Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Развитие аналитических умений у будущих учителей музыки


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Алланов А.Ж.
Дата создания:
2020-06-08 11:59:20
В статье рассматривается пути совершенствования профессионализма учителей, раскрывающиеся в разработках новых технологий, в частности, интегрированного преподавания художественных дисциплин в высших учебных заведениях, приводящего к созданию и внедрению эффективных методик индивидуально-личностного творческого развития будущего педагога, преодоления ограничений в поэтапном овладении технологией самосовершенствования личности специалиста.

Мусиқий педагогик маҳорат асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Д.А.Каримова
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2008
Издательство:
TOSHKENT IQTISOD-MOLIYA
Количество страниц:
104
Номер УДК:
74.266
Дата создания:
2020-05-28 12:16:58
Ушбу ўқув қўлланма бакалавриaт 5141000 мусиқий таълим йўналиши ва мусиқа педагогикасида инновацион технологияларни ўзлаштиришга мўлжалланган бўлиб, унда янги педагогик технологиялар ва уларни мусиқа маданияти дарсларида қўллаш, мусиқа маданияти ўқитувчининг мусиқий педагогик маҳорати, дарсларини ўтказишга тайёргарлик кўриш, мусиқа қабул қилиш, ижодий жарайонни ташкил этиш, балоғат ёшидаги хусусиятларни этиборга олиш, умумтаълим мактабларни мусиқа дарси ишланмалари ва дарсдан ташқари мусиқий машғулотлар сценарияларидан ташкил топган.

O'zbek folklor qosıqları


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
S.E.Romanova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
26
Дата создания:
2020-02-11 15:01:57
Folklor janrın úyretiwdiń maqseti oqıwshılarǵa folklor qosıqları hám olardıń jaratılıwı tarıyxı, folklor qosıqlarınıń túrlerin, metodlarınıń úlgilerin, oypatta jasap ótken mádeniyat úlgileri, folklorǵa say kiyimler túrlerin, oypatlarǵa say bolǵan milliy ayaq oyın baǵdarların: sonday-aq, Fergana-Tashkent, Xorezm, Buxara, Surxandárya, qaraqalpaq, Túrkmen hám basqa da ayaq oyın mektepleri, folklor qosıqlarlarında paydalanatuǵın milliy xalıq sáz asbapların atqarıw jolları, ata-babalarımızdan áwladtan-awladqa ótip kıyatırǵan folklor qosıqların úyretiwdir.

Ўзбекистон фортепиано мусиқасининг шаклланиши, жанрларининг ўзига хослиги ва интерпретацияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мухамедова Феруза Нурмахматовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
780.616.432. (575.1)
Дата создания:
2020-01-28 14:36:57
XX–XXI асрларда Ўзбекистон фортепиано санъатининг шаклланиш ва ривожланиш жараёнларини тизимли таҳлил қилиш, асарларнинг ўзига хос жанр хусусиятлари ва талқин (интерпретация) тамойилларини аниқлашдир.

Бошланғич синфларда мусиқий идрокни ўстиришда мусиқа тинглашнинг педагогик аҳамияти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.Иноятов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
74
Дата создания:
2019-11-21 12:23:22
Мусиқий тарбия хақидаги Ўзбекистон Республикасининг давлат ҳужжатлари, Республикамиз Президенти Ш. М. Мирзиёевнинг билдирган фикрлари, Олий кенгаш ва Олий таълим вазирлиги томонидан чиқарилган буйруқ ва қарорлар, буюк алломаларнинг мусиқий тарбия хақидаги фикрлари.

Musiqa darslarida interaktiv usullarini qo’llash yo’llari (Mardonova Shahnoza)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ш. Муродова
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
49
Дата создания:
2019-11-21 12:20:56
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy etish asosida o’qitish samaradorligini oshirish davr talabi sifatida barcha pedagog o’qituvchilar qatorida musiqa o’qituvchisining ham zimmasiga katta mas’uliyat yuklaydi.Har qanday fanni, shu jumladan musiqa madaniyati darslarini o’qitish jarayonida ham faollashtirilgan, o’quvchilarni darsning faol ishtirokchilariga, mustaqil fikrlovchi, mushohada qiluvchi,o’z fikrlarini bildira oluvchi shaxs sifatida namoyon qilishi uchun imkoniyat yaratuvchi-bu o’qituvchidir.

Boshlang'ich sinflarda A.Mansurov, N.Norxo'jayevlarning ijodi asosida o'quvchilarda musiqiy did va nafosatni tarbiyalash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Аскарова Г
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
58
Дата создания:
2019-11-21 12:18:43
Boshlang'ich sinflarda A.Mansurov, N.Norxo'jayevlarning ijodi asosida o'quvchilarda musiqiy did va nafosatni tarbiyalash muammolarining o’ziga xos xususiyatlarini o’rganish.

5-7 sinflarda qo‘shiq kuylash malakalarini shakllantirishning o‘ziga xos xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Авезова Н
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
66
Дата создания:
2019-11-21 12:17:40
Respublikamizga yuz berayotgan muhim ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy o‘zgarishlarning ko‘lami kun sayin keng quloch yozayotgan bir davrda yurtimizning kelajak dаvоmchilаri bo‘lgan yoshlarni har tomonlama yetuk madaniyatli inson qilib tarbiyalash o‘z dolzarbligi bilan alohida o‘rin tutadi. Musiqa tarbiyasi nafaqat tarbiyaning asosiy va murakkab qurollaridan biri bo‘lib, atroflicha go‘zal narsalarni to‘g‘ri idrok etishga va qadrlashga o‘rgatadi. Musiqa insonni yuksak did bilan qurollantiradi va ma’naviy dunyoqarashini shakllantiradi. Musiqa bilan inson hissiyotiga kuchli e’tibor ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘lib, o‘quvchilarni nafosat olamiga olib kirish va axloqiy - g‘oyaviy tarbiyasining muhim vositasidir.

Қўшиқнинг даромад қисми устида ишлашнинг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Атоева Н
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
66
Дата создания:
2019-11-21 12:15:34
Ўзбек мусиқа маданияти қадимий ва меросга эга. Унинг мазмунида халқимизнинг миллий руҳияти, олий инсоний фазилатлари, истиқлол ва мустақиллик учун кураши тасвирланади.

O’zbek xalq musiqa meroslarini notaga olishda “Sibelius ”dasturidan foydalanish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ramazonova M
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
69
Дата создания:
2019-11-21 12:14:23
Bugungi kunda ozod va obod, mustaqil mamlakatimizda barcha sohalar qatori ta’lim tizimida ham keng qamrovli yangilanishlar va ijobiy o’zgarishlar amalga oshirilmoqda.
Сообщить об ошибке Транслит