Фильтры

Sinfdan tashqari to’garaklarda estrada kuy qo’shiqlari orqali o’quvchilarni milliy ruxda tarbiyalashning pedagogik asoslar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xodjayev R.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
54
Дата создания:
2021-12-20 10:51:30
To`garak rahbarlarining harakatlari tufayli to'garak qatnashchilarining musiqaviy badiiy-estetik faoliyatlari hafta davomida o'tkaziladi va markaziy omilni maxsus musiqa mashg'ulotlari egallaydi.

Turg‘un Alimatov va Orif Alimaxsumovlarning milliy musiqamizga qo'shgan hissasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Шоимов Элдор
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
65
Дата создания:
2021-12-17 16:25:00
Yurtimizga zamonaviy, xorijiy musiqalar (ohanglar)ning kirib kelishi bilan birga ularning ovoz hosil qilish uslublari ham jadallik bilan bostirib kelmoqda. Bu ohanglarning salbiy va ijobiy tomonlari mavjud. Bunday oqibatlarni bartaraf etish uchun an‘anaviy xonandalikda bugungi kun nuqtai nazari bilan ijrochilik xususiyatlarini o'rganish hamda tadqiq etish zarur.

Musiqa ta‘limida ijodiy faoliyat turlari va ularni o‘rgatish uslublari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jamolov F.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
63
Дата создания:
2021-12-17 11:13:20
Ta'lim sohasidagi islohotlar faqat malakali kadrlar tayyorlashga xizmat qilib qolmay, balki fuqarolik jamiyatining qobiliyatlarini rivojlantirishga ham qaratilgandir.

Musiqa mashg'ulotlarida o'zbek xalq cholg'ulari tarixini o'rganish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Сафарова Дилбар
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
66
Дата создания:
2021-12-17 11:10:29
Boshlang‘ich musiqa savodi, musiqiy asarlar ijodkorlari faoliyati, musiqa ijrochiligi, ashula, xor, ansambl‘, orkestr va simfonik orkestrlar faoliyati, musiqiy sahna asarlari, xalq va professional musiqasi, bastakorlar va kompozitorlar ijodini, o`zbek xalq cholg‘u asboblarini bilishni mashhur o`zbek xalq sozanda va xonandalar ijodiy faoliyati, musiqiy atama va iboralar, musiqa janrlari, ustozona, mumtoz musiqa, Sharq xalqlari musiqasi, qardosh va jahon xalqlari musiqasi, ularning taniqli namoyandalari, maqom va shashmaqom, uning mashhur ijrochilari faoliyati o`zbek musiqasida mahalliy uslublar va uning mashhur ijrochilari, o`zbek milliy musiqada zamonaviylik va zamonaviy musiqa, milliy Estrada musiqasi va uning ijrochilari kabi mavzular asosida milliy musiqa madaniyatimizni o`zlashtirishni nazarda tutadi.

Musiqa madaniyati darsi va uning mazmuni hamda tuzilish jihatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Zоkirova U.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
64
Дата создания:
2021-12-16 11:34:42
Ta'limning birinchi yilidan boshlab bolalar bilan darsda musiqiy faoliyatlarni amalga oshirish bajariladi. Shu bois, ularning darsda amalga oshiriladigan musiqiy faoliyatlar, ya'ni, musiqa tinglash, musiqa savodi, qo'shiq kuylash, musiqiy ritmik harakatlar, cholg'u sozlari bilan tanishish, ijodkorlar faoliyati bilan tanishish kabilar bo'yicha alohida tasavvurlari bo'lishiga erishish zarur.

Maktabgacha ta‘lim muassasalarida musiqiy tarbiyaning maqsad va vazifalari guruh va faoliyatlar misolida


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jabborova S.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
60
Дата создания:
2021-12-16 11:13:45
Ushbu bitiruv malakavuy ishda berilgan tavsiya va uslubiy ko'rsatmalardan maktabdan tashqari hamda musiqa va sanat maktabining sinfdan tashqari darslarida o'quvchilarini cholg'u asboblariga bo'lgan qiziqishini shakllantirish va ijro mahoratini oshirish jaroyonida qo'llash mumkin.

Chang cholg’u asbobida o’qitishning mazmuni va metodikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Muratova Z.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
61
Дата создания:
2021-12-16 10:07:44
Ma‘lumki, yaxshi sozanda va qo'shiq kuylash uchun musiqa savodxonligiga ega bo‘lish, umumta‘lim maktabi hamda musiqa maktabi va kollej ma‘lumotiga ega bo‘lib, oliy musiqa dargohida biror bir cholg‘u asbobini mukammal darajada uzlashtirish lozim.

Oliy ta’lim o`quv jarayonini modernizatsiyalash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Quliyeva Sh.H.
Дата создания:
2021-12-15 16:45:15
Maqolada o`qituvchining innovatsion faoliyatga tayyorligining ijtimoiy va kasbiy muhim sifatlari xususida fikr yuritiladi.

Mусиқа маданияти дарсларини ўтишда айрим методлар


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Мадримов Б.
Дата создания:
2021-12-15 16:44:09
Мазкур мақолада мусиқа маданияти дарсларини ўтишда замонавий методлар кўрсатилган.

Myмтоз мусиқанинг ҳаётимиздаги ўрни


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Қўшаев И.А.
Дата создания:
2021-12-15 16:42:38
Мақолада мумтоз мусиқасининг ҳаётимиздаги ўрни кўрсатилган.
Сообщить об ошибке Транслит