Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

“Ҳаракатлар стратегияси” Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ва маънавият пойдевори


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
О. Рустамова
Дата создания:
2019-05-23 11:03:16
Ўзбекистон Республикаси Президенти¬ Ш.М.Мирзиёевнинг Конституциямиз қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида илгари сурилган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” давлат ва жамиятнинг бош мақсади бўлган одамларнинг турмуш даражаси ва сифатини янада оширишни таъминлашга қаратилганлиги билан ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади[1]. Кенг жамоатчиликнинг катта қизиқиши ва алоҳида эътиборига сазовор бўлган “Ҳаракатлар стра¬тегия¬си” Ўзбекистон тараққиётининг навбатдаги босқичида концептуал аҳамиятга эгалиги билан муҳим аҳамият касб этади.

Tolerantlik- barqaror taraqqiyot asosi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
O. Rustamova
Дата создания:
2019-05-23 11:01:38
,,Tolerantlik‘’ ya’ni bag’rikenglik tushunchasi ijtimoiy hayotning turli sohalarida jumladan, siyosat, madaniyat, iqtisod, sotsiologiya va boshqa ko’plab sohalarda qo’llaniladi. Lotincha ,,tolerare” chidamoq, sabr qilmoq, toqatli bo’lmoq ma’nolarini anglatgan ,,tolerantlik” so’zi asosan biror narsani , o’zgacha fikr yoki qarashni , o’z shaxsiy tushunchalaridan qat’iy nazar imkon qadar bag’rikenglik va chidam bilan qabul qilishni anglatadi.Ushbu tushuncha deyarli barcha tillarda bir xil, bir-birini to’ldiruvchi ma’no kasb etib, chidamlilik, bardoshlilik, toqatlilik, o’zgacha qarashlar va harakatlarga hurmat bilan munosabatda bo’lish , himmatlilik, kechirimlilik, hamdardlilik kabi ma’nolarga ega.

“Ҳаракатлар стратегияси” ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ва маънавият пойдевори


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А. Лутфуллаев
Дата создания:
2019-05-23 11:00:32
Ўзбекистон Республикаси Президенти¬ Ш.М.Мирзиёевнинг Конституциямиз қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида илгари сурилган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” давлат ва жамиятнинг бош мақсади бўлган одамларнинг турмуш даражаси ва сифатини янада оширишни таъминлашга қаратилганлиги билан ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади[1]. Кенг жамоатчиликнинг катта қизиқиши ва алоҳида эътиборига сазовор бўлган “Ҳаракатлар стра¬тегия¬си” Ўзбекистон тараққиётининг навбатдаги босқичида концептуал аҳамиятга эгалиги билан муҳим аҳамият касб этади.

Globallashuv jarayonlari va ma’naviy tahdidlar 2-kurs magistri (ma’naviyat asoslari)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Lutfullayev Abduvali
Дата создания:
2019-05-23 10:58:57
Biz tinchlik-osoyishtalik hukm surayotgan mamlakatda yashamoqdamiz va uning o‘tmishi, buguni va kelajagi bilan g‘ururlanamiz, faxrlanamiz. Biroq ta’kidlash lozimki, bugun tez sur’atlar bilan o‘zgarib borayotgan, shiddatli va murakkab zamonda umr kechirayotganimizni ham unutmasligimiz lozim.

"Kasb ta'limi" yo'nalishi talabalarining bitiruv-malakaviy ishining iqtisodiy asoslarini bajarish bo'yicha uslubiy ko'rsatma


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-03-30 14:58:23
Ушбу услубий кўрсатма "Касб таълими" йўналиши талабаларининг битирув малакавий ишининг иқтисодий асосларини бажариш учун мўлжалланган бўлиб, унда БМИ бажариш учун қўйиладиган талаблар ва керакли маълумотлар баён этилган.

Разработка программного обеспечения компьютерной модели блока НМI наборной группы, системы маршрутной электрической централизации.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Гиниатулина Ю.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TTYMI
Количество страниц:
78
Дата создания:
2019-03-25 17:11:30
Афғон темир йўли қурилиши ва эксплуатациясининг табиий-иқлим, геологик ва гидрогеологик шароитлари стрелкали ўтказгичларни ўрнатиш ва эксплуатация қилиш ишларига таъсири таҳлил қилинди. .

Buyuk mutafakkirlarning fuqarolik jamiyati vujudga kelishi va rivojlanishi haqidagi qarashlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
O.Ergashev
Дата создания:
2019-03-18 10:39:58
Ушбу мақолада буюк мутафаккирларнинг фуқаролик жамияти вужудга келиши ва ривожланиши ҳақидаги қарашлари ўрганилган

Талаба ёшларда коммуникатив толерантликни ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ш.Усмонов
Дата создания:
2019-02-12 10:58:53
Мақолада мулоқотга киришувчиларнинг бир-бирларини тўғри тушунишлари ва идрок этишларида аҳамиятли бўлган коммуникатив толерантлик ҳақида маълумотлар берилган. Шунингдек талаба ёшларда коммуникатив толерантликнинг намоён бўлиши экспериментал тадқиқ этилган.

Odam savdosiga qarshi kurashish profilaktikasi masalalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Qilichyev Sh.
Характер издания:
Общественно-политический
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
76
Дата создания:
2019-02-04 17:42:18
Bugungi kunga kelib xalqaro terrorizm narkotraffik va odam savdosi singari transmilliy jinoyatlarning inson xavfsizligiga xuruj qilayotgani bois, ulardan jabr chekayotganlar, afsuski, ko‘pchilikni tashkil etayotir.

Brahmanlikda inson ma’naviyatini shakllantirish muammolari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Kuliyev M.H.
Характер издания:
Общественно-политический
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
68
Дата создания:
2019-02-04 17:37:40
Mustаqillik yillаridа bаrchа jаbhаlаrdаgi kаbi insоnlаrning vijdоn erkinligi, diniy qаdriyatlаr bоrаsidа hаm kаttа o’zgаrishlаr ro’y bеrdi. Аytish mumkinki, хаlqimiz yеtmish yildаn оrtiq dаvr mоbаynidа kаmsitilgаn diniy qаdriyatlаrini qаytа tiklаsh vа o’rgаnish imkоnigа egа bo’ldi.
Сообщить об ошибке Транслит