Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Бирламчи тиббий бўғинда аҳолига неврологик ёрдам кўрсатиш концепциясини ишлaб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бабаджанова Замира Хикматовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.8-08-039.76:362.123
Дата создания:
2021-09-25 16:00:00
Тадқиқотнинг мақсади бирламчи тиббий бўғинда оилавий шифокорлар даражасида асосий неврологик синдромлар белгиларини ташхислаш ва касаллик прогнозини оптималлаштириш ҳамда неврологик ёрдамни такомиллаштиришдан иборат.

Ацетилен, аммиак ва аминлар асосида пирролар олишнинг чиқиндисиз технологияларини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шокиров Умиджон Уткур ўғли
Год издания:
2021
Номер УДК:
66.097.3;547.362.3
Дата создания:
2021-09-25 15:56:37
Тадқиқотнинг мақсади тузилиши аввалдан белгиланган пиррол ҳосилалари олиш технологиясини яратиш, уларнинг қўлланилиш соҳаларини аниқлашдан иборат.

Қишлоқ хўжалигини модернизациялаш шароитида қоракўлчилик тармоғининг самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шодиев Бекзод Тўлқинович
Год издания:
2021
Номер УДК:
332.636.32(575.1)
Дата создания:
2021-09-25 15:49:28
Тадқиқотнинг мақсади Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида қоракўлчилик тармоғининг самарадорлигини ошириш бўйича илмий асосланган таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Лексико-семантический анализ арабизмов сферы образования Узбекистана


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рашидова Наргиза Бахтияровна
Год издания:
2021
Номер УДК:
81`362:811.411.21`373.45:37 (575.1)(043.3)
Дата создания:
2021-09-25 15:46:31
Цель исследования состоит в раскрытии лексико-семантических особенностей арабизмов сферы образования в узбекском языке, в определении уровня их использования в виде терминов, в указании особенностей семантического развития в составе языкового фонда арабского и узбекского языков.

Мактаб ёшидаги болаларнинг эшитиш қобилиятини комплекс баҳолашда модернизацияланган нутқ аудиометрияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хамраева Висола Шоназаровна
Год издания:
2021
Номер УДК:
612.858.75, 612.858.78
Дата создания:
2021-09-25 15:42:11
Тадқиқотнинг мақсади ўзбекча нутқнинг спектрал-частота таҳлили асосида анъанавий нутқ аудиометрияси услубини такомиллаштириш ва мактаб ёшидаги болалар учун мослаштирилган нутқ жадвалини ишлаб чиқишдан иборат.

Умумтаълим мактабларида география фанини ахборот технологиялари воситасида ўқитиш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жанзаков Анвар Ботирович
Год издания:
2021
Номер УДК:
373.091.3:91:004
Дата создания:
2021-09-24 16:33:21
Тадқиқотнинг мақсади умумтаълим мактабларининг 7-синф география фанини ахборот технологиялари воситаларидан фойдаланиб ўқитишнинг илмий-методик асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Зарафшон ҳавзаси дарёлари сув режими фазаларининг иқлим ўзгариши шароитидаги силжишлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Зияев Рахмат Рахимович
Год издания:
2021
Номер УДК:
627.133 (575.144)
Дата создания:
2021-09-24 16:24:25
Тадқиқотнинг мақсади Зарафшон ҳавзаси дарѐлари сув режими турли фазалари, яъни кам сувли, тошқин ва тўлинсув даврлари кузатилиш муддатларининг иқлим ўзгариши шароитидаги силжишларини аниқлаш ҳамда уларнинг гидрологик кўрсаткичлари миқдорий қийматларини баҳолашдан иборат.

Geologiya, mineralogiya va petrografiya asoslari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Rizayev B. Sh., Qosimov I. M., Mamadaliyev A. T.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Количество страниц:
174
Номер УДК:
549+552(075)
Дата создания:
2021-09-24 15:38:22
O‘quv qo‘llanmada yerning geologik tuzilishi va petrografiya to‘g‘risida umumiy tushuncha, minerallar, tog‘ jinslari to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan, bulardan tashqari, geologik yilnoma, tektonik hodisalar, seysmik xududlarda qurilish ishlari, yer osti suvlari, ularning harakatlanish qonuniyatlari, tabiiy geologik hodisalar, muhandislik-geologik jarayonlar to‘g‘risida batafsil ma’lumotlar keltirilgan.

Иккинчи ренессанс даврининг маънавий-руҳий асоси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рахмонов Суннатилло
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2021
Издательство:
“Самарқанд давлат чет тиллар институти” нашриёти
Количество страниц:
175
Номер УДК:
334.722 (075)
Дата создания:
2021-09-24 15:34:59
Ушбу монографияда Амир Темур ва темурийлар даврида тасаввуф ҳамда нақшбандия тасаввуфий таълимотининг ривожланиш хусусиятлари акс эттирилган. Шу билан бирга, Амир Темур ва темурийларнинг тасаввуф аҳли ва унинг етук намоёндаларига бўлган эътибори манбалар асосида ёритилган. Мазкур тадқиқот ишида мавзуга оид манбалар, хорижий олимлар тадқиқотлари ва юртимизда етишиб чиққан олимларнинг асарлари илмий таҳлил қилинган. Асар тасаввуф таълимотини ўрганувчилар, тадқиқотчилар, талабалар ҳамда барча қизиқувчилар учун мўлжалланган.

Давлат фуқаролик хизматида манфаатлар тўқнашувини олдини олишнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Махмудов Фируз Бахтиёр ўғли
Год издания:
2021
Номер УДК:
342.5(043.5)(571.1)
Дата создания:
2021-09-24 15:28:54
Тадқиқотнинг мақсади давлат фуқаролик хизматида манфаатлар тўқнашувини олдини олишнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш ҳaмдa бу борада тегишли тaклиф ва тaвcиялaрни ишлaб чиқишдaн иборaт.
Сообщить об ошибке Транслит