Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Мухандислик графикаси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
З.Шафоатов
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Қарши давлат университети
Количество страниц:
81
Номер УДК:
Дата создания:
2019-12-04 16:08:25
Ушбу услубий қўлланма Олий таълим Давлат стандарти асосида бакалаврлар тайёрлаш учун мўлжалланган “Чизма геометрия ва муҳандислик графикаси” фанининг намунавий дастурлари асосида яратилган, услубий қўлланмадаги топшириқлар “Мухандислик графикаси”нинг барча назарий ва амалий материалларни ўз ичига олган масалалар бўлиб, ўқув режасида мазкур фанга ажратилган соатлар ҳажмида талабаларнинг мустақил ишларни бажариш бўйича намуналар ва услубий тавсияларни акс эттиради.

Kompozitsiya


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ye.To‘rayev
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
48
Дата создания:
2019-12-04 15:58:31
Kompozitsiya asoslarini o’rganishdan maqsad, amaliy mashg’ulotlar jarayonida ijodkorlikka yo’naltirish va mustaqil tasviriy san'at ustida ishlashni shakllantirishdan iboratdir. San'atda mazmun va g'oyaning yaxshi еchimini, umum ijodiy mahoratini oshirish, nafosat tarbiyasining muhim omillaridan biridir. Har qanday ijodkor o’tmishdagi rang tasvir san'at ustalari mеrosini va tajribalarini o’rganish bilan birga, tomoshabinga chuqur ta'sir etuvchi tasvir qonunlari va uslubiyatini ham o’rganadi.

Aksonometrik proyektsiyalar nazariyasiga kreativ yondashish asosida talabalar bilim va ko‘nikmalarini oshirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A. Saydullayeva
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
51
Дата создания:
2019-11-21 12:22:11
Asosiy maqsad va vazifa milliy dasturda nazarda tutilgan masalalar, ya`ni grafik fanlarni aktual muammolari: jumladan, chizmachilikda tasvir va uni chizishni takomillashtirish hamda aksonometrik proyeksiya yasashda kreativ yondashuv asosida o’quvchilarda fazoviy tasavvurini oshirishdan iborat.

Ko’kaldosh tarixiy obidasini moybo’yoqda bajarish texnologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Karimova Sh
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
83
Дата создания:
2019-11-21 12:13:09
O’zbekiston hududida minglab memoriy yodgorliklar mavjud ular bizga qadimgi sivilizatsiyadan darak beradi. Bularga Buxoro va Surxandaryo, Zarafshon va Farg’ona vodiysi hamda Xorazm misol bo’la oladi.

O’rta maktab tasviriy san’at darslarini o’qitishda kompyuter texnologiyalardan foydalanish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Nazarova O
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
74
Дата создания:
2019-11-21 12:11:23
Tasviriy san`at insonning ongiga ta`sir etib, unda ezgu his-tuyg`ularni uyg`otadi. U kishini ruhlantirib, ma`naviy olamini boyitadigan san`at turlaridan biridir.

Tabiat manzarasini yaratish texnika va texnologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ochilova N
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
16
Дата создания:
2019-11-21 12:10:13
Tasviriy san’at darslarida o’qitishning interfaol usullarini qo’llash hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Rishton kulolchiligi (alisher nazirov ijodi)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Barakayeva D
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
67
Дата создания:
2019-11-21 12:07:50
Farg’ona IX-XIII asrlardayoq Samarkand, Buxoro, Xorazm kabi O‘rta Osiyoda beqiyos taraqqiy etgan kulolchilik san’atining yirik markazlaridan biri hisoblangan.

Baxorgi gullardan tashkil topgan natyurmort


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
O’rinova S
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
84
Дата создания:
2019-11-21 12:07:03
Mavjud ta`lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, uni zamon talablari darajasiga ko`tarish, milliy kadrlar tayyorlashning yangi tizimini barpo etish, kelajak uchun barkamol, saloqiyatli avlodni tarbiyalash O`zbekiston Respublikasi Prezidentining ta`lim va kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish, barkamol avlodni voyaga yetkazish to`g’risidagi farmoni va "Ta`lim to`g’risida" gi qonun va kadrlar tayyorlash bo`yicha milliy dasturning negizini tashkil qiladi.

Kuz ehsonlari misolida natyurmort ishlash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Salomova V
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
71
Дата создания:
2019-11-21 12:06:07
O’zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach dastlabki davrdanoq jahon taraqqiyotida muhim o`ringa ega bo`lgan milliy ma`naviyatimiz asosida ozod va obod Vatan erkin va farovon hayot barpo etish bosh maqsad etib belgilandi.

Mahalliy ahamiyatga ega bo’lgan tarixiy obidalar haqida


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jabborova F
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
65
Дата создания:
2019-11-21 12:04:44
Biz milliy ma’naviyatni har tomonlama yuksaltirish masalasini o’z oldimizga asosiy vasifa qilib qo’yar ekanmiz, bugungi kunda ma’naviyatimizni shakllantiradigan va unga ta’sir o’tkazadiganbarcha omil va mezonlarni chuqur tahlil qilib,ularning bu borada qanday o’rin tutishini yaxshi anglab olishimiz maqsadga muvofiq bo’lardi.
Сообщить об ошибке Транслит