Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Súwretlew óneri hám onı оqıtıw metоdikası


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-11-03 14:56:41
Oqıw qollanba «Súwretlew óneri hám injenerlik grafikası» -5110800 tálim baǵdarı talalabaları ushın arnalǵan bolıp, onda ulıwma orta bilim beriw mekteplerinde súwretlew ónerin oqıtıw metodikası boyınsha tiyisli ilimiy teoriyalıq maǵlıwmatlardı óz ishine aladı. Sonday-aq, súwretlew óneri pániniń maqseti hám wazıypaları, súwretlew óneri shınıǵıwları mazmunı, alıp barılıwı hám shólkemlestiriliwi haqqında maǵlıwmat kiritilgen.

Súwretlew óneri tariyxı


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Urazimova T.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
19
Дата создания:
2020-11-03 11:15:37
Áyyemgi zamannan baslap adamnıń hárekteniń nátiyjesinde hár qıylı iskusstvo túrleri payda bolıp rawajlanǵan. Iskusstvo miynet bóliniwdiń nátiyjesinde payda bolǵan. Iskusstvo qalay payda bolǵan degen sorawǵa ilimpazlardıń izertlewleriniń nátiyjesinde kóplegen hár qıylı kóz-qaraslar payda bolǵan. Bul qáliplesken kóz-qaraslardıń ishinde 4 juwap ayrıqsha orındı iyeleydi. Birinshi kóz-qarastıń táreptarları aytıwı boyınsha iskusstvonıń payda bolıwına adamnıń biologiyalıq tiykarǵı sebep. Ekinshi kóz-qaras, adamnıń estetikalıq tiykarına kelip shıǵadı. Úshinshi, haywan hám adamǵa tiyisli bezew tiykarı. Tórtinshi, informaciyalıq tiykar.

1920–1930-йиллар рангтасвири ўзбекистон тасвирий санъатининг ривожланиш жараёни кесимида


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
АЛИМКУЛОВА ДИЛЗОДА РАЙИМКУЛОВНА
Год издания:
2020
Номер УДК:
75.04(575.1)
Дата создания:
2020-07-04 12:01:36
Тадқиқотнинг мақсади 1920–1930-йиллар рангтасвири Ўзбекистон тасвирий санъатининг ривожланиш жараёни кесимида таҳлил этишдан иборат.

Ўзбекистон музейларида миллий рангтасвир коллекцияларининг шаклланиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
КУЛТАШЕВА НИГОРАХОН ДАНИЯРОВНА
Год издания:
2020
Номер УДК:
75.04:069(575.1)
Дата создания:
2020-07-04 11:56:01
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон музейларида рангтасвир коллекцияларининг шаклланиш жараёнларини тадқиқ этиш орқали миллий рангтасвир тарихидаги асосий бадиий жараёнларни аниқлаштиришдан иборат.

Qoraqalpoq xalq san’ati. Zargarlik san’ati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ashirbaeva M.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
72
Дата создания:
2020-06-29 19:31:31
Mavjud ta’lim tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, uni zamon talablari darajasiga ko’tarish, milliy kadrlar tayyorlashning yangi tizimini barpo etish, kelajak uchun barkamol, salohiyatli avlodni tarbiyalash – O’zbekiston Respublikasi Pezidentining ta’lim va kadrlar tayyorlash tizimining tubdan isloh qilish, barkamol avlodni voyaga yetgazish to’g’risidagi farmoni va «Ta’lim to’g’risida»gi qonun va kadrlar tayyorlash bo’yicha milliy dasturning negizini tashkil qiladi.

Улыўма билим бериўши мектеплерде сызыў пәнин оқытыўда «Қырқымлар»


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Таджибаева Д.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
29
Дата создания:
2020-06-29 19:30:53
Графикалық билим бериў кəлеминиң мәжбүрий минимумы улыўма орта билим беретуғын мектеплерде оқыўшыларға берилиўи зәрүр болған билим бериў мазмунын аңлатады. Мектеп графикалық билим бериў нормаларын белгилеўде питкериўшилер сызыў пәниниң тийкарларын стандарт бойынша теориялық ҳәм әмелий кәнликпелерге ийе болыўлары нәзерде тутылады.

