Фильтры

Odam anatomiyasi va fiziologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.SH.Xurramov
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2021
Издательство:
TerDU nashr-matbaa markazi
Количество страниц:
370
Номер УДК:
Дата создания:
2021-12-04 17:32:34
Ushbu darslik dasturga mos ravishda yozilgan bo‘lib, talabalarga odam organizmi, organlari va to'qimalarining tuzilishi, a‘zolarning asosiy sistematik guruhlari, kеlib chiqishi va rivojlanishi, organlar faoliyati va kasalliklarning kеlib chiqishi sabablari haqida ma‘lumotlar beradi. Shuningdek, darslik mustaqil bilim olishi va o'z bilimini o'zi baholashi uchun mo'ljallangan pеdagogik tеxnologiya asosida yozilgan. Buning uchun barcha mavzularga ko'p tanlov javobli tеst topshiriqlari ilova qilingan. Mustaqil bilim olish, o'z-o'zini baholash tеxnologiyasi talablari darslikning so'ngi sahifalarida kеltirilgan. Darslikdan unumli foydalanish uchun mazkur talablarni o'rganish va ularga rioya qilish zarur.

Odam anatomiyasi va fiziologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Mamatqulov D.A.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2021
Издательство:
Lesson Press
Количество страниц:
212
Номер УДК:
611(072)
Дата создания:
2021-12-02 18:48:46
"Odam anatomiyasi va fiziologiyasi" darsligida odam tanasining umumiy tuzilishi, hujayra, to'qima va a'zolarning joylashishini, anatomiya va fiziologiya fani tarixi, turli yoshdagi odam organizmining o'ziga xos anatomik xuxusiyatlari, o'sish va rivojlanish qonuniyatlari, organizmga tashqi muhitning ta'sirini talabalarga o'qitilishi mo'ljallangan.

Odam anatomiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-02-24 13:35:40
“Odam anatomiyasi” fanidan ishlab chiqilgan o’quv metodik majmua Tеrmiz davlat univеrsitеti Zoologiya kafеdrasining 2018 yil 28 avgustdagi 1-sonli yig`ilishida muhokama qilingan va fakultet kengashida muhokama qilish uchun tavsiya etilgan.

Adam organizimi adaptatsion imkaniyatlarin bahalawdin`uliwmaliq printsipleri


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-08-22 09:58:42
Adam a`detdegige qarag`anda airim jag`dailarda juda ulken ko`lemdegi jumislardi atqariwi, juda ulken fizikaliq jumislardi amelge asira aliwi, sonday-aq fizikaliq jaqtan shiniqqan adamnin`, fizikaliq shiqpag`an adamg`a qarag`anda ko`birek jumis atqariwi hammege belgili.

Anatomy of Flowering Plants


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Paula J. Rudall
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2007
Издательство:
New York
Количество страниц:
159
Дата создания:
2019-08-21 16:28:21
Understanding plant anatomy is not only fundamental to the study of plant systematics and palaeobotany, but is also an essential part of evolutionary biology, physiology, ecology, and the rapidly expanding science of developmental genetics. In the third edition of her successful textbook, Paula Rudall provides a comprehensive yet succinct introduction to the anatomy of flowering plants.

Биология человека


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-05-04 12:05:11
Методическое пособие по «Биологии человека (анатомия)» раздел Остеология и Миология подготовлено в связи с технически устаревшими литературными источниками, где нет четко выделенного материала, необходимого для студента биолога бакалавра. Пособие является первой частью в цепи последующих разделов по анатомии человека. Также содержит материал для активизации всех форм внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ согласно с программой курса.

Анатомия человека


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Алланазарова Н.А,
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
136
Дата создания:
2019-05-04 10:38:44
Анатомия человека – это наука о происхождении и развитии, формах и строении человеческого организма. Анатомия изучает влияние формы тела человека и его частей, отдельных органов, их конструкцию, микроскопическое строение, происхождении человека. В задачи анатомии входит также познание основных этапов развития человека в процессе эволюции, формирования человеческого организма в условиях внешней среды, особенностей строения тела и отдельных органов в различные возрастные периоды.

Тўғри ичак саратонида сфинктер сақловчи операцияларни патоморфологик асослаш мезонлари


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нишанов Данияр Анарбаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
615.53.45
Дата создания:
2018-10-31 09:07:18
Cфинктер сақловчи жарроҳлик амалиётини ўтказишни асослаш мақсадида патоморфологик ва иммуногистокимёвий мезонларни ишлаб чиқиш йўли билан тўғри ичак хавфли ўсмалари билан оғриган беморларнинг даволаш натижаларини такомиллаштириш.

Plastik anatomiya


  
- 1 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
B.B. Boymetov
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Ilm-ziyo
Количество страниц:
200
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-31 10:46:15
Ushbu o‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlari o‘quvchilariga mo‘ljallangan. O‘quv qo‘llanmada tasviriy san’atning asoslaridan biri bo‘lmish plastik anatomiya haqida ma’lumot berilgan. Xususan, plastik anatomiyaning vujudga kelish tarixi, odam tayanch organlari sistemasi, suyak va bo‘g‘imlarning birlashuvi, muskullar sistemasi, yuzning ayrim bo‘laklari, tana qismlarining sathi va nisbatlari batafsil bayon etilgan. Shuningdek, o‘quv qo‘llanmada skeletning biriktiruvchi roli, uning qismlarining fazoda harakatlanishi, muskul massivlari harakatida gavdaning turli qismlaridagi o‘zgarishlari va uning plastikasiga anatomik elementlarning ta’siri keltiril gan. Kitobdan «Òasviriy san’at» bakalavr yo‘nalishi talabalari hamda shu sohaga aloqador bo‘lgan barcha mutaxassislar foydalanishi mumkin.

Patologik anatomiya va patologik fiziologiya


  
- 1 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
D.E.Eshimov
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Ilm-Ziyo
Количество страниц:
272
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-30 17:09:33
Ushbu o‘quv qo‘llanmada hayvonlar organizmida kasallik kelib chiqish sabablari va nazariyalari, rivojlanish mexanizmi, organizmning reaktivligi haqidagi tushunchalar keltirilgan. Shuningdek, organizmdagi umumiy tiðik patologik jarayonlar, ya’ni mahalliy va umumiy o‘lim, giðo va giðerbiotik jarayonlar, qon va limfa aylanishining buzilishi, yallig‘lanish hamda issiqlik almashinuvining buzilishidagi patologoanatomik o‘zgarishlar yoritilgan.
Сообщить об ошибке Транслит