Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Қўшимча тармоқларни ривожлантириш асосида фермер хўжаликлари фаолияти самарадорлигини ошириш


- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Калимбетов Халыкназар Курбанбаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
005/631.1
Дата создания:
2018-11-23 10:46:04
Йирик хўжаликлар билан биргаликда оилавий асосда фаолият юритувчи хусусий фермер хўжаликларида нафақат қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш, балки қўшимча тармоқларни ташкил этиш ҳисобига озиқ-овқат маҳсулотлари етиштириш ҳажми ортиши, хўжаликларнинг молиявий аҳволи яхшиланиши билан бирга амалга ошади.

Ер ресурсларини тармоқлараро тақсимотида қишлоқ хўжалигининг устуворлигини таъминлаш


- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахмонов Шерзод Касимджонович
Год издания:
2018
Номер УДК:
334.332.572/3
Дата создания:
2018-11-23 10:45:52
Жаҳонда ерга хусусий мулкчилик мавжуд давлатлар билан бошқа мамлакатларда иқтисодиёт тармоқларига ер тақсимотининг умумий тамо-йиллари мос келса-да, ер ажратиш жараёнининг тубдан фарқ қиладиган ҳолатлари ҳам мавжуд. Улар ер ажратиш лойиҳасининг ўз вақтида амалга ошмаслигига ва пировард натижада иқтисодий жараёнларнинг ривожига маълум даражада тўсиқ бўлиши мумкин.

Гидравлик зарбанинг гидроиншоотлар ва ишлаб чиқариш комплекслари турғунлигига таъсирини баҳолаш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Nishonov Fayzullo Xolmirzayevish
Год издания:
2018
Номер УДК:
532.5.539.539.3
Дата создания:
2018-11-15 17:10:32
Тадқиқотнинг мақсади ишлаб чиқариш комплексларидаги сув узатгичларда ва сув ҳавзаларидаги гидравлик зарба жараёнини ҳисоблаш усулларини ишлаб чиқиш ва зарба кучи ва куч импульсларини баҳолашни кўп фазали суюқликлар усули орқали такомиллаштиришдан иборат.

O`zbek va xitoy bolalar folklor qo`shiqlarining poetik xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Yashnarbekova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-11-15 09:30:57
O`zbek va xitoy bolalar folklor qo`shiqlarining poetik xususiyatlari doimo o‘zbek va xitoy folklorshunoslari e`tiborini o`ziga jalb etib kelgan va hozirda ham alohida e`tiborga molik mavzular sirasidan o`rin egallaydi.

Глобаллашув шароитида ахборот – психологик хавфсизлик


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Дусимбетова Наргиза
Дата создания:
2018-10-08 15:48:29
Мақолада глоболлашув шароитида ёшларнинг медиакомпотентлигини шакллантириш масаласи кўриб чиқилган, шунингдек ёшларни оммавий ахборот воситаларининг хавфли, манипульятив таъсиридан мухофаза қилиш энг долзарб масала эканлиги асосланган.

History modernization and integration of culture


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Farxodjonova N
Дата создания:
2018-08-06 16:02:05
In this article highlights theory of modernization, history of modernization and integration of culture and it’s effect to the national culture in the condition of globalization.

Қорақалпоғистон шароитида кўк рангли қоракўл қўйларининг маҳсулдорлик ва биологик хусусиятларини ўрганиш


- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ажиниязов Бахытбай Кенесбаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
636.933.2.032.2
Дата создания:
2018-07-23 15:10:40
Тадқиқотнинг мақсади кўк ва қора рангли қоракўл қўйларини ранги бўйича турли хил жуфтлашдан олинган авлодларнинг маҳсулдорлик ва биологик хусусиятлари асосида Қорақалпоғистон шароитида кўк рангли қоракўл қўйларини урчитишнинг селекция услубларини яратишдан иборат.

Қишлоқ хўжалик ҳайвонлари туберкулёзига қарши курашишнинг илмий асослари


- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамадуллаев Гулмурод Хамидович
Год издания:
2018
Номер УДК:
619:636.2+616.982.2+615.7
Дата создания:
2018-07-23 15:07:08
Тадқиқотнинг мақсади ҳайвонлар туберкулёзи эпизоотологиясининг ретроспектив таҳлили, диагностикаси, қарши кураш, олдини олиш чора-тадбирларининг янги услуб ва воситаларини яратиш ҳамда мавжудларини такомиллаштиришдан иборат.

ОИВ-ассоцирланган сийдик йўллари инфекцияси (тарқалиши, клиник кечиши, фармакоэпидемио-логияси ва даволашнинг оптимал йўллари)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шадманов Мирзамахмуд Алишерович
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.718.19-001.5-031.14-07-089
Дата создания:
2018-07-03 11:01:37
Тадқиқотнинг мақсади ОИВ га боғлиқ бўлган сийдик йўллари инфекцияси тарқалганлиги, клиник кечиш хусусиятларини аниқлаш йўли билан даволаш натижаларини яхшилаш ва мавжуд бўлган коррекция усулларини оптималлаштиришдан иборат.

Государственная консерватория Узбекистана


  
- 0 +
Уровень:
Общее образование
Дата создания:
2018-06-08 17:54:17
Квоты приема по подготовке бакалавров в высщих образовательных учреждениях Республики Узбекистан на 2018/2019 учебный год.
Сообщить об ошибке Транслит