Фильтры

“Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini kreditlashda banklarning roli”


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
U.N. Chuliyeva
Характер издания:
Социально-экономический
Год издания:
2019
Издательство:
Количество страниц:
71
Дата создания:
2021-07-30 21:16:19
Bitiruv malakaviy ishining maqsadi AT Mikrokreditbank Koson filialida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini kreditlashda banklarning rolini oshirish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iboratdir.

Метеорологик кузатиш усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2021-03-04 12:13:39
"Ўқув қўлланма Гидрометеорология касб-ҳунар коллежининг Метеоролог йўналиши бўйича таҳсил олаѐтган ўқувчиларгаи ҳамда метеорологик асбобларни ишлаб чиқувчи ва улардан фойдаланувчи мутахассисларга мўлжалланган. Амалий геофизиканинг бошқа туташ соҳалари мутахассислари томонидан фойдаланилиши мумкин. "

Standartlashtirish, metrologiya va sifatni boshqarish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.Oqboyev
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Наманган муҳандислик технология институти
Количество страниц:
81
Дата создания:
2021-02-10 17:38:37
Standartlashtirish xaqiqiy yoki mavjud yoki sodir bo’lishi mumkin bo’lgan masalalarni yechishga, sifat esa belgilangan va mo’ljallangan ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan. Bunda standartlashtirish bo’yicha faoliyatning eng muhim natijalari mahsulot (jarayon, xizmatlar)ning o’z vazifasiga muvofiqlik darajasini oshirish, ya'ni belgilangan va mo’ljallangan ehtiyojlarni qondirishdan iborat bo’ladi.

Основы метрологии тандартизации и сертификации


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Я. Марусина, В.Л. Ткалич Е.А. Воронцов, Н.Д. Скалецкая
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
Бухарский институт инженерных технологий
Количество страниц:
165
Номер УДК:
Дата создания:
2021-01-28 17:56:03
В учебном пособии рассмотрены основные термины и определения метрологии, системы физических величин и единиц, теория погрешностей, вопросы обработки результатов измерений. Уделено внимание проблемам единства измерений и эталонам единиц физических величин, видам, методам и средствам измерений. Две главы пособия посвящены основам стандартизации и сертификации.

Ma`ruzalar to`plami. Meterologiya standartlashtirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Yaqubov Xushnud Qalandarovich
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
146
Дата создания:
2020-10-16 12:16:17
Meterologiya standartlashtirish

Стандартлаштириш, метрологияа,сертификатлаштириш, аккредитатлаш ва сифатни бошқариш асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Махмудов Р.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро муҳандислик-техника институти
Количество страниц:
129
Дата создания:
2019-11-28 15:41:30
Тарих онгли инсонни охирги 5-6 минг йиллар давомида стандартлаштириш соҳасидаги фаолияти натижаларига оид кўплаб моддий гувоҳларни бизга қолдирган.

Tabiiy ipakdagi aminokislotalarning turi va miqdorini o`rganish orqali sifatli xom ipak olish.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sh.Sulaymonov, U.Mo`minov
Дата создания:
2018-12-17 18:00:31
Ushbu maqolada tabiiy ipakdagi aminokislotalarning turi va miqdori, seritsin va fibroin orasidagi farq uning fizik-kimyoviy xossalari tahlili keltirilgan.

Mashinasozlikda payvandlash turlari va ularning maxsulot sifatiga ta'siri


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
F.Akilboyev
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
AndMI
Количество страниц:
114
Дата создания:
2018-12-17 17:03:25
Ushbu malakaviy ishida Mashinasozlikda payvand birikmalarining maxsuklot sifatiga ta'sirini maxsulotlari ioshlab chiqarishda sifatni nazorat qilish va mahsulot uchun sifat bo`yicha belgilangan talablar taxlili o`rganilgan hamda tavsiyalar berilgan.

Порядок проектирование АИЛ текстильтных продукции в Андижанской Таможне Бобур ВЭД


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
F.Sobirova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
AndMI
Количество страниц:
74
Дата создания:
2018-12-17 16:59:34
Ushbu bitiruv malakaviy ishida Andijon bojxonasida Sinov laboratoriyalarini akkreditatsiya qilish to'qimachilik mahsulotlarini loyihalash tartibi bo`yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Sut va sut maxsulotlarini sifat va xavfsizlik ko`rsatkichlarining muvofiqligini baholash


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
X.Nishonaliyeva
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
AndMI
Количество страниц:
61
Дата создания:
2018-12-17 16:58:13
Ushbu bitiruv malakaviy ishida sut sanoatini klasterlashtirishni taklifi berilgan. Klaster strategiyasi jozibadorligi, yo`nalishlarning turli-tumanligi bois ham, innavatsion klasterlarining tahlillari keltirilgan.
Сообщить об ошибке Транслит