Фильтры

Мустақиллик даври қорақалпоқ лирикасида халқ шеърияти анъанасининг ривожланиши (X.Давлатназаров, В.Сейтаев, О.Сатбаев лирикаси мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Смамутова Ширин Азатбаевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
82-14
Дата создания:
2021-07-26 10:24:21
Тадқиқотнинг мақсади мустақиллик даври қорақалпоқ лирикасида халқ шеърий анъаналарининг ривожланишини таниқли қароқалпоқ шоирлари X.Давлатназаров, Б.Сейтаев, О.Сатбаевларнинг шеърлари мисолида тадқиқ этиш ижтимоий-маънавий аҳамиятини белгилаш, бадиийлик маҳоратини аниқлаш ва очиб беришдан иборат.

Инглиз ва ўзбек тилларидаги тасвирий санъат ва дизайнга оид терминларнинг лингвокультурологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қодирова Фазилат Шукуровна
Год издания:
2021
Номер УДК:
81:008:811.111’373 81:008:811.512. 133’373
Дата создания:
2021-01-23 16:15:14
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги тасвирий санъат ва дизайн терминларининг лингвокультурологик хусусиятларини чоғиштирма аспектда тадқиқ қилишдан иборат.

Мактабгача таьлим муассасаси тарбияланувчиларининг овқатланишининг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Султонова Дилфуза
Дата создания:
2020-06-24 16:10:44
МТМ муассасалари келажа авлод жисмоний, ақлий ва ижтимоий шаклланишида оиладан кейинги бўғин бўлиб, гигеник, педагогик-психалогик талабларга мос бўлиши лозим

Мактабгача таьлим муассасаси тарбияланувчиларининг соғлом овқатланиши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Султонова Дилфуза
Дата создания:
2020-06-24 16:09:56
ўсмирлар ва болалар вужиди катталарникидан фарқ қилиб, уларнинг соғлом ривожланиши учун тўри овқатланиш мухим ахамият касб этади.

Ўсмир ёшларнинг жисмоний ривожланишини аниқлаш долзарб масала


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Искандарова Шахло
Дата создания:
2020-06-24 16:08:09
келажак авлоднинг хамрухий, хам жисмоний ривожланиши келажакда юртнинг эгалари қай даражада соғлом бўлишини белгилайди.

Қишлоқ ёшларининг ривожланишига доир


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Искандарова Шахло
Дата создания:
2020-06-24 16:07:04
мақола Қашқадарё илояти қишлоқ мактаби ўқувчилариинг жисмоний ривожланиши кўрсаткичлари ва уларнинг тахлили натижалари берилган.

Бадиий ғоя, ижодий тасаввур ва эстетик талқин масаласи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тўраева Дилноза Нематуллаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
821.512.133.01
Дата создания:
2020-03-18 15:52:09
Тадқиқотнинг мақсади Миркарим Осим ва Асад Дилмурод тарихий мавзудаги асарларини адабий-тарихий жараён контексти, ёзувчи ва бадиий асар жуфтлиги, ижодкор ва ўзлаштириш эстетикаси, рецепиент маънавий-руҳий дунёси, адиб ижодий лабораторияси, ижодий «мен»и, фикр-қарашларининг структураси асосида ўрганиб, уларнинг адабиёт тарихидаги ўрнини белгилаш, шу тарихий-индивидуал масалалар негизида концептуал назарий-методологик умумлашмалар чиқаришдан иборат.

Основы валеологии


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Таумуратова Г.Н., Мамбетуллаева С.М.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NukDPI
Количество страниц:
54
Дата создания:
2019-11-18 15:38:37
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, магистрантов, докторантов-соискателей, а также для широкого круга читателей. Учебное пособие содержит сведения об основных понятиях предмета Валеологии

Диалогик дискурсда интенциал мазмун


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Раупова Лайло Раҳимовна
Дата создания:
2019-10-08 15:19:40
Мақолада диалогик дискурсдаги интенциал мазмуннинг ифодаланиши, боғловчи воситалар, полипредикатив бирликларнинг таркибий қисмлари ва ларнинг мазмуний муносабатлари илмий манбалар билан ѐритилган. Полипредикатив бирликларни ташкил этувчи содда гаплар орасидаги мавжуд маъновий муносабатлар, ушбу муносабатларнинг мулоқот вазиятидаги таъсири масалалари таҳлилга тортилган.

Гепатитда жигар митохондриясида энергия алмашинуви ва перекисли оксидланишни флавосан ва дадзин билан коррекциялаш


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Mirzakulov Sobitjon Oltinovich
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК: 576.311:616.03: 591.436+661.729
Дата создания:
2019-04-13 14:23:12
Тадқиқотнинг мақсади сурункaли гепaтит моделидa жигaр ҳужaйрaлaри вa митохондриялaри функционaл ҳолaтининг бузилишлaрини aниқлaш ҳaмдa улaрни флaвосaн субстaнцияси вa дaдзин флaвоноиди билaн коррекциялaшдaн иборaт.
Сообщить об ошибке Транслит