Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Илтимос нутқий актининг прагматик ва лингвомаданий хусусиятлари (инглиз ва ўзбек тиллари материалларида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бузрукова Махина Мухамадхоновна
Год издания:
2021
Номер УДК:
42:494.3:008
Дата создания:
2021-09-22 14:41:54
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги илтимосни ифодаловчи нутқий тузилмаларнинг лингвомаданий ва прагматик хусусиятлари ҳамда уларнинг социопрагматик кўрсаткичларини ажратиш ва қиёсий таҳлил қилишдан иборат.

Қўл ва оёқлар суякларининг яхши сифатли ўсма ва ўсмасифат касалликлари диагностикаси ва жарроҳлик йўли билан даволаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Умарова Гулруҳ Шавкатовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
61. 611.7. 616-089. 616-006
Дата создания:
2021-09-22 12:12:10
Тадқиқотнинг мақсади қўл ва оёқ суякларининг хавфсиз ўсма ва ўсмасимон касалликларини дифференциал ташхислаш ва жарроҳлик йўли билан даволашни такомиллаштиришдан иборат.

Полиакрилонитрил асосида азот ва фосфор тутган поликомплексонларнинг физик-кимёвий хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Орзикулов Бунёд Тошмирзаевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
541.64:547.47:542.952:620.192.5
Дата создания:
2021-09-22 11:09:55
Тадқиқотнинг мақсади. Полиакрилонитрил асосида азот ва фосфор гуруҳлар тутган полиамфолитлар олиш ҳамда уларнинг физик-кимёвий хоссаларини аниқлашдан иборат.

Реклама матнлари таржимасининг лингвомаданий ва услубий жиҳатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маҳмудова Умида Урал қизи
Год издания:
2021
Номер УДК:
81’366.55:659.1
Дата создания:
2021-09-21 20:56:27
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги реклама матнлари таржимасида намоён бўладиган лингвомаданий ва услубий жиҳатларни очиб беришдан иборат.

Ўсиб борувчи миопия кузатилган беморларда кўз фиброз қаватининг биомеханик параметрлари ва қоннинг микроэлемент таркиби хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Икрамов Дурбек Азизбекович
Год издания:
2021
Номер УДК:
617.753-072.3:617.753.2.29-08
Дата создания:
2021-09-21 16:28:24
Тадқиқотнинг мақсади миопиянинг ривожланиши ва жадаллашишида кўзнинг фибриноз қобиғининг биокимёвий кўрсаткичлари ҳамда қоннинг микроэлемент таркиби ўрнини баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.

"Bоyitish fаbrikаlаrini loyihalаsh" fаnidаn


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Umarova Inoyat Karimovna
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2021
Издательство:
Количество страниц:
180
Номер УДК:
622.7.001.63.(075.8).
Дата создания:
2021-09-21 11:31:31
Ushbu darslikda boyitish fabrikalarini loyihalashga qo‘yiladigan talablar,loyihalashning mazmuni va hajmi, boyitish fabrikasi ishlab chiqarish unumdorligini tanlash va hisoblash , texnologik cxemalarni tanlash va hisoblash, asosiy boyitish dastgohlarini tanlash va hisoblash, boyitish fabrikasining tarkibi va bosh rejani loyihalash tamoyillari va h.k. lar keltirilgan.

Мусиқа таълимида бухоро фольклор қўшиқларини ўргатишнинг илмий-методик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нуруллаев Фаррух Гайбуллоевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
37.091.33:78(575.146)
Дата создания:
2021-09-21 11:26:05
Тадқиқотнинг мақсади: 5-7-синфлар мусиқа таълимида Бухоро фольклор қўшиқларини ўргатишнинг илмий-методик хусусиятларини педагогик шарт-шароитларини такомиллаштиришдан иборат.

Кўп тармоқли фермер хўжаликларида бухгалтерия ҳисобини ташкил этишни такомиллаштириш йўллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Темиров Фурқат Турсоатович
Год издания:
2021
Номер УДК:
657.5(575.1)
Дата создания:
2021-09-20 21:12:56
Тадқиқотнинг мақсади кўп тармоқли фермер хўжаликларида бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Куркума асосида биофаол қўшимча ва суртма дори технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдухалилова Нилуфар Сабировна
Год издания:
2021
Номер УДК:
615.453.4-07(575.1)
Дата создания:
2021-09-20 21:06:39
Тадқиқотнинг мақсади узун куркума (Curcuma longa L.) ва сассиқ каврак (Ferula asse-foetida L.) асосида биологик фаол қўшимча ва суртма дори технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Бўлажак тасвирий санъат ўқитувчилари бадиий идрокини ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жабборова Онахон Маннаповна
Год издания:
2021
Номер УДК:
74371.3
Дата создания:
2021-09-20 21:03:13
Тадқиқотнинг мақсади аудиториядан ташқари машғулотлар жараёнида бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларида бадиий идрокни ривожлантириш технологиясини такомиллаштиришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит