Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

When to develop a speech in native language lesson?


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Najimova A.
Дата создания:
2020-03-26 15:31:56
In this article is revealed the meaning of «development of speech» which can be understood as a final target to develop speech of students of the native language lessons in elementary school, it`s compared actual possibilities of academic material of textbooks of the native language, and concludes about the necessity of working out not only the system of types of activities and exercise, which are conducted during the lessons, but also the content of vocabulary, grammar knowledge, skills, communicative peculiarities of syntactical structures, which can provide the development of speech.

Pedagogik mahorat


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.Xoliqov
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2011
Издательство:
NDPI Tipografiya
Количество страниц:
420
Номер УДК:
371(075)
Дата создания:
2020-02-11 15:45:41
Ushbu darslikda muallif hozirgi kunda “Pedagogik mahorat” fanida erishilgan eng so’nggi yutuqlar nuqtai nazaridan yondashgan. Darslikda ta’lim muassasalarida pedagogik faoliyat olib borayotgan o’qituvchilarga, Tarbiyachilarga, pedagogik faoliyatga tayyorlanayotgan talabalarga kasbiy pedagogik mahoratni egallash hamda uni uzluksiz takomillashtirib borish to’g’risida har tomonlama mukammal tavsiyalar berilgan.

Ona tili darslarida o’quvchilar nutqini o’stirishga xizmat qiluvchi mashqlar tizimi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-01-13 16:39:08
Metodik qo’llanmada qoraqalpoq va o’zbek tillarida olib boriladigan boshlang’ich sinflarning ona tili darslarida o’quvchilar nutqini o’sirish metodikasi masalalari yuritildi. Qo’llanma boshlang’ish sinf ona tili o’qituvchilari uchun mo’ljallangan.

Katta guruh tarbiyalanuvchilari intellektual taraqqiyotini jadallashtirish texnologiyasi (matematik mashg‘ulotlari misolida).


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Tursunova I
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
60
Дата создания:
2020-01-10 10:21:41
Bitiruvchi Tursunova Iroda Kamoliddin qizining “Katta guruh tarbiyalanuvchilari intellektual taraqqiyotini jadallashtirish texnologiyalari ” mavzusidagi bitiruv malakaviy ishida yuqorida ta’kidlangan masala har tomonlama yoritib berilgan.

Katta maktabgacha yoshdagi bolalarning bilishga bo‘lgan qiziqishlarini rivojlantirish texnologiyasi.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Rasulova R
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
55
Дата создания:
2020-01-10 10:20:09
Katta maktabgacha yoshdagi bolalarning bilishga qiziqishlarini rivojlantirish muammosi bitiruvchi Rasulova Risola Zokirjon qizining bitiruv malakaviy ishida pedagogik jihatdan yoritib berilgan. Bitiruv malakaviy ishi kirish, 2-bob, xulosa va tavsiyalar hamda adabiyotlar ro‘yxatidan tashkil topgan bo‘lib, Nizom talablariga javob beradi.

Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarni applikatsiya ishiga o’rgatishga innovatsion yondashuv (Katta guruh misolida).


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
G’ofurova M
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
69
Дата создания:
2020-01-10 10:09:58
Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarni applikatsiya mashg’ulotiga o’rgatishda innovatsion yondashuvdan foydalanib narsalar yasaga o’rgatishda tarbiyachining ishida zamonaviy usullar hamda ilg‘or tajribalarga tayangan holda to‘g‘ri qo‘llay olishlariga o‘rgatishlari. Maktabgacha ta’lim muassasasida bolalarda applikatsiya mashg’ulotiga o’rgatishda innovatsion yondashuvdan foydalanib narsalar yasaga o’rgatishda tarbiyachisi faoliyati murakkab, tarbiyachining ishi esa ko‘p qiralidir.

Bolalarni qurish-yasashga o’rgatishda interfaol metodlaridan foydalanish metodikasi(tayyorlov guruh misolida).


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Dolimova D
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
69
Дата создания:
2020-01-10 10:08:03
Mamlakatimizda mustaqillik yo`lidagi ilk qadamlardanoq jamiyatning barcha sohalarini qamrab olgan siyosiy va iqtisodiy tub islohotlar amalga oshirila boshlandi. Bolalarni qurish-yasashga o’rgatishda interfaol metodlaridan foydalanish metodikasida ta`lim sohasida jumladan uning birinchi pog`onasi hisoblanmish maktabgacha ta`lim sohasida ham katta o`zgarishlar qilinmoqda ta`limning asosiy mazmunini uning vazifalarida oydinlashtiriladi. Asosiy vazifalarga aqliy tarbiya bilan bog’lik bo’lgan vazifalar kiradi.

Роль заданий, упражнений, игр в развитии мышления.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Исмаилова Н
Дата создания:
2020-01-10 10:01:42
В данной статье обсуждается роль упражнений, упражнений, игр в развитии мышления.

Maktabgacha ta`lim tashkilotlarining turli yosh guruhlarida nutqni rivojlantisih mashg`ulotlarini tashkil etish metodikasi.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-01-10 09:45:34
Ushbu o’quv-uslubiy qo’llanmada Ilk qadam davlat o’quv dasturi asosida turli yosh guruhlarda nutq o’stirish mashg’ulotlarini samaradorligini oshiruvchi integratsiya jarayonining mazmuni va mohiyatiga, bolalarni nutqini o’stirishda tizimli yondoshuvga e’tibor qaratilgan. Ushbu o’quv-uslubiy qo’llanmadan maktabgacha ta’lim tashkilotlarining amaliyotchi-metodistlari, tarbiyachilari, shuningdek, maktabgacha ta’lim ixtisosligi bo’yicha o’rta maxsus hamda oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar foydalanishlari mumkin.

Bolalarni saxnalashtirish va ijodiy faoliyatga o’rgatish.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-01-10 09:44:01
Barchamizga ma’lumki tarbiyachining muhim vazifalaridan biri bolalarda mustaqil tafakkur malakasini rivojlantirishga qaratilgan. Har doim demokratik jamiyatda har bir bola, umuman har bir inson ozod va mustaqil fikr yuritishga haqlidir. Agarda bolalarda aynan shu xususiyatni rivojlantirmas ekanmiz, ta’limning ijobiy samarasi bo‘lmaydi. Ushbu uslubiy ko’rsatma O’liy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2009 yil 14 avgustdagi 286-sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan”Talabalar mustaqil ishini tashkil etish va nazorat qilish”to’g’risidagi yo’riqnomasi asosida ishlab chiqilgan Mazkur uslubiy ko‘rsatma Bolalarni saxnalashtirish va ijodiy faoliyatga o’rgatish fani bo‘yicha o‘tiladigan bakalavr yo‘nalishlariga taalluqli bo‘lib, barcha talabalarga mo‘ljallangan.Uslubiy ko’rsatmada shu fanga doir mustaqil ishlarni tashkil etish ko’rsatib berilgan.
Сообщить об ошибке Транслит