Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Давлат ва халқ ўртасида самарали мулоқотни таъминлашда фуқаролик жамияти институтларининг ролини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мавлонов Журабек Ёрқул ўғли
Год издания:
2019
Номер УДК:
342: 323. 001. (575.1)
Дата создания:
2019-03-01 14:02:21
Тадқиқотнинг мақсади давлат билан халқ ўртасида самарали мулоқотни таъминлашда фуқаролик жамияти институтларининг иштирокини кучайтириш юзасидан таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Глобаллашув шароитида давлатнинг ахборот сиёсати (Ўзбекистон Республикаси мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ражабов Х. И.
Год издания:
2018
Номер УДК:
23:070.431
Дата создания:
2018-12-12 16:39:55
Глобаллашув шароитида давлатнинг ахборот сиёсатининг назарий методологик асосларини ўрганиш ҳамда Ўзбекистонда давлатнинг ахборот сиёсати ривожлантиришнинг янада самарали чора ва воситаларини ишлаб чиқишдан иборат.

Сиёсий коммуникация. Назарий методологик таҳлил ва ўзига хос тенденциялари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Абдурахмонова Ҳилола
Характер издания:
Общественно-политический
Год издания:
2016
Издательство:
ЎзДЖТУ
Количество страниц:
107
Дата создания:
2018-12-10 10:10:41
Сиёсат соҳасидаги коммуникация ёки сиёсий коммуникация бошқа коммуникацион жараёнлар каби учта мақсадни кўзлаши мумкин: ахборот алмашинуви, фикр алмашиши, ахборот хатти- ҳаракат ўзгариши. Бироқ ушбу жараёнда асосийси, шубҳасиз хатти ҳаракат ўзгариши ҳисобланади, чунки айнан у жамиятда ҳукумат бошқарув муносабатлари таянчини ташкил қилади. Ўз навбатида, ОКВ ва улар томонидан узатилаётган ахборот устидан назорат, ахборот жамиятида ҳокимиятни ижро этиш, ушлаб туриш, керак пайтда эса уни эгаллаш зарурий шартлардан бирига айланади

Фуқаролик жамияти ғоялар эволюцияси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2018-12-04 10:41:57
"Мазкур дарс ишланмасида “Фуқаролик жамияти” фанидан ўтиладиган “Фуқаролик жамияти ғоялар эволюцияси” номли маъруза мавзусини ўрганиш жараёнида қўлланиладиган замонавий педагогик технологиялар, дидактик воситалар, ўқув-визиуал материаллар орқали – мавзу мазмун - моҳиятини, унинг назарий асосларини, концепцияларини талаба-ёшлар онгига чуқур сингдириш, уларнинг мазкур масалага доир билим ва тасаввурларини кенгайтириш, мустақил фикрлаш кўникмаларини шакллантириш, мавзу юзасидан амалий топшириқларни бажариш кўникмаларини ҳосил қилиш ва такомиллаштиришга амалий ёрдам бериш кўзда тутилган."

Ўзбекистонда давлат ижтимоий сиёсати самарадорлигини оширишда нодавлат нотижорат ташкилотларининг роли


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эрназаров Дилмурод Зухриддинович
Год издания:
2018
Номер УДК:
338.467:364.3
Дата создания:
2018-11-30 16:30:39
Жаҳонда фуқаролик жамиятини шакллантириш тадрижий давом этаётган, узлуксиз ва мураккаб жараён бўлиб, бунда нодавлат нотижорат ташкилотларнинг (ННТ) ижтимоий-сиёсий, социал-иқтисодий ислоҳотларни амалга оширишдаги роли ва аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Айниқса, ижтимоий соҳада ННТларнинг самарали фаолиятини ташкил қилиш, мувофиқлаштириш ва бошқариш сиёсатшуносликнинг долзарб муаммоларидан биридир.

Формирование и развитие гражданского общества в республике узбекистан и королевстве испания


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Муминов Элёр Алишерович
Год издания:
2018
Номер УДК:
323.3(575.1+46)
Дата создания:
2018-10-31 17:09:32
Целью исследования является изучение феномена «гражданское общество» в контексте развития, а также анализ общего и особенного в формировании гражданского общества в Узбекистане и Испании, особенностей его развития на современном этапе, выработка научных предложений и выводов по развитию гражданского общества в Узбекистане на основе испанского опыта.

Ўзбекистонда раҳбар ва бошқарув кадрлар тизимининг модернизациялашиш жараёни


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Атамуратов Мурат Утепбергенович
Год издания:
2018
Номер УДК:
323:331.07.001.76 (575.1))
Дата создания:
2018-10-31 13:17:18
Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбекистонда раҳбар ва бошқарув кадрлар тизимининг модернизациялашиш жараёнларида унга қўйилаётган янгича талаблар ҳамда бошқарув кадрлари фаолиятининг самарадорлигига эришиш мезонларини очиб беришдан иборат.

Ўзбекистонда фуқаролик жамиятининг шаклланиши ва ривожланишида оммавий ахборот воситалари фаолиятини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳасанов Бахтиёр Мадаминович
Год издания:
2018
Номер УДК:
31 (072)
Дата создания:
2018-10-10 16:09:18
Фуқаролик жамиятининг шаклланиши ва ривожланишида оммавий ахборот воситалари ўрнини белгилаш, илмий ёндашув назарияларини ижтимоий-сиёсий жиҳатдан умумлаштириш ҳамда фуқаролик жамиятининг муҳим институти оммавий ахборот воситаларини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш.

ХХ АСРНИНГ 30-40 ЙИЛЛАРИДА ДИНИЙ УЛАМОЛАРНИНГ КАТАГОН КИЛИНИШИ ВА УНИНГ ОКИБАТЛАРИ


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Yusupov Dilshodjon Ne`matjon o`g`li
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-28 09:27:10
O`zbekiston o`z mustaqilligiga erishgan dastlabki kunlardan boshlab eng avvalo milliy an`analari, ma`naviy qadriyatlari, o`tmish tarihi, qadimiy madaniyati tiklana boshlandi. Shunday ekan sovet totalitar tuzumidavrida barbod bo`lgan milliy qadriyatlar hamda o`zbek halqining islom diniga oid boy ilmiy va ma`naviy merosini o`rganish, tiklash va be sohadagi tadqiqotlarni rivojlantirishhozirgi davrda tarixchilarimiz oldida turgan dolzarb vazifadir.

ТАРИХИЙ ТАДКИКОТЛАРДА ОГЗАКИ ТАРИХ МАТЕРИАЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-28 09:08:02
O`zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so`ngVatan tarihini o`rganish va tadqiq etish, o`zlikni anglashga qiziqish ortdi. Zero, O`zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.Karimov ta`kidlaganlaridek, "Oz tarixini bilmaydigan, kechagi kunini unutgan millatning kelajagi yoq. Bu xaqiqat kishilik tarixida ko`p bora o`z isbotini topgan".
Сообщить об ошибке Транслит