Фильтры

Oqııwshılarǵa estetikalıq tárbiya beriw-pedagogikalıq mashqala sıpatında


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Tansıqbaeva N.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2021
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
56
Дата создания:
2021-12-17 11:55:53
Ulıwma hám orta tálim mekteplerinde arnawlı (tálim) alıp barılǵan tálim – tárbiya processinde milliy mádeniy qádiriatlar tiykarında baslanǵısh klass oqıwshı shaxsın estetikalıq ruwxta tarbiyalawdıń mazmunı forma hám metodları pedagogikalıq shárt- sháráyatların islep shıǵıw hám dálillew.

Oqıwshılardıń huqıqıy tárbiyalanǵanlıq dárejesin anıqlawdı pedagogikalıq diagnostikalaw


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Saparbaeva Sh.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2021
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
69
Дата создания:
2021-12-17 11:54:02
Oqıwshılardıń huqıqıy tárbiyasın nátiyjeli asırıwda járdem beretuǵın huquqtanıwshılardıń pedagogikalıq bilim beriw mazmunı forma hám usılları, metodikasın anıqlaw.

Baslawısh klass oqıwshılarınıń dialog sóylewin rawajlandırıwdıń innovaciyalıq usılları


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Auezova J.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2021
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
61
Дата создания:
2021-12-17 11:51:53
Oqıwshıǵa sabaq úyretiwden tiykarǵı maqset óz ana tilinde pikirdi tuwrı anıq ózlestire alıw kónlikpelerin rawajlandırıwdan ibarat. Balalarda uqıplılıq, sólewdiń shárayatlarǵa sáykes dárejede awızeki dialog hám jazba túrlerden paydalaniw múmkin.

Mexnat va uni o’qitish metodikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sanaqulov X., Xodieyeva D., Satbaeva M.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
Tashkent Tafakkur- bo'stoni
Количество страниц:
224
Номер УДК:
371.381
Дата создания:
2021-12-04 11:40:23
Mazkur darslik pedagogika oliy yurtlarining 5111700-Boshlang’ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish bakalavr ta’liim yo’nalishi talabalari uchun yaratilgan bo’lib, unda mazkur fanning o’quv va ishchi fan dasturidagi ma’ruza va amaliy mashg’ulot va amaliy mavzular mazmuni ta’lim texnologiyasi asosisda tayyorlangan.

Tábiyattanıwdı oqıtıw metodikası


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Nuriddinova M.I., Seytjanova U.Q., Abdijabbarova J.T., Mırzabekova Ǵ.X.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Taskent Muxr-press
Количество страниц:
288
Номер УДК:
796.8(575.1)
Дата создания:
2021-03-15 11:05:55
Bul oqıw qollanbada tábiyattanıwdı oqıtıw metodikası pániniń tiykarǵı mazmunı bayan etilgen bolıp, onda bul panniń teoriyalıq tiykarları, oqıtıw metodları hám formaları, teoriyanıń ámeliyat penen baylanısı kórsetip berilgen. Hárbir tema sońında berilgen mashqalalı másele, tapsırma hám sorawlar studentlerde bilim hám oqıw kónlikpelerin qáliplestirip, temalardı tereń biliwge imkaniyat beredi.

Lekciya tekstleri


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Nagmetova N.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
22019
Издательство:
NDPI tipografiya
Количество страниц:
70
Дата создания:
2021-03-15 10:18:44
Házirgi waqıtta tálim processinde oqıtıwdıń zamanagóy metodları keń qollanılıp atır. Oqıtıwdıń zamanagóy metodların qollaw oqıtıw processinde joqarı nátiyjelililikke erisiwge alıp keledi. Tálim metodların tańlawda hár bir sabaqtıń didaktik wazıypasınan kelip shıǵıp tańlaw maqsetke muwapıq esaplanadı.

Бошланғич синф ўқиш дарсларида Абдулла Орипов ижодидан фойдаланиш имкониятлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Хушвақтова Нодира
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
44
Дата создания:
2021-03-02 12:32:40
Юксалиш сари одимлаётган мустақил диёримизга миллий ғурури баланд, Ватанни севадиган ва ардоқлайдиган, баркамол инсонлар авлоди зарурдир. Шубҳасиз бундай авлодни вояга етказиш мамлакатимиз тараққиётида устувор соҳа деб белгиланди ҳамда педогогларнинг олдида турган асосий ва шарафли вазифалардан биридир.

Роль современных и информационных технологий и электронных средств в обучении, образовании и развитии личности


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sh.Sh.Nizomova
Дата создания:
2021-02-04 17:49:38
Maqolada elektron darslik yaratish uslubi, elektron ta'minot dasturi va uning o'quv jarayonidagi o'rnining izohi berilgan.

Профессия ,,Учитель,, и её роль в обществе


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M.B.Sharipova M.Sadulloyeva
Дата создания:
2021-02-04 17:37:48
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся профессиональных навыков современного учителя. Приведены различные точки зрения, описывающие профессию учителя.

Модульное обучение в системе образования


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M.B.Sharipova M.Sadulloyeva
Дата создания:
2021-02-04 17:30:17
В статье рассмотрены возможности и эффективности применения модульной технологии в учебном процессе в ВУЗе.
Сообщить об ошибке Транслит