Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбек мумтоз адабиётида ҳикматнавислик анъанаси ва тадрижи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маннопов Исломбек Султоналиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
8(09).155.4.808
Дата создания:
2019-08-23 10:17:45
Тадқиқотнинг мақсади Яссавий мактабига хос анъанавийлик ва издошлик тамойилларини аниқлаш, асослаш, шу орқали ҳикматнавислик анъанасининг ўзбек адабиѐти тарихида муҳим ҳодиса эканлигини очиб беришдан иборат.

Ҳозирги ўзбек насрида ўтиш даврининг бадиий талқини (Шукур Холмирзаев асарлари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шахобов Камолдин Билолдинович
Год издания:
2019
Номер УДК:
821.512.133:82.09 (043.3)
Дата создания:
2019-08-23 10:08:28
Тадқиқотнинг мақсади ўтиш даври муаммоларининг Шукур Холмирзаев асарларидаги бадиий талқинини очиб беришдан иборат.

Таржима назариясида “лакуна” тушунчасининг ўрни ва аҳамияти ҳақида


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Наргиза Досбаева
Дата создания:
2019-06-26 14:13:16
Ушбу мақолада лакуналар тадқиқига оид культурологик ва таржимашунослик нуқтаи назаридан ёндашувларни таққослаш ҳамда олинган хулосаларни умумлаштириш мақсади қўйилган. Ўтказилган таҳлил асосида “лакуна” тушунчасининг таржима назарияси илмий аппаратидаги мақомини белгилашга ҳаракат қилинган ва шу мақсадда қатор таржимашуносларнинг ушбу тушунчага доир қарашлари кўриб чиқилган. Калит сўзлар: лакуна, муқобиллик, трансформация, ёндашув, олам манзараси, реципиент, аслият тили, таржима тили, неологизм, элиминация, таржимасизлик

Таржимада лакуналар элиминацияси


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Наргиза Досбаева
Дата создания:
2019-06-25 13:37:10
Аннотация. Мацолада лакуна тушунчаси, унинг таснифи, маданиятлараро мулоцот жараёнида намоён булиш ҳолатлари ҳамда таржима масалалари тўгрисида фикр юритилган.

Applied Metrology for Manufacturing Engineering


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-06-21 14:25:52
Applied Metrology for Manufacturing Engineering

Applied Metrology for Manufacturing Engineering


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-06-21 14:24:42
Applied Metrology for Manufacturing Engineering

Baron Myunxauzen sarguzashtlari


  
- 1 +
Уровень:
Внешкольное образование
Дата создания:
2019-02-27 10:42:56
Baron Myunxauzen sarguzashtlari asari XVII asrda Germaniyada yashab o‘tgan Myunxauzen ismli baronning hayoti asosida yozilgan. Hikoyalarni uning o‘zi tuzganmi yoki boshqa biror kishi tomonidan yozilganmi, bu hali aniqlanmagan, ammo, 1781 yilda uning bir necha hikoyalari chop etilgan edi. 1785 yilda nemis yozuvchisi E.Raspe bu hikoyalarni qayta ishlab chiqqan. Asarga boshqa yozuvchilarning ham Myunxauzen haqida yozgan fantastik hikoyalari qo‘shilib ketgan. Ammo kitobning muallifi sifatida E.Raspe qabul qilingan. Bu asarda nemis kishilarining xarakterli tomonlari aks ettirilgan. Kitob mashhur bo‘lgach, Myunxauzen ismi insonlar tomonidan yolg‘onchi va o‘zida yo‘q sifatlarni tavsiflovchi, deb atala boshlangan.

“Поэтика”, “Ахлоқи кабир”, “Риторика”


  
- 1 +
Уровень:
Внешкольное образование
Автор:
Дата создания:
2019-02-27 10:00:59
Ушбу китобда инсоният тарихидаги машҳур мутафаккирлардан бири Арасту ҳам барча номдор ақл-идрок соҳиблари сингари нафақат фавқулодда ўткир зеҳни, балки ўзининг ташқи кўриниши билан ҳам атрофдагиларнинг эътиборини тортган. Милоддан аввалги 384–322 йилларда яшаб ўтган бу юнон донишманди, манбаларда маълум қилинишича, “калта соқол қўйиб, доим сочини пешонасига тушириб юрган”. Тасаввуримизда унинг соғломлик барқ уриб турган вужудидан, баланд қадди-қоматидан, ўтдай ёниб турадиган чиройли очиқ чеҳрасидан, чақнаган кўкиш кўзларидан, узун қилиб ўстирилган майин, жингалак сочларидан, пайдор билакларидан, узун бармоқларидан, умуман, бақувват жисмининг ҳар бир узвидан унга рўпара келган ҳар қандай кишига ҳам жисман, ҳам руҳан таъсир қиладиган аллақандай салобат ёғилиб турган

Valter Skott va Abdulla Qodiriy romanlarida tarixiy faktlarning berilishida muallif mahorati


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Hamroeva Sh
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
14
Дата создания:
2019-02-12 13:11:02
Mazkur magistrlik dissertatsiyasini yozishdan maqsad ingliz yozuvchisi Valter Skott va o`zbek adibi Abdulla Qodiriy tarixiy romanlari orqali o`tmishda sodir bo`lgan voqea-hodisalarni xolisona va noreal ifodalanishida mualliflarning mahorati o`rganib, yoritib berishdir.

Shakespearean сanon in the uzbek literature


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Akhmedova Sh
Дата создания:
2019-02-06 13:00:08
The given article provides a study of the history of Uzbek translations of the tragedy “Hamlet” and analysis of the specificities of translating the tragedy into Russian and Uzbek languages.
Сообщить об ошибке Транслит