Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Buxoro shaxrida ichimlik suvi bilan ta'minlash jarayonini avtomatlashtirilgan tizimini ishlab chiqish


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
To'lisov F
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ТИҚХММИ ВФ
Количество страниц:
62
Дата создания:
2019-06-21 16:48:06
Ushbu bitiruv malakaviy ishi Buxoro shaxrida ichimlik suvi bilan ta'minlash jarayonini avtomatlashtirilgan tizimini ishlab chiqishga qaratilgan.

Qishloq xo’jaligi korxonalarini modernizatsiyalashning ijtimoiy Iqtisodiy ahamiyati va o’ziga xos xususiyatlari


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
O’ktamova F
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
ТИҚХММИ ВФ
Количество страниц:
63
Дата создания:
2019-06-21 16:44:34
Ushbu bitiruv malakaviy ishi IQishloq xo’jaligida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida hozirgi kunda qishloq xo’jaligi korxonalarini modernizatsiyalash muamolarini yechish va optimal variantlarini izlashga qaratilgan.

Снижение минерализации коллекторно-дренажных вод биологическим способом и использование их в орошаемом земледелии


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Хамидов М.Х Жураев У.А
Дата создания:
2019-06-21 16:37:51
Целъ исследования заключалось в разработке научна обоснованные технологой эффективного исполъзования коллекторно-дренажных вод в Бухарской области.

Қишлоқ хўжалиги гидротехник мелиорацияси


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-06-21 16:33:57
Ушбу дарслик мелиорациянинг суғориш ва зах қочириш бўлимларига оид маълумотлар батафсил келтирилган бўлиб, ундан, "Қишлоқ ва сув хўжалиги", Таълим" ва "Муҳандислик", "Ишлов бериш ва қурилиш тармоқлари" билим соҳалари бўйича таълим олаётган олий ва ўрта-махсус касб-ҳунар таълим муассасалари талабалари сувдвн фойдаланувчилар уюшмаси ходимлари, фермер хўжаликлари рахбарларива мутахассислари мелиорацияга оид билимларни ўзлаштиришда тўлиқ фойдаланишлари мумкин.

Elektr mashina va elektr yuritma


  
- 1 +
Уровень:
Внешкольное образование
Автор:
Nurov H.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ТИҚХММИ ВФ
Количество страниц:
22
Дата создания:
2019-06-21 16:31:18
Ushbu uslubiy qo’llanma «Elеktrotexnika, elektromexanika va elektrotexnologiya» yo’nalishi uchun «Elektr mashinalar» fanidan o’tiladigan barcha ma’ruzalarni uz ichiga qamrab olgan. Uslubiy qo’llanma 2018 yilda «Elektr mashinalar» fani uchun chiqarilgan namunaviy dastur asosida qayta ishlab chiqildi. Ma’ruzalar matniga elеktr mashinalarni ishlatishda uchraydigan nuqsonlarni tahliliy masalalar qo’shimcha kiritildi. Bu mavzular nazariy tomondan sodda va tushunarli qilib bayon etilgan bo’lib, nazorat savollari, tayanch iboralar kiritilgan.

Quyimozor nasos stansiyasidagi suv sathini intellektual datchiklar yordamida boshqarish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Teshayev G'
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
ТИҚХММИ ВФ
Количество страниц:
60
Дата создания:
2019-06-21 16:22:45
Ushbu bitiruv malakaviy ishi avtomatik nasos stansiya asosida suv ta‘minoti tizimini ishlab chiqishiga bag‘ishlangan

Alisher Navoiy nasos stansiyasini mikrokontroller yordamida boshqarish


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sharafov Sh
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
ТИҚХММИ ВФ
Количество страниц:
62
Дата создания:
2019-06-21 16:18:13
Ushbu bitiruv malakaviy ishi Alisher Navoiy nasos stansiyasini zamonaviy mikro kontrollerlar yordamida boshqarish muammolarini hal qilishga qaratilgan.

Меliorativ va qishloq xo’jaligi texnikasi ag’dargichli ishchi qismlarini AutoCAD tizimida loyihalashda geometrik modellashtirishni qo’llash


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jo'rayev T.H.
Вид издания:
Характер издания:
Год издания:
2012
Издательство:
ТИҚХММИ ВФ
Количество страниц:
32
Номер УДК:
454554
Дата создания:
2019-06-21 16:03:17
Меliorativ va qishloq xo’jaligi texnikasi ag’dargichli ishchi qismlarini AutoCAD tizimida loyihalashda geometrik modellashtirishni qo’llab, 3D loyihalash bo’yicha ishlab chiqilgan uslubiyot va undan foydalanishga doir ko’rsatma va tavsiyalar keltirilgan.

Asinxron motorlarini kapital remont qilish


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xamroyev A
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
ТИҚХММИ ВФ
Количество страниц:
62
Дата создания:
2019-06-21 15:54:08
Asinxron motorlarni kapital remont qilish, Asinxron motorda bo‘ladigan shikastlanishlar tasnifi, Asinxron motorlarda elektr ta’minotidagi nuqsonlarni aniqlash va bartaraf qilish , Stator faza сho’lg‘amlaridagi uzilishni aniqlash,Motor aylantiruvchi momentining kichikligi,Pulsatsiyalanuvchi aylantiruvchi momentni hosil bo‘lishi,Asinxron motorlarni ta’mirlash texnologiyasi,Asinxron motorlarni qayta сho’lg‘amlashda bajariladigan hisoblashlar,Asinxron motorning stator сho’lg‘amini yangia ylanish chastotasi o‘rash,Uch fazali asinxron motor faza сho’lg‘amlarini tekshirish,Ishlab chiqarish mexanizmlar elektr dvigatellarining texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari, Yirik nasos qurilmalarining samaradorligini oshirish,Asinxron motorlarni sinovlari tasnifi,Asinxron motor parametrlarini pasport ma’lumotlar asosida hisoblash,Bir fazali asinxron motorlarda va uch fazali motorlarni вir fazaga ulaganda uchraydigan nuqsonlar,Kuchlanishi 1000 V gacha bo‘lgan elektruskunalarni ishlatishdagi umumiy xavfsizlik qoidalari,Himoyalash uchun yerga ulash prinsiplari masalalari o’z yechimini topgan

Трансформаторларда энергия тежаш йўллари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Шодиев Б
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
ТИҚХММИ ВФ
Количество страниц:
62
Дата создания:
2019-06-21 15:50:24
Битирув малакавий ишида Трансформаторларда энергия тежашмасалалари бўйича бажарилган. Битирув малакавий иши кириш , электр таъминоти техник иқтисодий кўрасатгичлари, трансформаторларнинг қурилмалари, трансформаторларнинг техник иқтисодий кўрсатгичлари, ҳаёт фаолияти хавфсизлиги қисмларидан иборат. Бухоро механика заводи мисолида ўрганилган трансформаторларда энергия тежаш масалалари ва тадбирлари келтирилган.
Сообщить об ошибке Транслит