг ҳосилдорлигини оширишда янги навларни яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш, самарали агротехник усулларни қўллаш билан бир қаторда мазкур экинларнинг зараркунанда ва касалликларианиқлашни тақозо этилади.

Ўзбекистоннинг турли типдаги сув ҳавзаларида балиқ маҳсулдорлигини оширишнинг биологик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юлдашов Мансур Арзикулович
Год издания:
2019
Номер УДК:
597:639.3( 575.1)
Дата создания:
2019-02-13 17:28:43
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти. Дунё аҳоли сонининг тез суръатларда ошиб бориши уларни қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари жумладан, балиқ ва балиқ маҳсулотларига бўлган талабининг ҳам тобора ўсишига олиб келмоқда. Бироқ, кўпгина мамлакатларнинг денгиз ва океанлардан узоқда жойлашганлиги ҳамда чучук сув ҳавзаларининг чекланганлиги қурғоқчил ҳудудларида маҳаллий шароитларга мос балиқчилик хўжаликларини ташкил этиш ва мавжуд сув манбаларида балиқчиликни ривожлантириш учун йўналтиришни талаб этмоқда. Шунга кўра, турли типдаги сув ҳавзаларида балиқчиликни ривожлантириш ва маҳсулдорлигини ошириш учун қулай технологияларни ишлаб чиқиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Ўзбекистонда овланадиган балиқ турларининг репродуктив биологияси хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Камилов Бахтияр Ганиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
597.2:639.3
Дата создания:
2019-02-13 17:25:11
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти. Дунёда мавжуд ирригация тармоқларини балиқчиликни ривожлантириш учун йўналтириш ва ички сув ҳавзалари маҳсулдорлигини ошириш муҳим саналади. Бу ўринда турли сув ҳавзаларидаги балиқ популяциялари ёш тузилиши ва ўсиш жадалликларининг ўзаро фарқланиши балиқ турлари серпуштлик кўрсаткичларини аниқлаш асосида яйлов аквакультураси технологиясини ривожлантиришни талаб этмоқда. Шунга кўра, турли сув ҳавзаларидаги балиқларнинг репродуктив биологиясини асослаш ва балиқчиликда юқори маҳсулдорликка эришишнинг янги биотехнология усулларини ишлаб чиқиш илмий–амалий аҳамият касб этади.

So’x hududida tarqalgan yirtqich qushlar va ularning ozuqa zanjirida tutgan o’rni


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Husenov Oybek
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
ФДУ
Количество страниц:
56
Дата создания:
2019-02-05 14:53:12
So`x tumani sharoitida regionga xos bo‟lgan yirtqich qushlarni tur tarkibini, asosiy turlarning tarqalishi, biologiyasi va ekologik xususiyatlarini o‟rganish va ularning ozuqa zanjirida tutgan o‟rnini aniqlash asosida: So‟x tumani hudidining geografik o„rni, iqlim sharoiti va tabiatini tadqiq etish; Qushlarning umumiy tuzilishi va bioekologik hususiyatlarini tadqiq etish; So‟x tumani hudidida uchrovchi yirtqich qushlarning tur tarkibi hamda ekologik hususiyatlarini tadqiq etish; So‟x tumanida tarqalgan yirtqich qushlarning umumiy tavsifini tayyorlash va muhofaza chora-tadbirlarini ishlab chiqishdan iborat.

Biologiya darslarida “Hujayraning qo’sh membranali organoidlari” mavzusini o’qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Asqarova Shaxnoza
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
ADU
Количество страниц:
72
Дата создания:
2018-12-24 13:23:57
: Biologiya fanlari tizimida Hujayra haqidagi mavzularning alohida o‘rni bo‘lib, uni o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Hujayra bilan bog‘liq qonuniyatlarni chuqur o‘rganish o’quvchilar ongida ilmiy dunyoqarashni chuqur shakllantirish uchun asos bo‘ladi,

Андижон вилоятида кенг тарқалган келиб кетувчи қушлар ва уларнинг экологияси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Отахонова Шахноза
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
ADU
Количество страниц:
56
Дата создания:
2018-12-24 13:22:54
Ўзбекистоннинг ўсимлик ва ҳайвонот дунёси хилма – хилдир. У республикамиз табиий бойлигининг муҳим қисмини ташкил этади. Ёввойи ҳолда ҳаёт кечирадиган умуртқали ҳайвонлардан халқ ҳўжалиги учун қимматбаҳо маҳсулотлар – гўшт, балиқ маҳсулотлари, қимматбаҳо мўйна, тери ва бошқалар олинади.

Атроф-муҳитда содир бўладиган биотехнологик жараёнларни ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бадалова Дилдора
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ADU
Количество страниц:
60
Дата создания:
2018-12-24 13:21:52
Мавжуд рeсурслар ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар хажми ортиб бораётганлиги аҳолининг бу нeъматларга бўлган талабини кондиришга хизмат қилмоқда.

O’qitishning fiziologik asoslari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бакирова Ф.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ADU
Количество страниц:
58
Дата создания:
2018-12-11 10:26:05
"Yosh avlodni o’qitish va tarbiyalash muammolari bilan bir qatorda ularni individual rivojlanish qonuniyatlariga ham ahamiyat berish kerak. Ayniqsa, bolaning jismoniy va psixik xususiyatlarini rivojlanishida sharoit va irsiyatning roli katta"

Uchinchi va to'rtinchi sinfda o'qiyotgan qizlarning morfo-funksional ko'rsatkichlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бувашева З.О.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
ADU
Количество страниц:
63
Дата создания:
2018-12-11 10:15:45
Bolalarni jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlari orqali ularni qanchalik darajada sog‘lom o‘sib rivojlanayotganligi haqida ma'lumotlar olinadi va ularda yuzaga kelayotgan salbiy ko‘rsatkichlar o‘z vaqtida aniqlanib tegishli davolovchi tadbirlar amalga oshiriladi.
Сообщить об ошибке Транслит