Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Спортчиларнинг чарчаш сабаблари ва уларни йўқотиш усуллари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Султонов Атабек
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2011
Издательство:
Количество страниц:
38
Дата создания:
2014-07-14 16:17:38
Спортчиларнинг чарчаш сабаблари ва уларни йўқотиш усуллари, жисмоний тайёргарлик даражасини аниқлаш ва уни харакатли ўйинлар орқали машғулотлар ёрдамида шакллантириш имкониятларини ӯрганиш.

Spоrt o`yinlari bilan shug`ullanadigan spоrtchilarda nafas mехanizmining fiziоlоgik asоslari


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Mеyliеv Хursandbеk
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2011
Издательство:
Количество страниц:
38
Дата создания:
2014-07-14 16:07:47
Sоg`lоm avlоd eng avvalо bоlalar salоmatligi, ularning jismоniy jihatdan barkamоl bo`lib o`sishi bilan bеvоsita bоg`liqdir. Jismоniy va ma’naviy barkamоllikni tarbiyalash хоzirgi davr muammоlaridan biridir. Bu o`z navbatida aхоlining barcha qatlamlariga ta’lim tarbiya, kasb-hunar, mеhnatga munоsabat va Vatanga sadоqat хis tuyg`ulari targ'ib tоptirish, ularni takоmillashtirish asоsiy maqsad hamda vazifa bo`lib хisоblanadi.

Bolalar anatomiyasi va fiziologiyasi


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
X.Norbo`tayеv
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
TermDu
Количество страниц:
61
Дата создания:
2014-07-07 15:29:18
Bolalar anotomiyasi va fiziologiyasi fani bo`lg`usi bog`cha bolalari tarbiyachilarini bolalar organizmining tuzilishi va organlar tuzilishi bir butunligi, haqidagi bilim, malaka va ko`nikmalari bilan qurollantirishni ko`zda tutadi. Bu fanni o`zlashtirish jarayonida bo`lg`usi tarbiyachilar bola organizmini o`ziga xos xususiyatlari va organizmni tashqi muhit bilan bog`liqligini bilib oladilar.

Мактаб ўқувчи қизларининг жисмоний ривожланиш ҳусусиятлари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Мамажонова Ойгул
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2010
Издательство:
Андижон давлат университети
Количество страниц:
64
Дата создания:
2014-06-02 15:40:56
Жисмоний ривожланиш ўсиб келаётган организм соғлигининг муҳим кўрсаткичи бўлиб, организмнинг ўсиш ва ривожланиш жараёнларини ифодаловчи, унинг морфологик ва функционал хоссаларининг йиғиндиси ҳисобланади. Жисмоний ривожланганлик кўрсаткичлари жинсга боғлиқ равишда фарқ қилинади.

Potologik anatomiya va fiziologiya


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ilyasov A.S.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2005
Издательство:
Количество страниц:
26
Дата создания:
2014-04-17 09:59:36
Patologik anatomiya – kasal organizm anatomiyasidir. “Patologik” degan so’z – yunoncha “pathos” degan so’zdan kelib chiqqn bo’lib, “kasal”, “dardga chalingan” degan ma’noni anglatadi. “Patologiya”, ya’ni meditsina bilimlarining kasal organizmga taaluqli jami masalalarni o’z ichiga oladigan bo’limining nomi ham xuddi shu so’zdan kelib chiqqandir. Kasallikning klinikasi, ya’ni uning simptomlari va alomatlari, fiziologik funksiyalarda ko’riladigan o’zgarishlar, organ va to’qimalarning struktura o’zgarishlari, shuningdek kasallikning davosi hamda uning oldini olish choralari shunga kiradi.
Сообщить об ошибке Транслит