Фильтры

Hozirgi davrda ma’naviy tahdidlarga murosasizlikning ma’naviy-ma’rifiy asoslari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
To’rayeva Mahbuba
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
66
Дата создания:
2021-03-02 12:24:48
Hozirgi davrda istiqlol yillarida amalga oshirilayotgan milliy mustaqilligimiz va tinch barqaror hayotimizga rahna solayotgan ma’naviy tahdidlar yaqqol ko‘zga tashlanmoqda.

Xorazm kulolchiligi buyumlarini yasash va uni bezatish texnologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Rayimberganov Mansur Qahramonovich
Характер издания:
Год издания:
2019
Издательство:
Количество страниц:
74
Дата создания:
2020-10-17 13:47:20
Xorazm kulolchiligi buyumlarini yasash va uni bezatish texnologiyasi mavzusidagi bitiruv malakaviy ishi

Эзгуллик ва тараққиёт йўлидаги фидойи инсон


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ў.Носиров
Дата создания:
2020-03-31 15:24:25
Мақола мамлакатимизнинг биринчи Президенти Ислом Каримовнинг бозор иқтисодиётига ўтиш даврининг қийинчиликларига қарамасдан тараққиётимизнинг маънавий асосларини яратиш ва мустаҳкамлашга оид фаолиятини ёритишга бағишланган. Жумладан, маънавият тарбияси, эски сиёсий – мафкуравий меросдан тезроқ қутилиш, маънавиятни ривожлантиришнинг янги назарий асосларини ишлаб чиқиш, маданият тараққиётининг ҳуқуқий асосларини ишлаб чиқиш, ҳалқимизнинг бой маънавий меросини тиклаш, театрлар, музейлар, маданий – маърифий муассасалар тармоғини кенгайтиришдаги хизматлари таҳлил қилинган.

Jonajon O’zbekistonim, mangu bo’l omon


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-02-19 12:32:28
Ushbuy qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasida 28 yilliik mustaqil taraqqiyot davrida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va ma’naviy-ma’rifiy sohada qo‘lga kiritilgan salmoqli yutuqlar, amalga oshirilgan ulkan bunyodkorlik ishlari, ularning ma’no-mohiyati va ahamiyatini o‘quvchilariga yеtkazish maqsadida “Jonajon O’zbekistonim, mangu bo’l omon!”mavzusidagi “Mustaqillik darslari”ni o‘tkazish uchun tuzilgan.

Tarbiyaviy ishlar metodikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
N.Atakulova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
AndMI
Количество страниц:
119
Дата создания:
2020-02-13 14:16:33
Hozirgi davrda mamlakatimizda tarbiyaviy ishlarning mazmuni barkamol avlodni shakllantirishga qaratilgan. Respublikada sog’lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yosh avlodni XXI asr talablariga to’liq javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxslar qilib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan. Bu boradagi ishlarni aniq, maqsadli amalga oshirish uchun davlat ahamiyatiga molik hujjatlar, dasturlar va rejalar ishlab chiqildi. Birgina “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dastur”ning qabul qilinishi yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga , istiqbolli vazifalarni hal etishga qodir barkamol avlodni tarbiyalashga yo’naltirilganligini keltirish kifoya

Сўнгги ўқ асари талабаларнинг маънавиятини юксалтиришга хизмат қилади


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Латипова Ш.М.
Дата создания:
2019-12-06 12:06:18
"Сўнгги ўқ асари” талабаларнинг маънавиятини юксалтиришга хизмат қилади

Ommaviy madaniyatning ijtimoiy vazifalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Z.Boymurodov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
5
Дата создания:
2019-12-05 12:03:41
Ma’lumki, madaniyat umuminsoniy hodisa, faqat bir xalqqa tegishli bo’lgan, faqat bir xalqning o’zi yaratgan sof madaniyat bo’lmaydi va bo’lishi ham mumkin emas.Har bir milliy madaniyatning asosiy qismini o’zi yaratgan bo’lsa-da, unda jahon xalqlari yaratgan umuminsoniy madaniyatning ulushi va ta’siri bo’ladi, albatta. U barchaga baravar xizmat qiladi. Masalan san’at va adabiyot durdonalari, me’morchilik obidalari, maqomlar, fan yutuqlari va boshqalar barchaga tegishli. Madaniyatni ikkiga-elitar (yuksak) va ommaviy (tuban) madaniyatga bo’lish mumkin.

Onore de Balzak asarlari oʻzbek tilida (Yevgeniya Grande asari misolida)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.Rustamov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
57
Дата создания:
2019-12-05 11:52:12
Istiqlol sharofati bilan О‘zbekiston Respublikasida Prezidentimiz I.A.Karimovning “Milliy va jahon madaniyatining eng yaxshi namunalarini keng targ‘ib qilish va ommalashtirish yosh avlodni, hozirgi yoshlarimizni ma’naviy tarbiyalashning asosi bо‘lmog‘i kerak”1, – deya ilm va maorif sohasiga bо‘lgan yuksak e’tiborni, ilmiy jamoatchilik oldiga qо‘ygan talablari asosida madaniy meros, shu jumladan, badiiy ijod va uning tarixiga yangicha yondashuv shakllanmoqda.

Характеристика културы Средней Азии В Эпоху Ученых мыслителей IX-XIII веков


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Джураев. Ш.Ф
Дата создания:
2019-11-11 12:00:42
История народов Средней Азии богата этапами развития науки и культуры. Развитие науки и образования в Средней Азии в IX-XII веке определялось теми социально-политическими изменениями, которые произошли в этом регионе с включением его в состав Халифата и потом с образованием государства Саманидов и ростом вследствие этого контактами разных культур.

Олий таьлим тизимида маьнавият-маьрифий ишлар Самарадорлигини оширишнинг хукукий асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Самадова С.С.
Дата создания:
2019-11-11 11:59:54
Ушбу мақолада олий таълим тизимида маънавий-маърифий ишлар самардорлигини оширишнинг ҳуқуқий асослари, шу соҳада қабул қилинган қонунлар ва қарорлар ҳақида фикр юритилган.
Сообщить об ошибке Транслит