Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Рубоб дарслиги


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2021-02-24 18:11:02
Мазкур дарслик мусиқа педагогика факултетларининг талабалари ҳамда мусиқа-педагогика билим юртлари ўқувчилари учун мўлжалланган бўлиб, якка чолғуда ижро этишда мўлжалланган куйлар, халқ куйлари, композиторлар томонидан басталанган айни пайтда мазмуни характери ва ижро услуби жиҳотидантурлича асарлари ўрин олган

Mektep oqıwshıların muzıka sabaǵında qosıqlar arqalı kásipke baǵdarlaw


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Qádirberdiev A.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
62
Дата создания:
2021-02-03 17:55:15
Mektep oqıwshıların muzıka sabaǵında qosıqlar arqalı kásipke baǵdarlaw arqalı, ǵárezsiz Ózbekstannıń hám Qaraqalpaqstannıń jarqın keleshegin payda etiwshi Watan tınıshlıǵı ushın, onıń jaynap jasnawı ushın óziniń úlesin qosıwshı hár bir kánigeni óz kásibiniń sheberi, mádeniy hám ruwxıy jaǵınan bay hám gózzal etip tárbiyalaw.

Muzıka sabaġında oqıwshılarġa saz ásbaplardı úyretıw usılları


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Kallıev A.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
53
Дата создания:
2021-02-03 17:51:47
Bilim beriw adamzat tájiriybesinde toplanġan bilimlerdiń belgili táreplerin, jámıyetlik rawajlanıwdıń házirgi talaplarına say dárejede oqıwshılardıń bilim hám tárbiyaġa iye bolıwın támıyinleytuġın ilim, texnika, ideyalogıya, maral, mádenıyat hám kόrkem-όnerdi όzlestiriwge qaratılġan arnawlı uyımlastırılġan oqıtıw hám oqıw ısleri processleri esaplanadı.

Qaraqalpaq ırǵaqları


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
D.Allanazarov
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Tashkent G'afur G'ulom atında baspa-poligrafiyalıq dóretiwshilik úyi
Количество страниц:
168
Номер УДК:
781-512.121
Дата создания:
2021-02-03 17:21:57
Qaraqalpaq ırǵaqları atamasındaǵı bul oqıw qollanba joqarı hám orta arnawlı muzıka bilim jurtları ushın islep shıǵılǵan, sonıń menen birge kórkem-óner dógereklerinde hám balalar muzıka mektebiniń joqarǵı klasslarında da paydalansa boladı. Bunda qaraqalpaq kompozitorlarınıń naǵız milliy ırǵaqlar menen suwǵarılıp jazılǵan namaları, alamoynaq duwtar perdelerine jarasıǵın keltirip saz variantında docent D.Allanazarov tárepinen qayta islep shıǵılǵan.

O'zbek musiqa tarixi xalq musiqa madaniyatining ajralmas qismi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
АllаЬеrgапоvа Mohira Sultоп qizi
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Количество страниц:
70
Дата создания:
2020-10-17 10:40:55
Mavzuning dolzarbligi: O'zbek musiqa madaniyati qadimiy va bоу musiqiy mеrоsgа ega ekanligini yaxshi bilamiz. Shuning uchun musiqa darslari jarayonida amalga oshirilayotgan milliy musiqa ta'limining asosiy maqsadi ham o'sib kelayotgan yoshlarni o'zbek musiqiy mеrоsi va musiqa madaniyatiga vorislik qila oladigarr, jahon musiqa madaniyatini tushuna oladigan, ohanglardagi mavzll ma'noni qalban xis etib idrok eta oladigan shaxs sifatida kamol toptirishga qaratilgandir.

The structure, range of study and historical sources on musical instrument ud


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Yakubov Zafarbek Madrimbayevich
Дата создания:
2020-10-16 17:13:22
Аннотация. Тарихдан маълумки, инсон овозига ўхшаш чолғулар орасида уд ўзининг ғамгин ва мунгли садолари билан ажралиб туради. Ўрта аср алломалари – Форобий, Ибн Сино кабилар уд чолғусини энг мукаммал соз сифатида таърифлашган. Амалда эса илмий ишлари билан жавоб беришган. Мазкур мақолада уд чолғу асбоби, унинг характерли жиҳатлари борасида маълумотлар келтирилади. Чолғу тўғрисидаги тарихий манбалар эслаб ўтилади. Уни созлашда қўлланилган араб-форс тилидаги атамалар маънолари тушунтирилади, таҳлил қилинади. Бундан ташқари удга оиладош бўлган чолғулар ҳақида ҳам тўхталиб ўтилади. Калит сўзлар. Уд, Барбат, Лютня, “Шоҳнома”, Борбад қиссаси, Борбад.

An'anaviy xonandalik


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Samandar Xudayberganov
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Количество страниц:
273
Номер УДК:
Дата создания:
2020-10-16 16:40:42
Oliy ta‘limda musiqa ta‘limi yo'nalishi talabalarining xalq qo'shiqchiligiga xos o'quv malakalarini yuzaga chiqarish, ularga xalq qo'shiqlarini jamoa bo'lib va yakka holda kuylay olish va maqom guruhlarini tashkil qila olish bo'yicha mukammal bilim berish va jamoaga rahbarlik qila olish xususiyatlarini shakllantirish an‘anaviy xonandalik fani orqali amalga oshiriladi.

Cholg'u ijrochiligi tarixi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-10-16 16:17:23
Cholg'u ijrochiligi tarixi fanida o'uv qo'llanma

Развитие аналитических умений у будущих учителей музыки


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Алланов А.Ж.
Дата создания:
2020-06-08 11:59:20
В статье рассматривается пути совершенствования профессионализма учителей, раскрывающиеся в разработках новых технологий, в частности, интегрированного преподавания художественных дисциплин в высших учебных заведениях, приводящего к созданию и внедрению эффективных методик индивидуально-личностного творческого развития будущего педагога, преодоления ограничений в поэтапном овладении технологией самосовершенствования личности специалиста.

Мусиқий педагогик маҳорат асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Д.А.Каримова
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2008
Издательство:
TOSHKENT IQTISOD-MOLIYA
Количество страниц:
104
Номер УДК:
74.266
Дата создания:
2020-05-28 12:16:58
Ушбу ўқув қўлланма бакалавриaт 5141000 мусиқий таълим йўналиши ва мусиқа педагогикасида инновацион технологияларни ўзлаштиришга мўлжалланган бўлиб, унда янги педагогик технологиялар ва уларни мусиқа маданияти дарсларида қўллаш, мусиқа маданияти ўқитувчининг мусиқий педагогик маҳорати, дарсларини ўтказишга тайёргарлик кўриш, мусиқа қабул қилиш, ижодий жарайонни ташкил этиш, балоғат ёшидаги хусусиятларни этиборга олиш, умумтаълим мактабларни мусиқа дарси ишланмалари ва дарсдан ташқари мусиқий машғулотлар сценарияларидан ташкил топган.
Сообщить об ошибке Транслит