Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Бошланғич таълим ўқитувчиларининг эҳтиёжларга асосланган малака ошириш тизимини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Пулатова Дилдора Тургуновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
37; 355.237; 373.3
Дата создания:
2019-10-17 13:14:48
Тадқиқотнинг мақсади бошланғич таълим ўқитувчиларининг эҳтиёжларга асосланган малака ошириш тизимини такомиллаштиришдан иборат.

4-sinf o’qish darslarida o’quvchilarni asar qahramonlariga tavsif berishga o’rgatish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Umirzaqova (Alijanova) S
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
80
Дата создания:
2019-10-04 15:01:07
Ishning kirish qismida mavzuning dolzarbligi asoslanib, ishning maqsad va vazifalari, obyekti, predmeti, nazariy va amaliy ahamiyati asoslab berilgan. “4-sinf o’qish darslarida o’quvchilarni asar qahramonlariga tavsif berishga o’rgatish” mavzusida yozilgan ushbu bitiruv malakaviy ishi 3-sinf o’qish darslari jarayonida o’quvchilarning nutqiy faoliyatini takomillashtirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etishi, sodda va ravon tilda yozilganligi, fikrlar izchil yoritilganligi bilan ajaralib turadi.

2-sinf ona tili darslarida sanoq va tartibni bildiruvchi so’zlar ustida ishlash uslubiyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Axmadxo'jayev U
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
92
Дата создания:
2019-10-04 14:59:26
So’z turkumlarini o’quvchilarga o’rgatishni 2-sinfdan tayyorgarlik ishlari olib boriladi. Bu sinfda o`quvchilar kishilarning va narsalarning belgisini, harakatini bildirgan so`zlari bilan birga nechta? qancha? kabi so`zlarga javob bo’ladigan so`zlarni o’rganadilar.

3-sinf o’qish darslari jarayonida o’quvchilarning nutqiy faoliyatini takomillashtirish yo’llari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Akbarova M
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
81
Дата создания:
2019-10-04 14:56:47
Ishning kirish qismida mavzuning dolzarbligi asoslanib, ishning maqsad va vazifalari, obyekti, predmeti, nazariy va amaliy ahamiyati asoslab berilgan. “3-sinf o’qish darslari jarayonida o’quvchilarning nutqiy faoliyatini takomillashtirish yo’llari” mavzusida yozilgan ushbu bitiruv malakaviy 3-sinf o’qish darslari jarayonida o’quvchilarning nutqiy faoliyatini takomillashtirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etishi, sodda va ravon tilda yozilganligi, fikrlar izchil yoritilganligi bilan ajaralib turadi. Shuningdek, bitiruvchi tomonidan berilgan fikr-mulohazalar manbalardan keltirilgan misollar orqali dalillangan. Ishning so’ngida esa M.Akbarova o`zining bitiruv malakaviy ishini yozish jarayonida chiqargan umumiy xulosasini hamda foydalangan adabiyotlar ro`yxatini ham alfavit tartibida berib o`tgan.

Мактабгача ва бошланғич таълим узвийлиги ва узлуксизлиги муаммолари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Саттаров Б
Дата создания:
2019-10-04 14:35:21
Ушбу мақолада мактабгача ва бошланғич таълим узвийлиги ва узлуксизлиги мухум муаммо сифатида ёритилган шунингдек мактабгача таълим бошланғич таэлимга енг катта таянч даргох еканлиги ёритиб ўтилган.

Болалар адабиёти фанини ўқитишда бадиий образ таҳлилига ўргатиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-10-04 14:20:34
Бадиий адабиётни мазмун-моҳиятига кўра рамзий маънода гулзорга, уммонга қиёслашади. Гулзор турфа гуллардан, уммон эса дарё ва ирмоқлардан ташкил топгани каби бадиий адабиёт ҳам турли жанрларга мансуб асарлардан юзага келади. Жумладан, бадиий адабиётнинг муҳим қисмини болалар адабиёти ташкил этади.

Boshlang’ich sinflarda Po’lat Mo’min hayoti va ijodini o’rganish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-10-04 14:19:23
Bolalarning sevimli shoiriPo’lat Mo’minning “Sayrang qushlar”, “Haykal”, “Bir yarim Karim”, “Endi adashmaydi”, “Chanoyvoy bilan Qovoqvoy”, “ Bahodirning botirligi”, “Oy fil yo’qoldi”, “Suqatoy-konfetvoy”, “Ona bolam deydi” kabi she`riy to’plamlari va ertaklari, pyesalarini mutolaa qilgan yosh kitobxon o’ziga xos shavqu zavq olmay qolmaydi. Darhaqiqat, Po’lat Mo’min serqirra ijodkor. Uning asarlarini o’qiganda har bir kitobxonning dili ravshan tortadi. “Boshlang’ich sinflarda Po’lat Mo’min hayoti va ijodini o’rganish” nomli uslubiy qo’llanmada ushbu ta`kidlab o’tilgan fikrlar keng va atroflicha yoritib berilgan. Monografiya talabalar, magistrant va tadqiqotchilar, umumiy o’rta ta`lim maktabi o’qituvchilari hamda Po’lat Mo’min ijodiga qiziquvchi keng kitobxonlar ommasiga mo’ljallangan.

Практикум по методике преподавания родного языка


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-10-04 14:18:17
В пособии рассматриваются общие вопросы становления и развития методики родного языка. Оно имеет единообразную структуру: план практического занятия, технологию обучения и технологическую карту занятия, понятийно-категориальный аппарат, вопросы и задания для самопроверки, методические задачи, а также список литературы по каждой теме.

Oqıwshılardıń sóz baylıǵın rawajlandırıwda xalıq pedagogikası úlgilerinen paydalanıw


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Matberdieva Yu
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
NMPI
Количество страниц:
65
Дата создания:
2019-10-02 12:08:51
Bul pitkeriw qaniygelik jumista oqıwshılardıń sóz baylıǵın rawajlandırıwda xalıq pedagogikası úlgilerinen paydalanıw haqqinda soz baradi.

Mektep oqíwshílarín kásipke qízíqtíríwda ortalíqtíń roli


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Japparbergenova N
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
NMPI
Количество страниц:
58
Дата создания:
2019-10-02 12:06:21
Bul pitkeriw qaniygelik jumista mektep oqíwshílarín kásipke qízíqtíríwda ortalíqtíń roli haqqinda soz baradi.
Сообщить об ошибке Транслит