Maxsus maktablarda o’quvchilariga narsaga qarab tasvir ishlash darslarni tashkil etish metodikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Allaberganova S.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
50
Дата создания:
2020-06-29 19:25:30
Har bir inson juda yoshligidanoq ishtiyoq bilan rasm chizadi. O’qituvchining vazifasi o’quvchilardagi ana shu aktivlikni saqlab qolish va o’stirishdir. O’qituvchi plan asosida ishlash, o’ylab ish tutish, mantiqiy fikrlash, kuzatilgan naturaga asoslanib xulosalar chiqarish, boshlangan ishni oxiriga yetkazish va shu kabilarga o`quvchilarga o`rgatishi lozim.

Áyyemgi Qıtay kórkem óneriniń dúnya júzi mádeniyatına qosqan úlesi hám áhmiyeti


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.J.Yusupov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
68
Дата создания:
2020-06-29 19:24:16
Dóretpeler oziniń buyım xarakteri menen izertlewshiler kórkem ónerdiń payda bolıwı hám qáliplesiw jolların úyreniw ushın qolaylı shárayat dúzip beredi. Mádeniyattı basqa túrleriniń (erte dástan etapları, muzıka, ayaq oyınnıń kelip shıǵıwın úyreniwi ushın qosımsha maǵlıwmatlardı zamanagóy qáwimlerden. uqsaslıq hám salıstırıw jolı menen izlesek hám ol úlken qıyınshılıqlardı payda etse, jivopis, músinshilik hám grafikanıń «balalıǵı» kóz aldımızda anıq kórinedi. Ol adamlar jámiyetiniń balalıq dáwirine sáykes kelmeydi. Onıń kelip shıǵıwında tariyxıy baylanıs bar. Eń baslamasında alǵashqı-qáwimlik dúzilisi qáliplesken. Adam oziniń fizikalıq rawajlanıwı menen házirgi zaman adamınan hesh qanday parqı bolmagan, ol sóyley alatuǵın, tastan hám súyekten, múyizlerden ádewir quramalı qurallar soǵa alatugın bolǵan.

Декоративно-прикладное искусство как компонент непрерыного художественного образования


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Уразимова Т.В.
Дата создания:
2020-06-08 11:57:29
Непрерывное художественно-педагогическое образование характеризуется как сложная, многоуровневая и самое главное открытая система. Использование педагогического искусства в системе непрерывного художесетвенно-педагогического образования способствует формированию самосознания личности; опыт восприятия народного декоративно-прикладного искусства через разнообразные культурные практики общения и культурную поведенческую среду; осществлять реализацию профессионально-педагогической и творческой деятельности художника-педагога. Опыт декоративно-прикладного искусства в развитии личности обучающихся позволил выявить ряда обострившичся в поледние десятилетия существенных противоречий:

Chizmachilik


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Valiyev A.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
Toshkent
Количество страниц:
244
Номер УДК:
507-023
Дата создания:
2020-05-28 12:09:22
Маzkur o’quv qo’llanma 5110800 “Таsviriу san’at vа 5111000 - Kаsb ta’limi (5111035-“Таsviriy sаn’at vа muxandislik grafikasi) ta’lim yo’nalishlarining o’quv rejasida belgilangan «Chizmachilik» faninning geometrik chizmachilik bo’limiga bag’ishlangan. Undan chizmani taxt qilish qoidalari, shriftlar, geometrik yasashlar, muntazam kopburchak yasash usullari, qiyalik va konuslik, tutashmalar, sirkul va lekalo egri chiziqlariga oid ma’lumotlar, test savollari, shuningdek, nazorat savollari ham o’rin olgan. Bundan tashqari lekalo egri chiziqlarining texnika va turmushdagi ilmiy ahamiyati misollar orqali keng yoritilgan.
Сообщить об ошибке Транслит