Фильтры

Талабаларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялаш жараёнларини такомиллаштириш (ҳарбий таълим йўналишлари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хайдаралиев Хуршид Хамидуллаевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
355.5х.19
Дата создания:
2021-09-10 10:39:26
Тадқиқотнинг мақсади талабаларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялаш жараёнларини такомиллаштиришнинг педагогик имкониятларини аниқлаш ва оптималлаштиришдан иборат.

Роль изобразительного искусства в развитии духовного мировозрения личности


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Б. Курбонова
Дата создания:
2019-02-12 10:45:16
В данной статье рассматривается роль искусства в развитии духовного мировоззрения человека. Искусства играют важную роль в выражении сокровенных мыслей и красоты в человеческой жизни. Искусство может выявить такие стороны нашего внутреннего мира, которые невозможно достичь посредством физики, социологии или другими гуманитарными науками.

Политика совершенствования подготовки кадров Ташкентской государственной высшей школы национального танца и хореографии


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2017-07-04 13:05:17
Главной целью и движущей силой реализуемых в республике преобразований является человек, его гармоничное развитие и благосостояние, создание условий и действенных механизмов реализации интересов личности, изменение изживших себя стереотипов мышления и социального поведения.

Маънавий –маърифий, аҳлоқий тарбия ишлари самарасини ошириш тўғрисида


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2017-07-04 12:48:14
Кишилик жамияти ривожланишининг барча тараққиёт босқичларида иқтисодий-ижтимоий масалалар билан бир қаторда маънавиятга оид масалалар доимо муҳим аҳамият касб этади.

Yoshlar tarbiyasida oila ma’naviyatining o’rni


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
SamDAQI o’qituvchisi Mamarasulov Sh, I.Egamov, Nomurodov G’
Дата создания:
2017-02-15 16:30:22
Yoshlar tarbiyasida oila ma’naviyatining o’rni

Sog‘lom avlodning tibbiy-ijtimoiy asoslari


  
- 1 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
S.M. ARIPOVA, H.S. BO‘RIXO‘JAYEVA
Вид издания:
Характер издания:
Год издания:
Издательство:
Количество страниц:
144
Номер УДК:
Дата создания:
2017-02-15 09:21:20
O‘quv qo‘llanmada fanning maqsadi, vazifalari, oilada barkamol avlodni tarbiyalashning asosiy omillari, reproduktiv salomatlik, sog‘lom turmush tarzi va sog‘lom avlodni kamol toptirishda ekologiyaning ta’siri haqidagi ma’lumotlar кеng yoritilgan.

Кексалар бизнинг фахримиз


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Дата создания:
2017-02-13 11:59:46
Халқимиз қадим – қадимдан ўтган авлодларни муносиб хотирлаб келади. Ватан озодлиги бугунги мустақиллик кунлари учун жонини фидо қилган барча юртдошларимизни бугун орамизда бўлмаган яқинларимизни хотирлаб сафимизда бор бўлганларини қадрлаб ўтганларнинг руҳини шод этамиз. Хаётнинг пасту баландини кўп кўрган аччик – чучугини тотган фахрийларимизга ҳар томонлама ғамхўрлик кўрсатиш уларни ардоқлаш дуосини олищдек савобли ишларни ташкил этиш ҳам қарз ҳам фарздир

Onamiz – omonatimiz


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Umarov R
Год издания:
Дата создания:
2016-12-06 09:40:57
Ertalab choy ichib o‘tirgandim. Ayolim kelib, yonimga o‘tirdi. Piyolaga choy quyib uzatarkan, asta gap boshladi. Dadasi, bugun boshqa bir ayolni kechki ovqatga taklif qilishingizni istayman. Chaynab turgan nonim tiqilib qola yozdi. Tinchlikmi, onasi? Qanaqa ayol bilan kechki ovqatga boraman, ko‘rganlar nima deydi, esingni yedingmi?-dedim o‘zimni o‘nglab. Men sizni qattiq sevaman, hammadan qizg‘onaman, lekin aniq bilamanki, u ayol sizni mendan-da ortiq sevadi va siz bilan bir soniya bo‘lsada birga suhbat qurib, diydoringizga to‘yishni istaydi. Bu inson sizning onangiz, - dedi ayolim.

Bo‘linma komandirlarining yosh harbiy xizmatchilar o‘rtasida barqaror axloqiy-ruhiy holatlarni saqlashda tutgan o‘rni va roli


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
F.S. Nizamov
Год издания:
Дата создания:
2016-12-06 09:37:52
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni I.A. Karimov ta’kidlaganlaridek, “Armiyada ofitserlar, serjantlar va oddiy askarlarda yuksak ma’naviy fazilatlar, mustahkam iroda, Vatan taqdiri uchun mas’uliyat hissini kamol toptirish, harbiy jamoalarda sog‘lom axloqiy-ruhiy muhitni shakllantirishda qaratilgan tarbiyaviy ishlar tizimini tubdan yaxshilash Qurolli Kuchlarimiz barcha bo‘g‘inlari komandirlarining alohida muhim vazifasidir”. Belgilab berilgan ushbu ustuvor vazifani amalga oshirish maqsadida guruh, bo‘linma (seksiya, ekipaj, raschet)lar va ular bilan ishlash, xususan yosh harbiy xizmatchilar, ularda hosil bo‘ladigan tasavvurlar, kechinmalar, e’tiqodlar, g‘oyalar, his-tuyg‘ular hamda ularning xulq-atvorida namoyon bo‘ladigan o‘ziga xos xususiyatlar haqida fikr yuritish Qurolli Kuchlar uchun eng dolzarb masalalardandir.

Davlat axborot resurslaridagi dasturiy va texnik vositalar


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
T. Xatamov
Год издания:
Дата создания:
2016-10-31 19:08:36
Server qurilmalariga server, server kompyuterlari, server administratori, serverning dasturiy ta’minoti, server shkaflari, Web-server, fayl server, o‘yin serverlari, superkompyuterlar kiradi. Server – tarmoq abonenti bo‘lib, u o‘z resurslarini boshqa abonentlarga foydalanishga berib, lekin o‘zi boshqa abonentlar resurslaridan foydalanmaydi, ya’ni faqat tarmoqqa ishlaydi. Tarmoqda server bir nechta bo‘lishi mumkin, server uchun eng quvvatli kompyuter bo‘lishi shart emas. Ajratilgan server-bu server faqat tarmoq masalalari uchun xizmat qiladi. Ajratilmagan server tarmoqqa xizmat ko‘rsatishdan tashqari boshqa masalalarni xam xal qilishi mumkin.
Сообщить об ошибке Транслит