Фильтры

Fizikadan rasmlarda tasvirlangan tarqatma materiallar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Doniyorov Sh., Farmonov O’., Hamzayev. H
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Jizzax davlat pedagogika instituti
Количество страниц:
105
Номер УДК:
Дата создания:
2022-01-27 10:45:11
Fizikadan rasmlarda tasvirlangan tarqatma materiallar

Умумий физика курсининг “Электр ва магнетизм” бўлимидан лаборатория ишлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
ф.м.ф.н. Дониёров Ш. ўқитувчи Фармонов Ў.М.
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Жиззах давлат педагогика институти
Количество страниц:
81
Номер УДК:
Дата создания:
2022-01-27 10:17:40
Ушбу қўлланма педагогика институтининг “физика-астрономия ўқитиш методикаси” мутахассисликлари дастури асосида ёзилган бўлиб, унда бакалавриат талабаларининг Умумий физика (электромагнетизм) фанидан бажаришлари лозим бўлган лаборатория ишлари берилган. Қўлланма электр ва магнет ҳодисаларига оид 12 та лаборатория ишларини ўз ичига олган.

Tasvirli masalalar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A. A. Parmanov
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Jizzax davlat pedagogika instituti
Количество страниц:
76
Номер УДК:
Дата создания:
2022-01-27 10:16:14
Ushbu uslubiy qo„llanmada umumta‟lim maktablari, akademik litsey, kasb-hunar kollejlari geometriya, algebra va analiz fanlarida uchraydigan tasvirli masalalar klassifikatsiyalanib, har bir klassifikatsiyalangan turiga oid qisqacha nazariy ma‟lumot, masalalarni yechish na‟munalari, mustaqil yechish uchun masalalardan na‟munalar keltirilgan. Fanlararo aloqadorlikka doir ham tasvirli masalalar berilgan. Ularda keltirilgan metodik tavsiyalar ushbu uslubiy qo„llanmadan foydalanuvchilarga keng imkoniyatlar yaratadi.

Matеmatika o`qitish nazariyasi va metodikasi” kursidan o`quv uslubiy komplеksi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
“Matеmatika o’qitish metodikasi” kafеdrasi
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Jizzax davlat pedagogika instituti
Количество страниц:
154
Дата создания:
2022-01-27 10:13:47
Matеmatika o`qitish nazariyasi va metodikasi” kursidan o`quv uslubiy komplеksi

Nazariy fizika. Elektrodinamika


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Fizika va astronomiya o’qitish metodikasi kafedrasi
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Jizzax davlat pedagogika instituti
Количество страниц:
33
Дата создания:
2022-01-27 10:10:56
Nazariy fizika. Elektrodinamika.

Tarix, globallashuv, sivilizatsiya jarayonlarining o‘zaro aloqadorligi tahlil va talqin


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Akbarov K.R.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
59
Дата создания:
2022-01-20 12:28:11
Mustaqillik yillarida mamlakatda huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyati qurishga, erkin bozor munosabatlariga va xususiy mulk ustuvorligiga asoslangan iqtisodiyotni rivojlantirishga, xalq osoyishta va farovon hayot kechirishi uchun shart-sharoitlar yaratishga, xalqaro maydonda O‘zbekistonning munosib o‘rin egallashiga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi.

1920-1924 yillarda BXSR hukumatining harbiy va ijtimoiy sohalaridagi tub o’zgarishlarning tarixshunosligi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Mubinov M.A.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
56
Дата создания:
2022-01-20 12:27:02
O`zbekiston Respublikasi milliy mustaqillikka erishganidan so`ng vatanimiz tarixini obyektiv va xolisona tadqiq qilish, tarixiy haqiqatni xalqimizga yetkazish yo`lida ulkan ishlar amalga oshirildi. Sho`ro davri tarixini yangidan tadqiq qilish, o`sha davr tarixiy adabiyotlarida tanqidiy nuqtai nazaridan yondashib ish ko`rilishi barobarida samarali yutuqlarga erishilganligi sir emas.

Ўзбекистон-Хитой ҳамкорликнинг истиқбол ва ютуқлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Шодиева Ш.С.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
85
Дата создания:
2022-01-20 12:09:00
Ўзбекистон Республикаси мустақилликни қўлга киритгач, хуқуқий-демократик давлат қуриш, жаҳон ҳамжамиятида ўз ўрнини топиш, жаҳон бозорида юқори поғоналардан бирини эгаллашни ўз олдига мақсад қилиб қўйган эди. Хитой халқ Республикаси биринчиларидан бўлиб, эндигина тетапоя бўлаётган Ўзбекистон Республикаси мустақиллигини тан олиши.

Ғарб ва Шарқ мамлакатлари тарихини ўрганишда бухоро музейи экспонатларининг ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Равшанов Ў.Р.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
66
Дата создания:
2022-01-20 12:06:20
Ушбу мақолада бирламчи манбалар орқали XIX аср охири-XX аср бошларида Туркистон минтақасида узум меваси янги навларининг тарқалиши ва озиқ-овқат саноати ривожига таъсири масалалари илмий жиҳатдан тадқиқ қилинган.

XIX аср охири-XX аср бошларида Туркистонда узум янги навларининг тарқалиш тарихи


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ҳайитов Ж.Ш.
Дата создания:
2022-01-20 12:01:39
Ушбу мақолада бирламчи манбалар орқали XIX аср охири-XX аср бошларида Туркистон минтақасида узум меваси янги навларининг тарқалиши ва озиқ-овқат саноати ривожига таъсири масалалари илмий жиҳатдан тадқиқ қилинган.
Сообщить об ошибке Транслит