Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Сестринское дело в неонатологии


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-03-24 11:59:51
Данный учебно – методический комплекс составлена для «Сестринское дело в неонатологии» для выработки у них навыков общения со здоровыми и больными новорожденными детьми и их родителями; общего осмотра и методики исследования новорожденных детей с учетом их анатомо – физиологических особенностей. Постановка диагноза, назначения этиопатогенетического лечения,оптимизация и разработка рациональных методов лечения и профилактика часто встречаемых заболеваний. Составители: Наврузова Ш.И.

Bolalar kasalliklari propedevtikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-03-24 11:33:14
Ushbu o'quv - uslubiy majmua umumiy amaliyot shifokorini pediatriya fani bo'yicha bolalarda keng tarqalgan kasalliklarning oldini olish, erta tashxislash, samarali davolash, shoshilinch xolatlarda birlamchi tez tibbiy yordam ko'rsatish, zarur bo'lgan xollarda tibbiy muassasalarga yo'llanma berish, turli gurux bemor bolalarga sog'lomlashtirish tadbirlari, dispanserizatsiya va reabilitatsiya o'tkazishni o'rgatish maqsadida tuzilgan. Umumiy amaliyot shifokori bolalar kasal-liklarini tashxislash va oldini olish, oilaviy poliklinikalar, klinik tashxislash markazlari, markaziy tuman shifoxonalari, tez yordam punktlarida birlamchi va tez tibbiy yordam ko'rsatish, zarur bo'lgan xollarda tegishli tibbiy muassasalarga qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazish va davolash uchun mukammal tayyorlanadi. Tuzuvchi: Muxamedova Sh.T

Учебно – методический комплекс по предмету «педиатрия» для студентов 4 курса педиатрического факультета


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-03-24 11:05:48
Данный учебно – методический комплекс составлена для студентов 4 курса педиатрического факультета для выработки у них навыков общения со здоровыми и больными детьми и их родителями; общего осмотра и методики исследования детей с учетом их анатомо – физиологических особенностей. Постановки диагноза; назначения этиопатогенетического оптимизация лечения и разработки рациональных методов профилактики. Составители: Наврузова Ш.И.

Teaching aid on the subject of gynecology for students 5-year medical and medico-pedagogical faculty


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-03-20 12:07:45
In the gynecological complex, the basic concepts for independent study of students, residents, masters of the medical institute are given. These include diagnosis and prevention of major gynecological diseases, principles of outpatient treatment, emergency care in the pre-hospital stage, guidelines for hospitalization, principles of specialist guidance, guidelines for physicians to assess the severity of gynecological conditions, joint care of women with somatic diseases, recommendations such as dispensary supervision if necessary. Compiled by: Ihtiyarova G.A., Narzulloyeva N.S., Dustova N.G.

Ginekologiya fani


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-03-20 12:03:00
Ginekolgiya majmuasida tibbiyot instituti talabalari, ordinatorlari, magistrlari mustaqil bajarishni o‘rganishlari uchun asosiy tushunchalar keltirib o‘tilgan. Jumladan, asosiy ginekologik kasalliklarni tashislash va profilaktikasi, ambulator davolash printsiplari, gospitalizatsiyagacha bo‘lgan etapda shoshilinch yordam berish, gospitalizatsiya qilishga ko‘rsatmalar, mutaxassisga qo‘llanma berish printsiplari, vrachlar uchun ayol holati og‘irligini o‘z vaqtida baholashga yordam beruvchi qo‘llanmalar, somatik kasalliklari bor ayollarni shifokor bilan birgalikda parvarishlash hamda dispanser nazoratiga olish kabi tavsiyalar keltirilgan. Tuzuvchilar: Ixtiyarova G.A, Narzulloyeva N.S.

Pediatric surgical dentistry


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-03-20 11:34:51
Аnnotation: This subject is intended for students of 5 course of medical institutes in this educational complex all of the main problems of surgical dentistry are covered. With the help of this Training and metodology complex students can improve their knowledge, skills and practices in the field of surgical dentistry Compiled by : Kamalova F.R, Yariyeva O.O.

Og’iz bo’shlig’i jarrohligi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-03-19 16:53:38
O`quv-uslubiy majmuada “Og’iz bo’shliug’i xirurugiyasi” fanining asosiy bo`limlari nazariy va amaliy bilimlarini o`z ichiga olib, xirurgik stomatologik kabinetining tashkil topishi, og’riqsizlantirish usullari va turlari,narkozga bo’lgan ko’rsatmalar va qarshi ko’rsatmalar, potensirlangan og’riqsizlantirish, klinik ko`rinishlarini va tashhislashni qamrab olib, shuningdek davolash printsiplarini aniqlash uchun zamin yaratib beradi. Jarrohlik stomatologiya kasalliklari propedevtikasi fanida yuz-jag soxasidagi kasalliklarning etiopatogenezi,qiyosiy tashxislash printsiplari va kasalliklarning oldini olish va davolash usullari, absses va flegmonada kuzatilishi mumkin bo’lgan asoratlarni davolash mukammal yoritilgan. Tuzuvchilar: Rahimov Z.K, Kambarova Sh.A

Челюстно-лицевая хирургия


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-03-19 16:39:21
В учебно-методическом комплексе “Челюстно-лицевая хирургия” охвачены теоретические и практические знания основных разделов предмета, восстановительная хирургия органов полости рта, встречающиеся в челюстно-лицевой области опухоли и опухолеподобные образования, врожденные и приобретенные дефекты и деформации и причины их развития, охватывает их клиническую картину и диагностику, созданы предпосылки для клинического мышления, определения принципов лечения заболеваний для будушего стоматолога общей практики. Составитель: З.К. Рахимов.

Yuz –jag’jarrohligi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-03-19 16:32:31
O‘quv-uslubiy majmuada ”Yuz-jag‘ xirurgiyasi o‘quv amaliyoti bilan” fanining asosiy bo‘limlarining nazariy va amaliy bilimlarini o‘z ichiga olib, og‘iz bo‘shlig‘i a’zolarini tiklov xirurgiyasini va yuz-jag‘ sohasida uchraydigan o‘smasimon va o‘sma hosilalarini, chakka-pastki jag‘ bo‘g‘imi kasalliklarini, tug‘ma va orttirilgan nuqson hamda shakl buzilishlarini kelib chiqish sabablarini, shuningdek davolash printsiplarini aniqlash uchun zamin yaratib beradi. Yuz-jag‘ xirurgiyasi fanida yuz-jag‘ sohasidagi kasalliklarning etiopatogenezi, kiyosiy tashxislash printsiplari va kasalliklarning oldini olish va davolash usullari to‘liq yoritilgan. Tuzuvchi: Z.K. Raximov.

Учебно-методический комплекс для 2-курса по несъемным зубным протезам


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-03-19 15:51:47
Этот предмет предназначен для студентов 2 курса медицинских институтов. В этом учебно-методическом комплексе освещенны проблемы реставраци в стоматологии. С помощью этого учебно-методического комплекса, студенты могут повышать свои знания в сфере реставрационной стоматологии. Составитель: Нурова Ш.Н
Сообщить об ошибке Транслит