Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Гидрогеология ва инженерлик геологиясида гат технологиялари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ж.Х.Джуманов, И.А.Агзамова, Д.Қ.Бегимқулов
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
ТошДТУ
Количество страниц:
175
Номер УДК:
Дата создания:
2020-05-07 13:32:37
Insoniyatning ulkan miqyosdagi ishlab chiqarish faоliyati tufayli, dunyoda katta ijobiy o‗zgarishlar yuz berdi: jumladan kuchli sanоat va qishlоq хo‗jaligi salоhiyatini yaratilishi, barcha turdagi transpоrt vоsitalarini rivоjlanishi, katta yer maydоnlariga ishlоv berish, sun‘iy iqlim tizimlarini barpо etilishi kabi ishlar shular jumlasidandir.

Gruntshunoslik


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A. D. Kayumov
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TDTU
Количество страниц:
221
Номер УДК:
Дата создания:
2020-05-07 13:29:50
Mazkur darslik «5311800-Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi» bakalavriat ta‟lim yo„nalishi talabalari uchun mo„ljallangan bo„lib, unda insonning geologik faoliyati va gruntshunoslikning rivojlanishi, gruntlarning qattiq komponentlari va uning elementlari o„lchami, morfologik xususiyati va miqdoriy nisbati, suyuq komponentlari, tabiiy namligi va ularning xossalariga ta‟siri, gazli va tirik komponentlari, fizik, fizik-kimyoviy, fizik-mexanik xossalari, mustahkamligi, tasnifi, qoya-tog„, dispers, gilli va changli gruntlar, sho'rlangan va sun‟iy gruntlar, grunt massivi kabilar yoritilgan.

Muhandis-geologik bashoratlash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.A. Adilov, N.R. Normatova
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TDTU
Количество страниц:
211
Номер УДК:
Дата создания:
2020-05-07 13:28:59
O'quv qo'llanma magistr talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, muhandisgeologik tadqiqotlar va loyihalash bosqichlaridagi muhandis-geologik bashoratlashninig vazifalari, endogen, ekzogen muhandis-geologik jarayonlarni tarqalishidagi makoniy va vaqtlilik qonuniyatlari haqida ma'lumotlar beradi. O'quv qo'llanmada muhandis-geologik bashoratlashninig umumiy printsiplari, sistemali muhandis-geologik bashoratlash algoritmi o'z aksini topgan.

Fors tilshunoslik terminologiyasida neologizmlar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Umaraliyeva Z. M.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Toshkent davlat sharqshunoslik instituti
Количество страниц:
53
Дата создания:
2020-05-06 16:15:27
Terminologiya va neologizm bilan bog‘liq olimlar tomonidan bildirilgan ilmiy-nazariy qarashlarni atroflicha o‘rganish;fors tilidagi tilshunoslik terminlarining shakllanish bosqichlarini o‘rganish;

“Bir xotin dushmani” romanida lingvopoetik vositalarning aks etishi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Nigmatillayeva S.B.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Toshkent davlat sharqshunoslik instituti
Количество страниц:
46
Дата создания:
2020-05-06 16:14:18
Rashod Nuri Guntekinning “Bir xotin dushmani” asari uslubini o‘rganish orqali adib mahoratining lisoniy omillarini tadqiq etish

Араб тилида ҳайратланиш ва ажабланиш феълларининг “Муфассал” асаридаги талқини


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жўраев С.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Количество страниц:
44
Дата создания:
2020-05-06 16:12:47
Араб тилидаги таажжуб масаласини араб манбаси асосида таҳлил этиб, арабшуносларнинг асарларида таҳлилини топмаган қоидалар аниқлаш.

Абдулла Қодирий романларида қўлланилган арабий ўзлашмаларнинг таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Нортожиева М.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Количество страниц:
49
Дата создания:
2020-05-06 16:11:30
Тилшунослик соҳасида илк бор Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романи мисолида арабий сўзлар-ўзлашмаларнинг роли, хусусияти ва уларнинг ўзбек тили ривожидаги ўрни ўрганилди.

“Vaqt” konseptining arab va o’zbek tillaridagi qiyosiy tahlili


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Otahanov A. H.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Toshkent davlat sharqshunoslik instituti
Количество страниц:
52
Дата создания:
2020-05-06 16:07:26
Arab va o‘zbek tillaridagi so’zlar va paremiologik birliklar orqali “vaqt” konseptining ifodalanish xusuyatlarini o‘rganish

“Panchatantra” asari tarjimalarining qiyosiy tahlili


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Nosirova K.S.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Toshkent davlat sharqshunoslik instituti
Количество страниц:
58
Дата создания:
2020-05-06 16:05:46
“Panchatantra” asari tarjimalarini qiyosiy tahlil qilish orqali undagi kamchiliklar va yutuqlarni o‘rganib chiqish. Bilvosita tarjima bo‘lgan asarlar qanchalik asliyatdan farq qilishini “Panchatantra” asari misolida ko‘rib chiqish.

Chon Sang Gukning «Bizning qanot» romanida shomonizm e’tiqodining aks ettirilishi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Qutbiddinova M. F.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Toshkent davlat sharqshunoslik instituti
Количество страниц:
50
Дата создания:
2020-05-06 16:04:28
XX asr ikkinchi yarmi Koreya ijtimoiy hayotining rivojlanishi nuqtai nazarida «Bizning qanot» («우리들의 날개») asarini tahlil qilish yo‘li orqali Chon Sang Guk ijodidagi falsafiy motivlarni aniqlashdan iborat .
Сообщить об ошибке Транслит