Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Субстанциал морфология, валентлик ва синтактик қурилма


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абузалова Меҳринисо Кадировна
Год издания:
2018
Номер УДК:
494.3:415:415.5:415.6
Дата создания:
2018-07-20 11:47:25
Лексик-семантик ва грамматик шакл валентликларининг сўзшакл таркибида ўзаро ҳамкорлиги таҳлили орқали сўзшаклда мужассамлашган валентлик имкониятларининг синтактик қурилма таркиби ва мавқеини белгилашдаги аҳамиятини очиш ҳамда тавсифлаш.

Одил Ёқубов романлари поэтикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Насиров Азимидин Нормаматович
Год издания:
2018
Номер УДК:
821.512.133.(092)
Дата создания:
2018-07-20 11:45:36
Роман поэтикаси негизида алоҳида ижодкор –Одил Ёқубовнинг жанр поэтик структурасини янгилашдаги ўзига хослигини тизимли асосда, адабий жараён контекстида тадқиқ этиш натижасида назарий умумлашмалар чиқариш.

Ўзбек тилидаги соматик ибораларнинг семантик-прагматик таҳлили (кўз, қўл ва юрак компонентли иборалар мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рашидова Умида Мансуровна
Год издания:
2018
Номер УДК:
494.3:413:413.19
Дата создания:
2018-07-20 11:42:54
Кўз, қўл ва юрак компонентли соматик фраземаларнинг ўзбек тили материали асосида мазмун-моҳиятини аниқлаш ва матнда қўлланиш хусусиятларини семантик-прагматик нуқтаи назардан тадқиқ этиш.

Ёзма манбалардаги эпик сюжетларнинг бадиий эволюцияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Кучқаров Тухтамурод Олимович
Год издания:
2018
Номер УДК:
821
Дата создания:
2018-07-16 12:31:33
Сак-Массагет эпосининг ўзига хос хусусиятларини ойдинлаштириш, қадимги ёзма манбалар орқали етиб келган архаик сюжетларнинг генезиси, бадиий эволюцияси ва ёзма адабиётдаги талқинларини ёритиш.

VII-X асрлар Танг даври шеъриятида рамзлар семантикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Очилов Озоджон Мардиевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
809.51
Дата создания:
2018-07-12 09:17:10
VII-X асрлар танг шеъриятида поэтик рамзларнинг кенг қўлланиши, уларнинг шаклланиш омиллари, ўша даврда вужудга келган адабий воқелик, бадиийлик масалалари, танг шеъриятида «Ой» ва «май» поэтик образларининг рамзий маънолари, уларнинг семантикасини аниқлаш.

Социал тармоқларда журналистиканинг шаклланиши, фаолият тенденциялари ва хусусиятлари (жаҳон ва миллий тажрибанинг қиёсий-типологик таҳлили)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алимова Гулноза Бахшиллоевна
Год издания:
2018
Номер УДК:
002.703;4;6Ф7.3
Дата создания:
2018-07-11 14:21:44
Социал тармоқларда журналистиканинг шаклланиши, фаолият тенденциялари ва хусусиятларини жаҳон ва миллий тажриба асосида қиёсий-типологик жиҳатдан ёритиб бериш.

Инглиз ва ўзбек тилларидаги иккиламчи предикацияли қурилмаларнинг синтактик, семантик ва когнитив хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хамзаев Собир Амирович
Год издания:
2018
Номер УДК:
811.111´36´37 811.512.133´36´37
Дата создания:
2018-07-10 14:42:44
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги иккиламчи предикацияли қурилмаларнинг синтактик, семантик ва когнитив хусусият- ларини очиб беришдан иборат.

Тижорат хатларининг лингвопрагматик аспекти (инглиз ва ўзбек тиллари материалида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каримов Ривожиддин Гуламжанович
Год издания:
2018
Номер УДК:
811.111`27 811.512.133`27
Дата создания:
2018-07-10 14:27:01
Инглиз ва ўзбек тилларидаги тижорат хатларининг лингвопрагматик аспектини тадқиқ этиш.

Ўзбек тили йўлсозлик терминларининг структур-семантик хусусиятлари ва лексикографик талқини


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Валиев Туйчи Қоржовович
Год издания:
2018
Номер УДК:
494.3:413
Дата создания:
2018-07-02 12:37:50
Ўзбек тили терминосистемасидаги йўлсозлик терминларининг структур, семантик, деривацион, лексикографик хусусиятларини аниқлаш.

Ўзбек адабиётида новелла жанри ва унинг бадиияти (А. Қаҳҳор, Ш. Холмирзаев, Н. Эшонқул ижоди мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тошпўлатов Акрам Ҳайдарович
Год издания:
2018
Номер УДК:
891.712
Дата создания:
2018-06-30 11:05:12
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек адабиётида новелла жанри тарихи ва унинг назариясини ўрганиш ҳамда унинг бошқа турдош жанрлар билан фарқли жиҳатларни ёритиб бериш, новелла жанри бадииятининг ўзига хос хусусиятларини очиб беришдан иборатдир.
Сообщить об ошибке Транслит