Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Жаҳоннинг йирик музейларида Ўзбекистонга оид коллекцияларнинг шаклланиши ва уларни комплектлаш тамойиллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Курбонова Дилафруз Абдирашидовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
94(575.1):069.4(100)(043.3)
Дата создания:
2020-01-10 13:24:29
Жаҳоннинг йирик музейларида Ўзбекистонга оид коллекцияларнинг шаклланиш жараёнлари, комплектлаш тамойилларини очиб беришдан иборат.

Ўзбекистоннинг тарихий шаҳарларидаги музейлаштирилган объектларда туризмнинг шаклланиши ва ривожланиш истиқболлари (XX аср II ярми – XXI аср бошлари)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мухамедова Муниса Сабировна
Год издания:
2020
Номер УДК:
338.483.12:069 (575.1)
Дата создания:
2020-01-10 13:20:46
XX асрнинг иккинчи ярми – XXI аср бошларида Ўзбекистон тарихий шаҳарларидаги музейлаштирилган объектларда туризмнинг шаклланиши, ривожланиши ва тараққиёт тамойилларини тизимли тадқиқ этишдан иборат.

Формирование профессиональной компетентности будущих учителей в условиях проектно-контекстной технологии


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Альджанова Гулжахан Амангелдиевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
371.036:17.02
Дата создания:
2020-01-10 13:04:31
Цель исследования состоит в совершенствовании педагогических механизмов формирования профессиональной компетентности будущих учителей на основе применения проектно-контекстной технологии.

Талабаларда мустақил таълим олиш кўникмаларини ривожлантириш назарияси ва технологияси (“Олий математика” ўқув фани мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қўчқаров Муҳиддин Умаралиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
378.091.313:51
Дата создания:
2020-01-10 12:59:54
“Олий математика” фанини ўқитиш жараѐнида талабаларда мустақил таълим олиш кўникмаларини ривожлантириш назарияси ва технологиясини такомиллаштиришдан иборат.

Меҳнат ва касб кўникмалари воситасида умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчиларини ижтимоийлаштиришнинг дидактик тизими


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маҳмудова Дармонжон Бозорбоевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
371.035.3:373
Дата создания:
2020-01-10 12:55:05
Меҳнат ва касб кўникмалари воситасида умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчиларини ижтимоийлаштиришнинг дидактик тизимини аниқлаш ҳамда илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Узлуксиз таълим тизимида “Уч босқичли спорт мусобақалари” ёрдамида ўқувчи-талабаларни комплекс ривожлантириш параметрларини кенгайтириш механизмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ибрахимов Санжар Урунбаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
37; 377; 7А; 796
Дата создания:
2020-01-10 12:47:55
“Уч босқичли спорт мусобақалари”нинг ўқувчи-талабаларни комлекс ривожлантиришдаги педагогик имкониятларини аниқлаш ҳамда мазкур спорт мусобақалари мазмунини модернизaциялашга йўналтирилган тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Юқори тартибли дифференциал тенгламалар учун ички ва чегаравий масалаларни тадқиқ қилиш ва сонли ечиш алгоритми


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаева Замира Шамшаддиновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
519.63 (517.9)
Дата создания:
2020-01-10 11:58:44
Тадқиқотнинг мақсади дифференциал – оператор тур тенгламалар учун нокоррект масалаларнинг корректлик тўпламида шартли турғунлигини аниқлаш ва тақрибий ечимларини қуриш, ички ва чегаравий масалаларнинг сонли моделлаштириш алгоритмларини қуриш ҳамда дастурий мажмуаларини яратишдан иборат.

Хожамназар Ҳувайдо диний-мистик қарашларининг XVII-XVIII асрлар Марказий Осиё тасаввуфи ривожидаги ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рўзматзода Қодирқул Рузмат ўғли
Год издания:
2020
Номер УДК:
297:1:821 (09) ( Ҳувайдо) (584:4)
Дата создания:
2020-01-09 15:50:43
Тадқиқотнинг мақсади Хожамназар Ҳувайдо диний-мистик қарашларининг мазмуни ва моҳиятини очиш орқали унинг Марказий Осиё тасаввуфи ривожидаги ўрни ва ролини аниқлаш.

Айдар-Арнасой кўллар тизимининг ландшафтлар трансформациясига таъсирини баҳолаш ва геоэкологик вазиятини оптималлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сабирова Нилуфар Таировна
Год издания:
2020
Номер УДК:
551.4 (575.114)
Дата создания:
2020-01-09 14:52:12
Айдар-Арнасой кўллар тизимининг ландшафтлар трансформациясига таъсирини баҳолаб, ажратиб олинган таянч тадқиқот участкалари доирасида уларнинг ўзгаришини аниқлаш, табиий географик комплекслар имкониятларидан самарали фойдаланиш ва экологик хавфсизлигини барқарорлаштириш борасида таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистон транспорт тизимининг ҳудудий ташкил этилиши ва уни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усманов Закир Каримович
Год издания:
2020
Номер УДК:
91.31:6T (575.1)
Дата создания:
2020-01-09 14:47:08
Ўзбекистон автомобиль ва темир йўл транспортининг ҳудудий ташкил этилишини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит