Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Совершенствование управления дифференцированного обучения учащихся V – IХ классов общеобразовательных школ


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Нигматов
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Наманганский инжинерно технологические институт
Количество страниц:
114
Номер УДК:
Дата создания:
2021-02-03 13:42:10
Управление процессом обучения является составной частью педагогической деятельности учителей, и в последние годы появилась необходимость в совершенствовании управления процессом обучения учащихся V-IX классов. Поднять качество обучения, вооружить уча¬щихся прочными знаниями, умениями и авыками - первостепенная задача средних школ. При этом важную роль сыграет разработка и внедрение в школьную практику новых форм и методов управления процессом обучения учащихся. Это обусловлено требованиями и пот¬ребностями ускорения социально-экономического развития нашего общества.

Академик лицей ва коллежларда ЧҚБТ фанини ўқитишнинг педагогик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ш.Бердимуратов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Тошкент давлат педагогика университети
Количество страниц:
80
Дата создания:
2020-01-09 11:17:10
Ушбу битирув малакавий ишда талабаларни махсус фанлар бўйича ўқитишда асосий эътибор ҳарбий-педагогик тайёргарликка, уларга чақириққача ҳарбий таълим машғулотларини ўтиш бўйича амалий малакаларни сингдиришга қаратилган.

Таълим муассасаларида фуқаро муҳофазасига доир меъёрий хужжатларнинг шакллари, мазмуни ва уларнинг ҳусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Н.Олимов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
Тошкент давлат педагогика университети
Количество страниц:
73
Дата создания:
2020-01-09 11:15:33
Ушбу битирув малакавий ишда фуқароларнинг ўзини –ўзи бошқариш органлари, шунингдек ташкилот ва корхона рахбарлари ахолини ва худудларнинг фавқулодда вазиятлардан мухофазаланиш ҳолати хамда уларнинг хавфсизлигини таъминлаш юзасидан кўрилган чоралар ҳақида, олдиндан башорат қилинаётган ва рўй берган фавқулодда вазиятлар тўғрисида улардан ахолини мухофаза қилишнинг усул ва йўллари ҳақида оммавий ахборот воситалари ҳамда бошқа каналлар орқали аҳолини ўз вақтида ва ишончли тарзда хабардор этишлари шарт» деб баён этилган.

Давлатнинг миллий хавфсизлигини таъминлашда қуроллий кучларнинг тутган ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
О.Тулаев
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Тошкент давлат педагогика университети
Количество страниц:
88
Дата создания:
2020-01-09 11:14:51
Ушбу битирув малакавий ишда мудофаа тизимининг шаклланиши ва мустаҳкамланиши борасида кейинги вақтда олиб борилаётган ишларнинг ўқув дарслик ва адабиётларда акс этиши ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашдаги муҳим аҳамиятга эгалиги намаён этилган.

“Кейс стaди” услулини ҳарбий таълим жараёнига қўллаш жихатлари (ҳарбий иш асослари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ш.Тиллаволдиев
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Тошкент давлат педагогика университети
Количество страниц:
92
Дата создания:
2020-01-09 10:55:11
Ушбу магистрлик диссертатсиясида “Кейс-стади усулини ҳарбий таълим жараёнига қўллаш жиҳатлари ҳарбий иш асослари мисолида ўрганиб чиқилди. Диссертатсияда “кейс стади” усулини ҳарбий таълим жараёнига қўлланишининг назарий-методологик асослари, яъни кейс стади усулуни ҳарбий таълим жараёнида кейсдан фойдаланиш педагогик муаммо эканлиги, Чақирувга қадар бошланғич тайёргарликда таълим технологияларидан фойдаланиш манбаалари, чақирувга қадар бошланғич тайёргарликда кейс-стади усулидан ойдаланишнинг ташкилий-методик асосларига эътибор қаратилган.

Халқаро тажрибаларни ўрганиш ва таҳлил қилиш билан ўқувчи-ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш тизимини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
С.Каххоров
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
Тошкент давлат педагогика университети
Количество страниц:
61
Дата создания:
2020-01-09 10:53:17
Ушбу диссертацияда тадқиқот иши ватанпарварлик тўғрисидаги фалсафий билимларни илк бора янги концепция – тарихни диалектик маданий тушуниш ва унинг пировард мақсади – цивилизацион ёндошишга асосланган концепция билан тўлдиради.Тадқиқот иши ватанпарварлик бўйича навбатдаги ёзилаётган тадқиқот ишларининг методологик негизи ва стимули бўлиб хизмат қилади. Тадқиқот иши натижаларидан таълим-тарбия тизимининг ходимлари ва барча вазирлик, қўмиталарнинг маърифий ишлар билан шуғулланувчи мутасадди шахслари фойдаланишлари мумкин.

Ҳарбий иш асослари ўқув бўлими амалий машғулотларини ўтказишда “Ҳамкорликда ишлаш” усулидан фойдаланиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Т.Долматов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Тошкент давлат педагогика университети
Количество страниц:
89
Дата создания:
2020-01-09 10:52:25
Ушбу диссертацияда Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизимида Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик фани “Ҳарбий иш асослари” ўқув бўлимини ўқитиш жараёни. Ҳамкорликда ишлаш усулидан фойдаланиб Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик фани “Ҳарбий иш асослари” ўқув бўлими, ўқув машғулотларини самарадорлигини оширишнинг механизми, шакл ва методлари кўзда тутилган.

Ўқувчи-ёшларда мардлик ва жасорат сифатларини шакллантиришда ҳарбий таълимнинг роли


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Л.Худойбергенов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
Тошкент давлат педагогика университети
Количество страниц:
55
Дата создания:
2020-01-09 10:49:35
Ушбу диссертацияда ҳарбий кадрларни шакллантиришга ва уларда мардлик ва жасорат сифатларини таркиб топишига хизмат қилувчи Ўзбекистон Республикаси миллий истиқлол мафкураси, психологик- педагогик таълимот, илмий билим, дидактика тарбия назарияси, илғор методлар устуворлиги ёритилган.

Укрепление функции сердечно-сосудистой системы с помощью общеразвивающих упражнений


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.Усманов М.Хасанов
Дата создания:
2020-01-09 10:47:29
В данной статье представлено укрепление функции сердечно-сосудистой системы с помощью общеразвивающих упражнений. Наиболее специфическое влияние в этом плане оказывают ритмичные, многократно повторяющиеся движения с высокой физиологической нагрузкой - подскоки разного типа, наклоны вперед, в стороны с движениями рук, упражнения с высоким подниманием коленей, приседания.

Пути эффективного использования метода беседы и наглядных методов на занятиях военного образования


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.Сотволдиев Р.Аманов
Дата создания:
2020-01-09 10:46:09
В статье отражен порядок применения методов в обучении военной подготовке на военных кафедрах студентов высших образовательных учреждений, а именно - метод беседы и наглядные методы. В статье приведены примеры из реального учебного процесса военных кафедр и успешного изложения ситуации. Содержит рекомендации, по применению метода беседы и наглядных методов в обучении студентов военных кафедр ВОУ. Статья является характерной для руководства факультета военного обучения, а также преподавательского состава факультетов военного обучения высших образовательных учреждений.
Сообщить об ошибке Транслит