Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ислом дини манбаларида тарбиявий фикрлар ва уларни педагогик таҳлил этиш механизмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алауатдинов Сахабатдин Иниятдинович
Год издания:
2020
Номер УДК:
371:21:297:18
Дата создания:
2020-01-16 11:39:20
Ислом дини манбаларидаги тарбиявий фикрларнинг талабалар маънавий маданиятини ривожлантиришга таъсирини аниқлаштириш ва уларнинг педагогик имкониятларини таҳлил этишнинг илмий-методик асосларини такомиллаштиришдан иборат.

Ratsional son tushunchasi


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Дата создания:
2020-01-16 11:26:06
Ta’limiy maqsad: O’quvchilarga ratsional son haqida tushuncha berish va hayotiy misollar bilan darsni bog’lash. Tarbiyaviy maqsad: O’quvchilarni estetik ruxda tarbiyalash.

Охирги рақами беш рақами билан тугаган сонларни вадратга кўтариш


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Дата создания:
2020-01-16 11:24:04
Математик амалларни жозибасидан фойдаланиб, биз қуйидаги ҳисоблашларни амалга оширмоқчимиз. Арифметик амалларга асосланиб, охирги рақами 5 билан тугаган сонларни квадратга кўтариш усули билан танишамиз.

O`zbek matematiklarining fanga qo`shgan hissasi


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Дата создания:
2020-01-16 11:22:07
Matematika o’z ichki qonuniyatlari bo’yicha ham turli tushunchalar, nazariyalarni umumlashtiradi, mantiqiy tugallanganlikka erishtiradi, avvalgi tushunchalar, nazariyalarga matematika rivojining hozirgi zamon yutuqlari nuqtai nazaridan qarab, ularni tahlil qildiradi - rivojlarrtiradi. Bu esa biz yashayotgan olamni chuqur bilishga olib keladi.

Matematika fanidan tugaraklarni tashkil etish


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Дата создания:
2020-01-16 11:19:19
Biz sizga havola qiladigan tavsiyanoma matematika fanidan o`quvchilarning qiziqishlarini oshirish uchuь tashkil qilingan fan tugaraklarida qo`llash uchun ba`zi qiziqarli mavzularni ko`rsatib o`tamiz.

Sonlardagi sehr


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Дата создания:
2020-01-16 11:17:32
Bugungi kunning o’quvchisi har bir darsda yangilik bo’lishini hohlaydi. Dars davomida o’quvchi faolligi oshsa, dars samarali yakun topadi, u bugungi darsdan mamnun bo’ladi. Matematika darsida esa biz sonlar ustida amallar bajaramiz. Qadimdan biz 3 va mo’jizali 7 sonlari xaqida ertaklar, rivoyatlar, tabiat mo’jizalari va xodisalari haqida ma’lumotga egamiz.

Geometrik masalalarni Microsoft Excel dasurida hisoblash


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Дата создания:
2020-01-16 11:15:14
Aziz o`quvchilar matematka fanidan tayyorlangan ushbu tavsiyanomada asosan geometrik ba`zi masalalarni Microsoft Excel dasuridan foydalanib, hisoblashni tavsiya etamiz. Bunga ko`ra siz, to`g`ri burchakli uchburchakning yuzini yoki, istalgan uchburchakning yuzini, aylanish jismlarning to`la sirtini yuzi va uning hajmini topish formulalaridan foydalanib tuzilgan hisoblashni ko`rasiz.

Ўзбекистонда миграция соҳасидаги давлат бошқарувининг ташкилий-ҳуқуқий асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исоқов Лухмонжон Холбоевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
351/354 (575.1)
Дата создания:
2020-01-15 18:07:18
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда миграция соҳасидаги давлат бошқарувининг ташкилий-ҳуқуқий масалаларини ўрганиш, мавжуд муаммоларни таҳлил қилиш ва уларнинг ечимига қаратилган илмий асосланган таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ёғ-мой саноатига оқава сувларни ишлаб чиқилган коагулянтлар композицияларини қўллаб комплекс тозалаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдурахимов Ходжиакбар Абдурахманович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК: 502.550.08:541:062
Дата создания:
2020-01-15 17:52:13
Ёғ-мой саноати оқава сувларини ишлаб чиқилган коагулянтлар композицияларидан фойдаланиб комплекс тозалашдан иборат.

Ягона электромагнит майдони асосида энергия тежамкор технологияларни ишлаб чиқиш ва назариясини ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Колесников Игор Константинович
Год издания:
2020
Номер УДК:
537.8
Дата создания:
2020-01-15 15:39:11
Ягона электр магнит майдонда, сувни тозалаш ва зарарсизлантиришда кавитацион иссиқлиқ генераторнинг ресурс ва энергия сақловчи қурилмаларини ишлаб чиқиш ва назарий асосларини ривожлантиришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит