Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tafakkurning rivojlanganlik darajasini aniqlash metodikasi


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ziyodullayeva S
Дата создания:
2019-05-23 11:52:32
Mamlakatimizda sog`lom va barkamol avlodni tarbiyalash, farzandlarimizni ijodiy va intelektual salohiyatini ro`yobga chiqarish,ularni XXI asr talablariga to`liq javob beradigan shaxs qilib voyaga yetkazish barchamizning ezgu vazifamiz.Chunki bir darsning o`zida o`quvchining ham ma`nan,ham aqlan rivojlantirishni maqsad qilib qo`ygan pedagog albatta darsni zamonaviy talablar darajasida o`tishi lozim.

Формирование образного мышления учеников начальных классов через интеграционное обучение


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Келдиярова В.Б
Дата создания:
2019-05-23 11:11:14
в данной статье изложены: понятие мышления, суть образного мышления, роль интеграционного обучения в формировании образного мышления Вместе с тем, изложены взгляды, мысли зарубежных учёных о формировании мышления школьников начальных классов.

Kreativ metodlar boshlang’ich sinf o’quvchilarida obrazli tafakkurni shakllantirish omili sifatida


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Keldiyarova Vazira
Дата создания:
2019-05-23 11:08:08
Butun dunyoni qamrab olayotgan globalizatsiya jaroyoni inson ongi va tafakkuriga bevosita o‘z ta’sirini o‘tkazib kelmoqda. Kundalik moddiy hayotini yaxshilash va qulaylashtirish uchun yaratilgan barcha texnologiyalar insonni ham aqlan, ham jismonan kam kuch sarflashga, buning natijasida ayniqsa kichik yoshdagi bolalar, maktab o‘quvchilarida tafakkur rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Ularning jismoniy va aqliy o‘yinlardan ko‘ra virtual o‘yinlarni afvzal ko‘rayotganlari bunga yaqqol misoldir. O‘quvchilarning ongini o‘stiradigan, aqlini charxlaydigan, tafakkurini yuksaltiradigan, ijodkorlik qobilyatini shakllntiradigan, mustaqil fikralshga o‘rgatadigan zamonaviy metodlardan foydalanish lozimki, bu metodlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda ta’lim olishga nisbatan motiv hosil qilish bilan birga, ta’lim-tarbiya berishi, ularning qobiliyatlarini nomoyon etishi lozim

Воздействие устойчивой эмоциональной ситуации на продуктивность образования


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бойматова Мунаввар
Дата создания:
2019-05-23 11:06:19
В любом развивающемся обществе одной из приоритетных задач является развитие учебной системы. В том числе, современные требования повышения и развития качества обучения требуют совершенствование процесса подготовки учителей к педагогической деятельности. Эта потребность показывает, что учителя должны иметь не только профессиональные и положительные качества, но и должны быть физиологически и психологически здоровыми.

Ўқитувчи-ўқувчи муносабатлари ва ундаги зиддиятлар тавсифи


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бойматова М. Р
Дата создания:
2019-05-23 11:04:57
Инсон ўз ҳаётида болалик давриданоқ бошқа инсонлар билан турли ижтимоий муносабатларга киришади. Инсон ҳаёти бошқалар билан бўладиган турли муносабатларнинг узлуксизлигидан иборат бўлган жараёндир. Ана шу муносабатлар эса ҳар доим ҳам бир текис, силлиқ ва тинч давом этавермайди. Ҳаётнинг бир текис давом этишини турли низо ва зиддиятлар бузиб туради. Биз уларни конфликтлар деб атаймиз. Конфликт лотин тилида “сonflictus” – сўзидан олинган бўлиб, тўқнашув, қарама-қаршилик деган маъноларни англатади.

Matematika darslarida o`quvchilarda tadqiqot olib borish hislatlarini shakllantirirsh


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Mirzajonova Shaxnoza
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ФДУ
Количество страниц:
64
Дата создания:
2019-05-11 09:21:46
Masalalar Yechishga o`rgatish orqali o`quvchilarda matematik tushunchalar ularning hossalari haqida bilim, malaka va ko`nikmalar hosil qilish, o`rganilgan bilimlarni amalda qo`llay olishda, mantiqiy tafakkurga, ijodiy fikrlashga o`rgatish ham muhim ahamiyatga ega. Shu bois, ushbu malakaviy ishning mavzusi bugungi kunda dolzarb hisoblanadi.

Masala yechishning algebraik usuli


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Mo`yiddinova O`g`iloy
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ФДУ
Количество страниц:
62
Дата создания:
2019-05-11 09:18:31
Mamlakatimizda mustaqillik yillarida ta`lim –tarbiya tizimi tubdan isloh etilib yosh avlodning har tomonlama puxta bilim olishi uchun barcha tashkiliy, huquqiy shart –sharoit yaratildi.

Masalaladan masala hosil qilish usullari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
(Otabekova) Abdullayeva Nodira
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ФДУ
Количество страниц:
60
Дата создания:
2019-05-11 09:14:44
Asosiy Qonunimizda har bir fuqoroning ta`lim olish huquqi mustahkamlab qo`yilgan. Shu maqsadda hayotga tadbiq qilingan “Ta`lim to`g`risida ”gi Qonun asosida yurtimizda zamonaviy o`quv muassasalari barpo qilinib, ularning moddiy- texnika bazasi bugungi kun talablari darajasida takomillashtirildi.

Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarning sog’lig’ini saqlashda harakatli o’yinlarni ahamiyati


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Madaminova Dilfuza
Характер издания:
Другой
Год издания:
2018
Издательство:
ФДУ
Количество страниц:
59
Дата создания:
2019-05-10 14:46:24
Mustaqillik sharofati tufayli yurtimizda sog`lom, ma'nan va jismonan barkamol avlodni tarbiyalash masalasi davlat siyosatining ustivor yo`nalishi sifatida bosqichma-bosqich o`z yechimini topib kelmoqda.

Boshlang’ich sinf o’quvchilarini iqtisodiy munosabatlarga tayyorlash


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Dehqonboyeva Irodaxon
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
ФДУ
Количество страниц:
69
Дата создания:
2019-05-10 14:14:27
Mazkur Murojaatnomada O’zbekiston Respublikasi taraqqiyotininng yangi boqichi bo’lgan 2017 yilda amalga oshirilgan asosiy ishlar yakuni va mamlakatimizni 2018 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda eng ustivor yo’nalishlari belgilab berildi.
Сообщить об ошибке Транслит