Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

The significant role and studies on reduplication in the english language


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Раҳимова Мехрибон Аллаяровна
Дата создания:
2019-09-10 11:49:48
Maqolada reduplikatisiya hodisasining mazmunini ochib beradi. Lingvistik rivojlanishning boshlang'ich davridan toki zamonaviy bosqichlariga oid turli davrlarda reduplikativ so’zlarni o'rganish jarayoni ko'rib chiqiladi.

Etymology of the english word-stock, the approaches and principles on creating etymological dictionaries of english language


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Давлетова Дилдора Надир қизи
Дата создания:
2019-09-10 11:39:52
Мазкур маколада инглиз тилининг этимологияси, турли хил тилшунослар томонидан бажарилган инглиз тили етимологик лугатларини тузишдаги ѐндашувлар ва принсиплар, масала юзасидан турли назариялар мухокама килинади. Макола етимологик лугатларни киѐсий урганишга багишланган.

Inglizcha “meyk” [make] fe’lining o’zbektiliga o’zlashish variantlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ситанов Сухроб Рузимбой ўғли
Дата создания:
2019-09-10 11:37:42
Ushbu maqolada o’zbek tilidagi –meyk- [make] so’zi asosida yasalgan so’zlar ma’no, imlo va talaffuz jihatidan tahlil qilinadi. Tahlilimizning asosiy ma’lumot manbasi sifatida ommaviy axborot vositalarida e’lon qilinayotgan maqolalar taxlil qilingan.

Ray bradbury`s martian chronicles, the usage of epithetic devices in the stories the rocket summer and ylla


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Нуруллаев Нурбек Улуғбек ўғли
Дата создания:
2019-09-10 11:35:25
Maqolada sifatlovchilarning mazmuni ochib beriladi. Rey Bredberining Mars solnomasi asaridan olingan hikoyalarda epitetlarning foydalanilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, hikoyalar mazmuni, ularning tasviriy tuzilishiga e`tibor qaratiladi. Muallif fikrini dalillash uchun bir qancha misollar keltirildi.

ESP: Muayyan maqsadlarga ko`ra ingliz tilini o`rganish va uning ahamiyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рахимбоева Хулкар Ғайратовна
Дата создания:
2019-09-10 11:32:36
Ushbu maqolada ESP ya`ni ingliz tilini muayyan maqsadlarga ko`ra o`rganish, umumiy ingliz tili va ular o`rtasidagi farqlar keng yoritilgan.Shuningdek ESPning xususiyatlari va turli soha vakillari uchun zaruratiga ham alohida to`xtalib o`tilgan.

Conceptual analysis, experiential remembering, semantics, and cultural elaboration.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Атамуратов Дилшод Олимбой ўғли
Дата создания:
2019-09-10 11:28:33
"Ushbu maqolada mashhur olim Wierzbickaning xotira konsepsiyasini ingliz va o’zbek tillarida qiyoslab xotira va xotirlash so’zlarining semantik va konseptual tahlili haqida fikr yuritiladi. Shu bilan birga ingliz tilidagi xotira so’ziga oid terminlarning bayoniga munosabatlar bildiriladi."

“Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asarida maqollarning qo’llanilishi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рўзметова Мехриё Нураддин қизи
Дата создания:
2019-09-10 11:13:35
Ушбу мақолада Гончар синфидан олинган функцияларни нозик аналитик давом қилиши исботланган

Ogahiy tarjimasidagi “haft paykar”da ayrim badiiy san’atlar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Отажонова Фароғат Ғафуржоновна
Дата создания:
2019-09-10 11:11:21
Ushbu maqolada Ogahiy tarjimasidagi “haft paykar”da ayrim badiiy san’atlar xaqidagi malumotlar keltirilgan

Ismlarning qisqargan variantlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Собирова Саодатжон Тохиржон қизи
Дата создания:
2019-09-10 11:01:27
Ushbu maqolada Ismlarning qisqargan variantlari tegishli misollar bilan taxlil qilingan.

Qo’shma gaplarni nazariy o’rganish borasidagi muammolar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Сапарова Сурайё Бахтиёр қизи
Дата создания:
2019-09-10 10:59:38
Ushbu maqolada Qo’shma gaplarni nazariy o’rganish borasidagi muammolar keltirilgan
Сообщить об ошибке Транслит