Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбек тили терминологиясида иккиламчи номлашлар ва уларнинг мотивлашуви (ўзбек тили зоонимлари ва фитонимлари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мирсанов Бобомурод Муҳаммадиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
494.3
Дата создания:
2019-03-18 15:35:16
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тили зоонимлари ва фитонимлари таркибида иккиламчи номлаш жараёнининг инсон ассоциатив тафаккурининг қайси қонуниятлари асосида кечиши, бу жараёнда ном кўчишнинг қайси омиллари ва қайси турлари фаоллигини белгилашдан иборат.

Connaissez-vous la France (Сиз Францияни биласизми)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-03-09 08:59:07
Эътиборингизга ҳавола этилаётган мазкур “Connaissez-vous la France?” (“Сиз Францияни биласизми?”) номли ўқув-услубий қўлланма француз тилини кенг ўрганувчилар оммасига, шунингдек олий ва ўрта-махсус, умумий ўрта таълими талаба ўқувчиларига ҳамда француз тилини мустақил равишда ўрганаётганлар учун мўлжалланган. Ушбу қўлланмада энг сўнгги манбаалардан олинган Франция, унинг тарихи,маданияти, табиати, урф-одатлари,анъаналари, буюк кишилари ва Франциянинг дунё цивилизациясига қўшган салмоқли ҳиссаси ҳақидаги маълумотлар соддалаштириб берилган. Қўлланмада ,шунингдек жаҳоннинг энг қадимий санъат ва меъморий асарларини ўзида жам этган пойтахт шаҳар Париж ҳақида ҳам кенг маълумотлар атрофлича ёритиб берилган.

«Қисаси Рабғузий»да фольклор анъаналари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шукурова Зиллола Юсуфовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 398.5(=512.1) 821.512.1-312.2
Дата создания:
2019-03-06 14:11:49
Тадқиқотнинг мақсади фольклор анъаналарининг «Қисаси Рабғузий» асари сюжет тизимидаги ўрнини белгилаш, муаллифнинг халқ оғзаки ижодидан фойдаланишдаги ўзига хос поэтик маҳоратини очиб бериш ҳамда асар композицион қурилишидаги фольклоризмларнинг бадиий-эстетик вазифаларини аниқлашдан иборатдир.

Ўзбек халқ афсоналарининг бадиияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Раҳмонова Маҳбуба Равшановна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК:398.22(09)(575.1+519)
Дата создания:
2019-02-22 14:02:18
Тадқиқотнинг мақсади ўзбекхалқ афсоналарининг жанрий белгилари, халқ насри тизимида тутган ўрни, бошқа эпик жанрлар билан муштарак ҳамда фарқли жиҳатлари, генезиси, поэтик тараққиёт қонуниятлари, воқелик баёнида бадиий тўқимага асосланиш тамойили,мавзу типлари, мотивлар структураси, образлар таркиби, лингвопоэтик ва композицион хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Инновационные технологии на занятиях русского языка и литературы


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-02-19 10:53:00
Учебно-методическое пособие имеет целью помочь учащейся молодёжи овладеть научно-теоретическими и практическими основами современных образовательных и новых педагогических технологий. Книга предназначена для всех тех, кто интересуется данной проблемой (студентов, преподавателей, учащихся, учителей и др.).

Узбек ва тожик лисоний алокалари асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.Бердилиев, М.Зокиров.
Вид издания:
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
ФДУ
Количество страниц:
88
Номер УДК:
Дата создания:
2019-02-19 10:42:50
Қўлланмада типологик жиҳатдан ўзаро фарқланувчи ўзбек ва тожик тилларининг шаклланиши, уларнинг асрлар оша алоқаси туфайли юзага келган лисоний ўзгаришлар ва бу ўзгаришларнинг тил сатҳларидаги амали ҳақида маълумот берилади.

Badiiy asar tahlili


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Г.Муҳаммаджонова
Вид издания:
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
ФДУ
Количество страниц:
65
Номер УДК:
Дата создания:
2019-02-19 10:40:26
Uslubiy korsatmadan oliy o'quv yurtining filologiya yo'nalishi talabalari, akademik-litsey, kasb-hunar kollejlari talabalari foydalanishlari mumkin.

Эркин Аъзам насри бадиияти (киноя ва образ)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шофиев Обиджон Бахтиёрович
Год издания:
2019
Номер УДК:
891.709:894.3
Дата создания:
2019-02-13 10:13:55
Эркин Аъзам насри поэтикасини тадқиқ этиш асосида киноя, қиёсий-типология, адабий таъсир, образлар табиати масалаларини очиб беришдан иборат.

Халқ оғзаки ижоди: жанрий-лисоний ва лингвостатистик тадқиқ муаммолари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ўринбаева Дилбар Базаровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
491.3:809
Дата создания:
2019-02-13 10:10:20
ЎХОИ жанрлари – достон, мақол, топишмоқ, эртак, қўшиқлар тилининг фонетик, лексик ва грамматик ўзига хосликларини лингвостатистик ва лексикографик нуқтаи назардан таҳлил қилиш ҳамда ўзбек фольклорининг луғавий-мажмуий бойлигини ўзида мужассам қилувчи компьютер-ахборот корпуси учун лингвистик таъминот яратишдан иборат.

Ўзбек Халқ қўшиқлари тузилиши: композиция ва образлилик


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
РАЖАБОВ ДИЛШОД ЗАРИПОВИЧ
Год издания:
2019
Номер УДК:
39 (575.1) (09)
Дата создания:
2019-02-11 18:23:52
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек халқ қўшиқларининг бадиий-мавзуий, ритмик-синтактик, структуравий ва ижро усуллари ҳамда композицион компонентларини, вазнини ойдинлаштиришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит