Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Sanoat korxonalarida reklamaning o'rni


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
N.Yusupov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
АндМИ
Количество страниц:
58
Дата создания:
2019-03-30 15:49:42
Саноат корхоналарида рекламанинг ўрни асослари ўрганилган

Кадрлар захирасини ташкил этиш асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
D.Isroilova
Дата создания:
2019-03-30 15:28:07
Ушбу мақолада кадрлар захирасини ташкил этиш асослари ўрганилган

Buxgalteriya hisobi nazariyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
S.Xudayberganova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
94
Дата создания:
2019-03-13 12:39:06
Buxgalteriya hisobi nazariyasi fani xo`jalik hisobi, hisob turlari, scho`tlar tizimi, ikkiyoqlama yozuv, balans, hisobotlar tog`risida,hamda bugungi globallashuv sharoitida korxonalarda xisob tizimini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, ularning qonuniyligi ta’minlash, xo‘jalik mablag‘lari va ularning tashkil topish manbalarini hisobga olish, ularni hujjatlashtirish, umumlashtirish, korxona va xo‘jaliklarning mulkiy, moliyaviy faoliyati to‘g‘risida to‘liq hamda ishonarli ma’lumotlarini shakllantirish, buxgalteriya hisobi hisobotlarini tashkil kilish yo‘nalishlarini nazariy hamda amaliy jihatdan asoslangan holda o‘rganadi.

Mamlakat pul-kredit siyosati va uni yanada takomillastirish mexanizmlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Botirov O’rol
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
82
Дата создания:
2019-03-13 12:16:11
Pul-kredit siyosatining samaradorligini belgilash uchun jamiyatning ehtiyoji qanchalik qondirilganligi, qo’yilgan maqsadlar va vazifalar amalga shirilganligi baholanishi lozim. YUqoridagi fikrlarni e’tiborga oladigan bo’lsak bitiruv malakaviy ishning dolzarb masalaga qaratilganligidan dalolat beradi.

Туризм инфратузилмаси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Хамзаева Д.С.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
193
Дата создания:
2019-03-13 11:52:11
Инфратузилма аҳоли ҳаёт кечириши учун зарур бўлган хўжалик ва маданий объектлар, унинг хизмат кўрсатувчи тармоқларини ташкил қилувчи (йўллар, кўприклар, каналлар, омборлар, транспорт, алоқа, энергетика, сув таъминоти, коммунал хўжалиги, фан, таълим, соғлиқни сақлаш, молиявий ташкилотлар ва ҳ.к.) маҳаллий бошқарув мажмуаси бўлиб ҳисобланади.

Касб-ҳунар таълимида ёш педагогларнинг касбий салоҳиятларини такомиллаштириш йўллари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бабажанов Ғиёс Баҳромович
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
64
Дата создания:
2019-03-13 11:48:30
Касб-ҳунар таълимини ислоҳ қилишда ёш педагогларнинг касбий салоҳиятларини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш ҳамда такомиллаштириш манбаларини илмий – назарий жиҳатдан таҳлил қилишдан иборат.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органларида бошқарув қарорлари қабул қилиш механизмини такомиллаштириш


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Холов Актам Хатамович
Год издания:
2013
Номер УДК:
323 (575.1)
Дата создания:
2018-10-16 10:37:04
Маҳаллий давлат ҳокимияти органларида бошқарув қарорлари қабул қилиш механизмини такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

Тижорат банклари инвестицион кредитлаш фаоллигининг тадбиркорлик субъектлари экспорт салоҳиятини мустахкамлашдаги роли


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
G. Rayimdjanova
Дата создания:
2018-08-29 10:27:22
Мақолада мамлакатимизда оширилаётган инвестиция сиёсатининг ўзига хос хусусияти маҳаллий хом ашё ресурсларини чуқур қайта ишлашга, ҳамда энергия тежамкор ва юқори технологияларга асосланган.

Оилавий бизнесни мухим йуналишларидан - касаначиликни ривожлантириш истикболлари


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
SH. X. Axunova,G.X. Rayimdjanova
Дата создания:
2018-08-29 10:13:32
Maqolada O`zbekistonda kichik biznes va hususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning muhim yo`nalishlaridan biri oilaviy biznesni kengaytirishdir.

Strategik menejment


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
"Ismatov R. Axmedov O."
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
NamMQI
Количество страниц:
182
Номер УДК:
Дата создания:
2018-08-08 11:32:04
"Strategiya umumiy tarzda firmaning mavqeini mustahkamlash, istemolchilarning talablarini qondirish va qo’yilgan maqsadlarga erishishga qaratilgan boshqarish rejasidir. Aniq strategiyani tanlash – rivojlanishning mumkin bo’lgan turli yo’llari va usullari ichidan eng maqbo’lini tanlab olish demakdir. O’zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish va moderinazatsiyalash sharoitida strategiyani to’g’ri tanlash xar bir korxona, firma, kompaniya uchun dolzarb masaladir."
Сообщить об ошибке Транслит