Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Chiroyli yozuv malakalarini shakillantirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-02-19 11:01:34
Mustаqqillikkа erishgаn hоzirgi dаvrning muhim хususiyatlаridаn biri, bоzоr munоsаbаtlаri shаkllаnаyotgаn mаzkur jаrаyongа mоs kеlаdigаn, yangichа fikrlоvchi yoshlаrni tаrbiyalаshdаn ibоrаt. I.А. Kаrimоv tа‘kidlаgаnlаridеk, ― fikrlаsh, ishlаsh vа yashаsh mаdаniyatigа egа bo`lgаn mustаqqil shахsni vоyagа yеtkаzishimiz zаrur.

Тарбиявий ишлар тизимида синф рахбари фаолияти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-02-13 11:28:39
Ушбу услубий кўрсатма педагогика институтлари ва университетларнинг педагогика ихтисослиги бўйича ўқиѐтган ҳамда, академик лицей ва касб хунар коллеж мураббийлари учун мўлжалланган.

Талабаларнинг маънавий ахлокий сифатларини шакллантиришнинг педагогик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-02-13 11:26:27
Талабаларнинг маънавий – аҳлоқий сифатларини шакллантириш учун мўлжалланган мазкур ўқув услубий кўрсатмада шахс маънавияти, маънавий – аҳлоқий сифатлар тушунчаси, аҳлоқ тарбияси ва унинг асосий омиллари, глобаллашув жараёнида таълим-тарбия тизимидаги замонавий талаблар бўйича фикрлар билдирилган.

Boshlang’ich sinf tasviriy san’at fani o’qituvchilari uchun mavzular bo’yicha tavsiyalar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
I.Yuldashev, B.Qurbonova
Вид издания:
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
ФДУ
Количество страниц:
92
Номер УДК:
Дата создания:
2019-02-12 13:50:21
Ushbu uslubiy ko’rsatma tasviriy san'at ilm-fan kabi dunyoni, hayotni, tabiatni, xalqlar tarixini o’rganishga xizmat qiladi. Tasviriy san'atning paydo bo’lishi ibtidoiy jamoa davriga borib taqaladi.

Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilar nutuini o‘stirishda sinfdan tashqari o‘qish darslarining ahamiyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
U.Q.Maqsudov, D.Umarova
Вид издания:
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ФДУ
Количество страниц:
24
Номер УДК:
Дата создания:
2019-02-12 13:46:23
Ushbu metodik ko‘rsatma boshlang‘ich ta’limda sinfdan tashqari o‘qishning ahamiyati, uning maqsad va vazifalari hamda o‘qitish samaradorligini oshirish bo‘yicha dolzarbligi masalalariga to‘talib o‘tilgan. Mualliflar tomonidan berilgan taklif va metodlar boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilariga metodik material sifatida xizmat qiladi.

Matematika


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.Asimоv
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
ФДУ
Количество страниц:
80
Дата создания:
2019-02-12 13:35:09
Ushbu ma'ruzalar matni boshlang`ich ta'lim va sport tarbiyaviy ish yo`nalishi 1-bosqich talabalari uchun mo`ljallangan bo`lib, mavzuga oid ta'rif va teoremalar, misol va masalalar yechish usullari yetarli darajada yoritilgan.

меҳнат ва уни ўқитиш методикаси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Д.Холиқова
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ФДУ
Количество страниц:
48
Дата создания:
2019-02-12 13:32:48
Мазкур маърузалар матнида бошланғич синфларда ўқувчиларни меҳнатга тайёрлаш уларнинг қизиқишлари, мойилликлари ва имкониятларига асосланган қўл меҳнати ҳисобланади.

Matematika darslarida o`quvchilarda tadqiqot olib borish hislatlarini shakllantirirsh


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Mirzajonova Shaxnoza
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ФДУ
Количество страниц:
64
Дата создания:
2019-02-12 10:38:54
Ushbu BMI turli hil usulda masalalarni yechish yo`llarini tahlil qilish, boshlang`ich sinf matematika darslarida masalani shartini o`ziga xos xususiyatlarni o`rganish, 3 – sinf matematika darslaridagi ba`zi bir masalalarni shartini o`zgartirish usullarini ko`rib chiqish, masala ustida ishlash, muammoli masalalarni yechish usullari masalaning ratsional usulda yechish yo`llarining o`quvchilarni qobilyatlarini rivojlantirishdagi afzalligi va kamchiliklarini tadqiq etish masalalari yoritilgan

Masala yechishning algebraik usuli


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Mo`ydinova O`g`iloy
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ФДУ
Количество страниц:
62
Дата создания:
2019-02-12 10:36:57
Ushbu BMI boshlang`ich sinfda masalalarni arifmetik va algebraik usulda yechish usullarini shakllantirish jarayonini tahlil qilish, algebraik usulda masala yechishda harfiy ifoda tushunchasini o`ziga xos xususiyatlarni o`rganish, algebraik usulda masala yechishda harfiy ifoda tuza olish malakasini ahamiyatini ko`rsatish

Masalaladan masala hosil qilish usullari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abdullayeva Nodira
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ФДУ
Количество страниц:
60
Дата создания:
2019-02-12 10:33:48
Ushbu BMIda boshlang`ich sinfda masalalarni arifmetik usulda yechish usullarini shakllantirish jarayonini tahlil qilish, arifmetik usulda masalalar yechganda ulardan yangi masalalar hosil qilish usullarining o`ziga xos xususiyatlarni o`rganish, masaladan yangi masala hosil qilishda axborot texnologiyalaridan foydalanish ahamiyatini ko`rsatish masalalari yoritilgan.
Сообщить об ошибке Транслит