Фильтры

O'qish kitobi 4-sinf


  
- 1 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
S.Matchonov, A.Shojalilov, X.G‘ulomova, Sh.Sariyev, Z.Dolimov
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Социально-экономический
Год издания:
2017
Издательство:
«YANGIYO‘L POLIGRAF SERVIS»
Количество страниц:
216
Номер УДК:
82=371.671.17=512.133(075.2)
Дата создания:
2017-09-05 11:24:46
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik

Boshlang'ich ta'lim ona tili o'qish matematika tabiyot (1-4-sinf)


  
- 1 +
Уровень:
Общее среднее образование
Дата создания:
2017-08-16 10:20:17
Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti (keyingi o‘rinlarda davlat ta’lim standarti deb ataladi) davlat ta’lim standartining maqsad va vazifalarini, asosiy prinsiplarini, tarkibiy qismlarini, davlat ta’lim standartlarini joriy etish hamda davlat ta’lim standartlari talablariga rioya etilishini nazorat qilish tartibini belgilaydi.

Эссенциале фортенинг токсик гепатитда липидлар алмашинувига таъсири


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Султонова Мафтуна
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ADU
Количество страниц:
61
Дата создания:
2017-02-10 14:09:00
Табиблар ва олимларнинг тавсияларига кўра бундай касалликларни олдини олиш ва даволашда озиқ –овқат маҳсулотларига жиддий эътибор қаратиш зарурдир.

Afrika ertaklari


  
- 1 +
Уровень:
Общее образование
Дата создания:
2017-01-17 16:43:41
Ertaklar doimo xalq og’zaki ijodining nodir namunasi sifatida qadirlanib keladi. Sevib o’qiladi. Shu bilan bir qatorda u yoki bu xalqning yashash sharoiti, urf-odati, orzu-umidlari, kurashi ham o’z aksini topadi. Ushbu to’plamda asosan Afrika qitasida yashovchi Kongo, Angola, Efiyopiya, Bantu, Mabuntu kabi xalqlarning ertaklari kiritildi.

To'qqiz dangasa


  
- 1 +
Уровень:
Общее образование
Дата создания:
2017-01-13 16:44:50
To'qqiz dangasa ertak. O'zbek va rus tillarida.

O’qish darslarida ta’limiy vositalaridan foydalanish


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Хакимова К
Характер издания:
Год издания:
2012
Издательство:
TOSHKENT
Количество страниц:
21
Дата создания:
2016-02-23 14:28:34
O’zbekiston mustaqillikka erishgach, ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida keng kohlamli islohatlar amalga oshirila boshlandi, “Ta’lim to’g’riisidagi” qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, umumiy o’rta ta’limning Davlat ta’lim standartlarining qabul qilininshi, darslik hamda ohquv dasturlarining yangi avlodlarning yaratilishi, ohquv-tarbiya jarayonlariga ilg’or pedagogik texnalogiyalarning kirib kelishi ta’limni tubdan yangilanishiga olib kelmoqda.

Ўзгарувчан ва ўзгармас диаметрли қувур тармоқларнинг турғунлиги


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Якубова Рислиғой Равшанбековна
Характер издания:
Другой
Год издания:
2009
Издательство:
Namangan
Количество страниц:
78
Дата создания:
2016-02-23 14:14:27
Ўзгарувчан ва ўзгармас диаметрли қувур тармоқларнинг турғунлиги ҳақида

Услубий кўрсатмалар


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Р.Ҳ.Ҳамдамов
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Общественно-политический
Год издания:
2007
Издательство:
TATU
Количество страниц:
12
Номер УДК:
Дата создания:
2016-02-18 11:48:43
Бу услубий кўрсатмаларнинг мақсади «Электрон тижоратнинг меёрий-ҳуқуқий асослари» фани бўйича ўтказилган маъруза дарсларидан олинган назарий билимларни мустаҳкамлаш ҳамда соҳа бўйича меёрий-ҳуқуқий хужжатлар билан ишлаш ва уларни яратиш бўйича амалий кўникмаларни ҳосил қилишдан иборатдир.

Biologiya o’qiтish meтodikasi


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Malikova O.R.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2008
Издательство:
Navoiy davlaт pedagogika instituтi
Количество страниц:
82
Номер УДК:
Дата создания:
2016-02-17 15:04:24
Sizga tavsiya etiladigan “Biologiya o’qiтish meтodikasi” fani bo’yicha labortoriya mshg`ulotlari to`plami tasdiqlangan namunaviy dastur asosida yozilgan bo’lib, ushbu fanga doir asosiy tushunchalar va ma’lumotlar qisqa bayon etilgan, fanni chuqur va mukammal egallash uchun ko’rsatilgan adabiyotlardan foydalanishni tavsiya etamiz. Sizga taqdim etilayotgan ushbu labortoriya mashg`ulotlari to`plami fanni o’rganishda hamda nazariy bilimlarni amaliyotda qo`llashda ilmiy va uslubiy yordam ko’rsatadi degan umiddamiz va o’z navbatida sizga omad tilaymiz.

Boshlang'ish sinif oquvshilari tarbiyalashda iqsodga oid tushinsharining shakillantirishning nazariy va amaliy xossaslari


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xudayqulov X
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2008
Издательство:
Тошкент
Количество страниц:
18
Номер УДК:
Дата создания:
2016-02-17 15:01:54
Boshlang'ish sinif oquvshilari tarbiyalashda iqsodga oid tushinsharining shakillantirishning nazariy va amaliy xossaslari
Сообщить об ошибке Транслит