Фильтры

Умумтаълим мактаблари кимё дарсларида комьпютер технологияларининг қўлланиши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Шарифова Д.З.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
55
Дата создания:
2022-01-12 15:02:25
Мазкур ишда кимё фанини ўқитишда техник воситаларидан фойдаланишнинг психологик-педагогик асослари ҳамда Microsoft Power Point урини қўлаган ҳолда кимё бўйича дарс машғулотларини ўтказишга оид методик тавсиялар келтирилган.

Монокарбонил бирикмалар ҳосилалари асосида Ni (II) комплекслари олиниши ва тузилиши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Қаҳҳорова М.Ў.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
54
Дата создания:
2022-01-12 14:21:03
Ушбу битирув малакавий ишда монокарбонил бирикмалар ҳосилалари асосида Ni (II) комплекслари олиниши ва тузилиши бўйича адабиётлар таҳлил қилинган, экспериментал қисм бажарилган, олинган натижалар таҳлил қилинган.

Функционал фаол табиий ва синтетик полимерлар асосида оҳорловчи полимер композициялар яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Қаюмова М.Ҳ.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
54
Дата создания:
2022-01-12 14:19:52
Мазкур ишда крахмал асосидаги оҳорлашнинг ҳозирги замон муаммолари ва тадқиқот асослари, изланиш обйектлари ва услублари, калава ипларини оҳорлаш учункрахмал ва пфкнинг калийли тузи асосидаги полимер композицияларни ишлаб чиқаришнинг физик кимёвий асослари.

"Дисперс системалар" мавзусини ўқитишда инновацион технологиялардан фойдаланиш (Академик лицейлар мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Худоева М.Х.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
42
Дата создания:
2022-01-12 14:16:43
Ушбу биирув малакавий ишда дисперс системалар мавзуси юзасидан назарий маълумотлар ва ушбу мавзуни ўқитишда қўлланиниладиган инновацион технлогиялар тадқиқ қилинган.

Табиатда азотнинг айланишида микроорганизмларни роли


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Шомуродова О.Д.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
61
Дата создания:
2022-01-12 14:15:41
Мазкур битирув ишида микроорганизмлар иштирокида азотли бирикмаларнинг ўзгариши, аммонификация, нитрофикация, бевосита ва билвосита денитрификация жараёнлари ва бунда иштирок қилувчи бактериялар ўрганилган.

Олий таълимда “Она тили ўқитиш махсус методикаси” модулини ўқитиш самарадорлигини ошириш технологиялари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тешабоева Феруза Рахимовна
Год издания:
2022
Номер УДК:
378.371.912
Дата создания:
2022-01-12 14:15:15
Тадқиқотнинг мақсади олий таълимда “Она тили ўқитиш махсус методикаси” модулини ўқитиш самарадорлигини ошириш технологияларини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Микроорганизмлар классификацияси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жумаева О.А.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
64
Дата создания:
2022-01-12 14:12:19
Мазкур битирув ишида микроорганизмларни иклассификацияга бўлишдаги асосий тушунчалар, бактериялар турини аниқлашда фойдаланиладиган белгилар, бактерияларнинг умумий классификацияси, Н.А.Красилников ва Берги бўйича бактериялар классификация келтирилган.

Кохлеар имплантли болаларнинг эшитув-нутқий реабилитацияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахимова Хуршидахон Садиқовна
Год издания:
2022
Номер УДК:
371.912
Дата создания:
2022-01-12 14:12:06
Тадқиқотнинг мақсади кохлеар имплантли болаларнинг эшитув-нутқий реабилитациялашнинг самарали омилларини аниқлаш ва коррекцион иш мазмунини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Биологик тизимлардаги энергетик манбалар ва уларнинг моҳияти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Хамроева С.О.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
64
Дата создания:
2022-01-12 14:11:21
Ушбу битирув малакавий ишда биоэнергетиканинг асосий тушунчалари ва энергетик жараёнларни ўрганиш тарихи, биологик тизимлардаги биоэнергетик манбалар, биоэнергия манбаи бўлган микроорганизмлар, биоэнергия ишлаб чиқариш биотехнологияласи тадқиқ қилинган.

Стресс ва уларнинг физиологик усуллари, намоён бўлиш механизмлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жумаева Г.Ғ.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
51
Дата создания:
2022-01-12 14:10:31
Мазкур битирув ишида одам организмининг ўзгарувчан муҳит омиллари таъсирига нисбатан адаптатсияланишининг биологик механизмлари, стрессни юзага келтирувчи нерв ва эндокрин омиллар, стресс ҳодисасини аниқлаш усуллари келтирилган.
Сообщить об ошибке Транслит