Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Фортепианода чалишни ўргатиш услубиѐти» фанидан ўқувчиларнинг мустақил таълим олишда AvtoPlay дастури имкониятларидан фойдаланиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рахимова Элина Эгамбергановна
Дата создания:
2019-09-09 16:03:05
Ушбу мақола Фортепианода чалишни ўргатиш услубиѐти» фанидан ўқувчиларнинг мустақил таълим олишда AvtoPlay дастури имкониятларидан фойдаланиш масаласи ҳақида сўз юритилган.

O’zbek milliy raqs san’atining ohanglar bilan uyg’unlashuvini o’rganishning nafosat tarbiyasidagi o’rni va ahamiyati


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Po’latova Zarnigor Bohodir qizi
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
60
Дата создания:
2019-03-18 15:09:13
O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Abdug‘aniyevich Karimov ta’kidlaganidek: “Men Milliy istiqlol g‘oyasi bugungi tez sur’atlar bilan o‘zgarayotgan dunyoda o‘zligimizni anglash bizning kimligimizni qanday buyuk ajdodlarimiz merosiga, necha ming yillik tarix, betakror madaniyat va qadriyatlarga ega ekanligimizni his etib yashashga – bu boylikni asrab-avaylab, demokratik qadriyatlar, butun jahon taraqqiyoti yutuqlari oziqlantirib, yangi o‘sib kelayotgan avlodga yetkazishga xizmat qilmog‘i zarur deb bilaman”.

Musiqa darslarida kompozitorlar ijodidan foydalanish


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ortiqov Yo’ldosh Abdirovik o’g’li
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
63
Дата создания:
2019-03-18 15:06:10
O‘zbek xalqi jahon tarixiy taraqqiyotiga o‘zining qadimiy ilm– fani, adabiyoti, san’ati va madaniyati bilan ulkan hissa qo‘shgan buyuk millatdir. Mamalakatimiz Prezidenti «Biz uchun mustaqillik eng avvalo, o‘z taqdirimizni qo‘limizga olish, o‘zligimizni anglash, milliy qadriyatlarni, urf - odatlarimizni tiklash, hammamiz uchun mo‘tabar shu zaminda har bir xonadonda tinchlik, osoyishtalik, barqarorlikni saqlashdir».

O’quvchilarning shaxsiyatida musiqiy psixologik va balog’at yoshidagi xususiyatlarini e’tiborga olish muammolari


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Mallayev Nurali Sheraliyevich
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
66
Дата создания:
2019-03-18 15:02:43
Jamiyatimizning barcha jabhalarida qayta qurish bo'lgani kabi ta'lim-tarbiya sohasida ham qayta qurish, yangilanish zarurligi namoyon bo'lib bormoqda. Hech sir emas, ta'limning an'anaviy usuli hozirgi kun talablarini qondirmay qo'ydi. Shu bois «Zamonaviy dars qanday bo'lmog'i kerak?» savol tug'iladi. Bu savol keyingi kunlarda ko'pchilik o'qituvchilarni qiziqtirmoqda.

Musiqa o‘qituvchisining musiqa asarlari bilan ishlash usullari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Bozorova Feruza
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
68
Дата создания:
2019-03-18 10:47:46
Mustaqillik yillarida amalga oshirilayotgan jamiyatimiz hayotidagi islohot va yangilanishlar yurtdoshlarimiz ongini turli mafkuraviy tazyiqlar ta’siridan ozod qilish, o‘zlikka qaytish, iqtidori hamda salohiyatini to‘la namoyon etish imkoniyatini berdi.

O’zbek xonandalik san’ati tarixi


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xidirberdiyeva Ruqiya Ravshanovna
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
68
Дата создания:
2019-03-18 10:44:58
Республикамиз тараққиётининг ҳозирги босқичи жамият ҳаётининг барча жабҳаларида туб сифат ўзгаришларни амалга ошираётганлиги билан характерланади. Табиийки, бу улкан вазифани ҳал этиш фуқораларимизнинг ижодий фаоллигини тинмай ошириб бориш ва камол топтириш билан узвий боғлиқдир. Жамият маънавий ҳаётини ривожлантириш кишиларнинг маънавият ва илм-фан тўғрисидаги тасаввурларининг нечоғлиқ илмийлиги, шунингдек, тўғри назарий ва амалий негизга қўйилганлиги билан боғлангандир.

Биргалик куйлаймиз


  
- 1 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
Ж.Ярашев
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Бухоро
Количество страниц:
31
Дата создания:
2019-02-16 13:30:49
Mazkur qo‘llanma madaniyat tizimadagi oliy o‘quv yurtining talabalari, musiqa va san’at kollejlari, litsey o‘quvchilari hamda maktabgacha ta’lim muassasalari uchun mo‘ljallangan. Metodik qo‘llanmada bir ovozli asarlarlar fortepiano cholg’usi ucun moslashtirililgan.

Fortepiano va klavish cholg’ulari tarixi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Saidiy Said Bolta-Zoda
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
124
Номер УДК:
Дата создания:
2019-02-16 13:06:45
Ushbu o‘quv uslubiy qo‘llanma Yevropa cholg‘ulari zamirida yechilgan bo‘lib, Monoxord, Klavikord, Organ, Klavesin , Fortepiano, Royal, Ksilofon, Vibrofon va Membronofon cholg‘ulari kasbiy - uslubiy ta‘lim yo‘nalishiga mo‘ljallangan.

Cholg'ushunoslik va cholg'ulashtirish


  
- 1 +
Уровень:
Внешкольное образование
Автор:
R.M. Petrov
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2006
Издательство:
"Turon- iqbol"
Количество страниц:
192 bet
Номер УДК:
Дата создания:
2018-12-25 10:41:35
Ushbu o‘quv-uslubiy qo‘llanma musiqiy kasb-hunar kollej va akademik litseylarining o‘quvchilari hamda damlicholg‘ular orkestrlari rahbarlari uchun moMjallangan bo‘lib, ish faoliyatida uchraydigan yengilroq pyesa, qo‘shiq va raqs kuylarini mustaqil cholg‘ulashtirish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Kitobda damli cholg‘ular orkestri tarkibi, uning guruhlari, cholg‘u asboblari to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar berilgan va cholg‘ulashtirishning asosiy tamoyillari bayon qilingan hamda ushbu kasb bilan shug‘ullanuvchilar uchun zaruriy bilimlar keltirilgan. Shuningdek, qo‘llanmada partitura eskizini tuzish, uni rasmiylashtirish va orkestr partiyalari (ovozlari)ni yozish to‘g‘risidagi ma’lumotlar ham keltirilgan. Cholg‘ushunoslik va cholg‘ulashtirishga aloqador misol va namunalar damli cholg‘ular orkcstrining deyarli keng tarqalgan kichik tarkibiga mo‘ljallangan.

O’quvchilarda ikki ovozli kuylash malakalarini shakllantirish


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Malikova Zuxra
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
ADU
Количество страниц:
81
Дата создания:
2018-12-24 13:38:18
San’at o’z tabiati bilan go’zallik, o’z tabiati bilan ma’naviyat, yuksak ma’naviyat tomon kishilarni yetaklovchi tarbiya qurolidir «So’z tugaganda qo’shiq boshlanadi» - deydi xalqimiz
Сообщить об ошибке Транслит