Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Олий таълим хизматлари ва меҳнат бозори ўртасидаги муносабатларни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Режапов Хайрилло Хикматуллаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
331.0.378.1
Дата создания:
2020-07-10 12:32:47
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиётни модернизациялаш шароитида олий таълим хизматлари ва меҳнат бозори ўртасидаги муносабатларни такомиллаштиришга қаратилган тизимли илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Хизмат кўрсатиш соҳасида оилавий тадбиркорликни ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш йўллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Пардаева Озода Мамаюнусовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
657:01:658
Дата создания:
2020-07-10 12:26:13
Тадқиқотнинг мақсади хизмат кўрсатиш соҳасида оилавий тадбиркор-ликни ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш йўлларини такомиллаш-тириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Карбазол ва фталимид ҳосилаларини олиш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исломова Юлдуз Ўроловна
Год издания:
2020
Номер УДК:
631. 316. 666. 965. 2
Дата создания:
2020-07-09 20:39:18
Тадқиқоднинг мақсади фталимид ва карбазол асосида N-акрилоилоксифталимид, N-метакрилоилоксифталимид ва N-акрилоилокси-карбазол, N-метакрилоилоксикарбазолни синтез қилиш ва олиниш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат

Маҳаллий хомашёлар асосида рух хлорид олиш технологиясини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Росилов Мансур Сиргиевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
661.847.371.1
Дата создания:
2020-07-09 20:33:42
Тадқиқотнинг мақсади Хонжиза конининг таркибида рух бўлган рудаларидан рух хлорид олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Митрал клапан етишмовчилигининг хирургик коррекцияси ва диагностикасини чап қоринча ремоделланиш жараѐнларини ҳисобга олган ҳолда мукаммаллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Пулатов Лазизжон Абдухамидович
Год издания:
2020
Номер УДК:
[616.126.422:616.124.2.001.57]-089
Дата создания:
2020-07-09 11:33:42
Тадқиқотнинг мақсади митрал етишмовчилик ва унинг асоратлари диагностикасини такомиллаштириш ва реконструктив-қайта тиклаш амалиѐтларининг самарали усулларини ишлаб чиқиш йўли билан хирургик даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Эндоваскуляр технологиялар ёрдамида ҳомиладорлардаги митрал тешик стенозини даволаш тактикасининг хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаева Мохима Абдуллаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
[616.126.421:618.844.3.007.63]-089
Дата создания:
2020-07-09 11:30:50
Тадқиқотнинг мақсади интервенцион технологиялардан фойдаланган ҳолда митрал стеноз билан ҳомиладорларни даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Ўзбекистонда оила ва болаларни ижтимоий ҳимоя қилиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Латипова Нодира Мухтаржановна
Год издания:
2020
Номер УДК:
351.766.2(575.1)
Дата создания:
2020-07-08 23:05:03
Тадқиқотнинг мақсади ижтимоий ривожланиш жараёнларига комплекс ёндашуви асосида Ўзбекистондаги оила ва болаларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштиришга доир тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Apis Mellifera асалариларидан хитин-хитозан ажратиб олиш ва уларнинг физик-кимёвий хоссаларини ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нурутдинова Феруза Муидиновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
577.3:677.027
Дата создания:
2020-07-08 20:49:54
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий хом ашёлардан хитин ва хитозан ажратиб олиш технологиясини яратиш, аралаш пахта-ипак толали матоларни фаол бўёқлар билан бўяш учун қуюқлаштирувчи восита сифатида фойдаланган ҳолда, уларнинг физик-кимёвий хоссаларини аниқлашдан иборат.

Бошланғич синф ўқувчиларининг қадди-қомат бузилишини олдини олишда махсус жисмоний машқлар мажмуидан фойдаланиш самарадорлиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Собирова Лайло Бахрамовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
796:338.28:078:615.825
Дата создания:
2020-07-08 17:41:02
Тадқиқотнинг мақсади бошланғич синф ўқувчиларининг қадди-қомат бузилишини олдини олишда махсус жисмоний машқлар мажмуасини ишлаб чиқиш ва амалиётда қўллаш механизмини такомиллаштиришдан иборат.

Психиатрия и медицинская психология


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-07-08 17:35:11
Учебно-методический комплекс - подготовлен на основе требований, установленных государственным образовательным стандартом и предметной программой, на основе формирования знаний, навыков и умений, которыми должен обладать студент, комплексного проектирования учебного процесса. Составители: Кучкоров У.И
Сообщить об ошибке Транслит