Фильтры

Вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилиш методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алланазаров Ойбек Давранович
Год издания:
2022
Номер УДК:
343.915(043.3)(575.1)
Дата создания:
2022-01-21 16:36:05
Тадқиқотнинг мақсади вояга етмаганлар жиноятларини тергов қилиш амалиётида вужудга келаётган муаммоларнинг сабабларини таҳлил этиш, уларнинг структуравий хусусиятларини очиб бериш ҳамда шу соҳага оид назарияни, амалиётни такомиллаштиришга қаратилган таклиф, тавсиялар ишлаб чиқишдан иборатдир.

Швиц зотли сигирларнинг сут маҳсулдорлиги ва елинининг морфофункционал хусусиятлари (Қашқадарё вилояти шароитида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жавхаров Ойбек Зулфикорович
Год издания:
2022
Номер УДК:
636.2:636.082
Дата создания:
2022-01-21 16:34:24
Тадқиқотнинг мақсади. Қашқадарё вилоятининг тоғ олди худуди шароитида импорт қилинган швиц зотли буқалар билан маҳаллий селекцияга мансуб швиц зотли сигирларни жуфтлаш натижасида олинган иккинчи туғимдаги сигирлар ва маҳаллий шароитда урчитилаётган сигирларнинг сут маҳсулдорлиги, сутининг сифати, экстерери, елинининг морфофункционал хусусиятлари, подани такрор ишлаб чиқариш ва этологик кўрсаткичларини аниқлашдан иборат.

Техника олий таълим муассасаларида физика ўқитиш методикасини компетенциявий ёндашув асосида такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Султонова Ўғилой Набиевна
Год издания:
2022
Номер УДК:
378:53:371.3
Дата создания:
2022-01-21 16:32:16
Тадқиқотнинг мақсади. Компетенциявий ёндашув асосида олий таълим муассасаларида физика ўқитиш методикасини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Медиаматнда прецедент феноменининг лингвомаданий аспекти (ўзбек ва испан газеталари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Артикова Махфуза Равшановна
Год издания:
2022
Номер УДК:
81´362:070(575.1/460)
Дата создания:
2022-01-21 14:39:06
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва испан газета матнларида прецедентлик феноменининг миллий-маданий хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Жинғил (Lycium L.) туркум турларининг морфобиологияси ва фойдаланиш истиқболлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нуруллаева Нодира Сайфуллаевна
Год издания:
2022
Номер УДК:
581.4: 582.951.4
Дата создания:
2022-01-21 14:36:21
Тадқиқотнинг мақсади. Lycium L. туркум турларининг морфобиологик хусусиятларини аниқлаш ва кўпайтириш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Турли меъёрларда экилган соянинг кўчат қалинлиги ва уғитлаш меъёрларининг ғуза хосилдорлигига таъсири (Қашқадарё вилоятининг тақирсимон тупроқлари шароитида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қахорова Назокат Пояновна
Год издания:
2022
Номер УДК:
635.655.631.8.633.51(575.192)
Дата создания:
2022-01-20 18:13:43
Тадқиқотнинг мақсади. Қашкадарё вилоятининг чўл минтақаси тақирсимон тупроқлари шароитида қисқа навбатли алмашлаб экишни сояғўза (1:1) тизимида асосий экин сифатида экилган сояни кўчат қалинлиги ва маъдан ўгитлар меъёрларини ингичка толали гўзанинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсирини аниқлашдан иборат.

Арпанинг “Қизилқўрғон” нави ҳосилдорлигига уруғлари фракциялари ва озиқлантиришнинг таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мусаев Мансур Самандарович
Год издания:
2022
Номер УДК:
633.16:631.521:631.531.12:631.816
Дата создания:
2022-01-20 17:11:27
Тадқиқотнинг мақсади Қашқадарё вилоятининг бошоқли дон экинлари етиштириш учун ноқулай бўлган чўл ҳудудларининг суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида арпа ҳосилдорлигига навдор уруғлари фракциялари ва озиқлантиришнинг таъсирини аниқлашдан иборат.

Ғўза:ғалла навбатлаб экиш тизимида бегона ўтларга қарши кимёвий кураш чораларини ишлаб чиқиш (Сирдарё вилояти мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшонқулов Мухторхон Азизуллаевич
Год издания:
2022
Номер УДК:
632.934.3/633.5+633.11/631.582
Дата создания:
2022-01-20 17:09:05
Тадқиқотнинг мақсади Сирдарё вилоятининг ишчи кучи етишмайдиган, шўрланишга мойил оч тусли бўз тупроқлари шароитида ғўза:ғалла навбатлаб экиш тизимида ғўза майдонларида учрайдиган бегона ўтларга қарши гербицидларнинг мақбул муддат ҳамда меъёрларда қўллаш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Файзулла Хўжаевнинг ижтимоий-сиёсий фаолияти ва унинг Ўзбекистондаги сиёсий жараёнларда тутган ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳайитов Умед Яҳёевич
Год издания:
2022
Номер УДК:
94(575.1)323(092) Хўжаев
Дата создания:
2022-01-20 15:43:32
Тадқиқотнинг мақсади. Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади қилиб Файзулла Хўжаевнинг Ўзбекистондаги сиёсий жараёнларда тутган ўрни ҳамда фаолиятини таҳлил қилиш, сиёсий йўлбошчи ва лидерга хос хусусиятларини кўрсатиб беришдан иборат.

Нафас олиш тизими сурункали касалликлари мавжуд болаларда тиш-жағ аъзолари суяк тизими шаклланишининг морфометрик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Дурдиев Жонибек Исматович
Год издания:
2022
Номер УДК:
616.24-008.4.001.36: 616.314.26–007-053.5
Дата создания:
2022-01-20 15:40:02
Тадқиқотнинг мақсади. Нафас олиш тизимининг сурункали касалликлари мавжуд болаларда тиш-жағ аъзолари суяк тизимининг морфофункционал бузилишларига ташхис қўйиш ва морфометрик асосларини аниқлаш усулларини такомиллаштириш.
Сообщить об ошибке Транслит