Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Strategik menejment


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
"Ismatov R. Axmedov O."
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
NamMQI
Количество страниц:
182
Номер УДК:
Дата создания:
2018-08-08 11:32:04
"Strategiya umumiy tarzda firmaning mavqeini mustahkamlash, istemolchilarning talablarini qondirish va qo’yilgan maqsadlarga erishishga qaratilgan boshqarish rejasidir. Aniq strategiyani tanlash – rivojlanishning mumkin bo’lgan turli yo’llari va usullari ichidan eng maqbo’lini tanlab olish demakdir. O’zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish va moderinazatsiyalash sharoitida strategiyani to’g’ri tanlash xar bir korxona, firma, kompaniya uchun dolzarb masaladir."

Innovatsion menejment


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
"Ismatov R. Axmedov O."
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
NamMQI
Количество страниц:
254
Номер УДК:
Дата создания:
2018-08-08 11:29:54
"“Innovatsion menejment” fanini o’rganish o’quv rejasida ko’rsatilgan ko’pgina fanlar bilan uzluksiz bog’likdir. Bu fan “Menejment”, “Ishlab chiqarish menejmenti”, “Strategik menejment”, “Personalni boshqarish” va boshqa fanlar bilan o’zaro aloqadorlikda o’rganiladi."

Ривожланган мамлакатларда солиқ сиёсати орқали иқтисодиётни тартибга солиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
С.Н.Юлдашев, П.Азимова,
Дата создания:
2018-05-07 11:47:15
Мақолада бозор иқтисодиёти ривожланган мамлакатларининг бюджет-солиқ сиёсати орқали иқтисодиётни тартибга солиш борасидаги тажрибалари ўрганлган.

Замонавий менежмент ёндашувлари асосида халқ таълими тизимини бошқаришни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сафаров Отабек Амриллоевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК: 338.24:371 (575.1)
Дата создания:
2018-05-02 15:20:14
Жаҳонда таълим тизими ривожланишининг ҳозирги босқичида АҚШ, Япония, Жанубий Корея, Хитой Халқ Республикаси, Европанинг иқтисодиёти ривожланган давлатларида таълимнинг ташкилий ва бошқарув тузилмалари, унинг мақсадли ривожланиш йўналишлари ва мазмунига муҳим аҳамият бериб келинмоқда.

Ходимлар фаолиятини фаол харакатга келтириш (мотивация) ва назорат қилиш


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Год издания:
2013
Дата создания:
2018-02-22 17:16:57
Меҳнат фаолиятини асослаш меҳнат қадриятларининг мавқеини ошириш, меҳнат танглигига барҳам бериш, янгича меҳнат онги ва этикасини шакллантириш имконини беради. Ушбу масалаларнинг ҳал қилишнинг стратегияси ва тактикаси тақдимотда мисол сифатида берилган.

Финансовый менеджмент I часть (1-13 лекции)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Мухамедова Н.Р.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2002
Издательство:
Количество страниц:
94
Номер УДК:
Дата создания:
2018-02-22 14:35:25
Понятие «финансы» зачастую отождествляют с деньгами. Однако если финансы и деньги - одно и то же, то для чего существуют два разных термина одной категории? Что же такое финансы? Рассмотрим этот термин через призму истории развития данной категории.

Менежмент асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2018-02-19 15:52:58
Мазкур амалий машғулотлар учун қўлланмасидан олий ўқув юртлари бакалавр йўналишларида “Менежмент асослари” фанидан амалий машғулотларда кенг фойдаланиш мумкин. Мазкур қўлланма берилган саволлар, топшириқлар ва тестлар талабаларнинг “Менежмент асослари” фанидан олган назарий билимларини мустаҳкамлашда катта ёрдам беради.

Marketing va menejment fanlaridan amaliy mashg'ulotlar uchun uslubiy qo'llanma


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
O.Karimova, N.Mamatqulova
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2012
Издательство:
Количество страниц:
19
Номер УДК:
Дата создания:
2018-02-16 11:09:34
Ushbu uslubiy qo‘llаnmа “Mеnеjmеnt vа mаrkеting” fаnlаrini tаlаbаlаr tоmоnidаn chuqurrоq o‘rgаnishlаri uchun аmаliyot ishlаri sifаtidа tuzilgаn.

Marketing va menejment asoslari


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
H.Aybeshov, А.Ergashev
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Ilm-Ziyo
Количество страниц:
144
Номер УДК:
Дата создания:
2018-01-30 13:18:37
Iqtisodiyotni bozor mexanizmlari yordamida tartibga solishning asosiy maqsadlaridan biri jahon andozalari talablariga mos keladigan, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish asosida jamiyat ehtiyojlarini qondirish hisoblanadi. Qo‘llanmada asosiy e’tibor marketing borasidagi nazariy bilimlarning hayotiy misollar yordamida amaliyotga tatbiqi o‘z aksini topgan bo‘lib, u talabalarda mustaqil fikrlash qobiliyatini orttirishga xizmat qiladi. Ushbu o‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlari talabalari, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchilarga mo‘ljallangan.

Menejment fanidan kurs ishini bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatma


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2017-11-24 11:13:44
"Ushbu uslubiy ko’rsatma “Menejment” ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, unda talabalar tomonidan III-semestrda “Menejment” fanidan kurs ishini bajarish bo’yicha ko’rsatmalar berilgan. Uslubiy ko’satmada kurs ishining bajarish va ximoya qilish uslubi, kurs ishi mavzusini tanlash, mavzuni yoritish jarayonida adabiyotlar bilan ishlash, korxonalardan ma’lumotlarni to’plash, ular bilan ishlash, kurs ishini tarkibi, hajmi va uni tartibga keltirish hamda himoya qilish bo’yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. "
Сообщить об ошибке Транслит