Фильтры

Хоразм вилоятида перинатал ўлимнинг сабаблари ва патологик анатомияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каримов Расулбек Хасанович
Год издания:
2022
Номер УДК:
612.013:616-071:0533/5.
Дата создания:
2022-01-05 11:29:57
Тадқиқотнинг мақсади Хоразм вилоятида перинатал даврда ўлимга сабаб бўлган касалликлар хавф омиллари, патологик анатомиясини ва морфофункционал хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Инглиз, рус ва ўзбек тилларидаги мева-сабзавот ва полиз экинлари номларининг қисқача изоҳли луғати


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ҳайдарова К.Д.
Язык словаря:
Год издания:
2021
Дата создания:
2022-01-05 11:21:12
Ушбу қисқача расмли мева-сабзавот ва полиз экинлари номларининг инглиз, рус, ўзбекча изоҳли луғатида ҳар бир лексема ҳақида тушунча берилиб, у тегишли мисоллар асосида мустаҳкамланган. Унда келтирилган изоҳлар инглиз, рус ва ўзбек тиллардаги мева-сабзавот ва полиз экинлари номларининг семантикасини тушунишда қўл келади. Изоҳли, расмли луғат нафақат талабалар учун фойдали, шунинг билан бирга саёҳатчилар ва гидларга хам мева-сабзавот ва полиз экинлари номларини инглизча, ўзбекча ва русча аталишини ўрганишга ёрдам беради. Қўлингиздаги ушбу луғат китобхонлар жамоаси учун манзур бўлади, деган умиддамиз.

Катта болдир суяги проксимал қисми синишларида жарроҳлик даволаш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Боймуродов Ғуломжон Абдуғаффорович
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.728.3-001.5-089
Дата создания:
2022-01-04 20:30:13
Тадқиқотнинг мақсади катта болдир суяги проксимал қисми синишларининг миниинвазив хирургик усули ёрдамида такомиллаштиришдан иборат.

Инглиз тили дарсларида медиасаводхонликни шакллантириш (В2)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдукадирова Насиба Алимжановна
Год издания:
2021
Номер УДК:
37.043.2:811.111
Дата создания:
2022-01-03 12:53:19
Тадқиқотнинг мақсади инглиз тили дарсларида медиасаводхонликни шакллантиришнинг интеграциялашган методикаси ҳамда ўқув воситаларини асослаш ва ишлаб чиқиш орқали нофилологик олий ўқув юртларида мутахасси тайёрлаш сифатини оширишдан иборат.

Чет тил дунё манзарасини шакллантиришда ижтимоиймаданий лакуналарнинг дидактик потенциали


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуразакова Шахида Рахимовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
37.026:81’243
Дата создания:
2022-01-03 12:48:22
Тадқиқотнинг мақсади. Чет тил дунѐ манзарасини шакллантиришда лакунлашган характердаги ижтимоий – маданий бирликларни потенциалини асослаш ва уларни инглиз тили факультети 1-2 курсларида ўқитишни махсус методикасини ишлаб чиқишдан иборат.

Биологик ва кимёвий препаратларнинг сирдарё вилоятидаги қийин ўзлаштириладиган тупроқлари туз тартибига таъсирини ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Садиев Фарҳод Фатуллоевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
631.6
Дата создания:
2022-01-02 17:37:31
Тадқиқотнинг мақсади тупроқ ва ўсимликларга маҳаллий, экологик хавфсиз бўлган, биологик ва кимѐвий препаратларнинг мелиоратив ва сув тежовчи таъсирини аниқлашдан иборат.

Академик Л.В. Шчербанинг лингвистик ва методик мероси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юлдашева Дилшода Мусаевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
494.3:8
Дата создания:
2022-01-02 17:35:50
Тадқиқот мақсади: академик Л.В.Шчербанинг лингвометодик таълимотлар тарихи контекстида лингвистик ва методик меъросининг хусусиятларини аниқлаш.

Гастродуоденал қон кетишларида эндоскопик гемостаз технологияларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Карабоев Бекзодбек Баходирович
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.34-005.1: 616-072.1
Дата создания:
2021-12-31 14:32:40
Тадқиқотнинг мақсади яра этиологияли гастродуоденал қон кетишларида янги маҳаллий биомослашувчан имплантантдан фойдаланиш йўли билан эндоскопик гемостаз натижаларини яхшилашдан иборат.

Ўн икки бармоқли ичак яраси жаррохлигида анастомозитни даволаш ва олдини олишнинг тактиктехник жихатларни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хожиметов Давронбек Шухратбеович
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.89-02-089-616.441-006
Дата создания:
2021-12-31 14:30:06
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий паст энергияли лазер таъсирини қўллаш усулини такомиллаштириш орқали ошқозон ва ўн икки бармоқли ичакдаги турли аралашувлардан сўнг анастомозит ривожланишини олдини олиш ва даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Сурункали юрак етишмовчилиги бор беморларда буйраклар дисфункциясини эрта ташхислаш ва прогнозлаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алиқулов Ихтиёр Тиловқобилович
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.12+616.72-002
Дата создания:
2021-12-31 00:41:06
Тадқиқотнинг мақсади сурункали юрак етишмовчилигида буйраклар дисфункцияси ривожланишини эрта ташхислашда клиник-генетик предикторларни аниқлаш ҳамда прогнозлаш услубларини такомиллаштиришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит