Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Science of Avicenna


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Tilloeva Sh.Sh
Дата создания:
2021-09-17 10:15:39
This handbook is part of the higher education destinations of 4-year medical and medical-pedagogical faculties for additional training units, meets state standards and model curricula. Textbook learning modules that match the instructional hours of the program. The tutorial shows the types of interactive methods of teaching technology. Fully described the life and work of Abu Ali ibn Sina, studied his priceless works. Also, human nature, the factors which formed the nature, types, factors changing nature, the internal body fluids and their educational role in the body, simple articles on these issues valuable thoughts. In this tutorial we examined the causes, classification, treatment of diseases, the types of bleeding, indications and contraindications, and these skills are currently used in medicine. The department specialized diseases are explained anatomical and physiological structure, diseases, treatments each body.

Пахтанинг дастлабки сифат кўрсаткичларини сақлаш мақсадида сепаратор ишчи органларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турсунов Иброхимжон Тургунович
Год издания:
2021
Номер УДК:
677.21.021
Дата создания:
2021-09-17 10:01:00
Тадқиқотнинг мақсади Сепаратор ишчи органлари конструкциясини такомиллаштириш орқали пахта маҳсулотлари дастлабки сифат кўрсаткичларини сақлаш ва иш унумдорлигини оширишдан иборат.

Талабаларнинг муқобил энергияга оид компетенцияларини ривожлантиришда дастурий таълим воситаларидан фойдаланиш методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жамилов Юсуф Юнус Ўғли
Год издания:
2021
Номер УДК:
37.015.31:620.92
Дата создания:
2021-09-16 22:14:10
Тадқиқотнинг мақсади дастурий таълим воситаларидан фойдаланиш асосида талабаларининг муқобил энергияга оид компетенцияларини ривожлантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Турли тизимли тилларда мурожаатнинг коммуникатив-прагматик аспекти (инглиз ва ўзбек тиллари материаллари асосида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қодирова Мукаддас Тоғаевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
811.111-115
Дата создания:
2021-09-16 18:32:42
Тадқиқотнинг мақсади турли тизимли тилларда, жумладан, инглиз ва ўзбек тиллари материаллари асосида мурожаатнинг коммуникатив-прагматик аспектда қиёсий-чоғиштирма таҳлилини амалга ошириш ва шу асосда уларнинг универсал ва миллий ўзига хос хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Азизиддин Насафийнинг илмий-методологик қарашларидан дидактик жараёнда фойдаланиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Казакова Марҳабо Кудратовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
371.302.2(021)
Дата создания:
2021-09-16 18:21:43
Тадқиқотнинг мақсади Азизиддин Насафийнинг комил инсон ҳақидаги ғояларидан дидактик жараёнда самарали фойдаланиш имкониятларини ўрганиш, аниқлаш ва амалиётга татбиқ этишдан иборат.

Камқонлик билан кечаётган сурункали юрак етишмовчилигида юрак ҳамда буйракдаги фиброз жараёнлари ва электролитлар мувозанатига антианемик даво самарадорлиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Халилова Феруза Абдужалоловна
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.12-008.46:616.61-008.64-07-08
Дата создания:
2021-09-16 18:18:49
Тадқиқотнинг мақсади камқонлик билан кечаётган сурункали юрак етишмовчилигининг турли гемодинамик типларида беморларда буйрак ҳамда юракдаги фиброз жараёнлари ва электролитлар мувозанатига стандарт терапия негизида ўтказилган антианемик даво самарадорлигини баҳолашдан иборат.

Фанлараро алоқадорлик воситасида бўлaжaк ўқитувчилaрнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупова Назокатхон Вахобхон қизи
Год издания:
2021
Номер УДК:
371.126
Дата создания:
2021-09-16 15:15:09
Тадқиқотнинг мақсади фанлараро алоқадорлик воситасида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ҳаводаги ҳаракатни ташкил этиш ва ҳизмат кўрсатиш тизими учун кадрлар тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шукурова Сабохат Муратджановна
Год издания:
2021
Номер УДК:
378.147
Дата создания:
2021-09-16 13:52:23
Тадқиқотнинг мақсади авиадиспетчерларни тайёрлашда фуқаролик авиациясига тегишли қонунчилик ва мeъёрий-хуқуқий ҳужжатларни ўрганиш жараёнини рақамлаштириш асосида электрон ўқув-мeтодик воситалар ресурсини ривожлантиришдан иборат.

Ўзбек ва инглиз романларида аёл руҳияти тасвири (Абдулҳамид Чўлпон ва Самуэль Ричардсон ижоди мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усманова Севара Султановна
Год издания:
2021
Номер УДК:
82.09:159.922-055.26(043.3)
Дата создания:
2021-09-16 13:05:46
Тадқиқотнинг мақсади А.Чўлпон ва С.Ричардсон романлари мисолида ўзбек ва инглиз маърифатчилик адабиётида аёл руҳиятининг бадиий тасвирини илмий тадқиқ қилишдан иборатдир.

Чўлпон шеърларининг матний тадқиқи ва илмий-танқидий матнини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исломова Сохибахон Исмоилжоновна
Год издания:
2021
Номер УДК:
821.512.133 -1
Дата создания:
2021-09-16 12:39:23
Тадқиқотнинг мақсади Чўлпон шеърларининг қайта нашр қилинишидаги матний тафовутларни аниқлаш ва уларни асос манба билан қиёслаб, илмий-оммабоп ҳамда илмий-танқидий матнини яратишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит