Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Иккиламчи номинатив бирликларни ҳосил қилувчи лингвокогнитив воситалар тадқиқи (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахимов Аброр Ахмадович
Год издания:
2020
Номер УДК:
42 (инг)
Дата создания:
2020-07-30 19:06:41
Тадқиқотнинг мақсади. Диссертация мавзуси орқали қўйилган асосий мақсад: иккиламчи номинатив бирликларни ҳосил қилувчи лингвокогнитив воситаларни номинатив фаолиятнинг когнитив ва концептуал босқичлари билан боғлиқ ҳолда тадқиқ этишдир.

Бадиий асар концептосфераси ва асосий концептларнинг таржимада қайта яратилиши (Харуки Мураками асарлари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Амануллаева Камола Муминовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
4(яп)
Дата создания:
2020-07-30 19:01:58
Тадқиқот мақсади япон миллий концептосфераси алоҳида қисмларининг лисоний воқеланиш усуллари ва уларнинг рус тилига таржимасини кўриб чиқишдан иборат.

А.С.Пушкин романтик поэмалари ўзбек тилида (таржимада лингвопоэтик таҳлил масаласи)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Кенжаев Аваз Латипович
Год издания:
2020
Номер УДК:
4 рус
Дата создания:
2020-07-30 18:38:53
Тадқиқотнинг мақсади А.С.Пушкиннинг романтик поэмаларини (“Кавказ асири”, ”Боқчасарой фонтани”, “Сув париси” “Балиқчи ва балиқ ҳақида эртак”, “Олтин хўроз ҳақида эртак”) ўзбек тилига қилинган таржималарининг лингвопоэтик таҳлилини амалга ошириш ва бу таржималарни тарихий-қиёсий планда ўрганиш, муаллиф услубининг ўзига хос белгилари, поэтик матннинг асосий лексик ва стилистик хусусиятлари, унинг қофия тизими, ритми ва интонацион хусусиятларининг ўзига хослигини, аслият поэтикасини ўзбек тилига таржимада сақлаш муаммосини илмий-назарий жиҳатдан тадқиқ ва талқин этишдан иборат.

Тикув-трикотаж корхоналари экспорт салоҳиятини халқаро маркетинг стратегиялари асосида ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қодиров Хумоюн Толибжон ўғли
Год издания:
2020
Номер УДК:
658:6П9:33М(575.1)
Дата создания:
2020-07-30 12:10:42
Тикув-трикотаж корхоналари экспорт салоҳиятини халқаро маркетинг стратегиялари асосида ривожлантириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Бадиий матннинг миллий-маданий хусусияти (турли тизимли тиллар материали асосида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳожиева Зарина Бахтияровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
81’13
Дата создания:
2020-07-29 17:15:58
Тадқиқотнинг мақсади оламнинг миллий-маданий манзараси ва уни бадиий матнда репрезентацияловчи тил бирликларини комплекс тарзда когнитив-лингвомаданий таҳлил қилишдан иборат.

Кадровая политика советской власти в Каракалпакстане в 1917-1941 годы


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Базарбаев Рахимназар Джуманазарович
Год издания:
2020
Номер УДК:
94 (575.172)
Дата создания:
2020-07-29 17:05:39
Целью исследования является изучение и анализ кадровой политики Советского правительства в Каракалпакстане в 1917-1941 гг.

Сингуляр коэффициентли эллиптико – гиперболик ва эллиптико-параболик типдаги тенгламалар учун нолокал масалалар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нишонова Шахнозахон Тохиржон қизи
Год издания:
2020
Номер УДК:
517.956
Дата создания:
2020-07-29 16:56:58
Тадқиқотнинг мақсади сингуляр коэффициентли эллиптико – гиперболик ва эллиптико – параболик типдаги дифференциал тенгламалар учун нолокал масалалар қўйиш ва ўрганишдан иборат.

Матоли композитлар билан кучайтирилган кўприк темирбетон тўсинларининг мустаҳкамлиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ахмедов Шерзод Баходирович
Год издания:
2020
Номер УДК:
624.154+624.131
Дата создания:
2020-07-29 16:46:09
Тадқиқотнинг мақсади: темирбетон кўприк тўсинларининг қия кесимлар бўйича юк кўтарувчанлик қобилиятини ҳисоблаш ҳамда матоли композит материаллар (МКМ) билан кучайтириш усулларини такомиллаштириш, кучайтирилган темирбетон тўсинларнинг тишлашиш кучи ва бўйлама арматуранинг букилиш самарасини эътиборга олиб, юк кўтарувчанлик хусусиятини ҳисоблаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

Ихтисослаштирилган автотранспортларни карьер шароитида ишлашини ҳисобга олган ҳолда, шиналарининг юришини меъёрлаш услубини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупов Умидбек Болтаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
629.113
Дата создания:
2020-07-29 16:35:07
Тадқиқотнинг мақсади ихтисослаштирилган транспорт воситаларини карьер шароитида ишлашини ҳисобга олиб, шиналар юриш масофасини меъёрлаш услубини яратиш ва ейилишга бардошлигини баҳолашдан иборат.

Қийин тозаланувчан ва машинада терилган пахта хомашёси учун юқори самарадорли пахта толасини тозалаш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Умарходжаев Даврон Хакимович
Год издания:
2020
Номер УДК:
677.21.021.2
Дата создания:
2020-07-28 17:58:18
Тадқиқотнинг мақсади модернизациялаштирилган тола тозалагичнинг оптимал технологик ва конструкцион параметрларини аниқлаш йўли билан қийин тозаланувчан ва машинада терилган пахта толасини тозалаш жараёни самарадорлигини оширишдир
Сообщить об ошибке Транслит