Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Сон-тизза ости-болдир артериал сегменти окклюзияларини жарроҳлик йўли билан даволашда in situ аутовеноз шунтлаш усули


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Расулов Улугбек Абдугафурович
Год издания:
2020
Номер УДК:
[616.137.83:616.137.86]-089:616.14
Дата создания:
2020-07-13 11:45:41
Тадқиқотнинг мақсади in situ усулида аутовеноз шунтлаш йўли билан сон-тизза ости-болдир сегмент артериялари зарарланган беморларни даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Ёши кекса беморларда сигмасимон ичак буралишини даволаш тактикасини яхшилаш йўллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Носиров Музаффар Мадаминович
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.349-089/.345-053.9
Дата создания:
2020-07-13 11:43:30
Тадқиқотнинг мақсади хирургик тактикани оптималлаштириш йўли билан кекса ёшдаги беморларда сигмасимон ичак буралишини хирургик усулда даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Спорт ўйинлари билан шуғулланувчи 7-10 ёшли болаларда ўнақай ва чапақай ҳаракатларни симметрик тартибда шакллантириш устуворлиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Пулатов Фарход Азадович
Год издания:
2020
Номер УДК:
796.078(1-4)
Дата создания:
2020-07-12 18:25:12
Тадқиқотнинг мақсади спорт ўйинлари билан шуғулланувчи 7-10 ёшли ўқувчиларда ҳаракатлар асимметриясини ўрганиш ва уни ишлаб чиқилган махсус машқлар ҳамда ҳаракатли ўйинлар ёрдамида симметризациялаш самарадорлигини педагогик тажрибада асослашдан иборат.

Антропоцентрик мақолларнинг аксиологик тадқиқи (ўзбек ва рус тиллари материаллари асосида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маджидова Раъно Уришевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.112.1:378
Дата создания:
2020-07-11 11:15:46
Антропоцентрик мақоллар аксиологик талқинининг назарий ва амалий асосларини ҳамда улардаги антропоморф коднинг намоён бўлиш хусусиятларини илмий далиллашдан иборат.

Олий таълим хизматлари ва меҳнат бозори ўртасидаги муносабатларни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Режапов Хайрилло Хикматуллаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
331.0.378.1
Дата создания:
2020-07-10 12:32:47
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиётни модернизациялаш шароитида олий таълим хизматлари ва меҳнат бозори ўртасидаги муносабатларни такомиллаштиришга қаратилган тизимли илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Хизмат кўрсатиш соҳасида оилавий тадбиркорликни ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш йўллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Пардаева Озода Мамаюнусовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
657:01:658
Дата создания:
2020-07-10 12:26:13
Тадқиқотнинг мақсади хизмат кўрсатиш соҳасида оилавий тадбиркор-ликни ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш йўлларини такомиллаш-тириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Карбазол ва фталимид ҳосилаларини олиш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исломова Юлдуз Ўроловна
Год издания:
2020
Номер УДК:
631. 316. 666. 965. 2
Дата создания:
2020-07-09 20:39:18
Тадқиқоднинг мақсади фталимид ва карбазол асосида N-акрилоилоксифталимид, N-метакрилоилоксифталимид ва N-акрилоилокси-карбазол, N-метакрилоилоксикарбазолни синтез қилиш ва олиниш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат

Маҳаллий хомашёлар асосида рух хлорид олиш технологиясини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Росилов Мансур Сиргиевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
661.847.371.1
Дата создания:
2020-07-09 20:33:42
Тадқиқотнинг мақсади Хонжиза конининг таркибида рух бўлган рудаларидан рух хлорид олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Митрал клапан етишмовчилигининг хирургик коррекцияси ва диагностикасини чап қоринча ремоделланиш жараѐнларини ҳисобга олган ҳолда мукаммаллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Пулатов Лазизжон Абдухамидович
Год издания:
2020
Номер УДК:
[616.126.422:616.124.2.001.57]-089
Дата создания:
2020-07-09 11:33:42
Тадқиқотнинг мақсади митрал етишмовчилик ва унинг асоратлари диагностикасини такомиллаштириш ва реконструктив-қайта тиклаш амалиѐтларининг самарали усулларини ишлаб чиқиш йўли билан хирургик даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Эндоваскуляр технологиялар ёрдамида ҳомиладорлардаги митрал тешик стенозини даволаш тактикасининг хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаева Мохима Абдуллаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
[616.126.421:618.844.3.007.63]-089
Дата создания:
2020-07-09 11:30:50
Тадқиқотнинг мақсади интервенцион технологиялардан фойдаланган ҳолда митрал стеноз билан ҳомиладорларни даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит