Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Строение и соединение костей нижних конечностей


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Нишонова Д.
Год издания:
2014
Дата создания:
2014-12-02 11:38:12
В скелете нижней конечности выделяют пояс нижней конечности (тазовые кости) и свободную часть нижней конечности (парные бедренная кость, надколенник, кости голени — большеберцовая и малоберцовая — и кости стопы).

Строение и функции костной системы


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Абидова .М
Год издания:
2014
Дата создания:
2014-12-02 11:37:30
В данной работы преведеа строение и функции костной системы.

Odam va uning salomatligi kursida qon bo’limini o’rganishda sinfdan tashqari ishlarni amalga oshirish uslubiyoti


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Husanova Gulhayo
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2012
Издательство:
Фарғона - 2012
Количество страниц:
69
Дата создания:
2014-10-30 12:29:27
O’zbekiston Respublikasi demokratik huquqiy davlat va fuqarolik faoliyatini qurishi yo’lini tanlagan va uni bosqichma-bosqich amalga oshirib kelmoqda. Respublikamizda amalgam oshirilayotgan qayta qurishdan asosiy maqsad va uni harakatlantiruvchi kuchi inson shaxsini har tomonlama rivojlantirishi va farovonligi hisoblanadi.

Эволюцион таълимот


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.Т. Ғофуров, С.С. Файзуллаев, И.Азимов
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2009
Издательство:
Тошкент-2009
Количество страниц:
246
Номер УДК:
Дата создания:
2014-08-14 10:07:48
Биринчи бўлимда эволюцион ғояларнинг пайдо бўлиш тарихи, иккинчи бўлим Ч.Дарвиннинг эволюцион таълимоти ва унинг ривожлантирилишига бағишланган. Эволюцион таълимотнинг долзарб масалалар – ҳаёт, унинг пайдо бўлиши, ривожланиши, эволюцион жараённи генетик ва экологик асослари, эволюциянинг ҳаракатлантирувчи омиллари, микро ва макроэволюция дарсликнинг учинчи бўлимидан ўрин олган.

Human anatomy


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Husanova E.S., Ahmedov A.G., Nabiyeva J.R.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2009
Издательство:
Тошкент педиатрия тиббиёт институти
Количество страниц:
131
Дата создания:
2014-08-07 15:09:21
For many ages the knowledge of the human organism have been gathering but the interest to the subject of anatomy has not been attenuated. The knowledge of anatomy more and more affects the progress in medicine, mainly in clinical thinking. “Doctor who is not anatomist is not only useless, but even harmful”- the greatest Russian scientist, physician Muhin said.

Qon va limfa tizimi fiziologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Mirzayeva N. (Ilmiy rahbar: Hayitov D.)
Год издания:
2012
Дата создания:
2014-08-07 13:46:55
Ushbu kurs ishida qon va limfa tizimi fiziologiyasi haqida so'z yuritilgan

Yo’ldosh shakllanishida dastlabki a’zolarning ro’li. Xomiladorlik davrida ona organizmida yuz beradigan fiziologik jarayonlar.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Djumaniyazova Muyassar
Год издания:
2012
Дата создания:
2014-07-30 09:54:44
Тalabalarni embrion rivojlanishni qay tariqa borishi dastlabki a’zolarning paydo bo’lishi va bir biriga bog’liqligi yo’ldoshning tuzulishi va turlari bilan tanishtirish.

Спортчиларнинг чарчаш сабаблари ва уларни йўқотиш усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Султонов Атабек
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2011
Издательство:
Количество страниц:
38
Дата создания:
2014-07-14 16:17:38
Спортчиларнинг чарчаш сабаблари ва уларни йўқотиш усуллари, жисмоний тайёргарлик даражасини аниқлаш ва уни харакатли ўйинлар орқали машғулотлар ёрдамида шакллантириш имкониятларини ӯрганиш.

Spоrt o`yinlari bilan shug`ullanadigan spоrtchilarda nafas mехanizmining fiziоlоgik asоslari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Mеyliеv Хursandbеk
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2011
Издательство:
Количество страниц:
38
Дата создания:
2014-07-14 16:07:47
Sоg`lоm avlоd eng avvalо bоlalar salоmatligi, ularning jismоniy jihatdan barkamоl bo`lib o`sishi bilan bеvоsita bоg`liqdir. Jismоniy va ma’naviy barkamоllikni tarbiyalash хоzirgi davr muammоlaridan biridir. Bu o`z navbatida aхоlining barcha qatlamlariga ta’lim tarbiya, kasb-hunar, mеhnatga munоsabat va Vatanga sadоqat хis tuyg`ulari targ'ib tоptirish, ularni takоmillashtirish asоsiy maqsad hamda vazifa bo`lib хisоblanadi.

Bolalar anatomiyasi va fiziologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
X.Norbo`tayеv
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
TermDu
Количество страниц:
61
Дата создания:
2014-07-07 15:29:18
Bolalar anotomiyasi va fiziologiyasi fani bo`lg`usi bog`cha bolalari tarbiyachilarini bolalar organizmining tuzilishi va organlar tuzilishi bir butunligi, haqidagi bilim, malaka va ko`nikmalari bilan qurollantirishni ko`zda tutadi. Bu fanni o`zlashtirish jarayonida bo`lg`usi tarbiyachilar bola organizmini o`ziga xos xususiyatlari va organizmni tashqi muhit bilan bog`liqligini bilib oladilar.
Сообщить об ошибке Транслит